ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
41 - 60 ของ 365 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 5 ของ 12 ตอน

00:35:01

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 5 ของ 12 ตอน

The Original World is vibrant, is lively, is colorful, is creative, is active and happy, happy. It’s not just all quiet and everybody just sits there meditating and doing nothing. They have Their hobbies and Their interests, and everybody’s alive, and creative and active, but not hectic like the way we think about work here. They don’t really speak Pusu to each other. They do it sometimes if They feel like, just for fun.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-10   3636 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-10

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 6 ของ 12 ตอน

00:31:39

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 6 ของ 12 ตอน

When You came from the Original Universe into the Shadow Universe, did You have to go through along preparation process? How much of Your Light body did You use to come to our planet? The Master’s body is so extraordinary and precious. How can it be so superhuman, with standing so much and recovering itself, yet also be so sensitive and delicate at the same time? Can’t You “pay Your way” out of ka
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-11   3772 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-11

ความยากลำบากเล็กน้อยปลุกความรักและความเมตตาของเรา

00:26:56

ความยากลำบากเล็กน้อยปลุกความรักและความเมตตาของเรา

Continue to be diligent, be a sincere and good person, and I will surely take you to the newly created Heaven. (Thank You, Master!) It’s more glorious, beautiful and happy than any Heaven. Hallo. (Hallo!) (Master.) How are you? (Very well. Thank You, Master. How are You?) I’m good, I’m good. Yeah, I’m good. It’s not too cold for the retreat? (It was a little bit cold last night, but today was very, very good.) OK. Yesterday it was a lot of wind. Yeah, today it’s better. (Yes.) OK, I’m going to speak Chinese now. Hallo, everyone. (Hallo, Master.) Yesterday it was so windy, and you still came for the retreat? (Yes.) Yesterday it was a bit difficult, wasn’t it? Is it better today? Is it warm? Are you still OK? (Yes, it is warm today.) I’m very touched by your sincerity, very proud. That’s why I still tried to talk to you today. (Thank You, Master.) It’s not that easy; I have a lot of work. It was very windy yesterday. How about over there? It’s very windy where I live. How about you over there? (Also very windy.) (It was OK, Master.) It was OK? You have good feng-shui over there. That’s why it’s still there after decades. Now I live on a small island over here. A cave island. It’s not bad! Very good feng-shui. A lot of wind (feng), and surrounded by water (shui). So, wind and water are abundant. Since the cave I’m living in has two so-called doors, facing each other, the wind just blows through freely. I told them this is a highway for the wind, “wind highway.” That’s why I say the wind is abundant and water is overflowing. Therefore the feng-shui is bountiful, very good. That’s what it means by “good feng-shui.” The feng-shui here is really good. The cave has two doors, but they are not really doors. Just two openings. So, the wind flows freely. It comes to visit and leaves, in and out, like this. Absolutely free. And also there are two holes as so-called windows. There’s nothing covering them. So the wind is free to come in through the doors or the windows, from all directions. And then the water, of course there is water all around because it’s a small island. There is water all around. And when it’s raining, water also drops from the roof. So the feng-shui (wind and water) is abundant. Maybe you can even take a shower there. No need to bring water. If you want to take a shower, you can do it where the water drops. It’s very convenient. That’s why I say the feng-shui is very good. Actually, a little hardship is also good for our spiritual practice. Like me today. I have been taking sponge baths for weeks. I couldn’t take a shower or wash my hair, because I was too busy. I’ve been busy taking care of the new place and dealing with many other things. So I didn’t have time. Today I was able to take a shower, wash my hair and trim my nails. Wow! I felt so comfortable. So I thought of you and felt sorry for you. Maybe you are also busy like this every day. It’s just that we are busy for different things. I’m busy for the whole world. You are also busy for the world, but your own world. It’s OK, we’re all busy and we sympathize with each other. Today I thought, no matter what the situation is, I’m still better off than many people. This island is very new, just 30 years. It has existed for only 30 years. There was no such island before. I feel very comfortable and blessed already to be able to communicate with you through the phone from here. Otherwise, sometimes the mobile phone over here doesn’t work very well. It works only when it wants to work. It stops working when it doesn’t feel like working. Of course, cave life is not that luxurious. But we can live with less things in life. Just enough things. We are better off than many people. And if we lack a little in material aspects, we will have more love and compassion towards others in more destitute situations. So it’s not necessarily a bad thing if we are lacking in material comforts. It depends on how we look at it. In most situations, we can find bright sides. Today I saw some news on Supreme Master Television that some laborers have to get up very early every day and stand in line at some place to wait for a job. Sometimes there is work, sometimes there isn’t. So these workers are very pitiful. If they don’t have a job, they don’t have money. You know? (Yes.) So if some laborers come to work for you, be generous to them. Give them more tips. That’s what I usually do. Because they don’t often get work to do, and we don’t always have a chance to help them. (Yes.) So, no matter what the situation is, having a job and a place to shield us from wind and rain is already very good. When we experience a little hardship, we can sympathize with those who are less fortunate than us. I’m not saying you should be poor. No! What I mean is, no matter what the situation is or whatever we’re lacking, we are still better off than many people. Understand? (Yes.) The main point is to practice diligently and go back to our true Home. That is truly everlasting. Carefree and happy forever. OK, I just wanted to say hallo to you and wish you spiritual progress every day. Go to retreats when you have time. I cannot visit you too often. Maybe later. Maybe when the new place is ready, then people can come. It will be more comfortable. (OK. Thank You, Master.) They are repairing it now, and putting up more big tents. If there are not too many people in the future, the buildings would be enough. There are already many buildings there. Not many, but enough for two or three thousand people. Just not enough when it rains or when it’s cold. Not enough for too many people. It was not enough during the Christmas retreat, for example. But now they’re trying to put up some tents. Then maybe it will be OK. You have to be patient and wait. (OK.) It doesn’t matter whether I’m there. Master is forever by your side. (Thank You, Master.) We are only separated physically, but we are never separated in our hearts, or spiritually. Do you know that? (Yes.) OK, so continue to practice well when you go back. When you take spiritual merits home, it will also affect your family in a good way and bring good luck and good spiritual atmosphere to your family and surroundings. We affect them as much as we can. Attending retreats, you’ll all gain merits and make progress. Right? (Yes.) Have you all experienced this? (Yes.) Yes, that’s why you come to retreats so often. No matter if I’m there physically, you still continue to do your retreats. That is right. I’m proud of you. (Thank You, Master.) They told me that the new place still needs two or three months to be ready. So we continue staying in Hsihu. (OK.) If you think it’s too cold, Kaohsiung is OK too. I have also stayed there for a while. (OK.) Everywhere is your home. They are the best homes on this planet anyway. Of course when we go back to our Heavenly Home, it will be even better. Continue to be diligent, be a sincere and good person, and I will surely take you to the newly created Heaven. (Thank You, Master!) It’s more glorious, beautiful and happy than any Heaven. OK, that’s it. I will let you go and eat, and go home to rest. Don’t let your family members wait too long. And the buses also. (Thank You, Master.) You are welcome. Maybe I’ll see you around Lunar New Year. OK? (Yes.) (Everybody wants to say “take care,” Master.) Yeah. I do take care, very good. (Yes.) No problem. Over here, feng-shui is good. “Feng” means wind, is very, very big. And “Shui” means water, is all over around me. Yeah. No problem. We say feng-shui is good. (We are happy to hear that, Master.) You are happy, good. I’m happy that you are happy. (Thank You.) All right. So long for now, everybody. Bye, everyone. Bye, little kids, good kids. (Thank You. Bye, Master.) I love you. (We love You too, Master.) (Thank You.) I love you, I really love you. (Master, we love You.) See you soon, I hope. New Year, OK? (Yes.) (You are always with us, Master.) Yeah, of course, of course. (Thank You.) You know that and it’s good. OK. Ciao. (Ciao.) Love, love, love. God bless. God bless you. (Thank You.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-12   2777 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-12

พระสูตร ศูรางคมสูตร: อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่อยากมีชีวิตอมตะ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:29:20

พระสูตร ศูรางคมสูตร: อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่อยากมีชีวิตอมตะ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

This person would like to even live, maybe not in the physical form, but in a subtle form, maybe an astral form. And even then , it’s not just making mistakes by wanting to be immortal, but he could be deluded into believing in the demon’s promise, and then later could even became a demon himself. So, it is very risky to try, to get it a quicker way or desire in such a not very proper thinking; o
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-13   3296 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-13

พระสูตร ศูรางคมสูตร: อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่อยากมีชีวิตอมตะ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:28:16

พระสูตร ศูรางคมสูตร: อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่อยากมีชีวิตอมตะ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

But this world is bigger than a film. It’s bigger than the computer game and it’s more intricate. It’s more complex; it’s more sophisticatedly made. That’s why it is more real, more real than in the film. And we, the souls, have been captured in the so-called also unreal body, but mistaken it for real, and everything became more real. And whatever you want, it will manifest also. Are you still there? (We are. We are still here.) Good. Good. Because I’m using a mobile phone, I’m not sure when it will go off and the landline phone didn’t work. I live in a new newly created island and in a cave, so it’s not very modernized. I’m not complaining. It’s good for me. It’s just that you can’t have everything. And actually, the cave island has existed only since like almost 30 years ago. It did not exist before. It’s kind of new. It’s good so. I became a caveman again, cavewoman. But I feel OK. I feel comfortable on the island and in a cave. And nobody wanted it, so it’s the best place to be. All right. Yes, because I can see sometimes that the humans, even some of you, so-called initiates, are still very much attached to whatever is outside there, because you do not go inside enough to see the wonder inside. And you just see everything outside. And everything outside is created to make you feel that it’s real, that it is all there is, and it’s so beautiful and wonderful. Of course, it does look like that, but it is not. And I feel so very sorry for all of you, for everyone, being so bound here. They are binding you so tightly that you hardly understand. The humans hardly understand where they are and what they’re doing. Just like some people who are so engaged in the computer games or internet. I never played it, but I saw some people they are so engrossed in it that they forgot everything else outside. But that is also another illusion within this illusionary world. And sometimes they forget. It seems so real. It’s so real that I heard that somebody even leant on the table and fell down on the floor, but the table is created by the computer in the game. Just like when we go to see movies. Everything, the big screen in front of us, makes us so glued to the screen, to the cinema screen and then we forgot everything else around us, almost. And then we cry with the characters in the film. We hate some of the baddies in the film. And we laugh with some funny scenery in the scene, in the cinema scene, (Yes.) (Right.) Yes. It’s like that. It’s like that. But this world is bigger than a film. It’s bigger than the computer game and it’s more intricate. It’s more complex; it’s more sophisticatedly made. That’s why it is more real, more real than in the film. And we, the souls, have been captured in the so-called also unreal body, but mistaken it for real, and everything became more real. And whatever you want, it will manifest also. And therefore, so many people want many different things and the games keep changing, the games keep getting more complicated, more intricate and more real with each person’s desires coming into effect. And we cannot, the humans cannot understand that this is just a game. And that’s why I’m so sorry, I am so sorry for everyone on this planet. That’s why I am so sorry for each and every sentient being on this planet. Every little false move, your life is in trouble. Even the great, the biggest criminal or any people who are bad, we call bad on this planet, even the worst ones, they just play the wrong game, play the wrong move. Just like in the computer, you have a reward and you have punishment in the game. (Yes, Master.) Is that correct? (Correct, Master.) I imagine so. I have never played any games, but I believe it is so. And sometimes they advertise on TV, like a war game or something like that. And of course, if you make a wrong move, you will lose the war, right? (They often get three lives in the games.) Three lives. Well, we have many lives, we just don’t know it. Three lives, you mean you die and come back again? (Yes, in the games, they normally give you three lives.) Understand. Now, similarly, in this world, we are given many lives. And again, and again and again, we are returning, we return to the world, so-called world, to play the same game, hoping, vowing, wanting, to play it right. But we don’t always remember how to play it right. And thus, we’re being punished, being dead or going to hell or whatever is that. Even though it’s all fake, it’s real. It’s real because your mind cannot differentiate between the real and the unreal. And whatever happens to you, it feels so real, even in hell or in this world or in any wars or any suffering, anything at all, it feels so real because the game is so sophisticated, so high tech, so that we are trapped in the body, we feel everything’s real. Even the astral body, it still has a body, so that’s why it feels real. Only when you jump over to the Fourth World, at least, past the Three Worlds, then the body is more subtle, so that the negative power cannot catch it and cannot punish or cannot make use of you for their amusement in any way. I feel so sorry for everyone. It’s just a game and they just pushed maybe the wrong button or made a little wrong move and they lost. And they get punished, they go to hell or whatever it is. Just all games. And even if you win, so what? You will be also recycled again, again, and again in this world and/or the next, or become even ghosts and demons and never get out of that position, pathetic and pitiful positions, or become again animals, humans, suffering hunger, cold, even, not just suffer birth, old age and sickness and death. All these pains will plague you, life after life. So even if you win, it is a loss, in any case. And I feel so sorry, so sorry. There are no words that can express my sorrowful feeling for all beings, that is feeling their suffering so much. Just a game and then just made the wrong move. They’ve done nothing wrong at all, just the wrong move in a game. And this terrible game, it goes on forever. At least for you, my so-called disciples, please be diligent. Just keep looking inside. Don’t care for the outside. Maybe you can enjoy, or you can look, but don’t feel too attached to it. Always remember the real life is inside. You have a real life, real, real, real, real, true life. This life is not yours. Whatever you see outside is not what it is. So please, just try to remember. Recite the Five Names. Keep the Gift that I gave to you more than your life. Treasure it more than your so-called physical life here. And meditate and remember well, always pray for protection and for improvement in spiritual progress. Walk inside to go Home. Walk back Home. There’s nothing here for you, even if you like anything here, sooner or later, you have to relinquish it anyway. So please, just do meditate as much as you can, anywhere, anytime you have time. Save any time from gossiping or anything that’s unnecessary, just to meditate. One minute, two minutes, they all count. They all add up. Do not bother about the game that’s going on in this illusionary world, in this shadow world. Do you understand me? (We understand You Master.) Yes. OK. (Very clearly.) All right. Very good. Very good. (And we thank You for constantly being there for us as the example, so that we have that light to follow.) I hope that’s what I can do for you. I hope. I hope that’s what the influence can have on you. More, I cannot. (Master, You are the perfect example for us and the perfect guide and there is nothing more that we need other than to look towards You every moment and keep pursuing the highest and most noble thoughts and actions.) I am not sure what kind of example that I made that impresses you, but I just hope that it gives you good influence for your spiritual practice and progress and continuation with your spiritual road, your spiritual path. And that you will improve and reach your Home soon. Of course, I am there always for you, but you also should always remember where Home is. Look inside to see it, then you see everything here, there’s nothing, all disappeared. Nothing at all really exists. So just remember God. Remember liberation. Remember that this world is shadow when you really remember. We just want to go to our True Home. Liberated from here, that’s all. Otherwise, you get trapped here forever. Many Masters come and go. And some souls are still reincarnated here and there because they did not listen to the Master and being engrossed, being so captured by this illusionary world and suffer all the time. It’s not real. It’s like a computer game only. And if you make the wrong move, you’ll be in trouble. And it’s so easy to make a wrong move, so easy, because of so much distraction, so much temptation, so many things that want to bind you and pull you into the game forever. The computer games, some people say they are so addicted, and they cannot, kind of, stop, but at least they can stop. They stop when they want. They stop when they have to or when they go to eat or go to the bathroom or do some of their jobs, or whatever. But this computer game of the so-called life on Earth is so difficult to shut off. So, the only way is going back inside, where the Master shows you the way to go and recite the Holy Names to protect you. And recite the Gift to help you, to boost more your energy to go up, OK? (Yes, Master. Thank You so much, Master.) OK, I wish all of you whatever spiritual wish you have come true, for your liberation. (Thank You.) So that is that for today and next time maybe again. (Thank You so much, Master.) All of you go and get some rest and eat. Then go home. OK? OK. I have some work to do. I am going to work now. Recently there’re a lot of extra work. Too much. I have a lot of extra work, more so recently because of the new place. So, it’s a lot of work now. I’ll see you or talk to you another time. (Thank You, Master.) God bless. God bless. God bless. Buddha bless. Please remember your real Home. We will remember. (Thank You so much, Master.) Bye for now, Andrew and Nick and everyone else. (Thank You, Master.) See you again. I’m getting back to work. Bye. Thank you. (Goodbye, Master. Thank You, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-14   4159 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-14

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 7 ของ 12 ตอน

00:30:50

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 7 ของ 12 ตอน

But I’m just grateful all the time, because I know there are worse situations. There are people who endure worse, who have terrible lives, have been tortured, have been neglected, have been mistreated. Everywhere on this planet, and the animals as well, who have no voice to even call for help. I’m grateful all the time, not just spiritually, but for every little thing I use. I don’t know, it’s just natural, okay? So, if you feel like your life is lucky, then be grateful. Just thanking Heaven for whatever you feel lucky about.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-15   3802 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-15

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 8 ของ 12 ตอน

00:28:44

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 8 ของ 12 ตอน

I have to let you meditate to find God and Heaven. And if we can continue the television or not, that also depends on the collective karma of the world. And now I think other television (channels) should air more about the climate change and about the benevolent way of life. They should continue. That’s their job. We must correct the journalistic education system. The media are the public’s eyes and ears. They should stick to reporting truth. Just report the true news like some of their straightforward, excellent colleague journalists.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-16   3706 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-16

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 9 ของ 12 ตอน

00:31:31

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 9 ของ 12 ตอน

In some cases, unfortunately, sadly, the journalists themselves pay a dear price, very dear price, even sometimes with their lives. The media are the public’s eyes and ears. They should stick to reporting truth. I’m very, very sorry. This world is not very favorable all the time. As I said again and again, humans have to change to more noble standards, more benevolent, more forgiving, more tolerant, more peaceful, to all. Not just humans but all inhabitants, like animals, on this planet. Then we will have paradise on Earth.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-17   3806 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-17

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 10 ของ 12 ตอน

00:30:41

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 10 ของ 12 ตอน

Mr. Ban Ki-moon and Mr. Al Gore, and some other big people, they even went on the demonstration march. (Oh, yes, Master.) For climate change, demanding more solutions, more practical solutions to stop climate change. They even went down on the streets themselves. My God. I saw that on the internet. I was very touched. If you ever see them, or know how you can get in touch with them, please tell them I thank them from the bottom of my heart for being such exemplary leaders.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-18   3751 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-18

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 11 ของ 12 ตอน

00:29:50

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 11 ของ 12 ตอน

We have to change quick. We have to stop killing animals or killing each other. Then it’s very quick. The world will become Heaven. Very simple. It’s not much to do. Just be vegan, make peace. That’s it. In India, Palitana, a holy city for Jains, has been declared a meat-free zone by the Gujarat state government. So they have banned animal slaughter, fishing, and the sale of meat and eggs. So they join several other Indian cities such as Rishikesh which have banned meat.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-19   3744 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-19

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 12 ของ 12 ตอน

00:30:12

ให้อภัยและมีเมตตา ตอนที่ 12 ของ 12 ตอน

The screening is still going on. Because even though we have some little wars going on here and there, the little group of people, and groups of warring here and there, but it’s still not a big war. And the reason... Oh! It’s very sad, but if people don’t change, they will be screened out in different ways, in disasters, or in accidents, or even in war. We have to change quick. We have to stop killing animals or killing each other. Then it’s very quick. The world will become Heaven. Very simple. It’s not much to do. Just be vegan, make peace.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-20   3733 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-20

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:32:16

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

So there were many kinds of ghosts that you have heard from the Buddha. They might appear to look holy and they may repeat some of the Buddha’s sutras. Especially in those times, it was not easy to get the real teaching from the Buddha. Then you just rely on whoever knows it and transmits it to you. So the ghosts can say anything. That’s why they lead people astray. That’s why people become crazy or break all the precepts, which are very important when you are still in this physical world. From today, from now on, you try to speak positively. It’s all determined by you. Just say, “Will do.” Like that. Or something positive.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-21   3652 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-21

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:36:53

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

Even the past or the present master, if any master teaches you any conduct that is not supposed to enable you to be a nobler person, then you know it’s a no, no, no! No matter what he said. No matter how much spiritual power or magical power he showed to you to impress you. Precepts, moral standards, being loving and kind and good to others are at least the basic principles of any Master who has heart and spiritual attainment. So the Master or any Buddha has to be definitely protector of people’s life, of animal’s life to lessen any possible suffering from any beings. Then you know he or she at least will not lead you to hell.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-22   3436 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-22

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:35:36

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

But in this lifetime, only the Light and Sound method, the Inner Heavenly Light and Sound method are the ones to secure your liberation, if you practice hard at it. And listen to the Master’s teachings, and adhere to your faith. It’s not easy to lift you up from the lower level all the way there if don’t have this Master power to support. And if the Light, Heaven Light and Heaven Sound inside you are not awakened, then you’ll also not be able to receive it, to receive, to catch up, to connect with Master power to be able to go up so quick. The Light is not for your mind to comprehend and to investigate.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-23   3503 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-23

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:33:32

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

Because the Sufi’s teaching always mentions the inside Sound, and only the true Master can awaken that Sound within you, not transmit. Maybe it says transmit, but awaken because you have it within you. That’s why the real Master should not take any money from you. You have it. All the teachings are free because you are the one who has all that and more. You just don’t know it. So, the Master is just...whatever He can have just to live to survive in order to continue helping awaken other people. That’s all. He cannot take anything.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-24   3565 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-24

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:34:17

พระสูตร ศูรางคมสูตร:อิทธิพลของปีศาจที่มีต่อผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่ละโมบเพื่อพลังทางจิตวิญญาณหรือความว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

“It disturbs and confuses the good person. But when it’s tired of doing so, it will leave the other person’s body and the disciple and the teacher will get into trouble with the law.” As usual. “You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall into the Relentless Hells.” Meaning you should know your state and continue to practice and pray for deliverance. Not being too satisfied or seeking anything that’s beyond your power, beyond your status, spiritual status. Then you’ll be OK.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-25   3855 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-25

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:27:41

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

I have just watched a little news on TV. Germany has opened their arms to receive refugees. And UK also. Europe they receive them now. This is good for Germany, really good. Remember the other day, I read to you the stories in the Buddhist sutra, saying that there are five topmost charity actions? (Yes.) And one of them is giving charity or offering necessities to people who came from far away. So Germany is doing that. And the UK is doing that, too. It’s good for them. Even though they don’t know the topmost merit of doing that, but they are doing that. So of course, their countries will be blessed multifold, multifold, multifold that they cannot imagine.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-26   3595 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-26

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:38:47

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

I always think of the refugees in the war-ravaged countries all the time. Even though the world is helping, the number sometimes is a challenge for them. This world everything is so limited. Because of that, love becomes also limited. It’s easy to criticize, but it’s not easy for any government, any country to suddenly take in such a great influx of refugees like that. This is the last story of this book “Story of Sai Ma”: Thus, I have heard, one time the Buddha was in the country of Rajagariha, at the Bamboo Grove Ashram, with countless disciples and followers. At that time, there was a person from a Brahmin clan. He’s very diligent, but he has never enough food to eat, never enough clothes to wear.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-27   2811 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-27

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:29:22

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

He worked hard. But he has never enough clothes to wear or enough food to eat. “One time, he asked one of the people he knew around him, ‘Do you know what kind of good deeds we could do in this world, so that we can have richness in this lifetime?’” “And then, after asking so many people, some people didn’t know, and this one knew, one person knew.” All right. “So this person, he knew, he told this poor Brahmin thus, ‘You don’t know? Now the Buddha is in the world. And He is making benefit, He’s giving benefit to everybody, because of His presence and His blessing. Not only that, He has four great disciples, monks. All they do is just bless a lot of people. Anyone who has sincerity and faith, and makes some offering to these four saintly disciples of the Buddha, then in this lifetime, whatever you want, your wish will be fulfilled.’”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-28   5543 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-02-28

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:24:42

เรื่องราวในศาสนาพุทธ : เรื่องของไซมา-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

And they found me all by themselves. At that time, I was just a small humble nun, cleaning toilets and bathrooms every day, and cooking for people in the temple. And nobody knew me. I didn’t even know myself. I didn’t know who I was. Then, they found it because some inner, their inner, some angel or something told them. They also have their inner Master, different. Tell them that they should come to so-and-so address, and then find such-and-such person, and she’ll give you initiation, and you’ll be a better, spiritually better. So they found me! I didn’t even know anybody in that city. I was knew. New York, you know.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-01   3025 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-03-01
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย