С удоволствие бихме чули коментари и обратна връзка от вас, любящи зрители!
Вашите отзиви могат да бъдат излъчени по Суприм Мастър Телевижън, ако бъдат избрани. Благодарим ви за отзива!
Нека Небесата винаги ви благославят.
* Задължително
Моля, напишете своя отзив до Суприм Мастър Телевижън тук.*
Може да бъде на английски или на други езици. (Максимум 250 думи)
Ако отзивът ви е написан на родния ви език, моля, изпратете превод на английски.
(Максимум 250 думи)
За контакти
Обръщение (г-н / г-жа)*
Вашето име*
Псевдоним*
Вашият електронен адрес*
Страната, в която живеете*
Щатът / Градът, в който живеете*
Вашият език
Вашата етническа принадлежност
Ако искате да предоставите аудиозапис, снимка или кратък клип заедно с отзива, моля, пратете го тук и напишете същото „Име”, което сте попълнили в онлайн формуляра. Или просто качете своя „аудиозапис, снимка или кратък клип” в YouTube или Google Drive и приложете линка в онлайн посланието с отзива, след това изпратете.
Ако искате да предоставите аудиозапис, снимка или кратък клип заедно с отзива, моля, пратете го тук и напишете същото „Име”, което сте попълнили в онлайн формуляра. Или просто качете своя „аудиозапис, снимка или кратък клип” в YouTube или Google Drive и приложете линка в онлайн посланието с отзива, след това изпратете.
Saving……
Cancel
Prompt
OK
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android