ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 1288 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ถ้อยคำแห่งปัญญา
คำบรรยาย :

ในการละเว้น – บทคัดสรร จาก 'เส้นทางแห่งชีวิต' โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่มที่ 2 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:09:44

ในการละเว้น – บทคัดสรร จาก 'เส้นทางแห่งชีวิต' โดย ลีโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ): เล่มที่ 2 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

In addition to his renowned epic novels, Leo Tolstoy wrote essays and letters that conveyed the spiritual truths he came to realize in life. Along with adopting and promoting the vegetarian diet, he became deeply interested in spirituality and living by the ethical teachings of Christ. Supreme Master Ching Hai spoke about the uplifting nature of Leo Tolstoy’s work during a group meditation
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-25   153 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-25

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:12:49

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

พระเยซูผู้ทรงเมตตา กล่าวแก่พวกเขาว่า “จงชื่นชมยินดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะเราได้ไปยังดินแดน ซึ่งเราได้ออกมาแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะสนทนากับท่าน อย่างเปิดเผย ตั้งแต่ปฐมกาลแห่งสัจธรรม ไปจนถึงความบริบูรณ์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-23   183 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-23

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:12:19

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 1 ถึง 7 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ความสุขมีแก่เรา ต่อหน้ามนุษย์ทั้งปวงที่อยู่บนโลก เพราะพระผู้ช่วยให้รอด ทรงเปิดเผยสิ่งนี้แก่เรา และเราได้รับความบริบูรณ์ และความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-22   154 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-22

แรงบันดาลใจ: สายน้ำ แห่งความสดใส – บทคัดสรรจาก 'เกี่ยวกับความคิดและคติพจน์' โดย พระมารดา (มังสวิรัติ)

00:13:44

แรงบันดาลใจ: สายน้ำ แห่งความสดใส – บทคัดสรรจาก 'เกี่ยวกับความคิดและคติพจน์' โดย พระมารดา (มังสวิรัติ)

“วิถีที่ดีที่สุดคือทำจิตใจให้สงบ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อพลิกขึ้น และให้อยู่ในสภาวะของ การเปิดรับอย่างเงียบ ๆ และเอาใจใส่ ยิ่งทำให้จิต สงบนิ่งสมบูรณ์ ได้มากเท่านั้น ยิ่งสามารถ รับแรงบันดาลใจได้มากเท่านั้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-21   183 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-21

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 9 จาก 9

00:20:04

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 9 จาก 9

หากเราพบพระเจ้า ทุกอย่างเรียบร้อยดี แม้ว่าเราจะต้องออกจาก ร่างกาย ที่ทุกคนทำ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้ว่าเราจะต้องละทิ้ง ทรัพย์สินของเรา พระเจ้าอยู่ที่นั่นเสมอ และพระเจ้า เท่านั้นที่เป็นครอบครองของเรา และ พระเจ้าเท่านั้นที่รักษาความปลอดภัย และพระเจ้าเป็นสิ่งเดียว ที่เราควรจดจำ และมองหาในทุกกรณีเสมอ
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-20   914 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-20

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 8 จาก 9

00:14:14

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 8 จาก 9

ในบ้านของพระเจ้า มีคฤหาสน์มากมาย ใช่ไหม? คฤหาสน์มากมาย ดังนั้น คนยูเอฟโอจึงเป็น สิ่งสร้างจากพระเจ้าเช่นกัน พวกเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่แตกต่าง พวกเขาอาศัยอยู่ในอีกมิติหนึ่ง และบางครั้งพวกเขาก็มาเยี่ยมเรา เพื่อให้เรารู้ว่า ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม่ใช่เราคนเดียว และเรารู้ว่า พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-19   729 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-19

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 7 จาก 9

00:20:28

ทำจิตใจให้สงบ ตอนที่ 7 จาก 9

เมื่อเราเพ่งจดจ่อถึงพระเจ้า อย่างลึกซึ้ง ๆ ๆ มาก ๆ เราจะเห็นว่า พระเจ้าและเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เรามิใช่อื่นใด เป็นเพียงลูกหลานของพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราเป็นลูกหลานของพระองค์ เราเป็นของพระองค์เอง
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-18   869 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-18

ทำจิตให้สงบ ตอน 6 จาก 9 ตอน

00:18:39

ทำจิตให้สงบ ตอน 6 จาก 9 ตอน

พระเจ้าคือ แสง (แห่งสวรรค์ภายใน) พระเจ้าคือความรักที่เรารู้สึก พระเจ้าคือดนตรีสวรรค์ (แห่งสวรรค์ภายใน)
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-16   1130 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-16

ทำจิตให้สงบ ตอน 5 จาก 9 ตอน

00:19:36

ทำจิตให้สงบ ตอน 5 จาก 9 ตอน

เราอยู่กับพระเจ้าเสมอ เราไม่เคยอยู่ห่างจากพระเจ้า ก็แค่บางครั้ง เราฟุ้งซ่านกับการเอาชีวิตรอด ทางร่างกายมากเกินไป เราขาดการติดต่อ นั่นคือทั้งหมด
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-15   758 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-15

ทำจิตให้สงบ ตอน 4 จาก 9 ตอน

00:20:01

ทำจิตให้สงบ ตอน 4 จาก 9 ตอน

ดังนั้น ถ้าคุณคิดว่า คุณไม่เคยได้ยินพระเจ้า และคุณไม่พอใจ ที่นางฟ้ามาเยี่ยมคุณ หรือผู้ส่งสารจากพระเจ้า จากสวรรค์ได้พูดคุยกับคุณ บางทีฉันอาจช่วยคุณได้ มีวิธีทำให้จิตใจสงบ แล้วติดต่อ ผู้ส่งสารของพระเจ้าโดยตรง ท่านอนุตราจารย์ ไม่ว่าจะเป็นใคร ตกลงไหม?
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-14   990 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-14

ทำจิตให้สงบ ตอน 3 จาก 9 ตอน

00:20:57

ทำจิตให้สงบ ตอน 3 จาก 9 ตอน

ฉันทักทายคุณในนามของ พระศาสดามูฮัมหมัด (สันติสุขจงมีแด่พระองค์) และพระเจ้าพระองค์เอง พระบิดาเรา ขอพระเจ้าอวยพรคุณมากมาย ที่จะรักษาความเศร้าโศกใด ๆ ที่ยังคงรู้สึก ในขณะที่เราอยู่ ในการดำรงอยู่ทางกายภาพนี้
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-13   1085 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-13

ทำจิตให้สงบ ตอน 2 จาก 9 ตอน

00:18:45

ทำจิตให้สงบ ตอน 2 จาก 9 ตอน

เมื่อผมได้พบกับท่านอาจารย์ชิงไห่ ผมรู้สึกว่า ผมได้เจอครูที่แท้จริงของผม และจากจุดนั้น เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ชีวิตของผมเปลี่ยนไปอย่างมาก ผมได้ปรับปรุงตัวเองภายใน และอย่างที่ท่านอาจารย์บอก หนึ่งในเป้าหมายหลัก ของการปฏิบัติเป็นการเพิ่ม ความเมตตาของคุณ ความสามารถในการรักผู้อื่น
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-12   797 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-12

ทำจิตให้สงบ ตอน 1 จาก 9 ตอน

00:20:13

ทำจิตให้สงบ ตอน 1 จาก 9 ตอน

สิ่งที่ผมเรียนรู้จากท่านอาจารย์ ซึ่งผมไม่สามารถเรียนรู้ จากพระคัมภีร์ได้ คือผมได้พบพระเจ้าที่นี่ และตอนนี้เรารู้แล้วว่า ศาสนาไม่ต่างกัน เราต่างหาก ที่ทำให้มันแตกต่าง มีเพียงศาสนาของพระเจ้าเท่านั้น หรือเป็นพระอัลล่าห์หรือใครก็ตาม ที่คุณต้องการที่จะเรียกพระองค์
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-11   1103 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-11

ความลับของดอกไม้และนก: วาทกรรมจาก 'อาซี อาบลาบา เควตซัลโคอาเติล (ตรัสโดย เควตซัลโคอาเติล)’ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:10:33

ความลับของดอกไม้และนก: วาทกรรมจาก 'อาซี อาบลาบา เควตซัลโคอาเติล (ตรัสโดย เควตซัลโคอาเติล)’ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“มองด้วยตาของพระวิญญาณเท่านั้น จึงจะมองเห็น พระวิญญาณแบบเผชิญหน้า และเฉพาะเมื่อพระสุรเสียงของ พระวิญญาณตรัสในตนเองเท่านั้น เราจึงสามารถพูดกับพระวิญญาณ ในแต่ละคนได้"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-09   263 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-09

ความลับของดอกไม้และนก: วาทกรรมจาก 'อาซี อาบลาบา เควตซัลโคอาเติล (ตรัสโดย เควตซัลโคอาเติล)’ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:10:53

ความลับของดอกไม้และนก: วาทกรรมจาก 'อาซี อาบลาบา เควตซัลโคอาเติล (ตรัสโดย เควตซัลโคอาเติล)’ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

"แท้จริง สิ่งที่เจ้าหว่าน เจ้าจะได้เก็บเกี่ยว แต่ถ้าโชคชะตาของเจ้า คือการเป็นพ่อค้า ขอให้ความยุติธรรมและความรัก อยู่ในมือคุณ ดังนั้น การเก็บเกี่ยวของเจ้า จะไม่ถูกอัปยศและความโลภ แต่กลับเป็น...อุดมคติอันสูงส่ง"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-08   259 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-08

บทคัดสรรจาก กวีนิพนธ์ลัทธิขงจื๊ออันศักดิ์สิทธิ์ – บทที่ 1 และ 4 ตอนที่ 2 ของ 2

00:10:16

บทคัดสรรจาก กวีนิพนธ์ลัทธิขงจื๊ออันศักดิ์สิทธิ์ – บทที่ 1 และ 4 ตอนที่ 2 ของ 2

"ขงจื๊อกล่าวว่า: 'เมื่อเห็นคนดี ให้คิดที่จะเป็นเหมือนเขา เมื่อเจอใคร ไม่ค่อยดีนัก ให้นึกถึงจุดอ่อนของตัวเอง'"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-07   220 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-07

บทคัดสรรจาก บทวิเคราะห์ขงจื๊ออันศักดิ์สิทธิ์ – บทที่ 1 และ 4 ตอนที่ 1 จาก 2

00:10:32

บทคัดสรรจาก บทวิเคราะห์ขงจื๊ออันศักดิ์สิทธิ์ – บทที่ 1 และ 4 ตอนที่ 1 จาก 2

“ชายหนุ่มเมื่ออยู่บ้าน ควรเป็นลูกที่ดี เมื่อออกไปในโลก เป็นพลเมืองดี เขาควรจะรอบคอบระมัดระวัง และจริงใจ"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-06   289 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-06

การรับประทาน อาหารจากโต๊ะของพระเจ้า – บทคัดสรรจาก 'พระวรสารเอสเซนแห่งสันติภาพ' ตอนที่ 2 จาก 2

00:12:50

การรับประทาน อาหารจากโต๊ะของพระเจ้า – บทคัดสรรจาก 'พระวรสารเอสเซนแห่งสันติภาพ' ตอนที่ 2 จาก 2

"จงถวายเครื่องบูชาของท่านบน แท่นบูชาของตัวท่านด้วยความยินดี และปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายทั้งหมด ออกไปจากคุณ เมื่อคุณได้รับพลังของพระเจ้า จากโต๊ะของพระองค์ เข้าสู่ร่างกายของคุณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-05   407 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-05

การรับประทาน อาหารจากโต๊ะของพระเจ้า – บทคัดสรรจาก 'พระวรสารเอสซีนแห่งสันติภาพ' ตอนที่ 1 จาก 2

00:12:50

การรับประทาน อาหารจากโต๊ะของพระเจ้า – บทคัดสรรจาก 'พระวรสารเอสซีนแห่งสันติภาพ' ตอนที่ 1 จาก 2

“อย่าฆ่าคนหรือสัตว์ร้าย หรืออาหาร ที่เข้าไปในปากของเจ้า เพราะชีวิตมาจากชีวิตเท่านั้น และความตาย มาจากความตายเสมอ"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-04   445 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-10-04
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย