Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Lời Thánh Khải

Tình Trạng Hiện Tại Trên Toàn Cầu: Trích Sách ‘Tình Thương Là Giải Pháp Duy Nhất’ Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay), Phần 2/2

2022-06-09
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Môi Trường “Có thể quý vị hỏi, nguyên nhân chính của sự thiệt hại và tàn phá này đối với môi sinh là gì? Có lẽ đáng ngạc nhiên, nguyên nhân không phải là ngành công nghiệp than đá, hoặc xe hơi hoặc máy bay hoặc xe lửa hoặc tàu thuyền. Mà là khí mê-tan, được thải ra chủ yếu do ngành công nghiệp chăn nuôi”.

Tôn Trọng Trật Tự Vũ Trụ “Khi Thượng Đế thiết lập trật tự trong vũ trụ, đã có một quy định nhất định phải được tuân theo. Giống như khi xây xa lộ hoặc đường lộ để giao thông hoặc chuyên chở thuận tiện hơn, thì xã hội cũng phải ban hành luật giao thông nhất định để bảo vệ người dân, bảo vệ người lái xe, người đi bộ, và cũng để điều tiết lưu lượng giao thông.

Vì vậy, nếu không tuân theo Luật của Thượng Đế, thì chúng ta gặp rắc rối. Luật nói: Chớ sát sinh. Nhưng hãy xem những gì tổ tiên chúng ta đã làm qua bao thế kỷ và một số anh chị em chúng ta vẫn còn đang làm bây giờ. Thậm chí còn nhân danh Thượng Đế, ngay cả nhân danh Chúa Giê-su, họ dám gây chiến với nhau, đó là điều vô cùng đáng tiếc, vì đó không phải là Thiên ý và cũng không phải là ý định của Chúa Giê-su Ki-tô.

Giờ thì có một số biến cố đang xảy ra, như là biến đổi thời tiết, nạn đói và đủ loại bệnh tật, gây ra nhiều đau khổ trên thế giới chúng ta. Thế rồi một số người có ít niềm tin lại đổ lỗi cho Thượng Đế nữa. Tôi đi tới đâu giảng pháp, cũng có người hỏi tôi: ‘Nếu có Thượng Đế, tại sao lại có tai họa như thế như thế xảy ra?’ Nhưng những người này nên nhớ rằng không phải Thượng Đế làm tất cả những điều này, mà chính chúng ta tạo ra tất cả rắc rối này.”

Bảo Vệ Bản Tánh Từ Bi Anh Hùng Của Chúng Ta “Chúng ta phải cứu con người và tâm từ bi của con người – đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải cứu phẩm chất cao thượng của mình. Hết lần này đến lần khác, tôi luôn luôn đề cập rằng chúng ta không phải chỉ cứu sự hiện hữu vật chất trên Địa Cầu này thôi, mà chúng ta cũng muốn bảo vệ trẻ em, và khi làm điều đó, chúng ta bảo vệ Tự Tánh cao quý, từ bi anh hùng của mình, đó là Chân Tánh của chúng ta. Nếu chúng ta đánh mất nó, thì còn tệ hơn là mất đi Địa Cầu nữa. Chúng ta phải giữ tâm từ bi của mình.

Chúng ta phải là người cao thượng và chân thật, thương yêu và bảo vệ kẻ yếu đuối và yếu ớt, như trẻ em và người-thân-động vật bất lực không tự vệ được. Chúng ta phải bảo vệ Bản chất cao thượng của mình. Chúng ta phải sống, đi, thở như con cái của Thượng Đế, hoặc như các đệ tử của chư Phật”.

Tình Thương Sinh Ra Tình Thương “Vì trước nhất, chúng ta phải tập yêu thương để tạo ra tình thương. Để trải rộng tình thương khắp nơi, như Đấng Cha Lành, chúng ta phải yêu thương mọi chúng sinh. Đó là ý nghĩa đằng sau lối dinh dưỡng thuần chay. Không phải vì sức khỏe, hay vì Chúa Giê-su nói thế, hay vì Đức Phật cấm đoán, mà chỉ vì chúng ta phải là hiện thân của tình thương.

Chúng ta phải là vị Thượng Đế bước đi trên Địa Cầu này. Chúng ta phải sống như Ngài sẽ sống, để được gần Thượng Đế… Thượng Đế không trừng phạt chúng ta mà chỉ như đồng thanh tương ứng. Nếu muốn được gần với cái gì, chúng ta phải đi đến đó, theo cùng một hướng. Cho nên, Thượng Đế tạo ra vạn vật, và để chúng chết một cách tự nhiên. Chúng ta cũng phải như vậy. Nếu chúng ta không thể sáng tạo, thì ít ra cũng đừng hủy diệt. Điều răn trong Kinh Thánh là: ‘Chớ sát sinh’. Chứ không nói: ‘Chớ giết người mà thôi’. Điều răn nói rằng: ‘Chớ sát sinh’. Bất cứ gì bị giết đều là sát sinh”.
Xem thêm
Video Mới Nhất
2023-03-26
198 Lượt Xem
2023-03-25
225 Lượt Xem
2023-03-25
809 Lượt Xem
36:03

Tin Đáng Chú Ý

89 Lượt Xem
2023-03-24
89 Lượt Xem
2023-03-24
40 Lượt Xem
2023-03-24
69 Lượt Xem
2023-03-24
1105 Lượt Xem
34:16

Tin Đáng Chú Ý

193 Lượt Xem
2023-03-23
193 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android