ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
61 - 80 ของ 1399 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา “ขอทาน 500 คน” 17 สิงหาคม ค.ศ. 2015

00:58:33

เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา “ขอทาน 500 คน” 17 สิงหาคม ค.ศ. 2015

All these stories are for you to practice, to remember, to encourage you to meditate. You must remember all that, and you must continue reading, listening, so that at home, you keep yourself in the same path, in the straight area. Keep your mind clean and determined. Don’t forget the example of the ancient practitioners. Don’t forget your vow.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-27   2489 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-27

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:52:42

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

If we are positive, we attract positive power. If we are virtuous, morally correct, we attract kind people and attract blessing. Averagely speaking, if you are a spiritual practitioner with the Quan Yin Method, and you really stick to your moral standard and you diligently practice, then everything will go well. But sometimes also you have to share the karma (retribution) with the country where yo
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-28   2813 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-28

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:52:35

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

If we are positive, we attract positive power. If we are virtuous, morally correct, we attract kind people and attract blessing. Averagely speaking, if you are a spiritual practitioner with the Quan Yin Method, and you really stick to your moral standard and you diligently practice, then everything will go well. But sometimes also you have to share the karma (retribution) with the country where yo
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-29   2775 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-29

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

01:05:40

ถ้าเรามีศีลธรรมเราดึงดูดพระพร-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

If we are positive, we attract positive power. If we are virtuous, morally correct, we attract kind people and attract blessing. Averagely speaking, if you are a spiritual practitioner with the Quan Yin Method, and you really stick to your moral standard and you diligently practice, then everything will go well. But sometimes also you have to share the karma (retribution) with the country where yo
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-30   2905 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-30

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:42:27

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

There was a child who had disability since a long time. He could not talk at all. Ever since eating vegetarian food, he started to talk. Master explained that not because he was eating vegetarian, but because he sincerely wanted to speak so that he could get initiation. He was sincere, so he tried. Due to the sincere heart his karma (retribution) changed.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-31   3298 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-12-31

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:41:55

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

There was a child who had disability since a long time. He could not talk at all. Ever since eating vegetarian food, he started to talk. Master explained that not because he was eating vegetarian, but because he sincerely wanted to speak so that he could get initiation. He was sincere, so he tried. Due to the sincere heart his karma (retribution) changed.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-01   2805 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-01

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:34:27

จิตที่จริงใจสามารถเปลี่ยนกรรมผู้นั้นได้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

There was a child who had disability since a long time. He could not talk at all. Ever since eating vegetarian food, he started to talk. Master explained that not because he was eating vegetarian, but because he sincerely wanted to speak so that he could get initiation. He was sincere, so he tried. Due to the sincere heart his karma (retribution) changed.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-02   2823 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-02

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:38:00

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

It’s always better when you are very positive in your mind. Master takes the example of two initiates, mother and son, in Czech Republic. They opened one and another vegan restaurant, and everywhere they go everybody like them and want them to open more. They are always very positive, so they are very successful. Wherever they go, always positive attitude. No wonder people like them. Always believ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-03   2475 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-03

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:25:50

มันดีกว่าเสมอเมื่อเรามีความเป็นบวกในความคิดของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

It’s always better when you are very positive in your mind. Master takes the example of two initiates, mother and son, in Czech Republic. They opened one and another vegan restaurant, and everywhere they go everybody like them and want them to open more. They are always very positive, so they are very successful. Wherever they go, always positive attitude. No wonder people like them. Always believ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-04   2469 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-04

อาจารย์เล่าเรื่องตลกและเรื่องเล่าชาวพุทธ: พระรูปหนึ่งที่เรียกว่าอัญมณีแห่งสวรรค์-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:38:26

อาจารย์เล่าเรื่องตลกและเรื่องเล่าชาวพุทธ: พระรูปหนึ่งที่เรียกว่าอัญมณีแห่งสวรรค์-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

It’s about a wedding. A little girl attended a wedding for the first time in her life. The little girl whispered to the mother and said, “Mom, how come the bride is dressed in white?” So the mother said, “Yes, because white is the color of happiness. And today is the happiest day of her life.” Ha! You bet. That’s the only happiest day of her life. I think, I think, I think. I think. After that it’
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-05   2625 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-05

อาจารย์เล่าเรื่องตลกและเรื่องเล่าชาวพุทธ: พระรูปหนึ่งที่เรียกว่าอัญมณีแห่งสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:50:13

อาจารย์เล่าเรื่องตลกและเรื่องเล่าชาวพุทธ: พระรูปหนึ่งที่เรียกว่าอัญมณีแห่งสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

One day, when it was a little bit more relaxing, and not too much work, I, Ananda, “I” means Ananda, would like to know this background of the Celestial Jewels. So I came in front of the Buddha, prostrated to him and said, “Obeisance to the World Honored One. Please tell us what kind of good deed that Celestial Jewels Bhiksu sowed in the former life so that now, when he was first born, he already
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-06   2652 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-06

พลเมืองดีก่อให้เกิดผู้นำที่ดี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:57:44

พลเมืองดีก่อให้เกิดผู้นำที่ดี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

When there are good people, there is a good leader. This applies to any country. If there’s a bad leader or a bad government, it means that its people are not so good. They didn’t do good deeds to earn merits. Perhaps they didn’t do well in their previous lifetimes, and they didn’t improve to be better people in this lifetime, either. They haven’t earned enough merits. So if the government is bad,
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-07   2759 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-07

พลเมืองดีก่อให้เกิดผู้นำที่ดี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:57:43

พลเมืองดีก่อให้เกิดผู้นำที่ดี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

When there are good people, there is a good leader. This applies to any country. If there’s a bad leader or a bad government, it means that its people are not so good. They didn’t do good deeds to earn merits. Perhaps they didn’t do well in their previous lifetimes, and they didn’t improve to be better people in this lifetime, either. They haven’t earned enough merits. So if the government is bad,
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-08   2333 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-08

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 1 of 3) October 6, 2016

00:42:42

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 1 of 3) October 6, 2016

I'm very proud of you, very proud, because you're still here. Hong Kong is still very nice! Strange, when I'm here, I feel very comfortable. (Thank you, Master.) People are so nice! We took a taxi, but it was a very short distance, and the fare was like HK$20. I didn't know the way there so I took a taxi rather than walking. I gave the driver HK$100, several times the taxi fare. But he wouldn't ta
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-09   2637 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-09

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 2 of 3) October 6, 2016

00:45:05

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 2 of 3) October 6, 2016

The Quan Yin Method is truly the highest. I can promise you that. If there were a higher method, I would have learned it myself. And I would have told you about it. But there is none. There is only the Quan Yin Method. Trust me. I have no reason to lie to you. I don't want your money; I don't want your worship; and I don't want anything from you. I'm also a sincere seeker of Truth. If there were r
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-10   2936 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-10

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 3 of 3) October 6, 2016

00:38:13

The Love of a Living Master Reaches All Beings (Part 3 of 3) October 6, 2016

I wish all of you know this kind of love. I love even the little ants, the snails, the snakes around the ashram. Sometimes I talk to them, wonder if they have enough food and they have water. They say, OK. If I eat something, I share with them. I really don't share because it's the right thing to do. I share because I really love them. I'm really concerned with their life. With the snake, whether
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-11   2600 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-11

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:42:10

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

It’s not like you became enlightened, then just like that all the people come to you, bow to you and offer fruit and flowers and then you just rescue them. You have to do something first, so that the Lord of Karma like, certifies you, thinking you are good enough to take some souls from his domain. Even not just in past lives but the present life as well, you have to suffer for them also, or new o
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12   2668 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-12

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:54:37

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

It’s not like you became enlightened, then just like that all the people come to you, bow to you and offer fruit and flowers and then you just rescue them. You have to do something first, so that the Lord of Karma like, certifies you, thinking you are good enough to take some souls from his domain. Even not just in past lives but the present life as well, you have to suffer for them also, or new o
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-13   2701 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-13

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:50:36

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

It’s not like you became enlightened, then just like that all the people come to you, bow to you and offer fruit and flowers and then you just rescue them. You have to do something first, so that the Lord of Karma like, certifies you, thinking you are good enough to take some souls from his domain. Even not just in past lives but the present life as well, you have to suffer for them also, or new o
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14   2758 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-14

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:38:02

เรื่องเล่าชาวพุทธ: อดีตชาติ ของลูกศิษย์ห้าคนแรก-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

It’s not like you became enlightened, then just like that all the people come to you, bow to you and offer fruit and flowers and then you just rescue them. You have to do something first, so that the Lord of Karma like, certifies you, thinking you are good enough to take some souls from his domain. Even not just in past lives but the present life as well, you have to suffer for them also, or new o
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15   2866 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-15
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย