Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Địa Cầu: Ngôi Nhà Thân Ái

Tấm Chân Tình Của Các Bạn Thú

2019-08-14
Ngôn Ngữ:Mogolian(Монгол хэл)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Living off the grid is an evolving lifestyle that reduces an individual’s environmental impact and saves money by eliminating utility bills. It also offers a sense of mental and physical independence and the satisfaction that one’s own efforts are benefiting the environment. Now let’s look at some examples of off-the-grid living. In the 1970s US architect Mr. Michael Reynolds designed an off-the-grid house called Earthship. Since then, Earthship has become well-known and is being built around the globe.
Xem thêm
Sống Tốt Hơn  25 / 29
1
2023-01-18
8436 Lượt Xem
4
2021-12-13
2658 Lượt Xem
8
2021-05-15
2351 Lượt Xem
10
2021-04-26
4392 Lượt Xem
14
2020-06-25
2047 Lượt Xem
15
2020-04-11
9847 Lượt Xem
16
2020-02-18
2932 Lượt Xem
18
2018-04-18
3284 Lượt Xem
21
2019-04-03
6526 Lượt Xem
22
2021-10-19
1987 Lượt Xem
23
2021-09-14
2328 Lượt Xem
24
2019-09-25
2375 Lượt Xem
25
2019-08-14
3719 Lượt Xem
26
2019-04-06
4696 Lượt Xem
27
2018-04-18
3689 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
2023-03-23
294 Lượt Xem
2023-03-22
837 Lượt Xem
34:25

Tin Đáng Chú Ý

64 Lượt Xem
2023-03-21
64 Lượt Xem
2023-03-21
1265 Lượt Xem
35:13

Tin Đáng Chú Ý

149 Lượt Xem
2023-03-20
149 Lượt Xem
2023-03-20
192 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android