ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:49:49

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and havin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-20   2871 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-20

ตัวตนทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันเรียนรู้ที่จะมีความเคารพ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:33:02

ตัวตนทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันเรียนรู้ที่จะมีความเคารพ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

In hell, when you are in hell, you can’t even pray. It’s all blocked. Even if the gods hear you, you don’t hear the gods. Even if the gods hear you, they can’t help you. You see what I mean? You have to pay your debt, karmic debt, until you finish, and then they can help you. Therefore, use the time when you are not in hell now. Use the time when you have a human body. Use the time when you have spiritual power, to pray, to meditate, to continue to be in contact with the Godses. Ok? Remember God, remember the Five Holy Names, and remember to meditate. Remember to be good, do good and think good.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-29   3708 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-29

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:29:57

จงขอบคุณสำหรับความทุกข์ยากลำบาก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Sometimes, we think we’re suffering now for no reason. But later on, we look back, and we wish, “Oh, I wish I could have been more thankful for the suffering that I received, because now it makes me more enlightened and a different person. I understand other people’s suffering more. I become more compassionate, more loving, more enduring, more patient. Yes, more humble.” Because we are not in pain, so we can hardly understand. We say we understand, but only intellectually. Only if it really, personally affects us, then we will really understand.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-23   4789 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-23

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:25:14

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

In the beginning was the Sound ,the Wold. Means the Sound of the melody, the music, the vibration, the energy. But with heavenly ears, the inner ear not the outer ear. The Sound was with God, and the Sound was God. Not just from God. Not just with God. But the Sound “was God.” And everything that was created, was created by this Sound. That’s why the Sound is so powerful. So the Sound is more powerful than the Light even. So that’s something new.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-18   3263 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-18

ตัวตนทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันเรียนรู้ที่จะมีความเคารพ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:31:45

ตัวตนทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันเรียนรู้ที่จะมีความเคารพ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The water knows everything. The air knows everything. So be careful about what you think, what you say, ok? Or what you write to people because everything knows everything. We are not just covered in this flesh body; we are transparent soul. Your mind is connected with all beings in the whole Universe, so don’t think that nobody knows what you’re doing. Learn to have respect. Even the Earth knows everything. The trees know everything. I told you many times. All should learn to have respect.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-28   10368 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-28

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:27:41

การดำเนินชีวิตแห่งมโนธรรมและความรัก - คัดมาบางส่วนจากการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“You see, there are two laws in the universe, the Law of Love and the Law of Retribution. The Law of Love is all compassion, all forgiving, but we have to turn back to that law, you see, because if we continue to do the things that are violating the Law of Retribution, means ‘as you sow, so shall you reap,’ then we have to reap the bad retribution of it. But if we follow the law of Heaven, you see
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-24   4083 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-24

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:37:20

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

You see many good news nowadays. Even the big, great, grand China has ordered, laboratory meat. I mean no-meat meat instead. You know how many people in China. The Chinese government, the most powerful one! They can tell their people what to do. And their people will listen. More than any other countries on the planet. I have very big faith in Chinese government, in their power, in their influence
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13   2882 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13

พันธะกรรมแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:33:21

พันธะกรรมแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Your progress depends on how much time you want to devote to God and how much time you want to devote to the world. Surprising, huh? If we devote a lot of time for the world, then we get benefits from the world or headaches or problems. If we devote a lot more time to God, then we are nearer to Hirm. So we get whatever we invest in. When we go out of our body and enter into a higher realm, som
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-05   3744 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-05

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:26:14

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22   3150 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:24:10

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

Master, (Yeah.) You go up to all these high levels when You meditate and on retreats and stuff. How are You able to come back down and concentrate on the physical work that we do? It's just automatic. It's just automatic, because it's my work, my mission, understand? (Yes, Master.) That's what I'm here for. For the disciples, for the world, yeah? I cannot avoid it. Otherwise, too good, just stay up there or go. Go Home. But if I go Home, what's good to anybody.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-19   4148 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-19

ใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่แท้จริงของมนุษย์ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

00:27:22

ใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่แท้จริงของมนุษย์ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

Well,the planet is saved, but the people still have to live up to humans’ real standard, in order to preserve a human’s world, according to Heaven’s mandate. If we don’t, then we still have to bear the consequences, or our future children will have to. Thus, you know, as we sow, so shall we reap. Sorry about that. (Master, how long can the planet live now?) Guess! Well, I didn’t want to spoil them
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-26   4384 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-26

เราอยู่บนเส้นทางแห่งปาฏิหาริย์-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:32:15

เราอยู่บนเส้นทางแห่งปาฏิหาริย์-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

In this international gathering, Supreme Master Ching Hai happily said that the world has become more wonderful and loving. More people have noble ideals and have tried to save the world whole-heartedly. Noble and selfless thoughts or actions always yield positive results because we are one with Heaven when we think and act like this. We have the power to influence the world and even the universe.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-04   3208 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-04

จงให้ความรักและความกรุณาอนที่ 8 ของ 8 ตอน

00:50:48

จงให้ความรักและความกรุณาอนที่ 8 ของ 8 ตอน

“I like walking in the forest. Yeah, like… (Yes.) Good for your health, hey? (Yes.) Nature. Be careful of those things over there. It’s thorny. Just walk on the path. (Yes.) Like meditation. (Yes.) Go straight to your path. (Yes.) Don’t go fooling around. Take some deep breaths. (Ah.) And feel good about it. (Yes.) Feel you are one with all around you. Be grateful to the trees. No, I’m just stayin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-02   3346 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-05-02

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:37:20

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The person who has attained Buddha Nature, their Buddha Nature and our Buddha Nature are connected, so when we remember them, it’s the same as remembering ourselves. But believing in Him/Her means we believe in the all-encompassing Buddha Nature of ourselves, nothing else. The more we believe in the Master, the more we think about Him/Her, the more we are just like Him/Her. We are more and more li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-05   3508 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-05

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:23:27

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

Some retreat is more restrict like you cannot even call on the phone. Because there are some rules like that in the different retreats it’s like that. Other retreats I have constant conferences with the different Heavens and dimensions and constant working with them. Therefore, I cannot be interrupted and disturbed by worldly thoughts or worries. Just have to banish all that. Otherwise the Connection with Heaven will be lost quickly. The result of this retreat, well, I cannot tell too much detail but I saw 30% up from the veg section. Thirty percent more from the world. In the world there were 30% more of the veg trend.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15   3184 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15

ธรรมวิถีกวนอิมคือแก่นแท้ที่สมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:44:52

ธรรมวิถีกวนอิมคือแก่นแท้ที่สมบูรณ์แบบ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

The best thing that ever happened to us since many thousand million trillion of eons is Quan Yin Method. Hell and death are only for people who don’t know themselves. Otherwise, we never die. We have to know that, and we know through Quan Yin Method. But, practice you must. And faith you must have. Faith is what? Not blind belief, but the higher, the nobler idea of who you are, of what you can do. And how great you truly have been and will be. But the faith that the almighty power is within me , within you. And that can do everything.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-01   3787 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-01

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:30:07

ประสบกับความตกต่ำเพื่อเห็นคุณค่าของการยกระดับ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

I don’t care who says what. At least we should tell other people to be veg. No matter how well you talk. Eloquence belongs to the Second level only. If someone’s speech can make other people cry, become high, jump around and sing hallelujah, etc., that person is at the Second Level. Or the First Level, when he/she touches our emotional part. It doesn’t mean he/she is someone great. In contrast, sp
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14   3039 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-04-14

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:41:01

มีจิตจดจ่ออยู่เสมอในการเชื่อมต่อของคุณกับสวรรค์-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

Thank you for all your support, okay? Continue promoting. Promoting veganism in Mainland China and in Formosa (Taiwan), promoting a benevolent lifestyle. Be good role models, etc. Also help me to aid the needy. Even though I give money, if you aren’t there, it’s not the same. If we just give money through other organizations, maybe they’ll give it to the needy, maybe they won’t. They’re not like u
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-11   73519 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-06-11

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:31:53

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

If “thou should not kill,” we should not kill other beings. If we kill, then that will bounce back to us. “As you sow, so shall you reap.” Whatever you give out will come back to you eventually. Because the vegetarian (vegan) diet is good for you, it would purify your spirit, purify your aura, and make you clear, inner and outside, and protect you. It’s not only for me. It’s not for the precepts that you should eat vegetarian (vegan). It’s for loving kindness to other beings, like animals, that you should be vegetarian (vegan). So that’s the way of love.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-28   3080 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-28

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:36:06

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Then how can we tell that our Master is enlightened and others who wear fashionable clothes are not real Masters? We should look at how he gives initiation. We should look at how he lives and how he acts. Also, we should look at what his power is like. Can he manifest infinite bodies? How we heard from his disciples about seeing their Master’s manifestation? Does the Master save his disciples from suffering? Can he resolve problems inside and outside? Color doesn’t matter. We look at the time he lives, his work and the number of sentient beings he saves.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-08   7915 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-08
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย