ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
161 - 180 ของ 347 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:29:37

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

Just change all into organic (vegan) farming. Give subsidized money to these meat industry people. (Yes, Master.) And then they’ll change their lives. If they have money from government, they would change. (Yes.) Then they start a new life. Why wait until everybody is sick, and then cannot work and no income, and have to pay for everybody like this and make the country bankrupt? We still have a lot of earth, even though crowded. We’ll be nine billion, or something. We are seven billion now, right? (Yes, Master.) Even seven billion, but we still have a lot of room everywhere. (Yes, Master.) Even Taiwan (Formosa), if you have some time to go to Taiwan (Formosa) and then you go out on the many different roads, and even on the highway, you will see many empty mountain forests are still there. (Yes, Master.) Of course, it belongs to the government and you can’t just go there and live at random. You can’t just bring a tent there and say, “Whoa, it’s no man’s land!” But if they come up, and legally, they can just live anywhere, there’s still much room left. I think. (Yes.)Even Hong Kong, believe it or not, they still have mountains and forests! (Yes, Master.) Untouched! Because sometime I was thinking of buying land in Hong Kong for disciples to meditate, because the present center is very small. For Hong Kong, good enough, but not for everybody, for international. (Yes, Master.) And they want me to stay there, and I also liked Hong Kong very much at that time. At that time, to me, Hong Kong was very free, very advanced in many aspects. And the Hong Kong people are very nice. The ones I met. (Yes, Master.) I thought maybe it is good to be there, but I cannot find any suitable place. But even then, Hong Kong had big places, but not big enough. Big like for two, three thousand, five thousand people. But we are exceeding that. (Yes.) So, even though for Hong Kong, that’s very big, but it’s not suitable, for retreat and all that sometimes. But I did get some more new land for Hong Kong people. (Oh, wow.) I think they bought one piece or two for themselves, and other pieces I bought. (Wow.) And renovated my little hut and all that. Even Hong Kong and Taiwan (Formosa) have a lot of free land left.On the Earth we have a lot, a lot of land left. (Yes.) Like maybe, if you want to own a big land you can go to Siberia, for example. Maybe with $50,000 you can buy many, many hectares. (Yes, Master.) All for yourself. Wouldn’t that be nice? Freedom. (Yes.) Space, no neighbors, no spying. The dogs can run forever. We don’t have to leash them. They’ll be too tired to run anymore, anywhere. So probably just drop somewhere and we just go pick them back up. Pick them up and bring them back. That would be freedom. (Yes, Master.)Also, in Mongolia they have a big Gobi Desert. (Yes, Master.) People live there. In some areas, there is water, so they’re living there. So, if we are not convenient or comfortable, we can all go there. They will welcome us. Desert people are very generous. (Yes.) In their house, they always leave some food and drink for anyone who comes in. Their house is never locked. (Wow.) Always leave some food and drink enough for a few days for the travelers, whoever pass by their house, if they need them. But most people they are very honest. They also bring their own food. Just that if they need it, they can. They can stay in their house, eat their food, sleep on their bed, drink their water, however precious it is. They leave it open for travelers. How nice! (That’s very nice.) If the whole world does that, if the whole world learns from that, wouldn’t that be wonderful? (Yes, Master.) Instead of throwing food away, why don’t we give to the poor? (Yes.) Throwing food away to keep the price high. Many times, many farmers, many producers of fruits, vegetables, they throw them away, even though they can give it to the poor, give it to food bank or whatever.Our world still has a lot, a lot of work to do. So you guys hang on in there. OK? (Yes, Master.) Just hinge yourselves. Not hang yourselves, but hinge yourselves on Supreme Master TV work. (We’re with You, Master.) Stabilize yourselves there. Don’t think of going anywhere, doing what. If you see the world chaotic outside? (Yes, Master.) Even if you go out, can you even find a job or can you even find your life, your guarantee, your insurance? (No, Master. We can’t.) Insurance is only money. Life, nobody can insure you. (Right. Yes.) Life is so impermanent, so unpredictable. Nobody expected this COVID-19 to come so up at your door like that. (Yes, Master.) (No one would, no.) We’ve been talking about it, warning about it, but nobody cares.Ah, God! Why don’t just change? Just change all into organic (vegan) farming. Give subsidized money to these meat industry people. (Yes, Master.) And then they’ll change their lives. If they have money from government, they would change. (Yes.) Then they start a new life. Why wait until everybody is sick, and then cannot work and no income, and have to pay for everybody like this and make the country bankrupt? (Yes, Master.) And don’t know if can even get up again. I read some news, some headline, they said that COVID-19 has brought this country to its knees. (Correct, Master.) Really prostrate, some country, making debt more and more and people’s lives cannot even save. Why wait for this to happen? Why? Why? If known already?Diseases are caused all by animals, at least 75%. (Yes, Master.) The rest is I think hereditary. But also because the ancestors or the parents or the grandparents, they’re eating meat, that’s why their systems are weak. (Yes.) And then the disease is there and then it stays in the family. If they have been living with a clean vegan diet or at least even vegetarian diet, it wouldn’t have been so bad. They wouldn’t have even disease to pass on to their poor, precious children. Because in Âu Lạc (Vietnam) we say, “If the parents eat too salty food, then the children will be thirsty.” (Oh, yes.) Just like we say we have the ancestors’ sins. Ancestors’ sins pass on to the children, the next generation. (Yes, Master.) That’s what they say.Every country, they have similar sayings, I think. (Yes, Master.) What do they say in America? (They say something like the sins of our ancestors, we have to pay for. It’s similar to what You’ve said already, Master.) (We have the same saying, too.) What did they say? (Ancestors’ sins, the descendants bear them. Means, the grandfather’s sins will pass down to the grandson, etc.) The grandfather’s sins will pass down to the children. (Yes, yes.) That is very spiritual, it’s another thing. In Âu Lạc (Vietnam), we also say something like, if somebody does something bad or treats somebody badly, and that victim will say to the aggressor, saying, “Oh, please. Think about it. Leave some merits to your children, won’t you?” It’s something like that. (Yes.) Like “stop making trouble because your children will inherit your bad karma” That’s what they meant, also. (Yes.) Not just eating salty food. It’s similar meaning anyway. (Yes.) OK. So, what else?I see my diary. Anything else I talk to you about? That’s about the thing now, about the northern lights. Oh, on the 14th, Sunday, the spider came again. (Wow!) They’re surrounding me all the time now. They come any time and surprise me. I said, “Hey, buddy. What?” I call them “buddies.” “What?” So, he said to me, quotation mark: “Bow to You.” End quote. (Wow.) So I said, “What for? Can you even bow?” I don’t know if I said this to your sisters already or not. Maybe I did, no? You don’t know. The conference has not come out yet. (It hasn’t aired yet, Master.)Oh, you know what? I just wanted to say “Hallo” to you actually, and to ask whether or not you’re OK, if there’s anything you need. Oh, and I wanted to tell you something before I forget. I wanted to call you to tell you that if you have a fan, don’t blow it directly on your face all the time. Maybe for some minutes, and you cool down, then you direct it to another part of the body or sideways. (Yes, Master.) If it’s cool enough already, don’t direct it on your body because the dust from your room or your place, will blow into your nose. (Yes, Master.) Sometimes it carries something not favorable if you don’t clean it every day, knowing you guys, men. (Understand, Master.) Because I just saw in some news, they said that it could make you sick. (Yes, Master.) Or dry your skin. Oh, that you don’t like it. You want to stay handsome. And they say also it makes you have a sore throat and cough. Sometimes if you cough during the night, for some reason…Another thing is if you are bitten in the night by those almost invisible kind of sand bugs, then it could be that your standby light attracts them to go into your place. So just turn off or cover all the standby lights, so then you will have more peace.Can you hear me, still? (Yes, Master.) OK, good. I have two phones here. Imagine! One phone is to record my beautiful old face and another phone is to hear you. (Yes, Master.) (It’s much clearer now, Master.) Yeah, the mobile phone, that’s how I can hear you, because the landline doesn’t work! Yeah, yeah. I’m a very low-tech person. I don’t care. We have spontaneous meetings sometimes. It’s better than too much preparing. (Yes, Master.) Too much preparing, I lost it. (Yes, Master.) I lost my loving feeling, my patience, my inspiration, whatever. (Understand, Master.) We are not machines. (Right, Master.) It’s always official or professional. I said, “I’m professional all the time already, all these decades, every time, in front of thousands or hundreds of people already.” (Yes, Master.)So when I talk to my own family members, I don’t need to always be so long preparing or waiting for professional equipment and all that. Who cares? (Yes, Master.) I’m old already. Let’s face it. No matter how much touch-up, I don’t look too much younger. (You still look good, Master.) People love me anyway. (Yes, Master. You’re beautiful.) Who cares what I look like. (Yes, Master. We love You.) I am confident people love me. (We do, Master. Everyone does.) Self-esteem, very high. I have proof for it. Because I have proof from my personal experience.See my dogs? Do they look like me? No. Do they look like handsome guys or anything? No. I love them so much! (Yes, Master.) The dogs, they don’t look anything like we imagine. They don’t look like us, no? Some do, some do. Some do look like the owners, but not all the dogs look like me, no? Even if they do or not, I still love them so much. (Yes, Master.) You know that.I sometimes do not get on well with some human caretakers of the dogs because I love them so much. I love the dogs so much, I worry they do this not right, do that not right. (Yes, Master.) And for love, sometimes it’s not very good for me, that people might think I treat dogs better than them. It’s not true. I’m just more protective because they’re like children. (Yes, Master.) They are very dependent on us because we bring them into our home, and they live according to our rules now. They cannot be outside and be free and take care of themselves. (Yes, Master.) So, we have to take good care of them, and I think I know how, that’s all. That’s why I tell some people, should do this, should do that.Like in summer, you trim their hair. Even if we have air-con, but better trim their hair. (Yes, Master.) So when they go out walking, they don’t get out of breath (Understand, Master.) and drool all over the planet like that. Because some, their tongues, they have to let it out. The drool comes out, so that it cools off. (Yes, Master.) But for that, sometimes people don’t like to be told off. I feel sorry, also. Sometimes I apologize, sometimes I don’t. Because I know I’m right. (Yes, Master.) But even then, nobody likes to be told that they’re wrong. I know that. It hurts the ego. (Yes, Master.) Because of the dogs. Not because of any treasure or money or job or competition for beauty or anything, that I make a rift with people. (Yes, Master.) Never mind. So, I asked, “What for?” Why did I say to…? Oh, because I cut off this to tell you about the fan. (Yes, Master.)It’s true. If I have a fan at night because I want to save air-con sometimes, then I put the fan next to me on my face to cool off, then I cough. (Oh!) And my throat is very dry, almost sore in the morning. If you wake up at night and cough a few coughs, you drink three very little sips of water. (Yes, Master.) Always put water next to you, clean water, and you drink just three little sips. Not a big drink. (Yes, Master.) That’s the cure. I hope I tell you and then I still can keep it. (Oh, Master.) Every time I tell you something, later I don’t have it. Don’t worry. I have other stuff. Maybe it works.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-24   5370 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-24

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:31:27

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

ฉันหวังว่าทุกคน จะตื่นขึ้น อย่างรวดเร็ว เร็ว เร็ว เป็นวีแกน ใช้ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา ใช้พลังงานที่ยั่งยืน เพื่อรักษาผู้คนของเรา และโลกเอาไว้ เอาล่ะ ฉันจะอ่านอะไรให้ฟัง ตุ๊กแกบอกฉันอย่างนี้ ในวันที่ 24 มิถุนายน และวันที่ 25 มิถุนายน เรามีอะไรบ้าง? วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน นั่นคือเมื่อวานนี้ ใช่ไหม? (เมื่อวานนี้ ใช่ครับ) ฉันเขียนไว้ตรงนี้ว่า บางครั้ง ฉันลืมว่า วันนี้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-23   6125 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-23

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:29:44

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

เด็ก ๆ เมื่อพวกเขาอายุน้อย อาจจะถึงห้า เจ็ด หรือแปดขวบ ยังคงจำอดีตชาติได้ หรือยังจำสวรรค์ได้ หรือยังจำพระเจ้าได้ มีเรื่องหนึ่งที่ฉัน เล่าให้คุณฟังแล้ว ที่พ่อแม่บังเอิญได้ยิน ลูกอายุ 4 ขวบ ถามน้องอายุ 2 ขวบ “โปรดบอกฉันหน่อยว่า พระเจ้าเหมือนอะไร เพราะฉันเริ่มลืมแล้ว” ( ท่านได้อยู่ในฌาน อาจารย์ครับ และท่านอาจจะมี การเปิดเผยที่อัศจรรย์เพิ่มเติม แน่นอนครับ อาจารย์ เราจะม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-22   6027 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-22

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:31:41

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

ปีศาจก่อกวน มันไปหมดแล้ว (โอ วาว! ใช่แล้ว! วาว!) อาจจะเหลือไม่กี่ตัว แต่ไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้ (วาว! ขอบคุณอาจารย์) ฉันรู้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ก๊อดเสสบอกฉัน (วาว!) ฉันไม่รู้ว่า ทำไมพวกเขาไม่ใช้มาตรการ เพื่อป้องกันตัวเอง มันเจ็บปวดที่เห็นว่า มนุษย์ เสี่ยงชีวิตแบบนั้น เหมือนว่าชีวิตพวกเขาไม่มีค่า หรือชีวิตเด็ก ๆ ของพวกเขา ไม่มีค่า หรือของเพื่อนบ้าน ของเพื่อน ของคู่รัก ของสาม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-21   7255 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-21

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:28:59

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

ถ้าคุณไม่จำเป็นจริง ๆ ที่ต้องออกไป งั้นก็อย่าออกไป โอเค? (ค่ะอาจารย์) เพราะคุณไม่มีทางรู้หรอก ว่าคุณป้องกันได้หรือไม่ ระบบภูมิต้านทานของคุณ เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ภูมิคุ้มกันกรรม ของคุณเป็นอีกเรื่องหนึ่ง คุณไม่มีทางรู้ว่า คุณมีบุญกุศลพอจากอดีตชาติ หรือชาตินี้ พอที่จะคุ้มกันคุณ จากการเจ็บป่วยหรือไม่ สวัสดี! (สวัสดีครับ! สวัสดีค่ะ/ครับ อาจารย์!) ฉันได้ยินคุณทุกคน (โอเค ดีครับ อ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-20   15062 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-20

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:31:13

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

I just hope some people will listen to this and know that dogs are a very noble race of beings. Even if by karma they have to come back, they still are noble beings. They’ve been trained, they’ve been taught, programmed to be noble and protective like that.Oh, so small dogs and only three years and a half now, understood everything, in English. T
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-19   1762 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-19

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:31:29

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Some trees are so huge. They’ve lived for thousands of years already. Their spirits are strong, strong, strong. Their energy is mighty! They are there to protect the planet, to protect all beings around them. I’m sorry I cannot see you, but I tried my best. Even just a small thing like this, you should know I have poured my love into it. Because
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18   2106 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-18

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:31:03

รู้คุณค่า ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ที่สูงส่งของคุณ ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Because animals are connected with humans, if they continue to kill animals, then their karma will be heavier and heavier and the planet will be destroyed. People do not understand that animals are connected with us.(Hallo, Master.) Hallo! (Hallo!) Perfect. How are you guys? How are you? (Good. Thank You, Master.) It’s good. I just want to say hallo ac
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-17   1902 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-17

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 4 ของ 4

00:36:23

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 4 ของ 4

พุทธะในอดีต สามารถอวยพรคุณได้บางระดับ หรือช่วยคุณได้บางอย่าง พวกเขาช่วยแน่นอน พระโพธิสัตว์และพุทธะ ช่วยคุณเสมอตลอดเวลา เพียงแต่อาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น ที่สามารถถ่ายทอด การรู้แจ้งให้แก่คุณ รู้ไหม ให้-แสง รู้ไหม? เปิดแสงไฟให้คุณ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-16   1716 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-16

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 3 ของ 4

00:35:00

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 3 ของ 4

เวลานั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสดังนี้ ‘เราไว้วางใจในการดูแลของท่าน เหล่าเทพเจ้าและมนุษย์ ที่หลากหลาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โปรดใช้พลังการบำเพ็ญและ ความเหมาะสมเพื่อช่วยพวกเขา อย่าปล่อยให้พวกเขา ตกอยู่ในชะตากรรมที่เลวร้าย’
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-15   1525 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-15

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 2 ของ 4

00:33:09

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเหล่าเทพเจ้า ตอนที่ 2 ของ 4

ดังนั้นคุณไม่มีทางรู้ว่า เมื่อไรคุณจะได้พบพุทธะ พระองค์อาจจะ เนรมิตกายมาชั่วคราว อยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้คุณ บนรถโดยสารหรือบนรถไฟ และให้คำแนะนำคุณบางอย่าง ในบางเรื่อง ที่คุณคิดมาเป็นเวลานาน และคุณไม่รู้ว่า จะแก้ไขอย่างไร
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-14   1850 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-14

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเทพเจ้า ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:36:07

พระกษิติครรภโพธิสัตว์สูตร : ความไว้วางใจของมนุษย์และเทพเจ้า ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

“ฉันไว้วางใจท่าน เหล่าเทพเจ้า มนุษย์ และอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้ และยังไม่ออกไปจาก ไตรภูมิ อย่าปล่อยให้สรรพสัตว์ ตกอยู่ในชะตากรรมเลวร้าย แม้จะวันเดียวหรือคืนเดียว อย่าปล่อยให้ตกอยู่ในนรก ที่ไม่มีวันหยุดหย่อนห้าเท่า หรือนรกอเวจี”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-13   2024 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-13

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:32:07

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

แต่ถ้าเราดื่มสุรามากเกินไป ใช้ยาเสพติด หรือบุหรี่ พลังทางจิตนี้ก็จะ ถูกทำลายไปทั้งหมด คุณไม่สามารถได้มันกลับมา และชีวิตหน้าคุณกลับมา คุณก็จะไม่ได้ มีมันอีกเลย ฉันกำลังคิดว่า ครั้งก่อน ฉันก็คิดอย่างนั้นด้วย เราไม่จัดคริสต์มาส อีกต่อไป และแล้ว ฉันไม่รู้ คนชอบมัน มันรู้สึกเป็นพิเศษ อย่างคริสต์มาสที่มี แสงงดงามและอาหารดีหน่อย ฉันก็ไม่รู้ ทำอย่างไรให้ดีที่สุด บางคนป่วย ฉันก็รู
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-12   4715 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-12

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:31:55

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

ให้สวดอยู่เสมอ และขอบคุณ ก่อนกิน ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพลังอำนาจ ขอบคุณนักบุญและนักปราชญ์ต่าง ๆ และก็อดเสสที่คุ้มครองเรา และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ทั้่งที่มองเห็นและไม่เห็น ซึ่งได้ช่วยผลิตอาหาร ที่พวกคุณกินกัน เสื้อผ้าที่พวกคุณใส่อยู่ รถยนต์ที่พวกคุณขับ รองเท้าที่ปกป้องเท้าของคุณ ทุกสิ่งที่เราใช้ พวกเราขอบคุณหมด ตอนนี้ที่ฉันแก่ตัวลง แล้วก็ยุ่งมากอยู่แล้ว ฉันต้องละทิ้งหลาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-11   5334 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-11

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:30:45

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

ฉันหวังว่าช่วงไม่กี่วันนี้ ประสบการณ์ที่ดีบางอย่าง และ ประสบการณ์ใกล้ตาย และประสบการณ์ในนรก จะเปิดใจคุณได้ มากขึ้นบ้างและ เพิ่มพลังศรัทธาของคุณมากขึ้น ( อาจารย์ ผมอยาก แบ่งปันประสบการณ์ของผม เกี่ยวกับอัญมณีสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผมจะต้อง เดินทางไปทำธุรกิจที่ไทเป แล้วก็ โรงแรมนี้ที่ ลือกันว่ามีวิญญาณมากมาย ในโรงแรมนี้ที่ไทเป และอันที่จริงมันได้รับความนิยมมาก ) มีวิญญ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-10   5076 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-10

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:32:31

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

( เธอเชื่อว่า ฉันสามารถช่วยเธอได้ “ฉันไม่ฟังคุณ ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่” ) มันดีที่คุณมี บุญสัมพันธ์กับเธอ ( ค่ะ เธอเสียใจ แล้วเธอบอกว่า “ฉันต้อง เชื่อในตัวคุณและอาจารย์ของคุณ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่” แล้วในวันนั้น นรกก็ถูกทำให้ว่างเปล่า เพราะพระคุณของอาจารย์ ) แล้วเธอก็กลับชาติไปเกิดใหม่ ( มันมีอีกคำถามหนึ่ง จากจีน ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงาน ในร้านบาร์บีคิวเกาหลี นาน 15
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-09   6633 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-09

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:31:47

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณทำให้ศรัทธาเราเข้มแข็ง ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

ทุกอย่างคือเวลา เวลา เวลาทำงาน เวลาตื่นนอน เวลาไปโรงเรียน เวลากิน เวลากินยา เวลาไปรับพ่อแม่ หรือรับครอบครัว เวลา... โอ ตลอดเวลา ตลอดเวลา เวลา เวลา เวลา นี่คือกลวิธี ของโลกมายาแห่งนี้ ทำให้เรารู้สึกกังวลอยู่เสมอ สวัสดี พวกคุณ วันที่สวยงาม! สวยงาม สวัสดี วันดี ใช่ไหม? (ใช่) ( ท่านสวยมากค่ะอาจารย์! ) ไม่หนาวหรือ? (ไม่หนาวค่ะ/ครับ) สวย? ( ใช่ค่ะ สวยมาก ) ชุดของชาวเอาหลัก(ชาวเ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-08   7891 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-08

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู)จะชนะ ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

00:29:57

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู)จะชนะ ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

ไม่มีอะไรซ่อนเร้น สิ่งใดที่คุณพูดไป จะยังคงอยู่ในอากาศ คงอยู่ในน้ำ คงอยู่ในต้นไม้ คงอยู่บนใบหญ้า ในพื้นดิน ทุกหนแห่ง (ว้าว !) บางทีวันหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ จะสามารถจับมันได้ (ว้าว !) แล้วเราจะได้ยินพระเยซู เทศนาให้เราฟังส่วนตัวได้ (น่าอัศจรรย์) หรือได้ยินปาฐกถาของพระพุทธเจ้า ในภาษาของพระองค์ ที่เราไม่เข้าใจได้ ( เกี่ยวกับงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ทั้งหมด ที่อาจารย์ทำ มีอะไ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-07   7260 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-07

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู)จะชนะ ตอนที่ 8 ของ 9 ตอน

00:31:03

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู)จะชนะ ตอนที่ 8 ของ 9 ตอน

แล้วก็ ถ้าคุณทำบางสิ่งผิด คุณดึงดูดสิ่งผิด ดึงดูดผู้คนที่ผิด สถานการณ์ที่ผิด พวกผีที่ผิด (ค่ะ อาจารย์) นั่นทำไม บุญกุศลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คุณธรรมเป็นเกราะป้องกันของคุณ ในโลกนี้ (ค่ะ อาจารย์) แน่นอน พระเจ้าช่วยคุณ แต่คุณจะต้องช่วยตัวคุณเอง ด้วย ( ถ้าผู้คนสำนึกผิด พวกเขาตรงไปสวรรค์ อย่างนั้นเองหรือคะ? ) ในชั่วชีวิตนี้ ใช่ แต่ไม่ใช่ “อย่างนั้น” อย่างนั้น พระเจ้าของระดับที่ส
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-06   7036 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-06

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู) จะชนะ ตอนที่ 7 ของ 9 ตอน

00:31:15

ความรักของTim Qo Tu(ทิมโคทู) จะชนะ ตอนที่ 7 ของ 9 ตอน

ระหว่างแต่ละระดับ มันมีเขตกันชน กว้างใหญ่ไพศาลและไปไม่ถึง ถ้าหากคุณไม่มีใครพาไป คุณจะหลงทาง คุณจะ ไม่สามารถหาทางออกได้เลย (วาว) ดังนั้น ยกตัวอย่าง ถ้าคุณอยากไปที่ระดับห้า คุณต้องมีอาจารย์ พาคุณข้ามระดับที่สี่ นั่นคือเหตุผลถ้าฉันสามารถทำได้… คุณเข้าใจไหม ตอนนี้ฉันทำความสะอาดบ้านเอง ฉันซักผ้าของฉันเองด้วยมือ (โอ ท่านอาจารย์) เพราะว่าฉันไม่ต้องการ ให้ช่างไฟฟ้าของเราเข้ามาและ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-05   7870 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-05
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย