ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 1393 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:27:35

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

I pray that the world will wake up,especially those so-called leaders. They will just have to wake up, reallydedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and notthinking of their power and their fame and their gain, and their selfish orbloody goals.I’m telling you, the world is ending.Ending signs are everywhere. If we don’t wake up, we will have no more world tolive in, no more planet to stay on. Not to talk about fighting with each otherfor a seat in the presidential, prime minister’s palace, or parliament orsenate, whatever. Or a land or country. The Buddha and Jesus always emphasizedthat: Must cut the cycle of vengeance. Must forgive, make friends, otherwise itwill never end. The cycle doesn’t just end here, but also after life, in hell,it will not end. (Yes.) People will suffer, the perpetrators will suffer more,more, more, more, more, more, forever in hells as well. Not just this lifetimethat we should worry about. (In Afghanistan, should the Europeancountries take things into their own hands to negotiate an extension forbringing back the allies or people who worked with the coalition, and not relyon the United States anymore? Because it seems the Biden administration doesn’tknow how to handle the situation.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-19   272 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-19

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:27:39

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

Peace cannot come if people keep revengingeach other like that. Even killing their own countrymen, their own compatriots.(Yes.) For no reason. Whatever reason, it’s not correct. It’s not according toGod’s mercy and not according to any humane behavior. We’re all humans, we haveto be good to each other and helping each other.(There are reports saying that the Bidenadministration gave away the names of Americans and US allies to the Taliban.Master, should they still cooperate with the Taliban after the deadly attacksthat happened recently?)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-18   854 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-18

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:25:14

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

ผู้หญิงทุกคนต้องการ และพลเมืองอื่น ๆ ทุกคนต้องการ เพียงใช้ชีวิตปกติ (ใช่เลยค่ะ ใช่) ให้มีความสงบสุขและไปทำงาน และกลับบ้านพบกับ การต้อนรับอย่างอบอุ่นของครอบครัว (ค่ะ) ครอบครัวที่สามัคคี และเลี้ยงลูก ๆ ของพวกเขาให้เติบใหญ่ ให้เป็นพลเมืองที่ดี เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศ และแก่โลก แค่นั้นที่พวกเขาต้องการ พวกเขาไม่ต้องการอะไรอื่นใดอีก จากรัฐบาล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-17   1176 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-17

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:32:18

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

ยังไงสงครามก็ไม่เคยดี (มันจริงค่ะ ไม่เคยดี) เพราะสงครามทำลาย หลายสิ่งหลายอย่าง ทำลายประเทศ ทำลายชีวิตผู้คน ทำลายสันติภาพ ทำลายเศรษฐกิจ ทำลายแม้แต่ความปลอดภัยของผู้คน ทำลายการทำฟาร์ม (ค่ะ) การเกษตร และทั้งหมดนั่น มันก่อความอดอยาก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-16   1583 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-16

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:29:44

การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุข ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

ช่วงนี้เป็นช่วงคัดกรอง เกือบชั่วโมงสุดท้าย‒ ชั่วโมงที่ 11 ของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์คอยบอกเรา และฉันได้ส่งเสียงเตือน ทุกปีเหล่านี้และเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ถ้ามนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง หลายคนก็คงจะ เสียชีวิต และไม่ใช่แค่นั้น แต่แล้ว เศรษฐกิจจะพัง และหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้น ก่อนที่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-15   2637 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-15

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:24:01

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

(ใช่ค่ะ) นั่นจริง ๆ แล้ว ไม่เคารพต่อกองทัพของเขา แม้ว่า เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่เพียงในนามเท่านั้น เขาควรเคารพประสบการณ์พวกเขา และภูมิปัญญาของพวกเขา และเขาควรจะมีการปกป้อง ประชากรของเขาที่นั่นมากกว่า เขาควรจะมีแม้กระทั่ง อพยพก่อนหน้านี้ (ใช่ค่ะ) แทนที่จะยุ่งกับ ไม่เเร่งด่วนทั้งหมด
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-14   1736 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-14

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:26:16

ประธานาธิบดีควรปกป้อง ชีวิตประชาชนของเขา ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ฉันสามารถดูแลวิญญาณของพวกเขา เพราะในขณะนั้น พวกเขาทั้งหมดกระตือรือร้นที่จะไป หากพวกเขาคิดถึงเสรีภาพ และชีวิตที่ดี และอะไรทำนองนั้น พวกเขาคิดบวกทั้งหมด และทหารอเมริกัน พวกเขาดูดีมาก มีน้ำใจ เป็นมิตรมาก และพวกเขามีเมตตาจริง ๆ กับคนเหล่านี้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-13   1846 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-13

ประธานาธิบดีควรปกป้องชีวิตประชาชนของเขา ตนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:27:49

ประธานาธิบดีควรปกป้องชีวิตประชาชนของเขา ตนที่ 1 ของ 3 ตอน

ฉันคิดว่าคนพูดถูก ฉันไม่รู้กี่อัน 70% ของคนตัดสินว่า การตัดสินใจของเขาไม่ดี ฉันยอมรับ ฉันคิดว่าเขาควรลาออก โดยทันที เพื่อช่วยชีวิตคนอเมริกัน และชีวิตของพันธมิตรอัฟกัน หากพวกเขาต้องการสร้าง ความไว้วางใจของชุมชนพันธมิตร นานาชาติขึ้นใหม่ และถ้าพวกเขาต้องการชาวย ชีวิตของชาวอเมริกันมากขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-12   2283 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-12

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 8 ของ 8 ตอน

00:29:58

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 8 ของ 8 ตอน

ฉันกำลังเตือนคุณ เพื่อให้หยุดความโหดร้ายเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณจะไม่ออกจากนรก คุณจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายเท่า กว่าความเจ็บปวด และความเศร้าโศกที่คุณทำขึ้นมา กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ เด็กและสตรี และคนชราและทั้งหมดนั้น หยุดทั้งหมดนั้น หยุด ! หยุดมันเดี๋ยวนี้ ! และหยุดมันตลอดไป หยุดมัน ! เพื่อสันติภาพ เพื่อความรักของพระเจ้า หยุดทั้งหมดนั้น !!!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-11   1552 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-11

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 7 ของ 8 ตอน

00:28:38

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 7 ของ 8 ตอน

ชาวอเมริกันได้รับชัยชนะ (ว้าว) คุณเห็นไหม พวกเขาชนะทุกที่ แม้ว่าพวกเขาจะถอยกลับ เพียงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม หรือเพียงเพื่อความสงบสุข (ใช่ค่ะ) พวกเขาชนะเพราะ พวกเขายิ่งใหญ่ พวกเขายิ่งใหญ่ เพราะพวกเขารู้ พวกเขาเอาชนะได้หากต้องการ (ค่ะ) พวกเขาชนะเพราะ พวกเขามีหัวใจ พวกเขาไม่ต้องการทำ สงครามนองเลือดทุกที่ต่อไป (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-10   1530 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-10

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 6 ของ 8 ตอน

00:27:44

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 6 ของ 8 ตอน

พวกเขาทำไปเพราะ อุดมการณ์ของพวกเขา นิสัยที่อยากปกป้องของเขา (ค่ะ) และเพราะโลก เชื่อถือพวกเขาในฐานะตำรวจ (ใช่ค่ะ) ตำรวจของโลก พวกเขาแค่ทำงานของพวกเขา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-09   1747 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-09

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 5 ของ 8 ตอน

00:30:11

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 5 ของ 8 ตอน

ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนาม ข้อตกลงสันติภาพ เพราะเขารักความสงบ เขาไม่ต้องการ เพื่อทำร้ายพลเมืองใด ๆ โดยโอกาสหรือโดยบังเอิญ หรือเพราะการต่อสู้ บางครั้งก็มีค่าใช้จ่าย ชีวิตของผู้คน ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการทั้งหมดนั้น เพราะเขารักผู้คน เขารักความสงบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ตอลีบันสามารถ ข่มขู่พวกเขาต่อไป หรือข่มขู่พวกเขา (ใช่ค่ะ)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-08   1794 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-08

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 4 ของ 8 ตอน

00:29:26

ผู้หญิต้องได้รับการปกป้อง และนับถือ ตอนที่ 4 ของ 8 ตอน

ในเวียดนาม ในเอาหลัก ที่เรียกว่าการแต่งงานแบบเตรียมการ หรือยินยอมให้แต่งงาน ต้องการเจ้าบ่าวก่อน เพื่อทำงานกับครอบครัวหญิง ที่สมรสด้วยเป็นเวลาสามปี ! (โอ้ !) สามปีที่ อยู่กับครอบครัวของเจ้าสาว (เข้าใจค่ะ) เพื่อที่พวกเขา สามารถสังเกตลักษณะนิสัยของเขา เห็นไหม ? (โอ้ !) และว่าเขาคู่ควรกับ ความไว้วางใจของพวกเขา ให้กุมมือลูกสาว ในการแต่งงานหรือไม่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-07   1854 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-07

ผู้หญิงต้องได้รับการปกป้อง และเคารพ ตอนที่ 3 จาก 8 ตอน

00:28:01

ผู้หญิงต้องได้รับการปกป้อง และเคารพ ตอนที่ 3 จาก 8 ตอน

เพราะโลกวีแกน จะทำให้โลกสงบสุขมากขึ้น จะทำให้มีความชัดเจน แก่มนุษย์ทั้งหลายมากขึ้น และพวกเขาจะเข้าใจ มากกว่าสิ่งที่พวกเขาทำตอนนี้ (ใช่ค่ะ) พวกเขาจะเปลี่ยน พฤติกรรมของพวกเขาไป เป็นผู้ที่สูงส่งมากขึ้น มีน้ำใจมากขึ้น มีธรรมชาติเมตตามากขึ้น ซึ่งพวกมันอยู่ ‒ อยู่ข้างใน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-06   2052 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-06

ผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครอง และความเคารพ ตอนที่ 2 ของ 8

00:38:11

ผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครอง และความเคารพ ตอนที่ 2 ของ 8

ดังนั้น ถ้าเรากดขี่ ครึ่งหนึ่งของประชากรในสังคม หมายถึง ผู้หญิง แล้วเราอาจสูญเสียความสามารถ ความสามารถพิเศษอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักบินอวกาศ นักฟิสิกส์ ครู อาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี ฯลฯ (ใช่ค่ะ) เราอาจจะสูญเสียความสามารถ และแรงงานไปมาก ๆ โดยการกำจัดผู้หญิง ในสังคม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-05   1877 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-05

ผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครอง และความเคารพ ตอนที่ 1 ของ 3

00:38:07

ผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครอง และความเคารพ ตอนที่ 1 ของ 3

ท่านศาสดามูฮัมหมัด สันติภาพจงมีแด่พวกเขา และอัลกุรอานไม่เคย สอนให้เราปล้น ทรัพย์สินของผู้อื่น – กระทั่งจะคิดว่า สาว ๆ เป็นทรัพย์สิน! – ไม่บังคับผู้หญิงให้ทำอะไร หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ขัดต่อเจตจำนงของพวกเขา ดังนั้นมุสลิมคนใดที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมใด ๆ ที่ตรงกันข้าม กับคำสอนที่ตั้งขึ้นนี้ กำลังทรยศอัลกุรอานและ คำสอนของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-04   2323 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-04

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 3 จาก 3 ตอน

00:32:25

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 3 จาก 3 ตอน

พระเจ้า สวรรค์ ไม่ต้องการสงครามอีกต่อไป เกี่ยวกับ หนุ่มอเมริกัน งดงาม หล่อเหลา ไปประเทศใด ๆ สถานที่แปลกเพื่อที่จะตาย (ใช่ค่ะ) เพราะพวกเขาใจดี คนอเมริกัน พวกเขามีน้ำใจ และใจดี (ใช่ค่ะ) เพื่อการกุศล และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นทรัมป์จึงถูกกำหนดไว้สำหรับสิ่งนั้น มันได้รับคำสั่งจากสวรรค์ ดังนั้น ทรัมป์สามารถทำได้ดีกว่า
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-03   2177 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-03

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 2 จาก 3 ตอน

00:29:24

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 2 จาก 3 ตอน

ช่วงเวลานี้แหละ เมื่อผู้นำควร ก้าวออกมาแล้วพูดว่า “ฟังนะ เพื่อประโยชน์คุณ เพื่อประโยชน์เรา เพื่อประโยชน์ของโลกของเรา เพื่อเห็นแก่ลูกหลานของเรา ได้โปรด เราต้องเปลี่ยนนิสัยของเรา ของการกินเนื้อ ไปสู่วิถีชีวิตวีแกน” มันง่ายมาก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-02   2621 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-02

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 1 จาก 3 ตอน

00:32:51

ผู้คนต้องการผู้นำที่แท้จริง แข็งแกร่ง และฉลาด ตอนที่ 1 จาก 3 ตอน

ก่อนการถอน กำลังทหารอเมริกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนาม กับพวกเขาด้วยเงื่อนไขมากมาย เพื่อคุ้มครองชาวอเมริกัน (ค่ะ) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับอเมริกัน คุณต้องปกป้องพวกเขา (ค่ะ) ไม่ใช่แค่ทิ้งพวกเขาไปอย่างนั้น และต้องปกป้อง สำนักงานและเจ้าหน้าที่ ต่างชาติอื่น ๆ และคนต่างชาติ ในอัฟกานิสถานเช่นกัน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-01   2590 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-09-01

บุญสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์กับ สรรพสัตว์ ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

00:28:08

บุญสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์กับ สรรพสัตว์ ตอนที่ 6 จาก 6 ตอน

ใครก็ตามที่ฝึกฝน ดีทางจิตวิญญาณ พ่อแม่ ญาติพี่น้องของเขาหรือเธอ เผ่าพันธุ์ทั้งหมดจะได้รับการหลุดพ้น เว้นแต่ว่าพวกเขาจะทำอะไรบางอย่าง ชั่วร้ายมาก หากพวกเขาไม่ทำชั่ว ฉันสามารถดึงพวกเขาขึ้นมาได้ทันที
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-08-31   2359 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-08-31
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย