ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 20 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ชีวิตของนักบุญ
คำบรรยาย :

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 1 of 2

00:14:53

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 1 of 2

The Buddha of Tây An, an enlightened Master who has been revered and exalted by millions of people as a living Buddha over the last 200 years. In 1849,when an uncontrollable epidemic was raging in many villages in Long Xuyen province, Buddha of Tây An, He treated the incurable illnesses so quickly and miraculously that all people admired Him greatly. Therefore, by using miraculous powers to heal people, Buddha of Tây An led people to do good, be vegetarian, and believe in Heaven and the Buddha. Besides the spiritual teachings, Buddha of Tây An also provided practical guidance to help His devotees in their daily lives.
ชีวิตของนักบุญ
2019-01-13   4540 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-01-13

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 2 of 2

00:14:34

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 2 of 2

The Buddha of Tay An’s ”Ten Recommendations for Self-Cultivation“ has been honored by the devotees of Buu Son Ky Huong Buddhism as the highest teaching. And to the disciples, lovingly reminded: and righteous always Regardless of how people may treat you Contemplate on the Buddha day and night Practice spiritually with firm determination Recite the Buddha’s name diligently. To suit the spiritual understanding of sentient beings in the Dharma - ending Age, the Buddha of Tay An trained the people to be virtuous, and taught them to recite Buddha’s name so that they could rely on Buddha’s blessing to be reborn in a pleasant realm and liberated from the cycle of rebirth.
ชีวิตของนักบุญ
2019-01-20   5720 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-01-20

Prophet Zoroaster – In Quest of the Holy Fire

00:14:32

Prophet Zoroaster – In Quest of the Holy Fire

Prophet Zoroaster preached against idolatry worship. Rather, He emphasized that people should venerate only Ahura Mazda, the Superme Being and the absolute icon of Truth and light. Prophet Zoroaster also taught that each individual has the free will to choose, and that each soul will be personally accountable for his/her own actions. By engaging one’s free will to formulate good thoughts, words, and deeds, one will reap happiness or merit. Moreover, He highlighted the need to change the class structure of that time to give the people more liberty.
ชีวิตของนักบุญ
2019-03-28   6494 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-03-28

Lord Mahavira: The Enlightened Prince of Peace

00:17:58

Lord Mahavira: The Enlightened Prince of Peace

According to Jains, the 24th and the most recent Tirthankara is Lord Mahavira, also known as Bhagwan Mahavira. Despite being a prince, His compassionate towards the animals and people around Him only continued to grow. In 557 BC, wile meditating Lord Mahavira attained the Kevala Jnana, or omniscience, the perfect-soul-state. He became a Jina, one who is victorious over attachment. Lord Mahavira selflessly dedicated the rest of His life to disseminating the truths about the path to perfection. He highlighted that our main purpose in life is to attain salvation. In His lifetime, He had over 400,000 devotees.
ชีวิตของนักบุญ
2019-04-17   6199 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-04-17

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

00:17:21

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

Soon after His birth, amazing stories about Sheikh al-Gilani, the “child wonder,” began circulating. His virtuous mother tended to His upbringing and instilled many fine virtues in the Boy, guiding Him on a saintly path. Sheikh al-Gilani was 26 when He left Baghdad and undertook rigorous ascetic practices in the surrounding wilderness. For some 20 years. His leadership and expansive actions resulted in an Islamic revival spread beyond Iraq to many parts of the world. He breathed the spirit of charity, and made no distinction between race or creed, and prayed for all of humanity.
ชีวิตของนักบุญ
2019-05-05   16617 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-05-05

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

00:15:58

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

During his intense spiritual quest, he had a vision: a being appeared to him in the form of a man and told him that what he sought could be found in the Mahavairocana text. In order to gain a fuller understanding of this tantric Buddhist text, Kūkai decided to visit China. In 804, at 31, Kūkai undertook a dangerous voyage, crossing the Sea of Japan to study with the great masters in China and bring the teachings back home. His destination was Chang’an, the capital of the Tang dynasty and the center of Buddhist learning of Asia.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-02   5236 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-02

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:19:15

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor. At a young age, He was drawn to the great Bhakti Saint Ramananda of North India, who preached perfect love for God and the universal brotherhood of humankind. Our special guest Dr.Jagessar Das, he is also the founder of the Guru Kabir Association of Canada. Dr.Jagessar Das shared his knowledge on Satguru Kabir, beginning with a recitation of an insightful poem by the great weaver Saint.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-23   5289 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-23

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:18:31

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Satguru Kabir is considered one of India’s most popular Saints and greatest poets. Clever, wise, and with a keen sense of humor, He helped narrow the distance between the Hindus and Muslims. Kabir spoke out against the pretensions and delusions of empty orthodoxies. Kabir said: “You do not know the One that you are, and you’re trying to know everything else. What benefit is that to you? That One is you, God dwelling in you.” His teachings mainly embodied in inspirational songs and poems. Some of His verses are included in the Adi Granth, the sacred scripture of Sikhism.
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-30   3919 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-06-30

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:17:33

สัตคุรุ กาเบียร์นักบุญผู้ทอผ้า: สัมภาษณ์กับดร.จาเกซซาร์ ดาส-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

In Satguru Kabir's world, all life is the interplay of two spiritual principles: the individual soul (Jivatma) and the Supreme Godhead (Paramatma). “I care not if you call me Moral or immoral, Nor do I care if I am Honorable or dishonorable. I am steadfast in my faith upon one, the Father, yours and mine.” We are honored to continue our interview with Dr.Jagessar Das, founder of the Guru Kabir Association of Canada, as he shares more about the spiritual life and work of the venerated Satguru Kabir.
ชีวิตของนักบุญ
2019-07-05   4508 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-07-05

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

00:13:40

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

Swami Vivekananda was a 19th-century Indian Hindu monk and venerated spiritual leader. A principal disciple of Venerable Ramakrishna Paramahansa, founder of the Ramakrishna Order, Swami Vivekananda played a key role in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He preached the importance of Self-realization and contemplating on God within.
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-11   2903 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-11

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

00:14:24

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 2 of 2

During His meditation, Swami Vivekananda concluded that only with the renewal and restoration of the people’s highest spiritual consciousness could India rise again. He reminded them: “Religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, not even in reasoning. It is being and becoming.” “You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.”
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-18   2010 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-08-18

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:15:05

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The venerated Saint Francis of Assisi is greatly admired for His love of peace and for all of God’s creations, a true champion of the Earth. His dedication and faith towards God was expressed through His reverence for all living creatures as brothers and sisters. As the Patron Saint of animals and ecology, He delivered sermons to animals and showed compassion for the unwell and underprivileged. The life of Saint Francis is celebrated on October 4th each year. On this special day, Catholic and Anglican churches traditionally hold a ceremony to bless the animals.
ชีวิตของนักบุญ
2019-09-29   1491 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-09-29

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:16:07

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

“Praised be You, my Lord, for those who give pardon for Your love, and who sustain Your infirmities and tribulations, as in so doing, blessed are those who endure in peace, who by You, Most High, will be crowned.” It is true; He called the animals His brothers, perhaps the first person in history who called the animals brothers. And this is a very strong thing that makes you understand the soul of Francis. There was a connection with the Creator of everything, the Father of everything, who wants all His creatures to live together.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-06   721 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-06

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:15:26

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

From His stripping on, Francis will not put a penny in His pocket and will ask the friars to do the same. And so in this place, it remains clear that it is not true that what makes the world turn is money, but it is love. It must be so. We have not been created for the good of this world, but the good of this world is at the service of the human being, especially those who need it most. And so, Francis will help us to rediscover the joy of being children of God and brothers of all. Peace and love.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-13   777 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-13

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:15:04

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี: ปูเส้นทางแห่งรัก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

We had the honor of visiting the Sanctuary of the Stripping and learning more about Saint Francis from Brother Carlos, the vice parish priest of Santa Maria Maggiore. So, we want our shrine, with the grace of God and the help of Saint Francis, to become a door, to help us move on in a new way. Because we also need today’s stripped, freed people, as long as you can clothe yourself with Christ. It is a stripping. Undress yourself. It is an opportunity to bring the poor into the heart, the last ones, the sick, the wife, the daughters, the husband, and sometimes, you will find God.
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-20   771 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-10-20

ต้าจู่ ฮ่วยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:15:13

ต้าจู่ ฮ่วยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The Venerated Dazu Huike, the Second Chinese Patriarch of Buddhism, was born in the city of Hulao. He became a monk at the age of 30, received the name Shenguang, meaning “God’s Light.” Let’s continue our story about Master Huike and His encounter with Bodhidharma. While Dazu Huike was teaching under name of Shenguang, He noticed that Bodhidharma sometimes nodded His head, and sometimes shook His head. Shenguang asked, “Have I said anything wrong?” “Although it is well said, what use is it?” It was December of 528 AD, and there was heavy snowfall on Mount Song. Seeking the Dharma, Shenguang trekked through the wind and snow with no regard to the freezing weather. Shenguang dared not disturb His meditation and stood amidst the heavy snow for the whole night. …Shenguang immediately used His knife to cut off His left arm, to show His determination to seek the Truth. Patriarch Bodhidharma was touched by Shenguang’s determination and accepted Him as a disciple.
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-01   1509 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-01

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:14:22

ต้าซู ฮุยเขอ (วีแกน): ที่น่าเคารพผู้พิทักษ์ธรรมะเซ็น ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Seeing that Shenguang was determined to seek the Truth, Bodhidharma accepted Him as a disciple and changed His name to Huike. Huike studied for six years under Bodhidharma. On the day Bodhidharma prepared to pass on the mantle to His successor, He had His four main disciples report their understandings of the practice. After Dazu Huike answered the Patriarch’s question with silence, Bodhidharma earnestly told Him, “In the past, Shakyamuni Buddha passed down the Supreme Method to Mahākāśyapa. It has then gone through many generations before it was passed down to me. Now, I pass it to you.” Having received the mantle, Dazu Huike became the second Patriarch of Chinese Zen. As per the Venerated Patriarch Bodhidharma’s instructions, Dazu Huike practiced for 40 years in Seclusion before He risked His safety and went out. He first gave discourses at Shaolin Temple. In 582 A.D., Dazu Huike passed down the mantle, robe, bowl, and sutras to Jianzhi Sengcan in Sikong Mountain.
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10   2753 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-10

ต้าจู่ ฮุ่ยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:14:17

ต้าจู่ ฮุ่ยเข่อ (วีแกน) ที่เคารพ : ผู้ปกป้องสายธรรมแห่งเซน ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

ผ่านอันตรายและความทุกข์ อันมากมาย มหาอาจารย์ฮุ่ยเข่อ ปกป้องธรรมวิถีลับของสวรรค์ อย่างเสียสละ เพื่อสรรพสัตว์หลุดพ้น
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-17   1110 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-11-17

อาจารย์ที่เคารพ เหงียนถั่นนาม : ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:13:11

อาจารย์ที่เคารพ เหงียนถั่นนาม : ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

ทุกคืน เขานั่งสมาธิ อยู่บนยอดตึก เขาอยู่ด้วยผลไม้ และดื่มน้ำมะพร้าว ต่อมาผู้แสวงหาสัจธรรมที่จริงใจ จากทั่วประเทศ ได้ยินเรื่องราวของเขา และมีคนมาเยี่ยม สถานที่ของเขามากขึ้นเรื่อย ๆ
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-20   1180 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-20

อาจารย์ที่เคารพเหงียนถั่นนาม :ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:21

อาจารย์ที่เคารพเหงียนถั่นนาม :ผู้ก่อตั้งนิกายมะพร้าวในศาสนาพุทธตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

อาจารย์มะพร้าว สอนลูกศิษย์อย่างเคร่งครัด ให้หมั่นเพียรสวดภาวนา เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ เป็นศิริมงคลแก่ชุมชน
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-23   875 รับชม
ชีวิตของนักบุญ
2019-12-23
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย