ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
81 - 100 ของ 365 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ความสุขของการกลับบ้าน : อนุตราจารย์ค้นพบจักรวาลดั้งเดิมอีกครั้งตอนที่ 11 ของ 11 ตอน

00:35:46

ความสุขของการกลับบ้าน : อนุตราจารย์ค้นพบจักรวาลดั้งเดิมอีกครั้งตอนที่ 11 ของ 11 ตอน

You brought nothing to this planet. Your meditation is not enough to even cover what you use here, so be more diligent. All the Councils don’t want me to come back to the Shadow Universe anymore, because They see that I was suffering too much. But I said I want to continue to stay for a while longer. Because the pain, the sorrow that all beings here suffer are real. The Original Universe has similarities to us, but a completely different magnitude. We can compare maybe about 20 percent of whatever up there to this planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-22   8214 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-22

รำลึกถึงอาจารย์ ด้วยความศรัทธาและอุทิศตนเต็มที่ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:26:55

รำลึกถึงอาจารย์ ด้วยความศรัทธาและอุทิศตนเต็มที่ ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group?Who is going? How many? Stand up. Whoever go today, stand up. Come here. For fun, OK? Come come come, quick quick quick. Yeah. (Thank You.) Welcome, welcome. Whoever just lent me money, come back here. Here, return to you. With interest. Interest. One. One is for interest. Interest. How to say “interest” in Chinese. I forget again. Interest. Interest! One, and one more as interest. You do good; it benefits yourself. All right. Thank you very much. Anyone who has not… Anyone who has not, yesterday or the day before, has not the red envelope? All of you have? (Yes, Master.) (I haven’t received it.) Haven’t you? Lucky that I’ve come. Otherwise, what kind of New Year is it without getting a red envelope. She said she did not have it. Some people were working, you know, and they did not come on time, or busy in the kitchen or busy guarding. Yesterday I called all the guards. The so-called working staff yesterday, are they all here? All of them. (Yes.) Those at the entrance are also here? (Yes, everyone.) OK, right, very good. It’s New Year. Never mind. Let’s close the gate. (Yes. It is closed.) All can join the celebration. I just asked him whether or not yesterday everybody came, even the big gate door guardian. It’s New Year; don’t have to work so hard. Taiwan (Formosa) is very safe. Mostly safe. Because the government takes good care. Poor people also have subsidies. And it’s not difficult to find a job in Taiwan (Formosa), and the payment is good. When I pass by the street and, like yesterday, I went into the shop to see what I could buy to give it to the big group. I bought these happy fruits. But it’s a small shop, on the side, a very small shop; only that. Normally, I don’t go anywhere. If I don’t have to, I don’t go. I minimize flying, now that I can stay here. I don’t fly that much anymore. Minimize CO2, minimize environmental, unfavorable effect. I don’t like to go anywhere, normally. I’m very homey. Just because of for the world that I traveled a lot before, to do lectures and seeing people and all that. Otherwise, nowadays, I’m retired from traveling. It’s good for me. Where is your husband? Oh, here, yeah? Thank you for taking care of my two hard heads. But they have very good hearts inside. Heads may be a little hard, because I’m not nearby. But they’re very, very good people, very faithful. My family is all like that. My oldest sister, same, younger sister, same. My niece is the same. And my other niece, they’re all the same. Good family lineage. Why are you crying? Why are you crying? (Miss my mom.) What? You miss your mom? (Seeing Master, I miss my mother.) It’s OK, my love. I’m sorry about that. Still miss your mom? Here. You also need? Don’t cry too much; your mascara will run down, ruining your makeup. Makeup all running away. If you make me cry, I cannot stay here: camera. Here I cannot cry a lot. I cry at home, if I need to cry. Mostly, I control it in public. I cry at home. Because the mascara runs out and the video is not good-looking. And then you go home and say, “Is that my Master? It doesn’t look like. Normally She looks very… all beautiful makeup, well kept. Why today is all black line running down, lipstick goes to the nose, why?” All right. Whoever is going, I wish you a nice, smooth trip, and God always be with you wherever you go. And whoever stays, you’re welcome; it’s your home. You stay as long as your visa permits. Here we can accommodate maybe around 1,000, more or less. So, you may stay as long as you can afford. But the reason I made the New Year earlier, was so the Taiwanese (Formosan) or Chinese could go home, the Aulacese (Vietnamese) could go home, to reunite with their families, because New Year for them is important. Just for other people, maybe not your New Year, then you can stay as long as you like. Or if you don’t have a lot of obligations at home like work, time, children, kids, family, you can stay. Do not make trouble for yourself, because if you stay long without considering your family, then you might have trouble when you go back, that’s all. But you can always come back, anytime; it’s open now. We fixed some of the systems, and at least 1,000 can be here. It’s not because of the space, because the space we can put up a tent. It’s just the hygiene system; it’s too old. And now we have to repair them all, in order to use safely so that the neighbors will not be affected and the land will not be affected. That is all. Otherwise, it’s your home. You come, go, come, go. Any questions before you go? (No. No questions.) Wow! Good! No questions. That means you’re enlightened, more enlightened than the day before or last year. Yes, I guess you are, many of you are. You relax, brother. You work all year already. It’s OK. It’s only me, your Master, your family member. Yesterday, no, the day before, I was in Hsihu because of the New Year. We cannot accommodate so many thousands here, so we had to still use it. So, I went there and I checked it out by the way. I had a message from Heaven, and I checked it out, from the Original Heavens. I checked it out. I was also curious myself, which group has more enlightened disciples. Guess which group? Which group? I don’t hear nothing. Which group? (This group.) (Quan Yin.) (Mongolia.) (New Zealand.) No! I don’t mean in our group. I mean different schools in the world. (Our group.) Your group? Wow! Who else? Which group? (Master’s group.) Master’s group? (Yeah!) There are many Masters in the world. Tell me. (Quan Yin family.) She said it’s our group. Anyone else has idea? (Supreme Master TV.) Anyone else? No. OK. Yeah, it’s our group. Yes. Yeah, I was surprised too, because in many other countries, they have different groups that also practice Light and Sound, Inner Heavenly Light and Sound, and they’re older than our group. I’m new in the market. But our group surpassed all of them in numbers of Fifth Level Saints. One thousand something. (Wow!) About 1,200 something. I wish it could be more, not “wow.” That’s very little for my liking. You know your Master, very big. (Yes.) She likes things big, a lot, a lot, a lot. And the next runner up is the eldest one. I think it’s the eldest one that we know of, that’s most well-known. Runner up. It has 909. So, we are about a few hundred above that eldest and most trusted and most crowded group. The most crowded group does not necessarily mean it has the most enlightened disciples. But I was also surprised because the more people means more choice, right? But, I’m surprised it’s less. And other groups are younger, not young like our group, but younger. Also, more or less 900, a little less, and then 800, and 600, and 500, 400. I’m very surprised. These are older than our group, more established. More well-known, more kind of trusted. I was surprised for myself. I don’t want to name these groups. I don’t want to name it, of course. It’s just for your info. And we have a lot of Fourth Level. I did not count; too many. And then, Third Level there’re also a lot. Second Level, some. Astral Level, some. hell level, also some, regretfully. Still did not climb up yet. It’s very difficult, when you are from the hell level. It’s very difficult to get up, but it’s OK; they will. At least they will not go back to hell. That is if they did not do anything bad against people, or against Master, or against you guys. Then they surely will never go back to hell. It’s not because the Master or anybody judges you or Heaven punishes you; it’s just the law of the Universe.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-23   9242 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-23

“รำลึกถึงอาจารย์ ด้วยความศรัทธาและอุทิศตนเต็มที่ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน”

00:31:23

“รำลึกถึงอาจารย์ ด้วยความศรัทธาและอุทิศตนเต็มที่ ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน”

Only if we have that absolute faith and devotion, then we can really understand the Master and we’ll reach higher levels, return to our glorious, great Original Self.The Maya, they make excuses all the time to try to catch you back. They don’t want to lose any of you. The Maya system never wants to lose anyone. So imagine if the whole world is gone, then who could he control? Who would he have fun to torture, to punish, and to trick, and to make trouble? Nobody would entertain them with their punishments, with their suffering kind of system. They don’t want that. Therefore, if you are a meditation practitioner in the Quan Yin Method – I’m talking about us only. I can’t just take care of every other kind of method. I’m talking about us only so that you know. Because it’s no use talking about somebody else. All you need is just about us, about yourself. So, for you, yourself, if you want to really be away from Maya, then you must keep the Five Precepts. Don’t tell lies, also meaning you don’t gossip. Because gossiping is not always true. You just hear somebody say that, or even if you see something, or you hear something personally, you might not hear it right. In the college, they experience that. The first person you know in the university, one person said one word, up to the 50th, it’s a different word. Sometimes, you talk even to your wife, your kids, your father, mother, they don’t understand you. In my practice, I always have to do this. I say something, “Blah blah blah,” and then I say, “Repeat. Repeat to me what you heard.” And sometimes, they repeat differently three times, until I’ve really had it. And I say, “OK, OK. Go!” I get somebody else. Really, it’s like that. Sometimes you see something, but it’s not the same. And many people also told me that, Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), He married again, and etc., etc. I said, “No matter what He did, He was a Prophet. Peace Be Upon Him. He did what He had to do. Maybe it’s their karma (retribution) that made Him have to do that. Maybe He has to sacrifice for that. Maybe that’s the way He has to go through. That’s the price He had to pay. So, there’s no need…” If you believe in the Master, the teaching is good, you have good experience in Heavens, then you just follow that Master. Do not let your mind cheat you. Do not let your eyes delude you. Do not let your ears confuse you. That’s why we don’t use the ears to meditate. That’s why we don’t use the eyes to meditate. We don’t use anything at all! We just contact directly inside. Anything that relies on the outside is perishable, is changeable. Some days have, sometimes don’t have. Even if you use your mind, what if you are in an unconscious situation where your mind cannot control? And if you use breathing, for example, that may be helping. But what if you are not breathing anymore in that state? Like in a coma or something, that people keep you in with artificial breathing, what then? Who meditates for you? So, only your soul inside meditates, not your body. Therefore, even when you meditate, you see you’ve gone away from your body, you see your body sitting there, but you go to Heaven. It’s just an example. So, who is it that’s meditating, while your soul has gone out? It is your Self, your true original Self. There are some yogis, they don’t even breathe. They practice to control their breathing, so they don’t even breathe anymore for some time. A very very long time, many weeks or months even; depends on how long he practiced. So, if we rely on any external things or bodily help, we don’t get anywhere. That’s why the Buddha said, “If you rely on forms, if you rely on sound, if you rely on visual faculty, for example, then you’ll never get to see the Buddha.” What He means is the Buddha Nature. That’s why He even said, “I am the finger who points to the moon, but the finger is not the moon.” If the Buddha’s finger is not the goal, not the real thing, what about us, this mortal, lowly level body? So, we use nothing, that’s why. And one of the Zen Masters said what, “Oh! Now I know, it would have been better if I have been blind, deaf in the beginning.” Blind, deaf and dumb (mute) even, in the beginning. That’s what He said. Because these things don’t help us with anything; they just make more trouble. You see a nice woman, “Oh! Wonderful!” Want to see more, and want more than seeing. And then see a nice good-looking man, “Oh! Look at that muscle! My God!” Yeah, for example. See beautiful things, want this, want that. Nice house, nice car. How long will you keep them? (Yes.) Everything is temporary. We can enjoy them, use them. Just like at home, you watch some movies, or you play toys with the children because they are toys, they’re children. When you play with the children, you don’t say, “I’m an adult, I don’t play with this. These are just toys, plastic.” No, you don’t do that, of course. So, the Saints and Sages, they came to us in this world. They play with us, they do what we do, so that we can feel a closer, intimate relationship, not feeling like, “Oh! He’s up there, and I am just here. I’m sinful, I’m lowly, I’m just a mortal, ignorant. I can never be liberated, I can never be anything more than just my ignorant self.” So, any Master who came from a higher level, they hide everything. They just look like ordinary people. They even get married, have children, or whatever they do. They’ve got a job, they make money to take care of their family, everybody, the same. But they are not the same. Therefore, I told the Muslims, don’t criticize the Prophet Muhammad, Peace Be Upon Him. Do not criticize anything, because you don’t understand anything. Not yet. If you did understand, you wouldn’t have asked that question to begin with. For example like that. In some of the teachings of some Masters, one Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. So, He said to such extreme, to advise the doubtful disciple of Muslim, that if your Master tells you to dip your prayer mat in the wine, you do it. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then we can really understand the Master and we’ll reach higher levels, return to our glorious, great Original Self. Otherwise, we are so deluded here. We think everything is us; the ego is us, the house is mine, the car is mine; that’s all we know. But these are not permanent anyway. Even if the car is yours, how long will you keep it? The best car will last maybe for 30 years, or 40, 50, and then? Some cars last not even three years, four years; it depends on what car. We all know that but we… For us, very difficult to remember. Every day, we catch up with things. We’re caught in the maze of the world working, family, and competition at job. This is a very pitiful situation, but we have to. What else can we do? That is the karma that the Master cannot erase; can maybe reduce a little bit, but cannot. You know why? If I take away all that karma, you’re gone, you die. But you still have affinity with the world, with your family members, with the boss of whatever job you do. Because of that, Master has to leave it, the present fixed karma. It can be reduced, can make it smoother, like you will die in a dream. You’ll lose your leg, your arm in a dream, but you don’t lose it in reality. That’s all. For example like that. Otherwise, if you have no more karma, you cannot be here. The same, a Master has to borrow karma to stay. The Master came without any karma, but the Master doesn’t need it. Disciples will be happily lending a lot, with no interest, anytime. I’m happy that you understand. I’m proud of you if you understand. If you do not understand, then you will, slowly. In the classroom, there are always different students. Some understand quickly, some are top of the class, top ten, some are lower than top ten, but they will be OK. As long as they stay in the class and try their best, they will be called educated, and maybe they will get a certificate, so that they can get a good job outside. Maybe not the top job, but some job, so they can earn money, take care of themselves, and take care of family. At least, when they go out, they say, “Yeah, I graduated high school.” “And what grade?” “I… I forgot.” Maybe not intelligent enough to remember. “But still, I was in high school!” Right? For that, you will be accounted for, for the higher dimension. Just like the story, a Hindu story, one guy he was having karma; he didn’t have any Master. But one day, somehow, he happened to see the Master and then the Master told him he was going to die. What good news! He said, “But if you go up there and the Karma Council asks you… You still have a little bit of good merit, because you helped me today, a little bit, so if the Council of Karma asks you, ‘You want to enjoy your good deeds’ karma first, or you want to pay the bad karma first?’ You say, ‘I want the good deed (karma) first.’” So, the guy remembered that. When he died, in Heaven, some Council of Karma asked him and he said, “I want the good deeds’ karma first.” And then because of that, he has been able to go into a so-called class in Heaven, see that Master again, listen to His discourse, earn more good karma and then, go up and up and up. Just one time even. And you have seen your Master maybe a lot. You have listened to a lot of good discourses, and you have helped the world, helped Master to help the world. I’m sure you will not be cast lower than Heavens. Remember, wherever you go, remember your Master. OK? (Thank You.) Maybe your Master is not the top one, but I don’t know who else to recommend to you. So, you stick with me for now. If you find some better, please tell me, so we can be rescued together, in case you do find, OK? Don’t hide it from your poor Master. At least, I taught you something, right? So, if you find something better, you must tell me. Remember me, OK? All right then. Now, I’m going. I’m going back to work, OK? (OK.) Maybe from tomorrow, I’ll have to be in retreat for a while. But you stay here, be in retreat with me. If I can, I’ll come out. If I cannot, then you’re also in retreat with me. Understand that? (Understand, Master.) I have to. I have to. But before retreat, I had to work a lot, to prepare for when I’m not there. And when I come back, I catch up a lot, also. So I have to go back, do some more work. I worked a lot last night already, but I had to do some meditation afterward. Then because you’re going today, some of you, and my relatives are going, I came out and had a look. No matter what, I’m right next to you, nearby, physically, I mean. All right. Thank you. I will forever love you.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-24   5589 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-24

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:33:59

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

To be hated is bad, but to be loved is not easy. Humans, we’re born intelligent. With a lot of complicated nervous system, and intelligence. Therefore, we’re also complicated in different ways. It has good and bad. It’s good to have your own meditation center. Because then you can always protect this peaceful and meditative atmosphere, calm. And when you go there, you feel like it’s a place of refuge, and you feel good. You meditate well. Then it gets better and better all the time. As you meditate, you build up your energy. Be careful. Meditate well. Be pure, inside. More and more developed each day.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-25   2880 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-25

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:32:21

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

Anything, anything, anything is good for you. You are born, you are placed in that situation for your own good. We should not complain, we should use it for our own inside development. With this practicing of the inner heavenly Light and Sound, we don’t have to be reborn again. If you practice and keep the Five Precepts, I told you, I promise you, you will not go back to this life, unless you wanted to for some reasons. You are a free soul. You can come back or stay there, in Heaven. And then the Master will keep lifting you up until you’re completely free and never ever have any karma at all.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-26   2953 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-26

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:37:20

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

You return here, a Buddha already, but return, became a normal being again, and could be trapped, or maybe trapped voluntarily, so that you can save others. This is the main point. And while you’re being trapped, you could do wrong, according to the situation and according to the dictation of the mind, when your soul is already made blurred of every previous existence. And your power has been taken away from you. So that you’re helpless on this planet again. Maybe you’re helped a little bit here and there, but you volunteer to be helpless again for some purpose. Therefore, you could be trapped again as you asked me before.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-27   2840 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-27

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:38:01

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

“The king summoned the caretaker of the elephant and asked him, ‘Caretaker, you have such a talent, ability to control the elephant thus. Why was it that when we were in the forest, you couldn’t control him? You could not stop him from running?’ So, at that time the god of the Peace Residing Heaven knew that the King Great Light had already aspired to attain the ultimate spiritual height.” Like, already aspired to want to become Buddha. “So he use his godly power to… He makes the caretaker of the elephant kneel down in front of the king and speak thus: ‘Your Majesty, I can only control his body. I cannot control his mind.’ ‘Only the Buddha can control his mind as well as his body. ’”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-28   2885 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-28

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:36:56

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

I have not become wood or stone. I told you already. If I became emotionless, then I cannot understand your emotion. If I became, like, painless… If I can avoid pain, then I cannot understand your pain. If I can avoid sorrow, or control sorrow, or ignore sorrow, or nullify sorrow, then I cannot understand your sorrow. Thus, I cannot help you, in the time of your pain, in the time of your sadness, or in the time of your trouble of any kind. I retain all that, all the emotions of humans, so that I can help you.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-29   2877 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-29

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:38:28

อดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์ชื่อแสงสว่างอันยิ่งใหญ่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

The gods cannot control our mind. They are not allowed to. In this world, there is the world of control, of award and punishment, of law and order, visibly and invisibly. The gods have to take their hands out of it. Some gods don’t even care about the affairs of this planet. Some gods don’t even know until they want to know. Then they look down, they know. The gods in Heaven, some gods, they also turn off their vision. They don’t have to see what we do here. Well, I don’t blame them. There is not much good to see, right? We don’t even want to watch our own planet affairs, right?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-30   3123 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-30

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

00:32:40

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 1 ของ 7 ตอน

In Her loving gesture to fulfill our expressed wish to know more about Her daily life and meditations, Supreme Master Ching Hai further share(s) entries from Her spiritual diary. “Because some of that is not useful to you, and some are just domestic things. It’s just some reminding me to do that. So now I read what I think you might be interested in.” “This world is not all fair.” “Many countries I donated spiritual merit points so that they have more peace to each other and reconcile, and establish more neighboring friendships, and lifting restrictions.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-31   3201 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-31

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 2 ของ 7 ตอน

00:35:31

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 2 ของ 7 ตอน

My sleep is not always sleep. I communicate and They communicate with me, because sometimes during the daytime, I had been too busy or was too busy. I don’t get Their message, so at night They beep me to remind me of these things. It actually sounds like when you’re beeping or the phone’s ringing or when you have SMS on your phone. It's not like that, but it has some sound. So that I notice. Sometimes it’s different sounds, different times. It depends on from which spiritual level, either from Shadow Universe or from the Original Universe. There are different sounds. And different departments.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-01   2909 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-01

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

00:34:21

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

And on the 7th, I felt so much pressure because he wanted to go back to where he likes to go. People say they can renounce the world to be sometimes monks and residents, all that. But it’s not true. The mind can still have a very, very big hold on them and make them feel homesick or miss their friends, or whatever. Even monks and nuns, so it’s very difficult to work when you don’t have a lot of support around. (Yes, Master. Understand.) Even then, sometimes even (being) around, they can lend some of their disease karma or something and then make my dogs sick or make me sick.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-02   3045 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-02

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 4 ของ 7 ตอน

00:35:15

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 4 ของ 7 ตอน

The youth has revised to 48 years, but that doesn’t mean looking outside. The inside, yeah? The organs and all that are changed, the cells changed. A little bit outside maybe. No, some wrinkles are still there, doesn’t mean that I look much younger. I do look much younger than my age, but the inside, the cells and all that, they changed, into more strength, you know what I mean? So, it’s easier for me to absorb more of the Ihôs Kư power and kind transmit into this world and the rest of the universe.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-03   3022 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-03

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 5 ของ 7 ตอน

00:28:50

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 5 ของ 7 ตอน

"I encountered a lot of difficulties. Too much disturbance and obstruction." “30 Ihôs Kư connections have been moved here,” to so-and-so place for my convenience. “Thank You, all Fon Faz,” means all OU’s Lords and Gods. “Love, peace, contentment to all.” The five precepts we have to keep, directly or indirectly. We are responsible for our actions in this physical realm. Nothing can escape karma. If you create a new one, you have to bear it. The Master power can help a little bit, but the karma law, you can’t escape.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-04   3058 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-04

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 6 ของ 7 ตอน

00:31:14

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 6 ของ 7 ตอน

It’s not every day like that. I just say sometimes, you know, sometimes. Just they make it unpleasant, unpleasant and difficult to concentrate, because the mind. The mind feels like, “Oh, something!” you know? But I’m okay. Actually, I’m very fortunate to be able to meditate. It could be worse, understand? It’s very good already. Very, very good. I’m very, very happy almost every day, thankful for what I have. Don’t worry about me. This is the world like this. Wherever you go, there’s always something. Even if you are in the house. Don’t worry.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-05   3033 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-05

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 7 ของ 7 ตอน

00:30:10

ให้อภัยและมีเมตตา :ไดอารี่ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ตอนที่ 7 ของ 7 ตอน

They said a certain number of years. It’s quite long for my liking, but still, it depends more or less also on the planet’s merit. Yeah? I could stay longer if the world improves. But never mind, I stay as long as I can. This body is not built for forever. I can renew some cells and keep young. Well, I mean, not young-looking but physically young. Like strong, so I can bear it, all the bad karma (retribution), and also can withstand the spiritual power that’s downloaded every day. But still, I don’t think it can last forever, this physical instrument.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-06   3332 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-06

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:43:14

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

If you are working very well, diligently at home, and taking care of yourself and your family well, I also am very, very, very grateful, because that means I don’t have to worry about you. That means society has better helpers, to make it more beautiful, livable, and more agreeable to everyone. Because if your children are born from vegan parents, they became also vegan, or mostly, and they will also be the ambassadors of compassion, peace, and loving kindness. When you take good care of them, you impart to them that ideal since they were young already.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-07   4409 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-07

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:42:40

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

I’ll tell you some basic things first. And then later, when we have more time, we’ll go deeper into how a practitioner could go astray from the spiritual path and fall into the demonic path, unaware, and even feel proud of it, and even feel righteous about it. And even lead others astray as well, due to your own misunderstanding, due to your own ignorance of the demonic influence upon your spiritual life. Even with the initiation, you still have to be aware. Otherwise I just give you initiation and say, “Voila, you’re done!” No, I tell you to meditate every day. Step by step, you go up. It’s better than going too fast.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-08   3900 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-08

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:39:27

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

Three. “That is, collecting one’s thoughts constitutes to the precepts.” Meaning you have to keep the precepts. That’s number one. “And then because from the precepts will come samadhi.” Meaning you’ll be established in tranquility, in the non-reversible, enlightened state of being. That is samadhi. Not just when you sit cross-legged and your soul leaves your body, going to the high Heaven. You concentrate always on the Holy Names, concentration on goodness, virtues. Just remember all that, and you’re just forgetful of every other thing. That’s why the Buddha said collecting thoughts, meaning collecting all of this concentration, one-pointedness is as good as precepts. You keep the precepts, you keep yourself pure, and you continue your path one-pointedly.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-09   4104 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-09

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:40:38

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงจากกิเลสตัณหาและการฆ่ - ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

This is the path that you have to walk through, if you cultivate based on lust. Not just like practice and then it’s easy to become Buddha. There are so many traps around. Which road will you take to cultivate and be certified to the Thus Come One’s Nirvana? The mind has been born like that, to make trouble, just following the world. Only the soul is truly wise, and intelligent, and good, and virtuous, and whatever the best you think of; that’s in the soul, inherent already. So, be merciful to yourself, just be aware. Knowing our weakness, and strive to be stronger, not indulging in or our weakness.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-10   3925 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-04-10
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย