ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 313 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ถ้อยคำแห่งปัญญา
คำบรรยาย :

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:43

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ในรอบแรก อะตอมของสัตว์ถูกดึง เข้าสู่การรวมตัวกันของ รูปแบบทางกายภาพของมนุษย์ ในขณะที่ 4 การย้อนกลับเกิดขึ้นตาม ตามสภาวะแม่เหล็ก ที่พัฒนาขึ้นในช่วงชีวิต”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-31   550 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-31

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:03

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ฉันได้อธิบายให้คุณฟังแล้ว มุนีที่ยอดเยี่ยม สร้างสรรค์ที่ 6... การสร้างสิ่งมีชีวิตอาณาจักรพืช เป็นลำดับที่ 7 และเป็นของมนุษย์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-30   565 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-30

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:40

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันของเรา ที่ทำให้ ความรักของพระเยซูสำหรับเรา ปรากฏในชีวิตของเรา สำหรับการให้อภัยซึ่งกันและกัน เราปฏิบัติต่อกัน ในขณะที่พระองค์ทรงกระทำต่อเรา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-29   789 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-29

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในความสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:34

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในความสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระคุณของพระเจ้า โดยทางพระคริสต์เจ้าของเรา ก่อให้เกิดความปรารถนาในตัวเรา สำหรับคุณธรรมซึ่งเป็นประสบการณ์ ที่คาดการณ์ไว้ของคุณธรรมนั้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-28   675 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-28

พระเยซูคริสต์ (มังสวิรัติ) พระผู้ช่วยให้รอด - จากพระกิตติคุณของลูกา (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:10:02

พระเยซูคริสต์ (มังสวิรัติ) พระผู้ช่วยให้รอด - จากพระกิตติคุณของลูกา (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“ฉะนั้น ฉันบอกคุณว่า บาปมากมาย ของเธอได้รับการอภัย -ดังที่ความ รักอันยิ่งใหญ่ของเธอได้แสดงออกมา แต่คนที่ได้รับการอภัยน้อย ก็รักน้อย”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-26   990 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-26

พระเยซูคริสต์ (มังสวิรัติ) พระผู้ช่วยให้รอด - จากพระกิตติคุณของลูกา (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:12:07

พระเยซูคริสต์ (มังสวิรัติ) พระผู้ช่วยให้รอด - จากพระกิตติคุณของลูกา (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“สำหรับคุณที่กำลังฟังฉันพูด: รักศัตรูของคุณ ทำดีกับคนที่เกลียดคุณ อวยพรผู้ที่สาบแช่งคุณ อธิษฐานเผื่อ พวกที่ทำร้ายคุณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-25   1035 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-25

‘ความสงบและความเงียบ’ และบทคัดสรรอื่น ๆ จาก ‘อาซี ฮาบลาบา เควทซาโคทล์ (ที่กล่าวโดยเควทซาโคทล์)’ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:08:43

‘ความสงบและความเงียบ’ และบทคัดสรรอื่น ๆ จาก ‘อาซี ฮาบลาบา เควทซาโคทล์ (ที่กล่าวโดยเควทซาโคทล์)’ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ทว่า หัวใจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เมื่ออยู่ท่ามกลางความยากลำบาก และปัญหามันเฝ้าสงบลง และปรับตัวด้วยความสงบ! มันก็เหมือนกับกระแสน้ำ ที่ไหลลงมาเงียบสงบ ข้างภูเขา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-24   808 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-24

‘ฉันมาแล้ว’ และบทคัดสรรอื่น ๆ จาก ‘อาซี ฮาบลาบา เควทซาโคทล์ (ที่กล่าวโดยเควทซาโคทล์)’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:07:52

‘ฉันมาแล้ว’ และบทคัดสรรอื่น ๆ จาก ‘อาซี ฮาบลาบา เควทซาโคทล์ (ที่กล่าวโดยเควทซาโคทล์)’ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ฉันมาบอกคุณว่า วิหารของคุณอยู่ในใจคุณ และว่า คำอธิษฐานนั้นเป็นผลงานคุณ เช่นเดียวกับการยอมจำนน อย่างจริงใจต่อความต้องการของ พวกที่อ่อนแอกว่า และผู้ต้องการคุณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-23   951 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-23

เพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า: ตอน II - จากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของกลุ่มภราดรภาพสีขาวสากล ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:11:25

เพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า: ตอน II - จากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของกลุ่มภราดรภาพสีขาวสากล ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“ปัญญา ความชอบธรรม และความเมตตาของคุณ - คุณธรรมทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเรา ต้องมีและสามารถให้พลังได้ คุณมีโอกาสทั้งหมด ที่จะเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-22   549 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-22

เพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า: ตอน II - จากข้อความศักดิ์สิทธิ์ของ กลุ่มภราดรภาพสีขาวสากล ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:11:23

เพื่อความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า: ตอน II - จากข้อความศักดิ์สิทธิ์ของ กลุ่มภราดรภาพสีขาวสากล ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“พระเจ้าสามารถทำทุกสิ่ง ด้วยพระองค์เอง แต่พระองค์ต้องการ ให้เราควบคุมตัวเราเองลำพัง ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังเรียนรู้ศิลปะที่ยอดเยี่ยม”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-21   604 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-21

บทคัดสรรจาก ‘ชีวิตศักดิ์สิทธิ์’ โดย ศรีออโรบินโด (มังสวิรัติ): ความปรารถนาของมนุษย์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:10:37

บทคัดสรรจาก ‘ชีวิตศักดิ์สิทธิ์’ โดย ศรีออโรบินโด (มังสวิรัติ): ความปรารถนาของมนุษย์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ถ้าเป็นความจริงที่ว่าวิญญาณ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องและธรรมชาติ ที่ปรากฏ เป็นความลับของพระเจ้า แล้วการสำแดง ของพระเจ้าในตัวเอง และสำนึกของพระเจ้า ภายในและภายนอกนั้น คือจุดหมายสูงสุดและ จุดหมายที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นไปได้ ต่อมนุษย์บนโลก”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-19   544 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-19

บทคัดสรรจาก ‘ชีวิตศักดิ์สิทธิ์’ โดย ศรีออโรบินโด (มังสวิรัติ): ความปรารถนาของมนุษย์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:10:20

บทคัดสรรจาก ‘ชีวิตศักดิ์สิทธิ์’ โดย ศรีออโรบินโด (มังสวิรัติ): ความปรารถนาของมนุษย์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“จงเป็นผู้สูงศักดิ์ โอ ความแข็งแกร่งเจาะม่านทั้งหมด ประจักษ์สิ่งต่าง ๆ ในเรา แห่งพระเป็นเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-18   548 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-18

บทคัดสรรจากงานเขียน ของโชกี เอฟเฟนดิ (มังสวิรัติ): ‘วันแห่งคำสัญญาจะมาถึง’ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:13:59

บทคัดสรรจากงานเขียน ของโชกี เอฟเฟนดิ (มังสวิรัติ): ‘วันแห่งคำสัญญาจะมาถึง’ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“เวลาใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อทุกสิ่งที่สร้างขึ้น จะทิ้งภาระของมัน ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรง รับรองพระคุณนี้ ที่ครอบคลุมทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเห็นหรือมองไม่เห็น!”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-17   489 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-17

บทคัดสรรจากงานเขียน ของโชกี เอฟเฟนดิ (มังสวิรัติ): ‘วันแห่งคำสัญญาจะมาถึง’ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:14:00

บทคัดสรรจากงานเขียน ของโชกี เอฟเฟนดิ (มังสวิรัติ): ‘วันแห่งคำสัญญาจะมาถึง’ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“โดยความรุ่งโรจน์ของฉัน! ฉันจะสั่นคลอนลมหายใจ ที่หอมกลิ่นเหล่านั้นอย่างซื่อสัตย์ ซึ่งฉันได้รับการอนุบาล กลางใจ บัลลังก์ของฉัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-16   517 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-16

บทคัดสรรจากพระคัมภีร์ ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในทิเบต: 60 บทเพลงของ มิลาเรปะ - เพลง 2-4, 6, 14-15, 51-52 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:14:15

บทคัดสรรจากพระคัมภีร์ ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในทิเบต: 60 บทเพลงของ มิลาเรปะ - เพลง 2-4, 6, 14-15, 51-52 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“แม้ว่าสายรุ้ง มีสีสันสดใส ไม่ช้ามันก็จะจางหายไป ความสุขทางโลกนี้ เป็นเหมือนนิมิตฝัน แม้ว่าใครจะชอบพวกมัน พวกมันเป็นบ่อเกิดของบาป”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-15   495 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-15

บทคัดสรรจากพระคัมภีร์ ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในทิเบต: 60 บทเพลงของ มิลาเรปะ - เพลง 2-4, 6, 14-15, 51-52 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:14:45

บทคัดสรรจากพระคัมภีร์ ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาในทิเบต: 60 บทเพลงของ มิลาเรปะ - เพลง 2-4, 6, 14-15, 51-52 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“โอ้ ผู้อุปถัมภ์ที่ดี อธิษฐานตามเส้นทาง และตัวอย่างของฉัน ละทิ้งความชั่วร้าย และปฏิบัติการทำความดี โดยธรรมชาติจากใจของฉัน ฉันให้คำแนะนำสิ่งนี้แก่คุณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-14   580 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-14

การเผยแพร่ปัญญาของพระเจ้า: จากหนังสือแห่งความลับ ของเอโนช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:13:53

การเผยแพร่ปัญญาของพระเจ้า: จากหนังสือแห่งความลับ ของเอโนช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“และเมื่อพระเจ้า จะทรงส่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ แล้วจะมีการพิพากษา สำหรับคนที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรม และไม่มีใคร จะหลบหนีจากการสังเกต”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-12   785 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-12

การเผยแพร่ปัญญาของพระเจ้า: จากหนังสือแห่งความลับ ของเอโนช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:03

การเผยแพร่ปัญญาของพระเจ้า: จากหนังสือแห่งความลับ ของเอโนช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ฉันสาปแช่งอวิชชา แต่สิ่งที่ฉันเคยอวยพรก่อนหน้านี้ พวกที่ฉันไม่ได้สาปแช่ง ฉันไม่สาปแช่งมนุษย์หรือโลก หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แต่ผลไม้ชั่วร้ายของมนุษย์ และผลงานของเขา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-11   822 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-11

บทคัดสรรจากพระสูตรมหายาน มหาปรินิพพานสูตร: บทที่ 15 - ในคำอุปมาเรื่องพระจันทร์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:10

บทคัดสรรจากพระสูตรมหายาน มหาปรินิพพานสูตร: บทที่ 15 - ในคำอุปมาเรื่องพระจันทร์ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“นั่นเป็นเหตุให้ พระสูตรนี้ กล่าวกันว่ามี คุณธรรมนับไม่ถ้วน และยังถูกเรียกว่า พระสูตร ที่รู้แจ้งไม่มีที่สิ้นสุด”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-10   881 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-10

บทคัดสรรจากพระสูตรมหายาน มหาปรินิพพานสูตร: บทที่ 15 - ในคำอุปมาเรื่องพระจันทร์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:16:31

บทคัดสรรจากพระสูตรมหายาน มหาปรินิพพานสูตร: บทที่ 15 - ในคำอุปมาเรื่องพระจันทร์ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระจันทร์ออกมาเสมอ มันมี โดยธรรมชาติ ไม่ออกมาหรือจมลง เช่นเดียวกับ ตถาคต พระผู้สมควรได้รับบิณฑบาต พระผู้รู้แจ้งตลอด”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-09   788 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-09
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย