Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng / My Vegan Journey

Hành Trình Thuần Chay Của Tôi: Một Lựa Chọn Đầy Ý Nghĩa Cho Thế Hệ Thiên Niên Kỷ, Phần 2/2

2023-01-03
Ngôn Ngữ:German (Deutsch),English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Nói chung, tôi nghĩ lợi ích chính là từ khía cạnh tinh thần, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì biết rằng hành động của mình là phù hợp với các giá trị của mình, với tất cả khả năng của mình, và [biết rằng] tôi đang làm việc để tạo nên sự khác biệt trong thế giới này.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android