ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
41 - 60 ของ 206 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

27:07

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

The planet is our home. All evidence points out that meat is the number one cause of our planetary problem. How can we take measures , not from rising sea levels, but also all the similar consequences of global warming? Not only the ice, but also the permafrost will melt, which could potentially release billions of tons of methane gas from underneath, or hydrogen sulfide. Except we turn to a virtuous way of life, then we are connected with Heaven because Heaven is virtuous and love and blessing. If we’re connected with that, then we are one with that, then we are protected ourselves.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-25   1970 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-25

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

38:20

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

“We would also reduce the carbon dioxide somewhat, by means of going back to more natural vegetarian type of diet, as opposed to having meat diets. So, that in the biggest single thing in terms of our personal lifestyle. We could change in order to help solve the climate problem. ” Just leave one piece of meat and we have everything else as it is right now. And more later on, as the forest will regain its strength and grow back to a lash situation again and then attract more rain and protect the soil and cool the planet. And the most factor that contributes to our global warming right now is methane, and methane comes from livestock raising. So if we cut methane, the planet cools down quick.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-26   2150 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-26

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

24:12

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

It’s my joy to participate in this wonderful dialogue that we had with the Supreme Master — very sweet, and very powerful. We’ve invited many people to participate in this week-long juice fast to assist them in the transition from a meat-based diet to a plant-based diet, to cleanse their emotional body, and their mental body so they can be more receptive to the spiritual intelligence. But, also to be a participant in serving the emerging paradigm on this planet. I very appreciate the fact that we can get our message of being vegan and going green, and let’s say going green diet; not just green ecology but green diet, your inner ecology, out to the whole planet through the Supreme Master Ching Hai’s incredible TV network!
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-27   3990 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-27

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

25:50

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

To support and planetary survival, Rabbi Gabriel Cousens, M.D., Reverend Micheal Beckwith, Ph.D., co-hosted the“Juice Fast for Peace”during the first week of March 2009. The event was organized to help participants end their addition to meat and other animal products in order to support their own personal and spiritual growth while also acting to ensure planetary survival by reducing the emissions of greenhouse gases from the animal industry. Supreme Master Ching Hai accepted the invitation to attend via videoconference to answer the participants’ questions and concerns about the damaging impact the meat diet has on the environment and human health.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-28   2092 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-28

จากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่‘ความลับในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

12:52

จากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่‘ความลับในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

One must be balanced in Yin (Negative) and Yang (Positive) to become a Saint. We can’t reach Heaven in one step. It’s same for the spiritual practitioners. When the time comes, we’ll get results naturally. If we have faith and happiness, and if we feel the protection of God’s power, then we’ve already had the most precious experiences. We are belong to the “Religion of Laughter”! We can measure our level by our laughter, If you want to become a Buddha, you should remember when you come here, you’re going to be a “Laughing Buddha”. We become very expansive, like the air, like the ocean. We’re not limited by any biases or bound by any traditions or customs.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-19   2754 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-19

จากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่‘ความลับในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

12:57

จากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่‘ความลับในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Love your family, truly love them, and they will love you, too. Then, due to this love, we will feel very lively and happy. It will be easy for us to accept people from outside, and to love others. Try it when you return home. This is the path to being happy. We love others because we want to be comfortable and happy. The more we offer our love to others, the more others will love us. When all the people love each other, how comfortable that will be!
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-20   2457 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-20

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

28:32

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

I know you all have many questions concerning whether God exists, whether we can reach Hirm, whether we can talk to Hirm, whether we can directly demand something from Hirm, so I am going to try to tell you as much as I can, as much as I know about our Father, which many of us have forgotten. How much do we have to work in order to be successful in God's realization, in gaining back the whole kingdom of the universe for ourselves? Almost nothing. No pay, no conditions, no effort, no binding. Nothing! Because we are the children of God.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-29   2365 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-29

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

21:51

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

All the religious scriptures told us that God is within ourselves. That means we are God. That means we are one with God. Or okay, at least the children of God, offspring from the Most High, the Most Powerful, the Almighty, the All Knowing, the All Seeing, the All Having, the All Powerful. Not by bowing to Hirm one hundred times a day, not by fasting, not by talking loud to Hirm, but by proving that Hes is glorious, by proving to be successful in our spiritual life as well as material life, we glorify our Father; we prove Hes exists. Until one day, we completely remember who we are, and then we can declare like Lord Jesus has declared, "I and my Father are one."
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-30   2202 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-10-30

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

26:34

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

I am not a prophet. I’m going to show you to be a prophet, not that I’m your prophet. I’m going to show you to be a master and a prophet yourself. I am coming here to tell you that you’re the prophet, that you are the children of God. And you can prove it to yourself if you want to try our method. I am telling you that you are great, and I can prove it to you if you want to try. Yes, that’s what I am going to show you how. That’s the silent Sound(=Heavenly Sound), the teaching of God. That’s the “Word” in the Bible. That’s why we call this Method “Immediate Enlightenment.”
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-26   2536 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-26

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

24:50

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

The true Method is silence. But in silence, you Know God. Not that in silence, then nothing. No, no. It’s not that. God is God. There’s nothing we can do to know Hirm. Hes is just there. I just show you where to look and to reveal Hirm. And when a God-like person walks on the street, his spiritual power naturally heals whoever needs to be healed. But that is by the will of God, not by the will of our hand or any of our ego, so-called, healing action.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-27   2195 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-27

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

24:36

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

World War won’t happen if we meditate more, if we pray more, if we know God more. That’s one of the reasons why I am running around right now. I am willing to do it, lovingly do it. Because I have hope to awake people’s consciousness for world peace. Only enlightenment can destroy ignorance. Only God’s love can nullify hatred. Only real brotherhood can dissolve the different conflicts and opinions among our brothers and sisters. So if you and I don’t want World War Ш, you help me. You bring God’s love into this planet. You help me to pray together in silence to know God, to bring Hiers love and Heavenly Kingdom to this planet.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-28   2146 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-28

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

17:12

ในความเงียบ เรารู้จักพระเจ้าคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

I am not here to prove anything. I am here to tell you that you can prove anything to yourself. At my own expense. I demand nothing from you, not even membership fee, not any obligation, not that you are not my brothers and sisters if you don’t follow the same method. If I were you, I would try because you lose nothing. You only gain. You gain the whole world. You gain everything that you’ve ever imagined. That’s all I can promise you. To realize this promise, you have to follow the way I show you.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-29   2213 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-11-29

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

32:59

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

In the Bible, it is mentioned that “Forsake the flesh for the spirit. Learn to die, so that you will begin to live.” Because we are the essence of God, we have God power within us, whether we are aware of it not. So, our thought is practically very, very powerful. Free ourselves, we have to reacquaint ourselves again with the true teaching of all the Masters since ancient times. That teaching is God or Buddha, or Allah, is ever merciful. And we are the children of this highest power, and we will be forever loved, forgiven, and helped in any way possible in this life and the life after.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-24   2284 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-24

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

33:56

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Death should be celebrated, not mourned because that is our final liberation. We will know everything. We will be into everything. We will be everywhere in a fraction of a second. We will have everything that we wish for come true immediately. But in order to prepare for a higher reward than just this, we should learn the art of mastery of our own destiny, of our own future, create our own Heaven, prepare our own future. Because we are the master. We are the children of the Ocean of Love, of God. We have dignity; we should walk like a God, we should act like a God, we should think like a God.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-25   2226 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-25

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

30:14

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

God is all merciful and compassionate. How do You explain earthquakes, tidal waves, etc.? Your views on reincarnation, worship of ancestors, its benefits, the law of karma, cause and effect, and what do You say is the common thread that could unite all religions? How do we rid ourselves of our ego? Is there such a thing as evil spirits? How can I be and lead a spiritual life coming from a very formal religious Islamic background? How do I know what God expects of me, so as for me to practice and master those requirements? Can Master please explain to me who or what is the source of Her inspiration?
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-26   2471 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-26

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

31:29

ความเมตตาปราณีของพระเจ้า-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

Must one ask for protection when one is busy meditating? Do we have free will or is everything predestined? Will Tai Chi help me reach a higher level of consciousness as a moving meditation? How does spiritual well-being or mental well-being relate or improve people’s health who have permanent illnesses? Can a person see God directly in meditation? I believe I have bad karma. How do I get rid of it? As an atheist, what are the benefits of Quan Yin to me? Who or what is Quan Yin? How do drugs affect one’s spiritual growth?
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-27   2805 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-12-27

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

26:40

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Since ancient times, all enlightened Masters have promised us this. They came down here for this purpose only: to help people get immediate enlightenment and be liberated in one lifetime. They have no other mission. These are the true Masters. The one who has attained the Truth can transmit this enlightenment to other people, we call him a true Master. We, who have taken monastic vows, only have one mission in life: that is spiritual cultivation. If we are Pure Land master, we should recite, “Namo Amitabha Buddha.” If we are Tibetan masters, we should recite “Om Mani Padme Hum”
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-28   2251 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-28

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

27:23

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

We don’t compromise our choice for one or two friends and use that as an excuse. I’m telling you, when you die, no friend can come to help you. At that time, no one will come to speak for you, “Oh, the King of Hell, please have mercy on my friend. He drank wine and ate meat for my sake. Punish me instead and keep me in hell if you need to. Please let him go.” Will anyone say that for you? No. Therefore, we should not make excuse. Find reasons for spiritual cultivation, don’t make excuses for not doing it.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-29   2853 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-29

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

28:52

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

For us Quan Yin practitioners, at the moment of initiation, all the bad karma (retribution) created life after life is completely erased. It is because the past bad karma (retribution) is completely erased that we can have Buddha's Light and enlightenment experience, that we can listen to our true Self, that we can hear the inner (Heavenly) Sound, the voiceless Sound, which is a very beautiful, inconceivable inner Music that we have never heard before. After hearing it, our body becomes very relaxed, we feel that our bad karma (retribution) is gone, and we are truly very blissful.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-30   2722 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-30

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

29:43

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

The realm of the Avatamsaka, the realm of the Amitabha Buddha, can still be described. Some other realms are indescribable. This is the true Dharma eye. Just don’t be attached to it. We don’t have to change our situation, we just need to change from within.“Blessing power” is when an enlightened spiritual practitioner has unlimited merit, then when He looks at anyone, that person will receive unlimited blessings. Whoever He touches is guaranteed to be liberated. Whoever is initiated by Him is sure to become enlightened.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-31   2278 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-31
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย