Mag-search
Susunod
 

Mabuting Tao, Mabuting Gawa

Pagiging Mga Anghel na Tagapangalaga Para sa Bawat Isa, Bahagi 2 ng 2

2021-09-14
Wika:English
Mga Detalye
I-download Docx
Magbasa pa ng Iba
Ang matinding kaganapan sa panahon ay pinwersa ang estado na masanay sa rotasyon ng pagkawala ng kuryente. Dahil dito, libu-libong mga residente ng Houston ay mananatili sa bahay nang walang kuryente sa mahabang panahon. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan ni G. Jim McIngvale ang kanyang mga showrooms ng kutson upang pasilungin ang daan-daang mga tao sa Houston at inalok sila ng maiinit na pagkain.
Manood pa ng Iba
Episode  2 / 2
Manood pa ng Iba
Mamuhay ng Mas Mahusay  23 / 29
1
2023-01-18
8856 Views
8
2021-05-15
2379 Views
12
2020-11-07
2072 Views
13
2020-09-09
1986 Views
14
2020-06-25
2075 Views
16
2020-02-18
2959 Views
21
2019-04-03
6553 Views
22
2021-10-19
2026 Views
24
2019-09-25
2399 Views
25
2019-08-14
3731 Views
26
2019-04-06
4705 Views
27
2018-04-18
3702 Views
28
2021-01-09
1874 Views
29
2020-01-10
5676 Views
Ibahagi
Ibahagi Sa
I-embed
Oras ng umpisa
I-download
Mobile
Mobile
iPhone
Android
Panoorin sa mobile browser
GO
GO
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android