ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
101 - 120 ของ 365 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:39:23

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

"Your basic purpose of cultivating samadhi is to transcend the wearisome defilements. But if you do not renounce your thoughts of killing, you will not be able to get out of the dust." The Buddha means, after lust, if you already conquered the lustful mind, but still... You already cut off defilement in one department, but if your mind still doesn't cut off the thoughts of killing, or violence, or harm to others, then you don't get out of the samsara dust. Samsara, this world's dust; meaning thrown again and again in the dust and carrying this dusty body, which is made of dust. Buddha said it like that, meaning you can never get out of the physical existence.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-11   4065 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-11

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:40:16

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

Still, He’s telling them, “Don’t eat meat, don’t wear silk even, don’t wear leather boots, don’t wear down from the plucked feathers from the birds, don’t wear down from this country. Don’t consume milk, don’t consume cream made from milk, and butter, then you can truly transcend this world.” Not just I said it, the Buddha said it here. I marked it with a star. “Why? It is because when one wears something taken from a living creature, one creates conditions with it, just as when people eat the hundred grains, their feet cannot leave the earth.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-12   5085 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-12

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:37:28

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

“He lived until 1944; and was a being of a very high level of consciousness, at the same time, an incomparable musician that gave during His whole life an example of purity, wisdom, intelligence, and creativity. For years He was established close to Sofia where He lived surrounded by numerous disciples. By His radiance, he awakened the spirituality of thousands of souls in Bulgaria as well as the rest of Europe. Some days before His departure to the other world, He was in a profound mediumistic trance. He made an extraordinary prophecy in regards to our troubled epoch that we are crossing today, a prophecy about the end of time and the coming of a new golden age for humanity.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-13   4141 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-13

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:39:06

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

This Master really knew things! He knew! “They will remain behind in evolution, and must wait tens of millions of years for the coming of a new ascending wave. The Earth, the solar system, the universe all are being put in a new direction under the impulsion of love. Most of you still consider love as a derisory force. But in reality, it is the greatest of all forces. Money and power continue to be venerated as if the course of your life depended upon it. In the future, all will be subjugated to love and all will serve it,” serve love, “but it is through suffering and difficulties that the consciousness of man will be awakened.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-14   4669 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-14

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:34:20

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

“All the believers will have to unite and to put themselves in agreement with one principle, that is of placing Love as the base of all belief.” “Love and Fraternity, that is the common base! The Earth will soon be swept by extraordinary rapid waves of Cosmic Electricity.” I hope you felt it. I renounced everything to be free, also to free you, of all the concepts of anything that makes a boundary, anything that imprisons you. “Thanks mighty, merciful Ihôs Kư, all Councils for all beings’ enlightenment, love, and peace.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-15   3510 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-15

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:36:43

คำทำนายของมาสเตอร์ปีเตอร์ ดูนอฟ-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

I just want to show you that I really thank Them all: the Original Ihôs Kư Councils, Ihôs Kư Immense and Super Power. God’s Original Power, and I thank the Cosmic Original Power, “Thanks All else Who help,” Who help all beings. All beings to get enlightenment, peace and love. “Only those that possess Love in them will remain”, on this planet. Thanks to the idea of Fraternity, the Earth will become a blessed place, and that will not wait. A new order will substitute the old, an order in which Love will reign on Earth.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-16   3454 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-16

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:30:23

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

But I’m telling you also truthfully, that all this teaching from the Buddha, even though He passed away to Nirvana two thousand, many hundreds of years ago but His teachings is still helpful to you. If you are not practicing the Quan Yin Method, or even if you are practicing the Quan Yin Method, it’s a good reminder to read it. That’s why I tell you some of the stories. I think it’s helpful to you, to know how precious this is to have a human life and to be able to practice the correct method. Even Buddha had to go through countless lifetimes in order to earn it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-17   4299 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-17

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:33:31

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The soul has to be connected with the body. So it has to bear consequences. That means the master of the house has no control over the household, and has to bear the consequence. The ego won’t ever do that. You just have to practice more, and then learn from experience, or from sheer will power, or spiritual power, to subdue it, the ego. Then the cells will be gone, the physicals cells or the ego cells will just have no more room to exist in your life. Then the soul will take more control, and make better decisions, and then better, better all the time.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-18   2986 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-18

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:33:53

มันสำคัญมากในการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรม-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Just thank God. Because God is also together with the Original Universe. Or, you thank the Original Universe, Councils. They are the ones who are working more diligently. I thank Them enough, every day, many times. And then, they know that I thank Them because of you, for you and for everyone. Because I say, thank Them for all beings. All beings’ enlightenment, peace and love. That is a lot already. It comprises a lot of things. That’s all we need, right? Enlightenment, peace and love. And everything else will come along. You thank or not thank, it doesn’t matter. I thank Them every day. I am representative, no?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-19   3080 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-19

การรับประทานผลไม้และผักเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:24:28

การรับประทานผลไม้และผักเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Hey, you guys should not eat too many sweets, OK? Eat fruit instead. Eat sometimes OK, but… a bite or two maybe OK, now and then. But it’s sweet, you know already that they destroy vitamins in your body, yeah? And also, no good for the brain. Not because it’s freely available that you should indulge in it. If the brain doesn’t function well, then you don’t work well, OK? So, when I know that I can not work, that was just a few days, I had to stop and rest. I was really, really worried. I was really worried, because if I cannot continue working, then what to do? You see what I’m saying?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-20   4146 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-20

การรับประทานผลไม้และผักเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:25:34

การรับประทานผลไม้และผักเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

You have to go away from it to sleep. You can’t sleep in your office all the time. Anytime at all is no good for you, because the cells absorb all this environment, the hectic-ness or the anxiety or the work, or, whatever that you do, even without you knowing it, and the brain also, and then it will be overloaded. The body is like a car; you can’t drive forever; need to rest, no? No matter how good the driver is, the car needs to rest. The same with my body, also. Even if I’m a good driver, my body makes trouble.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-21   8493 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-21

พลังงานแห่งความสุขนั้นดีมากสำหรับทุกคน ตอนที่ 1 จาก 1 ตอน

00:39:55

พลังงานแห่งความสุขนั้นดีมากสำหรับทุกคน ตอนที่ 1 จาก 1 ตอน

Because happy energy is very good for everybody. And even if you don’t live in some area, but if you go to that house that has been happy before, even though you didn’t know that people have been happy before there, you feel also very happy. And some temples in India or China, where people always go there with positive thoughts, just praying positively, and that temple is very, very, very peaceful to be in. Even just normal people, they pray every day, they believe in it. These positive energies are always there to bless people to come in.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-22   3618 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-22

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:36:26

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

It’s like this. She said that the whole Taipei disciples were very happy because they made a screening of The Real Love. And then seven o’clock, they screened. But five o’clock, already many kilometers of the queue were waiting outside. And then at seven o’clock they opened the theatre, or whatever that is, the door. Only three minutes, all 3,000 people came in all at once and sat down. And then five television (stations) in Taipei, Taiwan (Formosa) came. And they broadcast it one after another. And then from that day on until she came here, every day all the television (stations) were airing all about The Real Love all the time, up to now.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-23   3464 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-23

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:36:39

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

(If anyone has a condition and would like to activate this self-healing power, how to proceed with it?) We have to reach that Level first, so as to use that power. You can try to call upon it, the healing power from Heaven, the healing power inside. If it works, then thank Heaven. If it doesn’t work, go to see a doctor and continue to practice, diligently, more diligently. Thank you, initiates in Taipei and Taiwan (Formosa), for seriously introducing The Real Love. It’s about The Real Love. I guess real things touch people.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-24   3312 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-24

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:35:35

เดอะ เรียลเลิฟ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

There I rented a room. Talk about a room! It was not a room at all. It has holes everywhere. It is a mud house. And the roof also has holes. You could see sun and stars. You don’t have to go out to look at. So I called that like a “billion-star hotel.” Then I cooked outside. I cooked some protein in a big pot. And I cooked a big pot of rice, and I’d eat every day a little bit. Sometimes I’d buy some (vegan) bread or made the bread from the tsampa, from the powder, barley powder, roasted barley power, which is very common in the Tibetan community. They ate that with tea, with butter tea.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-25   3263 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-25

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 1 ของ 10 ตอน

00:36:32

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 1 ของ 10 ตอน

They went to some Loving Hut restaurant and bought me some (vegan) summer rolls. Yeah, and then we celebrated birthday like that. And then of course, other important things are other people. I donated things, donated money for the town hall to buy clothes for them, and to buy food for the food bank. I visited animal shelters, giving them donations, and I adopted one more dog. Big, big, big. He’s just a loving creature. He’s very, very cool. He’s Brahma’s assistant.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-26   4216 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-26

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 2 ของ 10 ตอน

00:35:10

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 2 ของ 10 ตอน

I have found some more words since I saw you. I asked for the equivalent, for example, for birds, animals, and rivers and all that. Nobody answered me. So I thought They don’t have this equivalent of language. Later on, I found out we have. They have these language. But not all. If you ask for like any kind of negative things, you cannot find. But we have some positive stuff, names. Oh, there are not that many. I can tell you some from alphabet, okay? I made a little dictionary.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-27   6527 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-27

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 3 ของ 10 ตอน

00:30:11

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 3 ของ 10 ตอน

There is magic, magical power in OU, but not the … like of the Astral world. “All kinds of things, things like ours, fruits, trees, are just sparkling, beautiful, and resounding with music of the spheres.” With the Sound of the Divine. “A tree has a lot of flowers and thousands of colors. Most of them do not exist in this world. The animals and Beings there do not walk or run. They float.” “Where energy seeped down from OU, collided with coarse energy at the Seam of the universe and exploded into Shadow Universe.” That’s Big Bang.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-28   4222 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-28

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

00:40:40

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

In the old times, they don’t have these kinds of industrialized animal farms. They don’t confine them into little cages until they could move no more and all that. And still the Buddha said, “No.” Not to talk about nowadays, they just abuse them and force them until they could not walk, they could not stand anymore. This is really cruelty at the utmost. So, no butter even. Then this person who avoids all this will really transcend this world. “When they have paid back their past debts, they will not have to re-enter the Triple Realm.” For avoiding this, you will not enter the Three Realms, meaning hell, hungry ghost and born as animals.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-29   6067 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-29

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 2 ของ 7 ตอน

00:37:15

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 2 ของ 7 ตอน

So, keep the Five Precepts. Always think good, do good, and help others if you can. Then you will be surely reborn again as a good human, have a decent life or maybe a rich life, it depend on how much you give and how much heart you have while you're giving it, how pure you are when you give it. You set your mind truly, firmly on the path of renunciation, and to help yourself and sacrifice for others. This is the symbol of sacrifice and disregard for your comfort, for other beings in the future. Because to be a monk, your ideal is to liberate others, to help others to understand the holy teachings, not for yourself only.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-30   4554 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-30
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย