ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 1263 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

00:27:13

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

We are sinning because we are destroyingour planet. We are sinning because we are torturing other humans and bombingthem, killing them, innocent bystanders, for any reason. And we are sinningbecause we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of ourlife. If we want to talk about sin, well, we canmake a list of it or books about them. (Right. Yes, Master.) Why trampling uponthose poor, helpless gay couples? All they want is just a loving company fortheir life, to have them, taking care of each other in times of need, and toshare happiness when they are joyful together. Even if it’s a sin, I would askGod to overlook it. Because everybody else sins more than they do. My God! Oh, may God forgive us all,Ultimate Master, God Almighty, forgive all of us. Please. Because we also don’tknow what to do with each other, with cases like this. We just have to pray forforgiveness and not accusing any of them.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-12   677 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-12

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

00:26:22

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

เพราะพระองค์ตรัสว่า “ฉันคือแสงสว่างของโลก ตราบใดที่ฉันยังอยู่ในโลก” แน่นอนพระองค์ยังคงอวยพรเรา ในทางใดทางหนึ่งที่พระองค์สามารถ ผ่านอาจารย์ หรือผ่านบุคคลศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ใครที่บริสุทธิ์พระองค์ทำเช่นนั้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เราสามารถทำต่อไปและ ทำบาปต่อตัวเราเองเรื่อยไปและ คาดหวังว่าการตายของพระองค์ จะล้างบาปของเรา ไม่มีทาง (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ไม่มีทาง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-11   1210 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-11

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

00:26:24

เดอะฟีนิกซ์ ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

ฉันมีเป้าหมาย ฉันมีงานต้องทำ ฉันทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้น (ใช่ค่ะ) สำหรับสัตว์ สำหรับมนุษย์ เพื่อดาวโลกใบนี้ เพื่อปลุกพวกเขา ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และช่วยลดการ ทรมานสัตว์มากเท่าที่ฉันจะทำได้ ฉันไม่มีความสนใจในสิ่งอื่น ๆ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ฉันทำทุกอย่างที่ฉันต้องทำ นั่นคือทั้งหมด
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-10   1557 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-10

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

00:26:30

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดี และถ้าเราต้องการกลับบ้าน เร็วขึ้น มั่นใจมากขึ้น จากนั้นเราควรปฏิบัติ ดนตรีแห่งสวรรค์ดั้งเดิม พลังงานและแสงแห่งสวรรค์ดั้งเดิม (ครับ/ค่ะ อาจารย์) เพื่อให้เราสามารถถูกขนส่ง ได้โดยรวดเร็วถึงบ้านที่แท้จริง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-09   1901 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-09

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

00:27:27

นกฟีนิกซ์ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

ฉันแค่อยากจะขอร้อง ทุกคนในโลก โปรดปกป้องสัตว์ โปรดรักพวกเขา โปรดอย่าทำร้ายพวกเขา แต่อย่างใด เพราะ พวกเขาเป็นทูตสวรรค์จำแลงกาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-08   2179 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-08

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

00:27:07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 13 จาก 13 ตอน

ฉันบอกคุณทุกอย่าง มากเท่าที่เครื่องมือทางโลกของคุณ จะสามารถเข้าใจได้ สมองสามารถเข้าใจได้ อย่างอื่นที่สูงกว่า นั่นคือความฉลาดของจิตคิด สูงกว่านั้น มันเป็นดินแดนของวิญญาณ และเพียงวิญญาณเท่านั้น จะสามารถเข้าใจเช่นนั้นได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-07   1687 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

00:29:15

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 12 จาก 13 ตอน

ขงจื้อ คุณต้องเข้าใจว่า ท่านเป็นนักวิชาการ กวี ท่านเขียนบทกวีที่ดี บทความที่ดี และท่านยอดเยี่ยมมาก ในการบรรลุจิตวิญญาณของท่าน และทั้งหมดที่ท่านต้องการจะทำ คือช่วยโลก ให้รู้แจ้ง เพื่อให้พวกเขาไม่มีสงคราม ซึ่งกันและกันอีกต่อไป พวกเขาไม่มีการฆ่า สัตว์หรือมนุษย์อีกต่อไป (ครับ ท่านอาจารย์) และนั่นคืองานของท่าน ภารกิจของท่านในเวลานั้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-06   1837 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-06

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

00:25:51

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 11 จาก 13 ตอน

ดังนั้นมันเป็นโอกาสดี ที่คุณเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหม? คุณสามารถเห็น บิดามารดาของคุณได้เสมอ แม้ว่าพวกท่านสิ้นชีวิตไปแล้ว และยังสามารถช่วยเหลือพวกท่าน ยกระดับจิตวิญญาณต่อไป นี่เป็นความกตัญญูสูงสุด ที่คุณสามารถให้กับบิดามารดา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-05   2231 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-05

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

00:25:28

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 10 จาก 13 ตอน

ทันทีที่เราอยู่ในร่างกายมนุษย์ เราก็จะมี คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ติดมากับเรา คุณสมบัติที่ไม่ดีด้วย เช่น อัตตา และอะไรทำนองนั้น ความเย่อหยิ่ง ดังนั้นให้ระวัง (ครับ/ค่ะ) ระวังข้อบกพร่องของคุณ ระวังอิทธิพลที่ไม่ดีบางอย่าง ที่เข้ามาในจิตคิดของคุณ อธิษฐาน ทำสมาธิทันที (ครับ/ค่ะ อาจารย์) และอธิษฐานขอความคุ้มครอง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-04   2281 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-04

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

00:25:21

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 9 จาก 13 ตอน

ดังนั้นได้โปรด เพื่อตัวคุณเอง อย่าทำบาปแบบนั้น อย่าแตะต้องเพื่อนของคุณ เพื่อนร่วมงานคุณ อาจารย์ของคุณ ไม่ ฉันหมายถึงในความคิดของคุณ ในใจของคุณหรือในคำพูดของคุณ นั่นแย่มากสำหรับคุณ แย่มาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ เวลา [การตัดสิน] ครั้งสุดท้าย ไม่มีใครช่วยคุณได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-03   3409 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-03

เรื่องราวของท่านอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

00:26:12

เรื่องราวของท่านอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 8 จาก 13 ตอน

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในระดับโลกทิพย์ จะทะลักมายังโลกของเรา สู่โลกของเรา เพราะถ้าชาวนรก ได้รับ “พื้นที่” มากขึ้น และทีละน้อย ในสวรรค์ชั้นล่างมากขึ้น จากนั้นสวรรค์ชั้นล่าง จะสูญเสียพลังบางส่วนไปด้วย ไม่ใช่แค่ดินแดน มันคือพลังที่พวกเขาสูญเสียไป (ครับ อาจารย์) พวกเขาก็ไม่สามารถอวยพรได้ หรือช่วยเหลือมนุษย์ได้มาก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-02   1862 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-02

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

00:26:07

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 7 จาก 13 ตอน

ถ้าอย่างนั้นเขาก็บอกว่าจะจัดการให้ และฉันก็พูดว่า “โอ้ คุณทำได้? ยากมาก คุณรู้ไหม?” แล้วเขาก็พูดว่า “โอ้ ไม่นะ ไม่ใช่กับเจ้าชายคนนี้ เขาเรียบง่ายมาก ดีมาก ไม่โอ้อวดมาก และเป็นมิตรมาก เป็นมิตรกับผู้คน” ฉันพูดว่า “โอเค” แล้วเขาก็ทำได้จริง ๆ! เขาเรียกเจ้าชายมา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-01   1872 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-05-01

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

00:24:34

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 6 จาก 13 ตอน

พวกมนุษย์สามารถปิดพวกมันได้ เพราะมันปิดไปแล้ว มันปิดแล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ ในประเทศนั้น ๆ หรือเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ทำสิ่งที่ไม่ดี หรือทำร้ายผู้อื่น - ทำร้าย สัตว์มากขึ้นเรื่อย ๆ หรือทำร้ายผู้คนในสงคราม หรืออะไรทำนองนั้น ในลักษณะก้าวร้าว และการฆ่า - แล้วก็ประตูนรก จะเปิดโดยอัตโนมัติ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-30   2028 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-30

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

00:25:06

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

ประตูไม่ได้เปิดตลอดเวลา แต่ถ้ากรรมใหญ่มา จากนั้นประตูนรกจะเปิดออก และพวกเขาก็จะขึ้นมา และสร้างปัญหาเช่นนั้น (โอ้) ให้กับประธานาธิบดี หรือให้กับคนดี: ผู้ว่าการที่ดี เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ที่ดี หรือคนดีของรัฐบาล ทำให้พวกเขาทำผิด หรือกล่าวโทษพวกเขาอย่างผิด ๆ หรืออะไรทำนองนั้น ทำร้ายพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-29   2266 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-29

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

00:26:33

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

คุณไม่จำเป็นต้องก่อกวน หรือไม่ยุติธรรมกับใครบางคน เพียงเพราะว่า เขาอยู่ในพรรคฝ่ายค้าน (ครับ อาจารย์) เพียงเพราะฉันสนับสนุน อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีที่ดี และเขาเป็นรีพับลิกัน ไม่ได้หมายความว่าฉันไป และกล่าวหาหรือพยายามทำร้าย เดโมแครตคนอื่น ๆ(ค่ะ/ครับอาจารย์) พรรคเดโมแครต มีประธานาธิบดีที่ดีมากมาย ผู้ว่าการรัฐที่ดีหลายคน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ดี มากมาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-28   2099 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-28

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

00:25:37

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

ฉันแนะนำให้ผู้คนโหวตให้เขามากขึ้น และอย่าเพียงแค่สุ่มสี่สุ่มห้า ปฏิบัติตามสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้ที่ ได้รับอิทธิพลจากปีศาจ (ครับ อาจารย์) นอกจากนี้ยังไม่ใช่ความผิด ของกลุ่มผู้นำฝ่ายค้านนี้ พวกเขาได้รับอิทธิพล พวกเขากำลังทำภายใต้อิทธิพล
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-27   2181 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-27

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

00:25:51

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

ฉันจะลาออกถ้า ฉันเป็นผู้ว่าการนิวซัม ฉันจะเลิกและ ไปโมนาโกหรือแคนคูน พาครอบครัวไปที่นั่น สนุกกับชีวิตส่วนตัวของเขา แต่ผู้ชายคนนี้ จริง ๆแล้วเขา ต้องการช่วยเหลือประชาชน นั่นคือเหตุผลที่เขาแบกรับทั้งหมดนี้ (ค่ะ/ครับ อาจารย์) เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่ออำนาจ หรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ นั่นคือสิ่งที่ฉันรู้สึกเกี่ยวกับเขา ตามสิ่งที่เขาได้ทำ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-26   2398 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-26

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

00:25:00

เรื่องราวของอาจารย์ ขงจื้อและเซียงโถว ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

มีผู้ว่าการรัฐอีกกี่คน ที่พวกเขาต้องการ ไล่ออก? มีคนดีกี่คน ที่พวกเขาต้องการไล่ออก? คนแรกคือ คูโอโม ที่ตกหลุมรัก ผู้หญิงบางคนหรือทีละคน และตอนนี้ก็คือ นิวซัม ฉันคิดว่า เพราะ พวกเขาคิดถึงประธานาธิบดีทรัมป์ พวกเขาเคยชินกับการไล่เขา ตอนนี้พวกเขา ได้ไล่เขาออกไปแล้ว พวกเขากำลังค้นหาสิ่งอื่น ๆ เป้าหมายเพียงเพื่อสร้างปัญหา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-25   2672 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-25

พ่อแม่คือของขวัญที่ดีที่สุด บนโลกใบนี้ ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

00:27:05

พ่อแม่คือของขวัญที่ดีที่สุด บนโลกใบนี้ ตอนที่ 5 จาก 5 ตอน

น่าแปลกนะ! ทำไม? ทำไมคุณมองฉันมากพอหรือ? (เรารักท่าน ท่านคืออาจารย์ของเรา) คุณไม่จำเป็นต้องเห็นอาจารย์ (เพราะท่านคืออาจารย์ของเรา นั่นคือเหตุผล ที่เราอยากเจอท่าน) มีอาจารย์หลายท่านภายนอก หากคุณต้องการดูอาจารย์ คุณสามารถ... (ท่านอาจารย์ของเราสวยที่สุด) ขอบคุณ ๆ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-24   1523 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-24

พ่อแม่คือของขวัญที่ดีที่สุด บนโลกใบนี้ ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

00:24:19

พ่อแม่คือของขวัญที่ดีที่สุด บนโลกใบนี้ ตอนที่ 4 จาก 5 ตอน

อาจารย์ครับ ผมแค่ต้องการ จะบอกท่านว่า เรารู้สึกขอบคุณมาก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของท่าน และนี่ก็เหมือนความฝันจริง ๆ เหมือนความฝันมาก (คุณชอบ ใช่มั้ย?) ใช่ครับ ขอบคุณมาก ขอบพระคุณท่าน ดี ดี ฉันดีใจ ฉันดีใจ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-23   1567 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-04-23
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.079s