Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Khuynh Hướng Thuần Chay Khắp Thế Giới, Phần 7/11 Ngày 06 tháng 8, 2015

2019-11-17
Lecture Language:English,Vietnamese (Tiếng Âu Lạc [Tiếng Việt])
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Điều quan trọng là tất cả quý vị cần phải tiếp tục ăn thuần chay, và cũng gửi thông điệp này một cách âm thầm, và mạnh mẽ đến tất cả mọi người. Nếu ăn thuần chay, từ trường của quý vị cũng liên tục phát ra thông điệp này. Không làm thế về mặt hữu hình, mà còn âm thầm, một cách vô hình. Điều này cũng giúp. Mỗi quý vị như là một ra-đi-ô hoặc ti-vi, phát ra làn sóng thuần chay.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android