Mag-search
Gusto naming marinig ang mga komento at puna mula sa inyo, mapagmahal na mga manonood!
Maaaring maipalabas ang iyong heartline sa Supreme Master TV kung ito ay mapili. Salamat sa iyong heartline! Pagpalain ka palagi ng Langit.
* Kailangan
Mangyaring isulat ang iyong heartline sa Supreme Master TV dito.*
Maaaring sa Ingles o iba pang mga wika. (400 na salita ang maximum.)
If your heartline is not in English, for proficient English users, please also provide an English translation of your heartline.
(400 na salita ang maximum.)
Impormasyon sa pakikipag-ugnay
Titulo (Mr./Mrs)*
Ang iyong palayaw*
Ang inyong email*
Ang bansang kasalukuyan tinitirhan*
Ang iyong wika*
Kung nais mong magsumite ng larawan o mga maikling clip kasama ang heartline, mangyaring ipadala sa dito at isulat ang parehong "Pangalan" na ipinuno mo sa online form na ito. O i-upload lamang ang iyong "larawan o mga maikling clip" sa YouTube o Google Drive at i-paste ang link sa online heartline message at isumite.
Kung nais mong magsumite ng larawan o mga maikling clip kasama ang heartline, mangyaring ipadala sa dito at isulat ang parehong "Pangalan" na ipinuno mo sa online form na ito. O i-upload lamang ang iyong "larawan o mga maikling clip" sa YouTube o Google Drive at i-paste ang link sa online heartline message at isumite.
Saving……
Cancel
Prompt
OK
App
I-scan and QR code, o piliin ang akmang sistema ng phone para sap pag-download
iPhone
Android