Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

"Mười Điều Răn" Và "Moses Và Lũ Kiến", Phần 7/13

2021-06-01
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Như họ nói là tín đồ Thiên Chúa giáo, là Phật tử, họ không cần làm gì cả. Không cần đi theo Minh Sư nào hết, bởi vì họ có Chúa Giê-su và họ thờ Phật và họ nghĩ như thế là đủ rồi. Không, không thật sự thế, bởi vì đầu óc sẽ gạt quý vị, sẽ khiến quý vị nghĩ lan man đủ thứ. Quý vị không thể thật sự nhất tâm tập trung vào Phật.
Xem thêm
Tập  7 / 13
1
2021-05-26
7073 Lượt Xem
2
2021-05-27
5080 Lượt Xem
3
2021-05-28
4722 Lượt Xem
4
2021-05-29
4740 Lượt Xem
5
2021-05-30
5302 Lượt Xem
6
2021-05-31
5120 Lượt Xem
7
2021-06-01
6198 Lượt Xem
8
2021-06-02
4358 Lượt Xem
9
2021-06-03
5372 Lượt Xem
10
2021-06-04
4706 Lượt Xem
11
2021-06-05
4312 Lượt Xem
12
2021-06-06
4877 Lượt Xem
13
2021-06-07
4373 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android