ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
41 - 60 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ทำสมาธิมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน-ดวงดาวของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:41:49

ทำสมาธิมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน-ดวงดาวของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

That’s why we must meditate more. Stronger light, deep meditation, purposeful, truly sincerely. Not like before, first initiation, just enjoying. So really, deeply, concerned, and praying Heavens to help us to meditate better, to realize more the internal power that we have in order to rescue the world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-11   2710 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-11

ทำสมาธิมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน-ดวงดาวของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:35:44

ทำสมาธิมากขึ้นเพื่อตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน-ดวงดาวของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

That’s why we must meditate more. Stronger light, deep meditation, purposeful, truly sincerely. Not like before, first initiation, just enjoying. So really, deeply, concerned, and praying Heavens to help us to meditate better, to realize more the internal power that we have in order to rescue the world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-12   2616 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-12

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:36:26

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

There is a lot of magic in this time. The magic can help a lot of people simultaneously. For example, the computer and Supreme Master TV. We are broadcasting it from just a few places. Everyone is happy, except that the staff and I are so busy. But we are willing to do it because many people receive blessings and become happy. We remind people to think about more beautiful realms, instead of swimm
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-13   2935 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-13

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:41:26

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

There is a lot of magic in this time. The magic can help a lot of people simultaneously. For example, the computer and Supreme Master TV. We are broadcasting it from just a few places. Everyone is happy, except that the staff and I are so busy. But we are willing to do it because many people receive blessings and become happy. We remind people to think about more beautiful realms, instead of swimm
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-14   3060 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-14

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:34:45

ช่องจิตวิญญาณทางบวกที่แพร่กระจายพระพรและความสุข-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

There is a lot of magic in this time. The magic can help a lot of people simultaneously. For example, the computer and Supreme Master TV. We are broadcasting it from just a few places. Everyone is happy, except that the staff and I are so busy. But we are willing to do it because many people receive blessings and become happy. We remind people to think about more beautiful realms, instead of swimm
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-15   2868 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-15

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:32:35

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The Buddha’s power is powerful! He wants to save whom, he saves whom. He doesn’t look at small merit or big merit. At least this man has repentance, he has remorse, and he has reverence for the real practitioner. Many people seem to have eyes, seem to have intelligence, don’t even half of the grain of the wisdom this executioner had, knowing who is a great one. So he has something in him. Even tho
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-16   2453 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-16

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:39:23

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The Buddha’s power is powerful! He wants to save whom, he saves whom. He doesn’t look at small merit or big merit. At least this man has repentance, he has remorse, and he has reverence for the real practitioner. Many people seem to have eyes, seem to have intelligence, don’t even half of the grain of the wisdom this executioner had, knowing who is a great one. So he has something in him. Even tho
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-17   2454 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-17

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:44:17

เรื่องราวในพระพุทธศาสนา: ชายที่ชื่อว่าฟันทองแดง-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

The Buddha’s power is powerful! He wants to save whom, he saves whom. He doesn’t look at small merit or big merit. At least this man has repentance, he has remorse, and he has reverence for the real practitioner. Many people seem to have eyes, seem to have intelligence, don’t even half of the grain of the wisdom this executioner had, knowing who is a great one. So he has something in him. Even tho
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-18   2643 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-18

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:55:34

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-19   6489 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-19

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:56:21

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-20   2634 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-20

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:51:38

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-21   6379 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-21

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:43:41

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-22   2797 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-22

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:35:54

พลังของระบอบมังสวิรัติมีอยู่ทั่วทั้งดวงดาว-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

The consciousness has gone up. People just don’t tune in, but they already have it. They just don’t think to change, but if they change, it would be very easy for them now, very easy for anyone who wants to become vegetarian now, there will be no obstruction. Very simple, very easy, because the power of vegetarianism supporting this consciousness of the world is already plenty at work, already all
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-23   2915 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-23

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:44:48

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Whatever work we do, put our heart into it. Be responsible like the Prince of Cambodia. He is the Prime Minister now. He is also like the King of the country. He is really responsible. His wife is also like that, trying her best to help the people, serve the country. In this way, it is also a way of spiritual practice. Besides finding our wisdom inside, we have to fulfill our responsibilities clea
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-24   2453 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-24

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:36:01

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Whatever work we do, put our heart into it. Be responsible like the Prince of Cambodia. He is the Prime Minister now. He is also like the King of the country. He is really responsible. His wife is also like that, trying her best to help the people, serve the country. In this way, it is also a way of spiritual practice. Besides finding our wisdom inside, we have to fulfill our responsibilities clea
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-25   424 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-25

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:31:18

การทำงานหนักและความเมตตากรุณาของเจ้าชาย-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Whatever work we do, put our heart into it. Be responsible like the Prince of Cambodia. He is the Prime Minister now. He is also like the King of the country. He is really responsible. His wife is also like that, trying her best to help the people, serve the country. In this way, it is also a way of spiritual practice. Besides finding our wisdom inside, we have to fulfill our responsibilities clea
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-26   2437 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-26

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:35:01

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The foundation of physical being is like that. It’s made up like that. It makes you have all kinds of desires inside your body. The cells, the hormones are driving everybody crazy. That is why it’s so difficult to leave it behind. Lust does not mean only sexual desire. It could also mean lust for power, for fame, for victory over others, for fortune, for controlling. All these kinds of lust are bu
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-27   3099 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-27

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:45:46

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

The foundation of physical being is like that. It’s made up like that. It makes you have all kinds of desires inside your body. The cells, the hormones are driving everybody crazy. That is why it’s so difficult to leave it behind. Lust does not mean only sexual desire. It could also mean lust for power, for fame, for victory over others, for fortune, for controlling. All these kinds of lust are bu
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-28   2809 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-28

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:39:59

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

The foundation of physical being is like that. It’s made up like that. It makes you have all kinds of desires inside your body. The cells, the hormones are driving everybody crazy. That is why it’s so difficult to leave it behind. Lust does not mean only sexual desire. It could also mean lust for power, for fame, for victory over others, for fortune, for controlling. All these kinds of lust are bu
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-01   3235 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-01

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:37:14

เรื่องราวในพุทธศาสนา: ‘พราหมณ์คนหนึ่ง’ และ ‘ไม่มีไฟอย่างราคะ’-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

The foundation of physical being is like that. It’s made up like that. It makes you have all kinds of desires inside your body. The cells, the hormones are driving everybody crazy. That is why it’s so difficult to leave it behind. Lust does not mean only sexual desire. It could also mean lust for power, for fame, for victory over others, for fortune, for controlling. All these kinds of lust are bu
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-02   3009 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-03-02
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย