Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Sáng Tạo Cõi Giới Tâm Linh Mới Cho Những Người Xứng Đáng, Phần 1/2 ngày 19 tháng 12, 2018

2019-01-11
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vì tôi đã tạo ra một khu vực đặc biệt, một vùng đất tâm linh đặc biệt cho tất cả quý vị và bất cứ ai, dưới sự bảo vệ của tôi. Cảnh giới Thứ Năm chỉ là một trạm mà quý vị ghé qua, rồi quý vị sẽ được đưa nhanh đến khu vực rất đặc biệt bên trên, tốt hơn Cảnh giới Thứ Năm.

Nhưng cảnh giới đó, mặc dù vượt trên và tốt hơn Cảnh giới Thứ Năm, nhưng chỉ dành cho những người xứng đáng. Những người thật sự có đức tin vào Minh Sư. Số còn lại, họ cần phải trả xong nợ và luân hồi một thời gian, hoặc ở lại đẳng cấp thấp hơn, và tiếp tục học hỏi để leo lên.

Những đệ tử xứng đáng không nhất thiết nghĩa là họ rất thông minh, hoặc có địa vị cao trong xã hội, hoặc luôn nói chuyện như nhân vật quan trọng trong buổi cộng tu, hoặc không nhất thiết trông như họ làm rất nhiều nghĩa cử đạo đức hay gì hết. Nhưng là bên trong, hiểu không? Dạ hiểu, Sư Phụ. Có lẽ họ đã làm tất cả điều đó, bên ngoài cũng tốt, nhưng bên trong, họ phải là người tốt và đức tin không bao giờ dao động đối với Minh Sư. Vì Thiên Đàng biết mọi điều. Không phải chúng ta biểu diễn hoặc đóng kịch bên ngoài, nhưng mà bên trong.

Quý vị ở trong tình trạng tốt nhờ có Ân Điển Lực lượng Minh Sư. Ngoài ra, quý vị giúp đỡ Truyền Hình Vô Thượng Sư. Đồng thời, quý vị có một số công đức liên hệ tới sức khỏe của mình, một số công đức được khỏe mạnh. Vì vậy, có nhiều lý do. Tiếp tục giữ vững đức tin, phụng sự tha nhân chân thật, vô điều kiện. Giữ tâm thuần khiết, và thiền tốt. Thì quý vị sẽ tiếp tục ở trong tình trạng tốt.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android