Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Nhật Ký Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: Minh Sư Tại Thế Có Thể Giải Thoát Tất Cả Linh Hồn Cứu Chuộc Được, Phần 3/4 Ngày 5 tháng 5, 2019

2019-11-01
Lecture Language:Mandarin Chinese (中文),English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vì vậy, chư Phật và Chúa Ki-tô, bất cứ vị Thánh nào, cứu độ mọi người, tất cả chúng sinh trong thế giới này, chừng nào các Ngài còn ở trong thế giới này. Và từ trường của các Ngài sẽ lưu lại trên thế giới trong 300, 500 năm sau đó, sau khi các Ngài nhập Niết Bàn.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android