ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 206 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ชอบ
คำบรรยาย : ทั้งหมด

จิตวิญญาณที่แท้จริงของคริสต์มาส: ข้อความจากใจจาก ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

19:41

จิตวิญญาณที่แท้จริงของคริสต์มาส: ข้อความจากใจจาก ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

So, on the occasion of Christmas celebration, I would really, sincerely wish you well. But above all, I wish you more enlightenment. I wish you more remembrance of the teachings of Jesus and of all the Masters. Because that is what religion is all about: the teaching of the Master.Hi! I hope you see me, people outside there. How are you? Merry Christmas and Happy New Year to you. I hope you can see me, all of you outside. My love to you, in the name of Jesus and in the name of God Almighty. It is Christmas again, one more year, so fast. And what a year we had. Anyway, it’s Christmas time and we should remember what Christmas is all about. It’s about our Lord Jesus who sacrificed everything for His disciples and for the world.There is a lot of Jesus’ teaching left behind. But we could also remember only some concentrated phrases that are very important for us, that we could use in our daily life. He said that, “Whatever I do, you can do better.” Why did the Lord say that? Yes, He healed the sick, cured the blind, fed the multitude. And most important is the compassion, the love that He conveyed to all His disciples, as well as the people who believed in Him at that time. That’s what makes Lord Jesus remembered even all these thousands of years, and we celebrate every year in His name. What did He say that we can do better? How can we do better? We thought Lord Jesus is the highest representative of God, of Heaven. How can we do better? Of course we can. We don’t have to be the doctor to heal the sick. We don’t have to have magic to cure the blind. What Jesus did is not just physical. He cured His disciples’ blindness, ignorance. These are the blindness that many of us have because we do not know God inside. Jesus didn’t just feed the multitude, did not just cure the blind physically, but He also elevated the spirit of His disciples and the people at that time, so that they could see God inside. Because He has told us that the Kingdom of God is at hand, the Kingdom of God is within you. That is another thing that needs some guidance and continuous contemplation in order to realize God. At the time of Jesus baptizing, people already could see the Kingdom of God, a glimpse of it. Nowadays we still can, if we have a good Guide, good Teacher, good Master, who knows how to help us to open the Kingdom of God for us to see. But that is something spiritual and it’s not easy to explain here in the physical language. So we’re just talking about the spirit of Christmas in a physical sense.We can heal the sick. We can cure the blind. We can feed the multitude. We don’t have to be a doctor to do that. We can help people by financial assistance, so that the person who needs can go to the doctor and let him/herself be cured of his blindness – nowadays we can – or his sickness, like, say, for example, the pandemic. We have tried our best. All the scientists and doctors have tried their best to find the cure and also the vaccination to prevent further sickness and death. We thank Heaven for that. And let’s hope these cures and this vaccination help our world, saving many, many lives, as many as possible. Thank You, God.Now, how do we feed the multitude? We feed the multitude by using our own financial resources to help those in need. Jesus could feed five hundred, five thousand. But we can feed even more than that, with modern technology as well as opportunity. Nowadays, we have so many, many convenient ways to live our lives, to earn money, and to help other people. All the money that we even use for … in war, for example, we could use it and feed the whole world.I don’t have that much money. I do what I can only. But if everyone does what he can, even as humbly as I do, the world will be a Heaven on Earth. No one would ever have to experience sickness or be lacking of anything; being hungry, cold, that no one takes care of. All the money we use to cure sickness, like pandemics, costs billions and billions. And all the money we have to use to mitigate the climate change, we could save them and also help the poor, help the hungry. Right now, millions of people already experience hunger everywhere in the world. Every five seconds, a child dies of hunger. And not to talk about children – adults, elderly, also die because of hunger.And we use our money for so many things which are not necessary. We could use that to help to feed the poor, feed the hungry. And the hungry multitude doesn’t even have to exist on our planet. We have plenty to feed everyone. We have enough money to feed the whole world if we don’t waste it on war, on animal raising, that causes climate change, that causes a lot of sickness and pandemics on our planet. And thus, we spend even more money on those just to amend the suffering, not to even prevent the sickness. This is a sad thing. We did not even have to prevent the sickness, if we did not raise the animals. We do not have to have hunger even, if we don’t use a large percentage of food to feed the animals in order to gain a few kilograms of meat. And not only that, we cause a lot of sickness because of meat and fish and eggs and dairy products that are not for human consumption. You see, it’s just like a cycle, endless cycle. We earn so much money or we earn with so much work and hardship, and we just waste it. We don’t even need animal products to survive.In our group, we eat only vegan food. No eggs, no milk, no meat, no fish. Nothing from the animals. And you don’t even have to wear fur to keep warm. This is not real fur. This is vegan fur. We make it in our company. And many companies nowadays, they also make vegan fur. No suffering to animals, no animal fur, nothing. And we live this way with a high conscience. We don’t have to always spend a lot of money or kill a lot of animals to survive. The spirit of Christmas is like that.Today, many people celebrate Christmas, inside their house or with their friends or with groups or by Zooming. Many people don’t. Many people cannot afford. I do not celebrate Christmas. I send things to let my team workers celebrate, but I myself don’t celebrate anything. I’m just here today to remind you of the spirit of Christmas. It’s not just all about ourselves, that we have a big party, chopping down millions of young trees, killing millions of animals, turkeys – the innocent ones. They wanted to live. They wanted to enjoy life. They wanted also to celebrate Christmas in their heart. But we just cut short their life, snuff the life out of them without thinking twice. I don’t want to cry now. I think about that. Think about that. We don’t have to kill the turkeys to celebrate Christ’s birthday. He never ate any animal product. He was vegetarian. He was from the Essene lineage and they have been vegetarian all the time. So, if we celebrate Christ’s birthday, Christmas, we should remember all this. His teaching is important. If we say we are a follower of Jesus, then we should remember the Lord’s core teaching – that is compassion, love for all beings. When the Lord carried the lame lamb that could not walk, He carried him. That’s just another symbol of His compassion and love to those who are meek and defenseless and innocent. And that’s the way we should do. Nowadays, for 2,000 plus years, we celebrated the Lord’s birthday, every Christmas, every year. But what do we do? What do we do with His teaching? We did not do much.We did not remember what the Lord was really teaching. We did not remember how He even sacrificed His own life because of love, because of compassion for others. What do we do? We still keep warring with each other, killing God’s children just for a piece of land, or for whatever reason. It’s never right. The Lord never taught killing. Any religious leader, Prophet, had never taught us any violence.So, on the occasion of Christmas celebration, I would really, sincerely wish you well. But above all, I wish you more enlightenment. I wish you more remembrance of the teachings of Jesus and of all the Masters. Because that is what religion is all about: the teaching of the Master. And we, the followers, should truly follow it, not just by letters, not just by reading it or chanting it, but by applying it, so that our world will become more worthy of Jesus Christ’s sacrifice and of all the Masters’ sacrifices.If not, we really truly should not call ourselves human, because humans should have humane quality. If we call ourselves Christians, we should abstain from any killing, of any harm to other beings. If we say we follow other Prophets and Buddhas, Guru Nanak, or Jain Master, Lord Mahavira, or Prophet Muhammad, peace be upon Him, that even the Qur’an said, “You have to treat other creatures good, then God will treat you well.” I did not say the exact words, but it’s like that.And it says that we should be good guests on Earth. A good guest doesn’t kill the host, doesn’t kill any other guests on this planet. There is no religion’s doctrine that teaches us to kill others. And you all know that. It’s just that you must remember and must follow it and must apply it in everyday life.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-01-04   4644 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-01-04

