Културното проявление удовлетворява чувството ни за естетика, запълва празнината в познанията и ни води към откриване на красотата.- Георг Вилхелм Фридрих ХегелКултурата съдържа всичко онова, което разкрива на ума притежанието на собствената му мощ; тъй както езикът - на критика и телескопът - на астронома.- Ралф Уолдо ЕмерсънЗнанието е добивът на скъпоценни камъни; Културата е блясъкът на скъпоценните камъни. - Рабиндранат Тагор

Проучи канала

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:33
Красотата на природата

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
Красотата на природата
2020-07-10   825 Преглед
Красотата на природата
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
Светът около нас

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
Светът около нас
2019-07-30   2880 Преглед
Светът около нас
2019-07-30

Състезание по магьосничество, част 12 от 12

00:21:19
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 12 от 12

Предписанията трябва стриктно да се спазват. Веганството е много добро. Ние трябва да имаме любов към всички същества, иначе ще бъдем учени от майа. Ако нямаме никакво състрадание към безпомощните животни, тогава как ще можем да толерираме враговете си? Без значение какви добри дела вършим, опасявам се, че любовта ни не е достатъчно дълбока.
Слова на Мъдростта
2021-07-31   2457 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-31

Състезание по магьосничество, част 11 от 12

00:18:02
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 11 от 12

Казвам ви всичко това между другото. Това е истинска история. Тези духове наистина съществуват и адът наистина съществува. Но всичко е създадено от ума. Зависи какво сме сторили в предишните си животи и какво вършим в този живот. Когато умрем, ще излъчваме тази вибрация, този вид очакване и желание. Тогава свикваме с това, сякаш сме замръзнали на това ниво.
Слова на Мъдростта
2021-07-30   2035 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-30

Състезание по магьосничество, част 10 от 12

00:23:50
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 10 от 12

В тази вселена, „мекото“ винаги надделява над „твърдото“. Колкото повече е без усилие, по-безформено, по-невидимо, по-нежно, толкова е по-мощно. Вижте колко е важен въздухът за нас! А `чи` може да подхранва цялото тяло и цялата вселена. И това безформено `чи` е вибрацията на Куан Ин. Това е по-удивителното. Нищо не е по-добро от това, защото То е Майката на вселената, която ражда цялото творение.
Слова на Мъдростта
2021-07-29   2302 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-29

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 1 of 2

00:14:46
Културни следи по света

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 1 of 2

Venezuela is an immigrant based country, consisting of four main ethnic groups: Around 52% of its population are from the Mestizo, a group with a mix of European, Amerindian, and African ancestries; 42 % are of a European descent; 4% are of an African descent; and 2% population are native Venezuelans. The earliest settlers of ancient Venezuela are generally believed to be Siberians who crossed the
Културни следи по света
2021-07-28   374 Преглед
Културни следи по света
2021-07-28

Състезание по магьосничество, част 9 от 12

00:22:20
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 9 от 12

Добре, така че мога да ви обещая освобождение в един живот, незабавно просветление и освобождение на пет ваши поколения. Това не е проблем, защото аз знам какво правя. След посвещението, вие сте освободени от живота и смъртта, но все пак трябва да практикувате. Защото ако умът ви не ви позволява да станете Буда, ще бъде трудно.
Слова на Мъдростта
2021-07-28   1953 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-28

Състезание по магьосничество, част 8 от 12

00:19:53
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 8 от 12

Аз ще се разходя навън. (Да.) Вижте моята магия! Вижте моята магия: Ом мани падме хум! Не е ли невероятно?
Слова на Мъдростта
2021-07-27   1804 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-27

Състезание по магьосничество, част 7 от 12

00:24:07
Слова на Мъдростта

Състезание по магьосничество, част 7 от 12

`Ци` в човешкото тяло е физическо. Методът Куан Ин е висшето `ци` и има върховна сила. Вибрацията е различна. Без силата на Куан Ин, няма да има `ци`, няма физическо тяло, няма талант и няма магия. Не е грешно да се практикува `ци`, но в основата си всичко произлиза от Звука.
Слова на Мъдростта
2021-07-26   2032 Преглед
Слова на Мъдростта
2021-07-26

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

00:11:20
Културни следи по света

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

The Brokpa are a unique indigenous community mostly living in the Ladakh area of India. They are also known as the Brogpa or Drogpa. They refer to themselves as Minaro, which means “Aryan.” The term Aryan in the ancient Indian language of Sanskrit translates as “distinguished” or “noble” and historically refers to a light-skinned people who spoke an Indo-European language. They entered ancient Ind
Културни следи по света
2021-07-21   337 Преглед
Културни следи по света
2021-07-21

Brunei: The Abode of Peace

00:15:29
Културни следи по света

Brunei: The Abode of Peace

Brunei is located on the northwestern side of the tropical island of Borneo. The island is also home to parts of Malaysia and Indonesia. The national flag features an image of two hands, representing the benevolent hands of the government and its promise to provide welfare, peace, and prosperity to the people, as well as the national motto (in Arabic): “Render service unto God’s Guidance.”
Културни следи по света
2021-07-14   328 Преглед
Културни следи по света
2021-07-14

The Rich Indigenous Culture of the Ryukyuan People

00:17:47
Културни следи по света

The Rich Indigenous Culture of the Ryukyuan People

The Ryukyuan people are an East Asian indigenous group native to the Ryukyu archipelago that dots the vast Pacific Ocean. Traditionally, the Ryukyuan people have been strongly influenced by ancient Chinese customs, and contemporary Ryukyuan culture has also integrated rich Japanese cultural elements. The earliest Ryukyuan islanders trace back to about 30,000 years ago. Ryukyu people have th
Културни следи по света
2021-07-07   413 Преглед
Културни следи по света
2021-07-07

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 3 of 3

00:14:11
Културни следи по света

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 3 of 3

In this final episode, we will examine Ghana’s music, dance, and poetry. The traditional chiefs of the Akan people in southern Ghana have a special dance-drumming performance called “kete.” This ensemble is managed by the customary leaders and typically played at the funeral rites for Akan chiefs and in the inauguration of a new chief. Adowa dance is the most frequently performed social dance in t
Културни следи по света
2021-06-30   615 Преглед
Културни следи по света
2021-06-30

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 2 of 3

00:14:34
Културни следи по света

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 2 of 3

Where did the kente cloth originate? A popular legend traces it back to the Ashanti Kingdom’s first ruler, His Majesty Osei Tutu. He invited weavers from across the region to visit the neighboring Ivory Coast to expand their weaving skills. The spider offered to teach the men how to weave the designs in exchange for some favors. The kingdom adopted their creations, and kente became a royal cloth r
Културни следи по света
2021-06-23   404 Преглед
Културни следи по света
2021-06-23

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 1 of 3

00:14:56
Културни следи по света

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 1 of 3

Ghana is located along the Guinea Gulf and Atlantic Ocean in West Africa. Spanning over 560 kilometers of tropical coastline, Ghana is a place of natural beauty and colorful cultures. The country’s cultural mosaic encompasses over 70 different tribes and six major ethnic groups. Although English is the most common language, Ghanaians also widely speak in native tongues, such as Twi and Ga. There a
Културни следи по света
2021-06-16   1010 Преглед
Културни следи по света
2021-06-16

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 3 of 3

00:15:53
Културни следи по света

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 3 of 3

Today, we’ll continue to explore the country’s customs in regard to festivities, sports, crafts, agricultural products, and famous residents. Each spring on Whitsunday, the Procession of Queens is performed by young girls from the village of Gorjani in the Slavonia region of northeastern Croatia. Whitsunday is the 7th Sunday after Easter and it commemorates the descent of the Holy Spirit upon Chri
Културни следи по света
2021-06-09   377 Преглед
Културни следи по света
2021-06-09

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

00:15:20
Светът на животните: нашите съобитатели

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

The Amazon rainforest is truly a paradise for us monkeys! My kind, the emperor tamarin, also known by scientists as saguinus imperator, is a small-sized monkey species found mainly in the southwestern Amazon Basin located in Peru, with our population also spreading east to the northern part of Bolivia and into the state of Amazonas in Brazil. Emperor tamarins are characterized by a monotone
Светът на животните: нашите съобитатели
2021-06-04   711 Преглед
Светът на животните: нашите съобитатели
2021-06-04

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 2 of 3

00:16:32
Културни следи по света

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 2 of 3

Croatia is home to approximately 444 protected areas, including eight national parks, two strict nature reserves, and 11 nature parks, totaling an estimated 9% of the country’s land. Among these is the Plitvice Lakes National Park, which is unique for its exceptional beauty and attracts many nature lovers every year. When speaking of Croatia’s natural wonders, another location must be mentioned: t
Културни следи по света
2021-06-02   408 Преглед
Културни следи по света
2021-06-02

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

00:15:03
Културни следи по света

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 1 of 3

The Republic of Croatia is a beautiful European country located at the crossroads connecting Central Europe and the Mediterranean Sea. The nation borders Slovenia, Hungary, and several other countries. Croatia features beautiful islands, silver beaches, and blue sea off of its coast. Its mainland has a number of mountain ranges, with Dinara Mountain being the highest peak. Due to its geographic lo
Културни следи по света
2021-05-26   907 Преглед
Културни следи по света
2021-05-26

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

00:12:18
Културни следи по света

The Peaceful Êzîdî People of the Middle East

Religion plays a significant role in the lives of many Êzîdî people. Their religion, Yazidism, is considered to be one of the oldest religions from the fertile area of Mesopotamia. According to some manuscripts, it dates back to the third millennium BC. It is an oral tradition whereby one generation passes on religious knowledge to the next. The overarching Êzîdî belief is in one God who ha
Културни следи по света
2021-05-05   541 Преглед
Културни следи по света
2021-05-05

Discovering the Community Spirit of the Dani People

00:12:14
Културни следи по света

Discovering the Community Spirit of the Dani People

The resourceful Dani people live in the Baliem Valley, located in the Western New Guinea Highlands of Indonesia. Due to the remoteness of this location, the Dani were largely unknown to the rest of the world until 1938. For this community, spirituality is integral to daily life. The Dani believe that we have a soul inside of us, which they call “edai-egen.” Traditionally, the Dani are animi
Културни следи по света
2021-04-07   746 Преглед
Културни следи по света
2021-04-07

The Culture of Laos

00:12:08
Културни следи по света

The Culture of Laos

Located in the heart of the Indochinese Peninsula, Lao People's Democratic Republic is famous for its beautiful culture, unique traditions, and pristine landscape. The only landlocked country in Southeast Asia, Laos is bordered by Myanmar, China, Âu Lạc or Vietnam, Cambodia and Thailand. About 66% of the population are Theravada Buddhists while the rest belong to at least 48 distinct ethnic minori
Културни следи по света
2021-03-31   836 Преглед
Културни следи по света
2021-03-31
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android