ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 158 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
คำบรรยาย :

The New Seven Wonders of Nature

00:16:42

The New Seven Wonders of Nature

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-04   1558 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-04

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

00:12:19

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

This episode we focus is overwhelming amounts of plastic inundating our precious oceans and causing severe damage to marine ecosystems worldwide. Aside from describing the mind-boggling enormity of the plastic problem, we will offer some ideas on minimizing the amount of plastic waste we produce to lessen the load on our life-rich oceans.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-20   1434 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-20

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

00:21:13

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-27   1661 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-27

Fog collectors: harvesting from the clouds

00:15:59

Fog collectors: harvesting from the clouds

Fog collecting is a practical ,eco-friendly method that can help solve some of the world’s water shortage problems. In some of Earth’s driest, most remote regions, fog harvesting works with Mother Nature to supply fresh, clean water for communities, animals and plant life to live.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01   1640 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01

Grounding: Connecting to Earth

00:09:47

Grounding: Connecting to Earth

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-08   1747 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-08

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

00:24:58

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

Currently, Antarctica is one of the fastest warming areas in the world; the rate of temperature change there is three times faster than anywhere else on the planet. As a result of climate change, Antarctica is starting to melt. A new scientific report published in Nature revealed that in 2017 Antarctica experienced the warmest temperatures, lowest snow cover, and lowest autumn sea-ice cover on record.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15   1871 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15

Greenhouses of the Future

00:20:07

Greenhouses of the Future

Because green houses can produce food under almost any climatic conditions, using far less water, and with substantially higher yields than traditional farming methods, high technology greenhouses could become even more important in the future, providing a stable source of high quality and delicious fruit and vegetables.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-22   1951 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-22

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:17:45

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Dr. Lin Wen-Long is an expert in forestry and resource conservation. He also promotes veganism as the most effective lifestyle to protect Earth's resources. Dr. Lin will now discuss examples of enthusiastic efforts of reforestation initiatives currently being conducted around the world. “The Great Green Wall” , “The Jane Goodall Institute” , “Plant-for-the-Planet” . For their exceptional work to promote the well-being of Earth and its inhabitants through reforestation, they are truly noble citizens of our precious planet.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29   2020 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:14

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Dr. Lin will now discuss further examples of enthusiastic efforts made by individuals and organizations promoting the greening of our beloved planet. For example: Eden Reforestation Projects, Ecosia, International Tree Foundation, Conservation International, BioCarbon Engineering. We Formosans send our best wishes that our world now rejuvenates through the love of God. Mother Nature has provided us with forests to soak up carbon dioxide and at the same time produce life-giving oxygen.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06   2351 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

00:22:01

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

Traveling to China ‘s capital Beijing is exciting! The Forbidden City, the Great Wall, and Tiananmen Square are among the many great spots for sightseeing! But, more frequent than ever, people in Beijing are having difficulty seeing beyond 50 meters. What causes this low visibility? It’s smog, a kind of air pollution that contains a mixture of fog and smoke particles.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-01-29   2088 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-01-29

Permaculture in a Guatemalan Farm

00:13:11

Permaculture in a Guatemalan Farm

Today, we visit Atitlan Organics, an organic farm on the outskirts of Tzununa, Guatemalan, where Shad Qudsi and his partner, Colleen Donovan, have established a completely “off the grid,” zero waste, permaculture farming operation. Cultivating more than 200 different types of plants, they grow their own food, operate a profitable organic market garden, run a “farm to table” restaurant, and offer courses in permaculture.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-05   2202 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-05

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

00:16:18

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

Today we are pleased to present Professor Dr. Mojib Latif, a climatologist and Head of Research, Marine Meteorology, at the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel in Germany, one of the world’s leading institutes in marine sciences. Dr. Latif begins by explaining how climate change and human activities are severely damaging the world’s oceans.With climate change already causing hig
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-28   2075 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-28

Stone Village: A Model of Biocultural Heritage Conservation

00:18:03

Stone Village: A Model of Biocultural Heritage Conservation

Today we present the inspiring story of Stone Village, a mountainous community located in the upper reaches of the Yangzi River in Yunnan province, southwest China. Home to 220 Naxi ethnic families, Stone Village is a shining example of bio-cultural heritage preservation.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-03-28   2040 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-03-28

Animal Agriculture’s Generation of Deadly Black Carbon

00:16:00

Animal Agriculture’s Generation of Deadly Black Carbon

We examine the effects of the short-lived climate forcer, Black Carbon, in ice masses and planetary warming, and the role that animal agriculture and deforestation for livestock raising play in intensifying Black Carbon’s impact. Black Carbon, also known as soot, is a powerful warming agent that originates from the incomplete combustion of fossil fuels, diesel exhaust, inefficient cook stoves mainly used in developing countries burning biomass such as dried dung, wood, brush, or crop residue as fuel, and the clearing forests and savannas with fire.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-07   2138 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-07

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:27

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of the Earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clear and humming insect is holy in the memory and experience of my people. The perfumed flowers are our sisters, the deer, the horse, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadows, the body heat of the pony, and the man, all belong to the same family.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-22   2031 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-22

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:46

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

April 22nd was “Earth Day,” an annual event observed worldwide to demonstrate humanity’s unity in protecting our planet’s environment. The theme of Earth Day 2018 is “End Plastic Pollution.” Since the beginning of Earth’s history, indigenous people have been the caretakers of the planet and made every day “Earth Day” by protecting the soil, water, plants and animals. Our ancestors were true ecologists with centuries of knowledge about environmental care and skillful conservation practices that have been passed down from generation to generation.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-23   2174 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-23

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหตุฉุกเฉินทั่วโลก“รหัสสีแดง”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:14:41

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหตุฉุกเฉินทั่วโลก“รหัสสีแดง”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

A paper published in 2012 by 22 scientists started off by saying, “Humans now dominate the Earth changing it in ways that threaten its abilities to sustain us and other species.” 22 scientists! Very impressive. I think that from what I’m seeing, we could say that Mother Earth is facing a real risk of death now. And we need to put her into intensive emergency care, just like any doctor or nurse would for any critical patient. She is very sick. And her emergency first responders, the paramedics in this analogy, could be each and every one of the seven billion people on the planet.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-30   2312 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-30

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหตุฉุกเฉินทั่วโลก“รหัสสีแดง”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:17:38

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหตุฉุกเฉินทั่วโลก“รหัสสีแดง”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

With renowned climate change expert Dr. Peter Carter, a Canadian physician who has devoted more than a decade to studying and monitoring the devastating effects of global warming on our planet. Our living planet is being destroyed by constant pollution the worst of all being atmospheric greenhouse gas pollution-the devastating outcomes of unchecked global warming. Supreme Master Ching Hai urgently advised them to implement Vegan Law as the solution to mitigate global warming.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-05-07   2358 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-05-07
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย