Mag-search
Susunod
 

Sa Pagitan ng Master at mga Disipulo / Mga Kwentong Budista

Master Tells Jokes and Buddhist Stories: The Five Precepts and Five Best Ways of Charity (Part 2 of 3) August 30, 2015

2018-01-20
Wika ng Lektyur:English
Mga Detalye
I-download Docx
Magbasa pa ng Iba
If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and having power, position, whatever.
Ibahagi
Ibahagi Sa
I-embed
Oras ng umpisa
I-download
Mobile
Mobile
iPhone
Android
Panoorin sa mobile browser
GO
GO
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android