Mag-search
Susunod
 

Ang Mundong Planeta: Ang Ating Mapagmahal na Tahanan

Tubig: Isang Mahalagang Likas na Yaman para sa Buhay sa Mundo, Bahagi 1 ng 2

2021-03-22
Wika:English
Mga Detalye
I-download Docx
Magbasa pa ng Iba
Ang kakulangan sa tubig ay isang seryosong problema, sapagkat kung walang sapat na tubig hindi tayo maaaring magkapagtanim ng pagkain. Tinantya ng World Economic Forum na, kung magpapatuloy tayo sa kasalukuyang mga direksyon, ang dalawang-katlo ng mundo ay magiging "water-stressed", ibig sabihin ay kulang sa tubig, sa 2030, higit sa isang dekada lang.
Manood pa ng Iba
Episode  1 / 2
Manood pa ng Iba
Awakening  15 / 24
1
2022-11-26
12148 Views
4
2019-12-07
2228 Views
6
2021-05-20
2026 Views
8
2021-05-21
2287 Views
9
2020-03-12
5551 Views
10
2020-05-10
12522 Views
18
2020-04-20
2323 Views
20
2021-05-24
17293 Views
21
2020-07-04
2910 Views
Ibahagi
Ibahagi Sa
I-embed
Oras ng umpisa
I-download
Mobile
Mobile
iPhone
Android
Panoorin sa mobile browser
GO
GO
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android