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 1 จาก 12 ตอน

28:56

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 1 จาก 12 ตอน

ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเราต้องการฝึกจิตวิญญาณของเรา ให้เกิดผล และก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราควรให้ความสำคัญเสมอ ใน “เต๋า” คิดถึงเต๋าเสมอ คิดถึงพระเจ้า คิดถึงการหลุดพ้น คิดถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ และคิดถึง เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ จากนั้นเราก็อยู่ตลอดเวลา ในเต๋า ทุกที่ ทุกเวลา
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-19   3060 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-19

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

28:52

ข้อผูกพันหนึ่งเดียวของท่านอาจารย์ก็คือเพื่อปลดปล่อยผู้คน-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

For us Quan Yin practitioners, at the moment of initiation, all the bad karma (retribution) created life after life is completely erased. It is because the past bad karma (retribution) is completely erased that we can have Buddha's Light and enlightenment experience, that we can listen to our true Self, that we can hear the inner (Heavenly) Sound, the voiceless Sound, which is a very beautiful, inconceivable inner Music that we have never heard before. After hearing it, our body becomes very relaxed, we feel that our bad karma (retribution) is gone, and we are truly very blissful.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-30   2722 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-01-30

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 5 ของ 12 ตอน

20:04

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 5 ของ 12 ตอน

ในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “เจ้าหา อาณาจักรของพระเจ้าก่อน แล้วทุกสิ่ง จะเพิ่มให้แก่เจ้า” นั่นหมายถึงสิ่งทั้งปวงในโลก จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ในพระสูตรศูรางคมสูตร ได้พูดในสิ่งเดียวกัน หลังจากที่ผู้ปฏิบัติกวนอิม เห็นธรรมชาติพุทธะของพวกเขา แล้วเรื่องโลกของพวกเขา ก็ปราศจากปัญหาไปด้วย
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-18   1798 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-18

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 1 ของ 12 ตอน

16:20

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 1 ของ 12 ตอน

จึงไม่แปลก ที่อาจารย์ใช้คำว่า “รู้แจ้งฉับพลัน ชาติเดียวหลุดพ้น” เพื่อเป็นตัวแทน วิถีกวนอิม – ซึ่งเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย สรรเสริญอย่างสูงในพระสูตร ในช่วงนี้ ฉันยังได้ รู้แจ้งเกี่ยวกับความจำเป็น ในการลดสัมภาระ ถ้าเราอยากจะขึ้นไป สู่ดินแดนที่สูงขึ้น หลังจากบำเพ็ญ กับอาจารย์สักพัก ฉันรู้สึกว่า จิตวิญญาณของฉันเบา เงียบสงบ และเปิดกว้างมาก วันเหล่านั้นที่ ฉันนั่งสมาธิอย่างขยันขันแข็ง ฉันรู้สึก ว่าวิญญาณฉันเบ่งบานด้วยปีติยินดี ฉันมีความสุขมากที่ได้เป็น สรรพสัตว์อยู่ในจักรวาล
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-14   2525 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-14

จิตวิญญาณที่แท้จริงของคริสต์มาส: ข้อความจากใจจาก ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 2/2

22:27

จิตวิญญาณที่แท้จริงของคริสต์มาส: ข้อความจากใจจาก ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ตอนที่ 2/2

I just want to remind you of the spirit of Christmas. If you really worship Jesus Christ, you have to follow Him by His teaching. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. That is the most urgent thing to do.Our world suffered a lot already. And now we have this pandemic. And it’s not the end of it yet. It’s not done yet. It keeps spreading around and developing more – more strains, more variants – so that the scientists and doctors are still worried whether or not the new-found vaccine will be effective. Because these many new strains of COVID-19 have the ability to spread 70, 80% faster than the one that we have been having the whole year. So, it is scary for everyone. And even the vaccine has many adverse effects on the patient, I mean, on the people who wanted to have the protection of the vaccine, but on the contrary, they have negative side effects, and it’s serious. So, it’s just like playing lotto. Maybe you go out, you might have the COVID-19 infection or not. And then you go take the vaccine, maybe you will be protected or not. On the contrary, you might not have.My heart has been feeling pain, a lot of pain. I cannot cry enough for humanity. I cannot tell you enough how I feel…. Humans are very fragile on this planet already. Anything could attack them, even from infancy already. From the moment a child is born, he’s attacked already with all kinds of radicals or environmental virus or all kinds of things that could make him trouble, could make him sick or ill or even die. Humans are very fragile already. And then we have to give ourselves all kinds of substances, which are not really good at all for us – alcohol, meat, cigarette, drugs – all kinds of things that are not suitable for our vulnerable, fragile body.God gives us this beautiful human body to enjoy the short stay on this planet. That’s why we are the guests here. And we should enjoy and remember God and try to be enlightened by finding an enlightened Master to teach us. But what do we do? We waste our time, our hard-earned money on war, on substances that are abusive to our fragile temple. This is a temple of God. We should treat it as thus and really take good care of it, so that it continues to function well for God’s sake, so that we can use it to remember God, and then use it to find the way Home.We can go Home, we can go back to Heaven, that is for sure. It’s just that we forget. But we could find a Teacher, Friend, Guide to help us, to bring us Home. But we did not. Instead, we waste our time in all kinds of frivolous activities and bring disaster upon ourselves, upon the planet, upon all beings on this planet.This is a beautiful planet. We should have just enjoyed it, or continue to enjoy it, instead of damaging it by deforestation, by fishing, by killing others: human fellow beings or other beings, like animals, innocent, helpless. We should reflect. This is not the teaching of any Prophet. It’s not the teaching of Jesus or any Prophet on Earth.As Jesus said, we could do better - than Him even. How more humble can a Prophet be? And how wiser can He be? How much wiser can the Lord be when He said we can do better? He meant physically, like we can feed the poor, can heal the sick, cure the blind. That is a physical thing first. Because if you’re physically sound, then the Master or any Teacher can bring good things into your mind. He can teach you benevolent things, or the Holy Spirit will descend into your body and help you to be more enlightened. So physical soundness is also very important.In this world, nobody ever had to go hungry. We can give them financial assistance so they can start their own business. We can give them land, whoever needs land, to cultivate vegan food. We can change all these animal farms into organic vegan farms. The structure is already there, just change something. The land is already there. The employees are already there. Everyone can change into an organic vegan farm anytime.I remember when I was in Europe; I can’t remember where I was though. I was in a hotel waiting to go somewhere, and I happened to read a newspaper from England. It told a story of a boy in Africa somewhere, that all he needs is just £30. Then he can take care of his whole family, meaning he can cultivate the land. He can have enough money to buy seeds to cultivate his land or some equipment for farming. That’s all he needs. So, I sent him a check of £100, or more than that, I can’t remember. What I mean is, it doesn’t take much for people to take care of themselves. And it’s a pity that these hardworking people, sincere people, still need to be hungry because they don’t have the means to take care of themselves.Meanwhile, we, in big societies, have too much, too much! We waste it on anything at all, and buying drugs and all kinds of toxins, and call that pleasure. We spoil ourselves with many things that are really unnecessary. The more we want, the more we are dependent, and then we just get worse and worse, physically, mentally and spiritually as well. That’s a pity.For example, I’m just saying something very stupid, like toilet paper. Whenever there’s a pandemic, it’s printed everywhere that people are rushing to the supermarket and emptied all the shelves of toilet paper. Don’t care if the neighbor will have it or not. We don’t even need toilet paper. Since ancient times, nobody even heard of toilet paper. And then we chop down billions of trees every year just for that. Damaging our environment. And these chemically-laden toilet papers also damage our environment and our water system. And then it affects each other, affects many things, and then affects the weather. And then we have drought, we have flood, and we have all kinds of extreme weather. We have been showing it on our Supreme Master Television. You can have a look again. Our planet is also as fragile as our body. It’s our extended body, and we keep damaging it.I know it’s Christmas and it’s not a nice story to tell, but look around you. People are locked down like prisoners. People don’t have work, don’t have money. Not every government can afford to give people money when they don’t work. Even the richest government, we cannot do this forever. We cannot give people monetary assistance forever.Toilet paper, you don’t even need. Our group, we don’t need it. I taught them just to use water and soap. It’s even cleaner and protects more the environment. You don’t have to depend on even toilet paper. It is funny how we are dependent on anything at all and don’t even think twice about whether or not we need, and how about the environmental need or not. This is the thing.We keep being more and more dependent on material things and busy ourselves to work to earn money, to save money, for all material need, and we don’t even remember our spiritual need. Our spiritual need is that, like Jesus said, “I and my Father are one.” We should be one again with our Father, with our Heavenly Father, with our Original Heaven, our Original Home. That’s the purpose of our human life. We are here shortly even. So during all this short time, if we don’t try to make use of it to remember our Holy Original Selves, then we will be imprisoned here on this planet or elsewhere forever, in the material world, in the shadow world, instead of in the real world, in the Heavenly world, as God intended us to be. We have been imprisoned here long enough already and we still have not learned anything much.Jesus has died for us and we have not made use much of His teaching. His teaching is not just material things, not just material lecture, because what He said, other Masters have said already before also, more or less, before Him or after Him. What He gave is something not spoken by humans’ language. Many Masters used that to teach and uplift Their disciples. Jesus did that as well.It’s not just for material comfort or the language of teaching that Lord Jesus has been loved and worshipped by people. He brought to this world spiritual treasure as well. Nowadays, we still can find it. Because the treasure of our Father, of Heaven, is not something material that it could be depleted, it could be used up. No! It’s the lineage of a holy, unspoken teaching that anyone wise enough would try to seek it through someone who already knew that. I’m not trying to advertise for myself or anything. But this is the way any Master should teach Their disciples. And that’s why the disciples are so much in love with the Masters, not because of Their appearance, not because they give them anything. Some Masters give nothing because He doesn’t have things to give, I mean materially, but people still love Them. They love Them more than anything in the world because They have this treasure within Them, just like you all have it. It’s just you need somebody like a Master, a Teacher, who knows how to reawaken it, who knows how to open this inner eye for you, so that you can see the real world, the real treasure – the Heaven within you – and you will have Heaven on Earth.Meanwhile, we can make this world into a Heaven by helping each other, by stopping murdering innocent animals. The more we kill the animals, the more we will be in disaster. You can look back and see. And the more hospitals we have to build, the more patients will fill it up to overwhelmingly full or more than full. Many hospitals cannot accept patients anymore, even pandemic urgencies, because they’re full. And the doctors and the nurses are over-exhausted by working day and night for these emergency patients from the pandemics, not to talk about other emergency cases from other diseases as well, which every day is happening anyway. OK. I think I talked long enough.I just want to remind you of the spirit of Christmas. If you really worship Jesus Christ, you have to follow Him by His teaching. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. That is the most urgent thing to do. And for enlightenment, you have to seek a Guide, a Master, Teacher, truly, the one who can lift you out of this world and the next. Because the lower Heavens are just only the beginning. There are better places for us to exist.Because we will leave this planet sooner or later. It’s just that we have children and other children will be coming after us, so we have to take care of it for them. We don’t want them to be living in a burning inferno. We don’t want them to live in the planet that is having nothing anymore, or not enough food, not enough security, not enough water – have to even drink recycled water, use recycled water. In many so-called civilized, developed countries, still people must drink or use recycled water, even from sewage. This is something that is not right. We have to fix it.And the New Year’s coming, we should start a new style of life: be vegan, be kind, be generous, be good to others around us. All right. Thank you very much, and I wish you the best. May God bless us all until we change for the better. We have to change for the better. Christmas and New Year, make a promise to yourself and to God that you will change for the better: more benevolent, more compassionate, more considerate for all beings on this planet. Amen. Bye for now, until next time. Thank you.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-01-05   3493 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-01-05

ทำจิตให้สงบ ตอน 1 จาก 9 ตอน

20:13

ทำจิตให้สงบ ตอน 1 จาก 9 ตอน

สิ่งที่ผมเรียนรู้จากท่านอาจารย์ ซึ่งผมไม่สามารถเรียนรู้ จากพระคัมภีร์ได้ คือผมได้พบพระเจ้าที่นี่ และตอนนี้เรารู้แล้วว่า ศาสนาไม่ต่างกัน เราต่างหาก ที่ทำให้มันแตกต่าง มีเพียงศาสนาของพระเจ้าเท่านั้น หรือเป็นพระอัลล่าห์หรือใครก็ตาม ที่คุณต้องการที่จะเรียกพระองค์
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-10-11   1886 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-10-11

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 5 จาก 12 ตอน

24:52

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 5 จาก 12 ตอน

มีใครบ้างอีก ที่ลองยิงฉันก่อนนี้? กรุณาขึ้นมา คุณทำได้อย่างไร? มีค่อนข้างน้อย ผู้เชี่ยวชาญชี่กงที่นี่ ผู้ชายค่อนข้างน้อย พวกคุณกำลังซ่อนตัวอยู่หรือเปล่า? ฉันจะไม่แก้แค้น การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการพาคุณไป เหนือสามอาณาจักร เพื่อที่คุณจะไม่ต้องการ จะยิงฉันอีกต่อไป
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-23   2418 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-23

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 12 จาก 12 ตอน

21:20

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 12 จาก 12 ตอน

ศีลจะต้องรักษาอย่างเข้มงวด วิถีวีแกนนั้นดีมาก เราควรมีความรัก ต่อทุกชีวิต มิฉะนั้น เราอาจจะเรียนรู้จากมาร ถ้าเราไม่มีความเมตตาใด ๆ สำหรับสัตว์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ แล้วเราจะสามารถอดทน ต่อศัตรูเราได้อย่างไร? ไม่ว่าเราจะทำความดีอะไร ฉันเกรงว่าความรักของเรา ไม่ลึกมากพอ
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-31   3659 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-31

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 7 จาก 9

20:28

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 7 จาก 9

เมื่อเราเพ่งจดจ่อถึงพระเจ้า อย่างลึกซึ้ง ๆ ๆ มาก ๆ เราจะเห็นว่า พระเจ้าและเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามิใช่อื่นใด เป็นเพียงลูกหลานของพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราเป็นลูกหลานของพระองค์ เราเป็นของพระองค์เอง
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-10-18   1450 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-10-18

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 2 จาก 12 ตอน

23:58

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 2 จาก 12 ตอน

ฉันอยากจะถามพวกคุณตอนนี้ ใครมีอิทธิฤทธิ์มาก่อน? รีบมาอย่างรวดเร็วและ แสดงความสามารถของคุณให้เราเห็น
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-20   2909 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-20

การหลุดพ้นจากระบบของการควมคุมระหว่างดาวเคราะห์ที่เข้มงวด-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

47:04

การหลุดพ้นจากระบบของการควมคุมระหว่างดาวเคราะห์ที่เข้มงวด-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

And then out of frustration, many people do wrong things. Otherwise, originally all of you, any of you, all came from very high levels of existence. Some of you have had some other bodies, physical bodies; some of you haven’t. It depends on which planet you come from. But all of the planets that you have come from are much, much, much more sophisticated than this one, much more comfortable.It's just my fortune that I have to do everything by myself. I cook for myself, clean the house by myself. I also feed myself, wash my own clothes, and even dress myself. It’s really tiring. And I have to drive my own golf cart. It's so tiring. (Master jokes.) How are you? (Master, how are you?) Don't complain about working too hard. It's I who should be complaining. I'm old now, and I still have to put on makeup and dress up. If I don't put on makeup, my face looks too shiny on camera. Everyone has to put on makeup for the camera. It’s not just me. Even presidents have to do the same, you know? OK, where are the would-be initiates? (Over here.) Oh, OK. Originally, I wanted to give you initiation myself, but something urgent came up, so I asked a resident to do it for me. You don't understand? I originally wanted to do it personally today, the initiation. But something came up. Something came up urgently. I mean really, really urgent. Sorry. But the resident will give you initiation. Just think of me. It's the same. At least you can see me here; how many people at initiation time can see me? You're lucky people. Good luck, good luck! That's why I told them to bring you to sit in the front. You want to come sit around here? Come quickly, quickly and quietly. Don't make a lot of noise and dust.Hi, how are you? (Master, how are you?) Only the new ones, OK? Because they probably won’t have a chance to see me again. Who knows? You've seen me a lot of times. How are you? (Master, how are you?) How are you? [in Aulacese (Vietnamese)] How are you? How are you? [in French] How are you? All is well? [in German] OK, that's all I can. Oh, also Spanish, but there's no Spanish today. Yeah, some Spanish there? How are you? [in Spanish] Fine? Good.Yeah, I told you last week that recently I met a group of people. They're from France. I met a group of people and one of them liked me very much. I told you already. Because he asked me if I'm married, I said, "No." And if I have a boyfriend, I said, "No." And he said, "Why?" I said, "I'm old. Nobody wants me." So he said, "No, no, it's not true! I want you, I want you." The westerners, when they look at an Asian, they don't know how old, because they look much older than their age. And we're always younger than our age. So they think I'm still very young. And they don't know that I have so many children. I didn't tell anything, of course. I told him that I'm a cave woman, a cave person. It's true. You understand? I live in a cave, right? He doesn't believe that. He was just laughing. The truth is sometimes difficult to believe. It's true. Because I don't look very sophisticated, I'm not high-tech.OK, OK, let's talk about something in Heaven because this Earth sometimes really, really makes me fed up, frustrated, frustrated. And then out of frustration, many people do wrong things. Otherwise, originally all of you, any of you, all came from very high levels of existence. Some of you have had some other bodies, physical bodies; some of you haven’t. It depends on which planet you come from. But all of the planets that you have come from are much, much, much more sophisticated than this one, much more comfortable. Life is more high standard and very, very well-organized. But unfortunately, any planet is just a planet. There will be a ruler somewhere. And there will be a ruler and there will be a government, and there will be rules and governed society. And then if you are a little bit more smart than the ruler, smarter than the government, smarter than the powers that be there, I mean these planets are not … I'm not talking about a liberated planet. I'm not talking about where you are going, where you're going to be, that I'm going to take you to. That is not a planet. That is spiritual planes of existence and there you don't have to wear a physical body anymore, no matter what shape.You'll be surprised if you visit some of these planets. They might be very highly sophisticated in technology, superior. Everything we have here, even the best now, is still garbage from other planets. The reason, the proof that you came from a highly, more highly sophisticated planet, and a better quality of life is that you are here. Because if it's not for that, you would never be able to come here. You're sent here, you're exiled here by high technology and by some soup that you drank before you came, they forced you to do it. Every country knows this kind of soup. It's famous. They all drink it, and some people remember. Some people maybe drink the last one and there's only very little left, so they still have a little memory. Anyway, these planets, they are mostly very rigid in nature, very orderly. They don't like any revolutionaries, they don't like new ideas, they don't like genius, not too much. If you don't work with the government, and are not devoted to that god, that ruler god, then you are in trouble. Maybe they warn you at the time, or maybe they just send you down somewhere else, somewhere else that's not in their planet. They don't like anything that gives rise to ideas of changing the system, or usurps the throne, or something like that. Just almost like in our planet, except they have more technology to control, and there's nothing the ordinary citizen there can do, except to accept that situation or to be gone somewhere else.Many people on this planet, sometimes they are awakened or sometimes they remember in their dreams or their vision what they have done before. They remember the technology. But even if they remember, the technologies here can never compare to the original planet where they came from. The planet where they came from, they have also invisible beings and visible beings. The invisible beings have more power than the visible beings and more prestige. And therefore they control, like first-class citizens. And the ones with the physical bodies, normally are doing mundane work, and kind of nothing very important in the society. And woe to this lowly class in those planets if they try something different that upsets the government there or the ruler. Then they will be exiled to, for example, our planet.Before, we were even more controlled by some of the other planet systems. They have higher technology. They have higher power of hypnotism, so they make us forget everything and we cannot get out of this planet at all except by any Master who comes down and takes you by the inner road, not outside. But any Master who comes down here suffers a lot, a lot or dies early like Lord Jesus. Even Buddha, at that time he suffered a lot, a lot. Slander or injury, and sometimes starvation and all kinds of trouble, just to name a few. Because these people, these Masters, they're trying hard to help those who are really desperate to go Home, because they don't know where they came from.Just tell me where you came from. Do you know where you came from? Are you sure? Mr. Darwin, he said we came from monkeys. It's not true. We don't look anything like monkeys, do we? Maybe some, but … one or two or three. But not truly like that. Even those people, there are some people who look like maybe, I don't know, orangutans, or monkeys a little bit, primates, look like. Not because they came from the monkeys, or they evolved from the monkeys. It's just because they are made, in this image.In our planet, we have many companies. We make computers, computer companies, software companies. And nowadays, they even try to make a sheep-cloning company. Soon they might be cloning humans. I don't know what kind of Frankenstein they are going to make, but they are trying to be God. They are trying to feel like a god. So anyway, because they remember on some other planets before, they used to make something that works, that runs, that talks like us, or like the animals that we see. These companies, when we still had this inter-galaxy system connecting, before the Galaxy War, we had an inter-planetary system that people can order stuff, just like you order a computer from Microsoft or Apple. You can order online or go there and look at the goods and then OK or not OK to buy.So in the old times, many planets, similar to ours, which were empty, when the planet began to cool, when any galaxy’s comet, or any so-called clump of gasses gathered together and then began to cool down and then solidified, became a planet like this. Then, it was empty. There may be some microbes or small things, I don't know what. But it was too hot and gassy. Nobody can … No solid ground to walk on or to do anything. And then many planet people began to control that planet, the new one. Anybody can go first and get it, just like we have a new land or something like that, we claim for us. Even people nowadays claim the moon and sell it, sell one piece at a time. Yeah, Americans. Don't you know? You can buy the moon. Not the whole thing, it’s too expensive. But you can buy a piece of it. Depends on where and then how much it costs. Really! There're some movie stars, they even bought them. I was thinking to buy some in case I'm fed up with you, I'd run over there and hide. No, but what for? I don't mind. I like this planet. It's OK.Wherever I go, I just like it there. Truly, it’s like that. And this is a problem with me that if I go somewhere, I don't like to move anywhere else. Unless I have trouble, or unless I have to go for some reason, I don't want to go anywhere, be it a cave, a natural cave with just very sparing water, or be it just a beautiful building or be it on the sea or on the mountain, somewhere that people don't even want to stay, even in a desert. I lived in a desert once. I never wanted to move anywhere, because it just felt comfortable right there. I lived in a cave and then some of the residents told me, "Why don't you live in the other house? It's more comfortable. It was built for you." I said, "I'm just so used to it." So lazy to keep moving things. Caves don't have a lot of things but still have to move. Moving house is one of the four major stresses. You know that, right? I'm not moving from my cave.So I told that man I'm a cave person and he just laughed. Anyways, it's true. OK, never mind about that. I just wanted to scare him off. But he didn’t understand. I didn’t want to tell him who I am and what I do, so I stopped right there. If he knew, maybe he’d be scared off. But I don't want to just tell anybody where I'm going. I prefer to be anonymous. It's more comfortable. People treat you normally. They aren’t over-acting or under-acting. They don't tell you a lot of stuff that you don't want to listen to.OK, now. OK, we go back to the apes, King Kong. If somebody happens to look like, one of our primate friends, that doesn't mean that his parents evolved from there, or have anything to do with King Kong. You look at the movie. It's not like that. It's not like he loves Jane and he took care of her. Then maybe some little King Kongs will come out of it. It's not like that. No. We cannot evolve from animals because they're different, different makeup. The soul is the same. Just maybe the different shapes. OK, fine. We don't have to evolve from the animals because we already are human. We are made in human shape, so our DNA stays human. And if we pass on to the next generation, it is the same DNA. It's human's. Capisco? Capisce? Capisco? Understand? OK, so the reason why that guy or that girl looks like one of our primates is because he or she came from the same company that made humans and apes, these King Kongs at the same time -- same company, same artist, same artist. Therefore, he likes it that way. So he made apes and humans, sometimes look similar. So sometimes we look at the monkey and we look at ourselves and thought, "Ah, look the same." It's not like I came from there.And many of the… mostly, 99% of you and people out there and animals are space-shipped from somewhere else. Came to the planet, when the planet was still in the virginity of the creative pattern. And then, first they have dinosaurs and all that, OK. And they feel that it's not very good and then they make a flood or troubles so that the dinosaurs die out. And then the planet rulers, or inhabitants, invisible at that time, can fly, can have magic, can do many things, but feel lonely. They need something else. They don't need dinosaurs anymore. So they order some other things. So it's up to the artists to create something and then they go and look whether they like it or not. So they like, many planets like us, like this kind of look, it's very fashionable. You'd be surprised because many planets don't have people like us. They have physical beings. Just maybe they can walk and talk or do things like us.Many also like us, but before humans were created, they were not like that. They looked different. Maybe … I don't know how to explain to you. Maybe you can look at Lucas, planet war of, how do you say, I forgot. "Star Wars" something like that. Looks similar! OK, truly. So we, the humans, are the most beautiful creation. Truly, like that. Oh, I've seen them, they are not as pretty. I mean, my opinion. Of course, the beauty is in the eyes of the admirers, surely, surely. But I think in my opinion, still humans are the most beautiful of all the physical beings. The most complete, with delicate nerve system, with intelligence, with creative power, even with magical power. So you know, some people still have magical power. It's true like that. Because they came from other planets which have magic, who use magic all the time for anything. So some of them are here and somehow they are awakened to their ability. It's just awakened in them by some of the extraordinary circumstances or they go to learn with some elderly who already know the magic and the lineage, and then they already have it in them, awakened in them. All of you really also, some more or less have some magical power. But you are already locked in. You're already erased. All the memory of who you are and where you came from, and what you can do, it's all finished.So that's why at the time of initiation, I told you if you have magic power, don't use it. If you're awakened to it, don't use it. Because then you might be attracted back to your planet, which is not an enlightened planet. Enlightened planets, they don't need to use magic. Everything is natural. Like Jesus. Somebody touched his clothes, and then they're healed from a very grave disease. And they praised him and thanked him. He said, "Your faith healed you," or "God healed you through me." He doesn't use it. So anything that you derive from me before or after initiation, or during initiation, it's because it all came out naturally. They don't even need to recite any mantra or do any mudra or do anything on purpose to heal that or this person or to help this and that person.This is too troublesome if you have to use magic. It's too limited, limited. You can only use it for some people, maximum maybe ten people. But you cannot use it for anybody anytime, in any situation and automatically, you know, doesn't take even a nanosecond to happen. Magic power, it takes longer and you have to practice a very long time to memorize this mantra to do this posture, all kinds of things, for many, many, many years in order to master that, except some people who have a natural, magical ability, because they were awakened to their own nature before; before they came to this planet. Maybe they're just new arrivals from other planets, being exiled, sent down, and cannot return.Anyone who is sent to this planet is doomed forever. Stay here, do whatever you do, try not to make trouble, because if you make trouble, you'll have more trouble. You never can return to your own planet because they rejected you already. That is the problem. That's why you cannot go back, except a Master who comes down from a higher level, knows the way, and knows the secret, and has enough power to do it. Because this planet is locked in with this … all kind of high-tech power that it seems like magic, but it's not. This planet, this we so-called … the one we so-called Maya or devil power, they are not really devil powers. They just have technique. They just have mind power, control power.They learned it. You can learn also. Many people can teach you: hypnosis or walk on the hot coals without burning. You know all that, right? Many people can also teach you how to make rain when it's not raining, and can make wind or can make trouble, or something like that. Sometimes earthquake or typhoon out of season or out of nowhere, because some people are playing havoc, making havoc on the planet, just for fun or for some reason or maybe competition, or just to harm somebody. And other bystanders also get trouble and get harmed by it. Anyway, I don't recommend you to learn any of this kind of magic, even white magic. White magic, meaning, if you have it, you cannot not use it. Very difficult to control. And even white magic is interfering with nature, with the natural flow, and then it will backfire.At the moment, sometimes the other planets, they send bad vibes to our Earth or to other planets just to cause trouble for some reason. Or sometimes they want to take some human body to live inside there. That's why some people, they look like they're possessed or something. There is something like that. And they control the minds of the people, sometimes they make them do some terrible things. When they wake up or they're awakened, they don't even remember what they did at all. Truly like that. Anyway, why I'm talking so much about something that you don't want to hear, right? Do you want to continue listening? (Yes.) OK, now, even if you want to go back Home, even if you remember something and you want to go back Home, you can't. As soon as you get out of the body, some high-tech personnel will catch you, catch the essence of you, the soul, and then put you back in another body again, and make you forget again. The magical power of this kind of mind control only lasts around a hundred-something years. Therefore, they don't let you live long even. If you live long, something will happen also, make you die quick. There are some extraordinary people who can live longer. It's true also. But that doesn't mean they're liberated from this physical planet.Oh! By the way, in our planet we also have invisible beings. You know that? Right? We call "ghosts" or "spirits." A lot of people see them. The same like other planets also, there are some invisible and visible beings. But not all of the planets look like us. And when they come down here, maybe they can use magic for a while to make them look like you or like a beautiful girl for a while, but they cannot keep that forever, because it's illusion. Or they can push the soul of somebody away and then they take over that body and then cause trouble or do something. Sometimes not trouble, sometimes trouble. I mean, take the body of a live person, not a dead person.If the person is dead already, it doesn't matter. Nobody owns that body, the body becomes useless. Then, maybe if you want to use it, OK, for some good purpose. But sometimes they just push people away because they have power, and that's what I don't like. They harassed our planet's people. That's what I don't like. That's why we have war and we have suffering and we have a lot of trouble. That's what I don't like. That's why we have bad government, control-freak governments, for example. And that's what I don't like, because people suffer. People suffer enough already that they have to inhabit this body and never can get rid of it. I mean, if they die, they get another one, and they don't even remember the life they just passed, not to talk about the life hundreds or thousands or millions of light years away from here, because they've been poisoned. They've been mind-controlled to forget. Because if they remember, they will come back and revenge. I doubt it if they will be successful because the government-control system is so tight, tighter than any of the systems on this planet.If you think any of the governments on this planet are very fanatic or very controlling, it's nothing compared to what they control in some of the planets. They cannot tolerate even one inch of difference, of rebellious style, or of some creativity that they deem unfit. And then they will exile that person or that group forever here or another similar planet. But here is more easy. Here is more easy. Many other planets, they have high-tech already. They control their border. They don't let anybody come in. Just same like this one, same like this one.Before, before … a long time ago, maybe thousands of years ago, they put up this kind of … just say radar system. Because I don't know how to explain this; some kind of borders all around the planet. And only the people they want to be here can be here, even the ones, the agents who work for them, and all that. Otherwise, no one can come and go. But now that kind of system, that kind of, we call "Maya" or "devil system," "devil controllers," is being almost kicked out by some other planets with more high-tech. But then, still, their system, the control system, the radar that they put, the invisible radar, the superior quality, superior high tech that none of the planets, other planets, have been able to break through. Therefore, we're all imprisoned here: me, you. Except we can go in and out sometimes in our soul, and that is important.After today, after initiation, your soul is free. You are a free man, free woman, free being, absolute. But make sure you adhere to the guidance. The guidelines, so that you don't give excuses to these bad, troublemaker beings who can control you again. Because they have rules everywhere. And once they control you again, it's difficult to meet a Master or somebody who can guide you back. The Master doesn't guide you back to where you came from. It would be gruesome. They will execute you. They will persecute you. They will make trouble for you. So, we bring you to a better one. The enlightened, free, and compassionate, merciful. I mean, in that world, there's no … not even the vocabulary of compassion or merciful, because there's no need! It's just normal like that.Yeah, when I was in the Himalayas, sometimes I wanted to listen to this Master talk and that Master talk, and always some other kids – not my kids even! – next to me and they want to play with me. All the kids, they come and sit next to me and want to pluck my things and play with me and want to kiss and that ... I cannot do anything! Because if you scold them, they will say you're harassing the kids. They don't know they are harassing me. I cannot hear anything! Yeah, one time even I was with the Dalai Lama and I wanted to listen to what he was talking about. At that time, I roamed around the Ganges River and the Himalayas. I went from one ashram to another, listening. And many kids always come around me. They want to play with me. And I'm supposed to be a good Bodhisattva, Truth seeker, I can't do anything. I have to bear it all. And I'm angry inside, so boiling, but I can't do anything in front of all the monks and the Dalai Lama, and many other practitioners, holy people from around the world. I was just like a victim, a very, very suppressed victim.Where was I? Where was I? What was I talking about? What? Ah, OK, keep the rules. Keep the rules on this planet. Do not harm others. Not harm, including killing, of course. Not just killing, but harming also no good. Not harming people, not stealing, not tell lie, not … Not doing bad bodily contact. Not doing any bad, woman or man anatomy, body anatomy study too closely. And what else? Don't take intoxicants. If you do at the moment, try to do it slowly, slowly, slowly, quickly avoid. Anyhow, keep the rules so that the Maya, the devil force doesn't notice you too much. Because they're already so used to with punishing people who don't keep the rules, even ridiculous rules on their planets. So don't provoke their attention.That's why a lot of Masters when they come down on the planet, they normally don't openly teach disciples. Unless they want to die quick and die young. Most of them die young, die quick, or die horrible death. Even in India, some Sikh Masters have been harassed to death, and losing everything they have, and their life also, in such a horrible way; many Masters are like that. They know they have to be quiet, because even the greatest, the most powerful Master comes here – he's alone, cannot take too many people down here to help him.Besides, take whoever come down here, they will forget. They'll forget what they're supposed to do, including the Master himself, herself, in the beginning. And then it's very hard for that Master to wake up even. So, you see, most Masters don't wake up until in their 20s or 30s. They're not born and then immediately sit there and teaching everybody. Did you see any? Well, even if they do that, the government probably will take that Master away, put into some laboratory to poke and probe them to see what happened to this kid. What happened? What kind of kid? Must be a devil incarnate. And that kid cannot live long, I assure you that. You know that, right? So, mostly the Masters teach very quietly, to small numbers of disciples. Even at the Buddha's time, he already taught openly enough, but his disciples amounted to maybe thousands, ten thousand, the max. Maybe at that time, the transportation, the communication systems were not as good as now also, which play a big role. But, nowadays, even many Masters, they don't go very far, they don't open too much.And if anyone is open, if he's a real Master, if he teaches the real liberation, if he really saves souls, then he has a hell of a life. Any real Master has a hell of a life. Even not die, but die and live again, die and live again. Sometimes sick or something, like 90 percent almost dead already and then come back again. It's not easy because this planet has been controlled by this kind of force, controlling force, extreme force, dictatorship kind of system. And we have been shifted down here, by them. More or less, we still belong to them, still under their control. And at the moment, some planetary meetings are going on, often, to think of a way to do something, to invent, trying their best to invent something to break this spell. Because we don't know technology, so we think it is a kind of spell, it's a curse, or it's a kind of magic. It's not. Really, just high tech.So, I'm not scared of them. Whatever they do, it's just high tech. What's the big deal? I also don't know computers. I couldn't even move a mouse, but I'm not scared of computer technology, all right? They have theirs, I have mine. I don't need computers. I have people who can work on computer for me if I need. I rarely need anything. I don't contact anybody. I have hardly the time. And now I don't have a telephone as well. Wow! Freedom of technology. I don't have anybody around me, really like that. If anybody's around me at all, they're making more trouble than help. So I have to work alone. Sometimes I wish I have one person, at least, around me just for some convenience, drive car quickly, and … So I don't have to call a taxi, I don't have to wait in the rain for the car or for the taxi. But I just can't. Up to now I don't find anybody who I can get on with well. Yeah, because they take too much of this mental derangement system from other controlling powers and they feel confused around here.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2017-10-10   2991 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2017-10-10

การนำพาคนทั้งหมดให้เป็นวีแกนจะนำผลบุญมากมายมาให้-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

54:53

การนำพาคนทั้งหมดให้เป็นวีแกนจะนำผลบุญมากมายมาให้-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2017-10-04   1740 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2017-10-04

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 3 จาก 12 ตอน

23:02

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 3 จาก 12 ตอน

ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำ คนโบราณขาดแคลน ทรัพยากรวัสดุ จึงมี มีเวลาฝึกฝนมากขึ้น พวกเขาตั้งใจอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกเขา ถึงจะยากจนสักเพียงใด หรือชีวิตลำบากเพียงใด พวกเขาสามารถไปต่อได้ และมีเวลามาก เพื่อฝึกชี่กงและเวทมนตร์ นอกจากการทำสมาธิ และการปฏิบัติธรรม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-21   2834 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-21

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 4 ของ 12 ตอน

21:55

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 4 ของ 12 ตอน

เมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่ง ที่เราต้องการ แต่เป็นภัยต่อผู้อื่น เมื่อนั้นมโนธรรมของเราจะเสียหาย เพราะเราฝืน กฎแห่งธรรมชาติ จากนั้น ในครั้งนั้น เราเรียกนั่นว่ากรรม กรรมก็แค่นั้น กรรม แปลว่า เราทำในสิ่งที่น่าเสียใจ แล้วมันก็จะประมาณว่า เราวางหินก้อนใหญ่บนเส้นทาง ที่เราเดินไป หรือเราว่ายน้ำ แต่แล้ว เราตั้งกำแพงขึ้น เพื่อไม่ให้เราว่ายน้ำ ดังนั้น จึงดูเหมือนว่า สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-17   1953 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-17

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 4 จาก 12 ตอน

24:29

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 4 จาก 12 ตอน

( วันนั้นฉันมาที่นี่ เพื่อท้าทายท่าน ) ใช่ ( ฉันยิงดาบแห่งแสงใส่ท่าน และท่านละลายพวกมันทั้งหมด ) ( แสงพุทธะของท่านอาจารย์ เต็มทั้งห้องโถง ) ใช่ ( ดาบของฉันอ่อนลงและตกลงมา ) นุ่มขึ้น? (ใช่ค่ะ) เหมือนก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่ดาบ ( แสงพระพุทธะ ละลายดาบแห่งแสง ) แสงของพวกเขาผสานเข้าด้วยกัน จึงไม่เป็นอันตราย ( ใช่ค่ะ ) ดีมาก!
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-22   2748 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-22

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 12 จาก 12 ตอน:คำถามและคำตอบ

21:12

จุดมุ่งหมายของการเป็นมนุษย์ ตอนที่ 12 จาก 12 ตอน:คำถามและคำตอบ

ทุกคนสามารถ ฝึกวิถีกวนอิมได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม วิถีกวนอิม ภายหลัง 84,000 วิธี ก็ผุดออกมาจากมัน ขึ้นอยู่กับ ความถนัดทางจิตวิญญาณของคน ฉันจะสอนวิธีการต่าง ๆ ให้พวกเขา ฉันไม่ได้ให้การประทับจิตกับคน เพียงครั้งเดียว และมันก็เสร็จสิ้น มีเวลาอีกหลายสิบปี ที่ฉันจำเป็นต้อง สอนจากภายใน ฉันสอนในขณะที่คุณนอนหลับ สอนในขณะที่คุณกิน สอนในขณะที่คุณมองไม่เห็นว่า ฉันอยู่ที่ไหน!
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-26   2020 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2022-03-26

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 6 จาก 12 ตอน

24:47

การแข่งขันเวทมนตร์ ตอนที่ 6 จาก 12 ตอน

มีประตูสองบานที่ข้างบนนั้น บานหนึ่งนำไปสู่สถานที่ต่าง ๆ ภายในสามโลก และบานหนึ่งไป เหนือเกินกว่าสามโลก ฉันเปิดบานที่ เหนือสามโลกสำหรับคุณ ตอนที่ฉันให้การประทับจิตแก่คุณ เหมือนบ้านของคุณมี ประตูหน้าและประตูหลัง คุณใช้ประตูหน้า ออกไปข้างนอก ในขณะที่ประตูหลัง จะพาคุณไปที่ ถังขยะหรือห้องน้ำ
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-24   3439 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2021-07-24
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย