ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ประเภท
1 - 10 ของ 10 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
วันที่ : 2017
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:14

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Dr. Lin will now discuss further examples of enthusiastic efforts made by individuals and organizations promoting the greening of our beloved planet. For example: Eden Reforestation Projects, Ecosia, International Tree Foundation, Conservation International, BioCarbon Engineering. We Formosans send our best wishes that our world now rejuvenates through the love of God. Mother Nature has provided us with forests to soak up carbon dioxide and at the same time produce life-giving oxygen.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06   2387 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-12-06

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:17:45

ทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวด้วยการปลูกป่า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Dr. Lin Wen-Long is an expert in forestry and resource conservation. He also promotes veganism as the most effective lifestyle to protect Earth's resources. Dr. Lin will now discuss examples of enthusiastic efforts of reforestation initiatives currently being conducted around the world. “The Great Green Wall” , “The Jane Goodall Institute” , “Plant-for-the-Planet” . For their exceptional work to promote the well-being of Earth and its inhabitants through reforestation, they are truly noble citizens of our precious planet.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29   2066 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-29

Greenhouses of the Future

00:20:07

Greenhouses of the Future

Because green houses can produce food under almost any climatic conditions, using far less water, and with substantially higher yields than traditional farming methods, high technology greenhouses could become even more important in the future, providing a stable source of high quality and delicious fruit and vegetables.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-22   2007 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-22

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

00:25:01

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

Currently, Antarctica is one of the fastest warming areas in the world; the rate of temperature change there is three times faster than anywhere else on the planet. As a result of climate change, Antarctica is starting to melt. A new scientific report published in Nature revealed that in 2017 Antarctica experienced the warmest temperatures, lowest snow cover, and lowest autumn sea-ice cover on record.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15   1955 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15

Grounding: Connecting to Earth

00:09:47

Grounding: Connecting to Earth

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-08   1790 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-08

Fog collectors: harvesting from the clouds

00:15:59

Fog collectors: harvesting from the clouds

Fog collecting is a practical ,eco-friendly method that can help solve some of the world’s water shortage problems. In some of Earth’s driest, most remote regions, fog harvesting works with Mother Nature to supply fresh, clean water for communities, animals and plant life to live.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01   1684 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

00:21:13

Boyan Slat – The Ocean Cleanup

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-27   1698 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-27

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

00:12:19

Plastic Pollution – Overloading Our Oceans

This episode we focus is overwhelming amounts of plastic inundating our precious oceans and causing severe damage to marine ecosystems worldwide. Aside from describing the mind-boggling enormity of the plastic problem, we will offer some ideas on minimizing the amount of plastic waste we produce to lessen the load on our life-rich oceans.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-20   1470 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-20

The New Seven Wonders of Nature

00:16:42

The New Seven Wonders of Nature

ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-04   1625 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-10-04
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย