Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Địa Cầu: Ngôi Nhà Thân Ái

Nước: Nguồn Sống Quý Giá Trên Địa Cầu, Phần 1/2

2021-03-22
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Khan hiếm nước cũng là một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì không có đủ nước thì không thể trồng thực phẩm. Diễn đàn Kinh tế Thế giới ước tính rằng nếu chúng ta tiếp tục theo khuynh hướng hiện thời, 2/3 thế giới sẽ gặp khó khăn về nước − nghĩa là thiếu nước, trước năm 2030, chỉ trong một thập niên.
Xem thêm
Tập  1 / 2
1
2021-03-22
1877 Lượt Xem
2
2021-03-29
1056 Lượt Xem
Xem thêm
Thức Tỉnh  15 / 24
1
2022-11-26
12165 Lượt Xem
8
2021-05-21
2294 Lượt Xem
10
2020-05-10
12532 Lượt Xem
15
2021-03-22
1877 Lượt Xem
20
2021-05-24
17319 Lượt Xem
21
13:15
2020-07-04
2925 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android