ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
21 - 40 ของ 206 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

42:48

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Why do my disciples like Quan Yin Method? It is because they have benefited from it. The more they meditate, the more they feel the difference. They feel they are glowing, - even their outer appearance is changed. When we meditate, if we can focus all our attention on one point and put any problem before it, the problem can be solved immediately. Our power is tremendous; it’s just that we do not use it every day by focusing it on one point, so it seems that we are powerless.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-28   3219 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-28

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

34:02

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Question: Is the Quan Yin Method the highest method in the universe? Is there a higher method?Answer (Supreme Master Ching Hai): Not at this moment.After initiation, you are attaining the Tao, slowly discovering the Tao, because the Tao is not to be discovered in one day.An advanced country is not to be judged by its outer appearance, high-rise buildings, or money. No! It is to be judged by their moral standard. Being advanced is to be advanced in spirituality, not in material aspects. Shakyamuni Buddha had no money but He was the most civilized person.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-29   2147 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-29

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

40:51

การทำสมาธิเป็นแหล่งของความรัก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

In Breakthrough Sermon, Bodhidharma said,” If you see the Buddha Light for just one split second, all your karma of past lives would be eliminated!” It’s the same when we get initiation. At the time of initiation, you see the Light and hear the Sound straight away. You are taught from inside. That’s why your karma of past lives could be eliminated immediately, and you would be liberated in one lifetime. That’s how you get immediate enlightenment.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-30   2329 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-03-30

เราอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรโลกตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

41:36

เราอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรโลกตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

The higher we step into the higher mansions of God, the more elevated we feel, the more wisdom will be reawakened within ourselves, the more power we will have. The more love will stream forth from God through our beings to bless the world, and bless everyone, every being that comes in contact with us, or anyone that is in our vicinity.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-04-25   2590 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-04-25

เราอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรโลกตอนที่ 2 ของ 2 ตอนคำถามและคำตอบ

31:47

เราอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรโลกตอนที่ 2 ของ 2 ตอนคำถามและคำตอบ

And the higher we step into the higher mansions of God, the more elevated we feel, the more wisdom will be reawakened within ourselves, the more power we will have. The more love will stream forth from God through our beings to bless the world, and bless everyone, every being that comes in contact with us, or anyone that is in our vicinity.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-04-26   2849 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-04-26

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

26:33

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

We have to deliver ourselves. That fixed karma is hard to change. What is fixed karma? It’s the karmic retribution. To be free from suffering, we have to keep the precepts. Buddha cannot save us. He only shows us the way. Buddha followed the precepts, the way, the law. The Buddha’s precepts are to protect us, so that our life is peaceful. We need to change ourselves, use our spiritual power, our merit to change ourselves. Humans should always move forward, becoming more virtuous and beautiful. Only charity is, only by the power that we naturally acquire through spiritual practice could we solve many problems satisfactorily.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-28   2515 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-28

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

29:36

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Buddha told us not to kill. The first precept. If we didn’t want to discipline ourselves a little now, we would suffer more life after life. There is no God, no Buddha who brought these calamities upon us. These disasters are caused by human beings themselves. Because we didn’t follow the teachings of the religious founder who taught us to practice spiritually. If you practice the Quan Yin Method, then you can hear the sounds of Buddha. All the Buddha in the ten directions are one. It is “heart-to-heart transmission,” the so-called initiation. After being initiated, we can hear those sounds. We can see the Buddha realm or the light of the Buddha. We will know what is our Buddha Nature. We will be in contact with our Real Self.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-29   2325 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-29

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

38:46

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

When the Buddha was alive, not every one belived that He was Buddha. Only the Buddhas can understand a Buddha. But whether gradual or immediate enlightenment, both need to rely on the precepts. Loving others is like loving ourselves; hating others is like giving them fertilizer. It is best that you search for the Buddha inside your heart. Because this is a temple. The Guan Yin Method teaches you how to care for the soul;clears your mind;come and go as you want, clearly and openly. So you practice spiritually because you want to regain your gentlemanly manner, not letting the devils do whatever they want. My job is to take care of the dead. Take you to a beautiful world.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-30   2267 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-30

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

35:47

เรียนรู้เพื่อเป็นพุทธะคนผู้หนึ่งนั้นจะกลายเป็นพุทธะคำถามและคำตอบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

The “Great Self” is our Buddaha Nature. Magical power is very ephemeral. Wisdom is wakeful life after life. The vegan diet will benefit yourself and the whole world. we should grant fearlessness to sentient beings. Why do we keep reincarnating? After death, we dom’t have a clear conscience and it does not forgive us. Because if the Master is high-level,He will come whenever you pray to Him. If you’re sincere, you can attain sainthood. You must know you are not an ordinary human. Experience that realm,only then can they be free of suffering, and understand what buddhism is.Therefore, when we practice spiritually, we help Heaven and Buddhas, we repay Their kindness,then sentient beings will be saved by themselves.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-31   2412 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-05-31

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

42:57

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

We present to you the following discussion between Supreme Master Ching Hai and General Jun Kwan in Seoul, Korea. "There are some experiences one has to go through, not just talking, just like knowing about having a baby and having a baby is different, You have to know by experience, not by books. Same with religion: Many people learn many different religious book, but they have no experience. They can read. They say, ‘Oh, the Buddha Land has Light and has beautiful...' but they never see Buddha Land. So, sometimes there’s a difference between experience and recorded history."
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-27   1958 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-27

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

40:18

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

We present to you the following discussion between Supreme Master Ching Hai and General Jun Kwan in Seoul, Korea. “Because humans are not only the body and not only physical actions, but the spirit. And in Korea, we have the sigh like this. And one is black, the other one is white. This represents negative or physical, the physical. This one is Heaven, positive and spirit. If we only develop here, we have half empty, not yet, and we’re unhappy, like hungry.” “So, if you’re already in the army, you stay in the army; just develop this spot."
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-28   1885 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-28

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

43:57

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้คือจากประสบการณ์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

We present to you the following discussion between Supreme Master Ching Hai and General Jun Kwan in Seoul, Korea. “It’s good for the government, for the military to have a good commander; otherwise it’s just killing and it’s nonsense. Without moral, basic, any organization is no good, and in the army we need morality more, more enlightenment. I am also glad he has the temple here for the soldiers... and a monk, for them. There’s a spiritual reliance for the soldiers; they’re more balanced. It’s very good. If they have some kind of spiritual head or monks, talk to them, they will understand their duty.”
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-29   1996 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-06-29

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

29:44

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

In the Diamond Sutra, the Buddha said that there are Six Perfection: Giving, Keeping the precepts, Tolerance, Diligence, Meditation, then Wisdom. What is giving? Giving money, giving effort, giving mental support, and giving spirituality. The Buddha said that giving spirituality is the best giving. In the Medicine Buddha Sutra, it said: When the Medicine Buddha still practiced the Bodhisattva way, He gave whatever anyone asked of Him, every material thing. After they ate and felt satisfied and healthy, He would teach them the Supreme Method so that they could escape from the circle of birth and death.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-18   3557 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-18

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

26:09

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

In the Bible it states, “Seek you first the Kingdom of God and all other things shall be added unto you.” You must find the Kingdom of God inside, first, and then all the virtues, and other things will be added. Finding the Kingdom of God means finding our Nirvana, our own Buddha nature. “ Turn your hearing inward to listen to your inherent nature.” Reflecting upon ourselves to understand who we really are. We don’t listen with the ears. Actually, we should say that we observe our self nature, we realize our true nature. This is more correct. Because inside there are also sounds, music, inner melody. So we think we hear it, we say we hear it.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-19   2235 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-19

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

22:34

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

Meditation without precepts, without giving, without patience and tolerance, without diligence, then it’s Maya meditation. You will have a little bit magical power, a little bit of enlightenment, but not complete enlightenment, just like elementary school. Many people asked me why we should practice this method, and not other methods? The others are like primary school. So wisdom must accompany giving, keeping the precepts, tolerance, diligence, meditation. So the Buddha and Bodhisattvas who have both wisdom and love, and use that wisdom together with love.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-20   2152 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-20

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

20:07

หกเส้นทางสู่ความสมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

(I would like to ask Master. The Lord said that we must believe in Him in order to be saved. If we believe in other religions, even though we do good deeds, we still won’t be saved. Is it correct?) Yes, it is correct. When a Savior comes to this world, if we believe in Hirm, then all the virtues and merits are included in that faith. It’s said that “Faith is the mother of all merits.” But we have to believe in a living Christ, or the living Buddha or the living Master, who are still in the world. That is what it means. Therefore, the Lord didn’t say only that, but He said: “As long as I live in this world, I am the Light of this world.” He didn’t say He was the light in this world all the time, no? “As long as I live in this world, I am the Light of this world.” He taught very clearly. Even regarding veganism, the Lord said in the Bible very clearly…(I would like to ask Master whether Nirvana truly exists or not?)(Beloved Master, please explain the two scenarios of the Buddhas…)
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-21   2205 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-07-21

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

31:13

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Now Jesus said, there is one God, creating Almighty. And He also said there is a God inside you. So this one and this one, one, similar. Right, so if the Buddha said, there is a Buddha nature within you who knows everything, who can do everything, who is liberated, who is never dying, never young, never old, never sick, then he talked about the same thing. Kingdom of God in you, spirit of God in you, or the Buddha nature in you, both are the same quality: almighty, no dying, knowing everything, everywhere, doing anything and absolutely, absolutely absolute.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-27   2298 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-27

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

30:39

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Listen between Supreme Master Ching Hai and three former Korean leaders entitled. “How the government teaches people to become strong, not only physically but spiritually. How the government as an example of the whole nation leads in spiritual awareness, then the whole nation will elevate, and then nothing can happen to such an elevated country. You know what I mean? Even if there is a tension or a tendency to be, it will change. So every religion asks us to believe and to be good, to be virtuous.”
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-28   2452 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-28

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

25:52

การรู้จักพระเจ้าเราต้องไปไกลกว่าศาสนา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

No, no Buddhists have forced any Christian to become a Buddhist. Just accept each other. Accept. Yeah, that’s enough. All religions come from God. So, anybody just has to respect everybody else religion. Because people understand religion differently. You see, according to their level, they understand Buddhist. Even their own religion, they understand differently than the next person. Like Buddhist monk, sometimes he says he’s a Buddha. He means he realizes the Buddhahood and he’s one with Buddha. But only if he realizes the Buddha inside. If only he realizes God inside. Then he speaks the truth.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-29   2242 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-08-29

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

41:05

การอดอาหารด้วยน้ำผลไม้เพื่อสันติ-การประชุมทางไกลกับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

The first one is heroic, but the one who has done it before know it’s also a very great challenge. You are doing the right stuff. The cleansing of the body through one week fasting of juice is very, very beneficial to your health at least. You mind will be also clear. And it was very rewarding. You can feel all the chakras just like rising up and open one by one. It’s not just about having no food for one week, but it’s the courage in you will rise up, that at least for a while after the fast, you fell like you fear nothing. You have such a courage, you feel like you are invincible.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-24   2201 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2018-09-24
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย