ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
21 - 40 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:33:00

อาจารย์เล่าเรื่องตลก และเรื่องราวในพระพุทธศาสนา "ศีลห้า และวิถีทางแห่งการกุศลที่ดีที่สุดห้าวิธี"-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and havin
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-21   2733 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-21

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:26:14

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22   3006 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-22

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:23:51

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-23   2695 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-23

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:31:17

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-24   2771 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-24

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:30:39

การนั่งสมาธิสำคัญที่สุด-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to sa
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-25   2890 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-25

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:39:04

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-26   2394 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-26

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:31:37

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-27   2553 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-27

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:28:08

เรื่องราวในพุทธศาสนา: “เรื่องราวของลักขณไคไสยา”-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

The reason why the Buddha has to do it all over again, is because he has to earn merit again. He’s still a Buddha, of course. Meaning that all the merit that he earned, he had to use to give it to these people, in order for them to rise up to become Arhat, all liberated. The merit in Heaven and the merit here is different. Of course you have merit from Heaven, you are a Buddha. He was a Buddha lon
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-28   2448 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-28

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:42:15

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-29   2358 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-29

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:45:50

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-30   2298 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-30

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:38:04

การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Whatever you use, consider the world’s resources, not your money. Everything we are using, belongs to the whole world, even if you pay for it. It’s not that I’m telling you to be ascetic or anything, but you should consider always all the efforts that has been put into whatever we use, and all the resources that must be utilized in order to give us a comfortable life. So the less we spend the worl
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-31   2345 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-01-31

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 1 of 3) Sept. 17, 2017

00:44:25

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 1 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-01   2423 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-01

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 2 of 3) Sept. 17, 2017

00:34:59

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 2 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-02   2468 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-02

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 3 of 3) Sept. 17, 2017

00:28:53

Loving Dogs & the Preciousness of an Enlightened Living Master (Part 3 of 3) Sept. 17, 2017

The worldly people have all been deeply poisoned by the tea of oblivion. You get confused. You don’t need to believe me; just look at the history. For example, if humans weren’t confused, brainwashed or poisoned, why did they kill Jesus Christ? Why did they try to harm the Buddha? Why did they try to kill Prophet Muhammad? I meant, they tried to bully, abuse or torture him. Most enlightened Master
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-03   2457 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-03

Buddhist Stories: “The Brahmin with a Single Robe” (Part 1 of 2) Sept. 18, 2015

00:48:54

Buddhist Stories: “The Brahmin with a Single Robe” (Part 1 of 2) Sept. 18, 2015

Not only if we are slow in doing a good deed, then we have less merit, but then, meanwhile, the mind will be occupied with evil thinking as well. So if you think it’s a good thing, then do it right away. Occupy yourself with that before your mind will have nothing to do and then keep veering to the negative tendency. Because the mind when it has nothing to do, it just does nonsense. So it’s better
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-04   2188 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-04

Buddhist Stories: “The Brahmin with a Single Robe” (Part 2 of 2) Sept. 18, 2015

00:33:26

Buddhist Stories: “The Brahmin with a Single Robe” (Part 2 of 2) Sept. 18, 2015

Not only if we are slow in doing a good deed, then we have less merit, but then, meanwhile, the mind will be occupied with evil thinking as well. So if you think it’s a good thing, then do it right away. Occupy yourself with that before your mind will have nothing to do and then keep veering to the negative tendency. Because the mind when it has nothing to do, it just does nonsense. So it’s better
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-05   2247 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-05

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:38:55

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

All the master suffered so much for all beings when they were alive, and after they died, they still besmeared their names, besmeared and massacred in their names. Humans are terrible. Maybe today we just have a good prayer for all the Prophets in the future, all the good Masters, the real Masters in this life and next lives, so their teachings will be really understood and carried out, so that th
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-06   2473 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-06

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:29:06

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

All the master suffered so much for all beings when they were alive, and after they died, they still besmeared their names, besmeared and massacred in their names. Humans are terrible. Maybe today we just have a good prayer for all the Prophets in the future, all the good Masters, the real Masters in this life and next lives, so their teachings will be really understood and carried out, so that th
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-07   2656 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-07

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:48:20

การอธิษฐาน เพื่อศาสดาในอนาคตทุกองค์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

All the master suffered so much for all beings when they were alive, and after they died, they still besmeared their names, besmeared and massacred in their names. Humans are terrible. Maybe today we just have a good prayer for all the Prophets in the future, all the good Masters, the real Masters in this life and next lives, so their teachings will be really understood and carried out, so that th
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-08   2678 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-08

Our Soul's Journey Home & A Vegan Market Full of Love and Gratitude (Part 2 of 2) Oct. 29, 2017

00:29:15

Our Soul's Journey Home & A Vegan Market Full of Love and Gratitude (Part 2 of 2) Oct. 29, 2017

On October, 2017, one of our initiate passed away in the Hsi Hu ashram. Master asked monks from three different countries in the ashram assembled to perform Buddhist rituals, because she was a Buddhist as are her family members. Master explained: the funeral ceremony is just a symbolic rite. Actually her soul is already liberated. Ordinary people have to wait for about 49 days or less, but she has
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-10   2621 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-02-10
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.06s