Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Thay Đổi Tích Cực Ở Các Quốc Gia

Chính Phủ Sáng Suốt, Nhân Dân Thông Thái: Âu Lạc, Úc, và Áo

2019-06-26
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
“Âu Lạc” is an ancient name of Vietnam. My spiritual Master, the most wonderful Supreme Master Ching Hai, has loving reminded us to use this beautiful name to address our country to bring prosperity and peace to the land. And I’m positive that it helped! The name “Âu Lạc”has two meanings.“Âu Lạc” means “âu ca lạc nghiêp,” which means prosperity and happiness. That is “âu ca lac nghiêp.” “Âu Lạc” also means Âu Cơ and Lạc Long Quân who were our ancestors. So the word Âu Lạc is very good. Very, very lucky. That word brings luck to the country.
Xem thêm
Gương Sáng Ngời Thế Giới  4 / 26
2
2020-10-24
4122 Lượt Xem
4
2019-06-26
12208 Lượt Xem
14
2021-01-24
3066 Lượt Xem
15
2021-12-15
2582 Lượt Xem
17
2020-09-07
2710 Lượt Xem
20
2021-05-09
3118 Lượt Xem
24
2017-12-24
4019 Lượt Xem
25
2020-10-29
7244 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android