ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
81 - 100 ของ 1399 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:29:53

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

This time I made up my mind to save whomever I can rescue. I’m very determined. Before I was younger and full of love but I didn’t think so deeply. I just did it naturally. Now I am doing it with full intention. It’s like that. So, this time I allowed initiation again. I also came back to work on our Supreme Master Television. We have to save people first. To save others is to save ourselves. Mayb
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-16   2771 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-16

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:33:10

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The first day when he came back from Austria, he was really patient. I told him, “You have to be patient. Because in the airplane, no one can sit next to you. You have to stay with other dogs or some other animals. Be patient. Be patient. You’ll see me soon. Just sleep on the plane.” He understood. I kept talking to him from inside. Then he’s OK. When he arrived, he snuggled his head into my arms, standing right there without saying a word. Just like this. Understand? That was as much as he would express. He wouldn’t wag his tail or stick around me. No, no, no. He is a guard dog. A security dog! He doesn't talk much. He is very focused. So his most loving expression is to snuggle his head in my arms and stand there, doing nothing else and saying nothing. Completely motionless. That was his deepest expression of love. Alright, after he did that, we climbed up the hill together to my little house. Afterwards, the whole group went down the hill to the place where they stayed; I stayed up there by myself. When they all went down, he followed and went down too. I stood there and said very loudly. I said, “Oh my, I lost my dog. I haven't been away that long; he already has his heart somewhere else. What should I do?” I said so very loudly. He turned around right away and sat beside me. He had already left a while before. He thought, since we had come up together I would leave together too. He didn’t pay attention. But after I said that, he turned around right away. Even though he had stepped out a while back, he turned around right away and sat next to me, looking at the other people. Oh, so I felt, “How come? How can he understand so clearly?” How can he understand so clearly? In fact, animals are very very smart, very agile, and very highly spiritual inside. That documented reality… (Documentaries.) So those documentaries record real events. You can see that some animals are very loyal. Even wild animals are like that. Watching films like that, you’ll truly feel touched. We human have so much to learn from animals.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-17   482 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-17

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:33:47

การเชื่อมต่อภายในแห่งรัก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

How can any kind-hearted person chop off a duck’s head to consume as food? We humans are really crazy. Do you see any normal human beings capable of such cruelty? No. After initiation, it’s even more impossible for you to do so. You cannot even bear seeing meat in front of you. All right. It’s like that. People were poisoned and damaged by the "oblivion soup" like that. So they lost their wisdom and their common sense. That’s why this time, I made up my mind to save whomever I can rescue. I’m very determined. Before, I was younger and full of love but I didn’t think so deeply. I just did it naturally. Now I am doing it with full intention. It’s like that. So, this time I allowed initiation again. I also came back to work on our Supreme Master Television. It is faster and simpler to broadcast over the internet. We have to save people first. To save others is to save ourselves. Maybe in the past they were your family and friends. Maybe they were your saviors. And that’s why you were connected. Then, the second reason is when the world is kind, it will be a good place for you to live. Then number three is you’ll earn infinite merits. OK?” OK. Congratulations to everyone. Be sincere, OK? (Thanks Master.) Please have the same ideal, so we can stay on the same path. OK? (OK.) I’m very touched because before we started or even talked about the relaunch, many initiates said that they just wanted to do Master’s work. Oh! A lot of initiates were on that list of names. I was so touched when I saw it. And I talked with a couple of them. I said, “We have to do it, because the initiates are so supportive. We can’t let them down.” It was not just you guys. It’s also people in other countries. They work during the day, and they’re busy with family at night, and they can still work for an hour. The ones who can work for one hour or half an hour, also signed up. I was really touched, OK? If you have that kind of spirit, the world will be saved for sure. OK? I’m just saying this by the way. If any one watches this video, I want to thank you all, OK? Thanks to you and all the initiates in the world. And there are some non-initiates who also want to help. It was really touching.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-18   524 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-18

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:44:42

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and havin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-19   3129 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-19

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:49:53

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and havin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-20   3001 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-20

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:32:58

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and havin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-21   2939 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-21

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:26:14

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22   3245 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:23:51

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-23   2932 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-23

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:31:18

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-24   2982 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-24

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:30:40

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-25   3129 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-25

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:39:05

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-26   2570 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-26

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:31:37

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-27   2735 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-27

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:28:08

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-28   2620 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-28

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:42:15

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-29   2523 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-29

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:45:49

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-30   2435 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-30

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:38:04

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-31   2505 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-31

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 1 of 3) Sept. 17, 2017

00:44:25

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 1 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-01   2604 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-01

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 2 of 3) Sept. 17, 2017

00:34:59

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 2 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-02   2616 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-02

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 3 of 3) Sept. 17, 2017

00:28:54

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 3 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-03   2644 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-03

เรื่องเล่าชาวพุทธ: พราหมณ์กับผ้าคลุมหนึ่งผืน-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:48:54

เรื่องเล่าชาวพุทธ: พราหมณ์กับผ้าคลุมหนึ่งผืน-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Not only if we are slow in doing a good deed, then we have less merit, but then, meanwhile, the mind will be occupied with evil thinking as well. So if you think it’s a good thing, then do it right away. Occupy yourself with that before your mind will have nothing to do and then keep veering to the negative tendency. Because the mind when it has nothing to do, it just does nonsense. So it’s better
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-04   2360 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-04
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย