ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
281 - 300 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:32:12

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

You know who this is? Our star, the Queen of “The King & Co.” You did well! I was very proud. They both were male. And I expressly said that she had to be four times bigger than the male counterpart. So they looked in the whole America for “her.” And you would not believe it. Very good acting. They’ve never been to acting school like you. And they acted so well, out of love, you know? When you have love and dedication, you could do almost everything, almost. Yes.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-19   2714 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-19

ก้อนหินที่มีพลังงานของ Tim Qo Tu ฝังอยู่เพื่อสันติภาพโลก-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:33:30

ก้อนหินที่มีพลังงานของ Tim Qo Tu ฝังอยู่เพื่อสันติภาพโลก-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“In fact for eons, for peace, for love, for enlightenment of humankind, and for liberation of all beings.” For some hundred years or some thousand years ago, because Tim Qo Tu wanted peace for this world so much; so She embedded some molecules, special in some stones, around the planet. “Your energy forged a love ring around the stones and enabled the Earth to form a protection for the world’s peace.” But embedded the healing power energy into it and this energy will not fade with time. I hate this kind of running and recycling again and again in the circle, and with so much suffering. I really want to finish with all this.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-20   2780 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-20

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:33:55

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

You see, we can save the world in different corners, in different professions. Doesn’t have to always be Loving Hut if you can’t afford it or if you don’t know how. Even a small cafe, you know? Like the two people in Belgium. It’s small but they have all kinds of menu. I wonder how they do it, only two girls. All kinds of food, and fast. Or just a flea market caravan, with simple (vegan) food. And by the way, give the leaflets. And Supreme Master TV and stuff.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-21   2798 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-21

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:30:18

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

You told us, have five Spiritual Blessing Lines, but we have no idea where they are. I’d have to really look into it. It take a lot of energy and time. I could, but it just takes too much. Never mind. The whole country’s blessed, so just meditate wherever. Wherever you are, I’ll move some there for you guys. People sometimes the inside they realize it. They don’t boast about it, don’t talk about it, but they know.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-22   2909 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-22

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:31:14

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

I have told you that the Holy Names are very, very important, very powerful. Even if you are in hell, if you remember it, you will be released. Because this is a very powerful energy, understand? Powerful. Within the Five Worlds, They are kings. So anybody hears Their names, they really bow down. Then nobody can touch you. It’s a real protection, not just in physical life but in hell and in Heaven, anywhere, whatever universe you go. Do not take it for granted, okay? It’s a chance in millions of years’ time. Millions of lifetimes.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-23   3571 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-23

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:38:39

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Actually,it is already arranged. And the burden comes when we think we make a choice. The burden comes when we think we are the doer. The karma comes when we cannot rely on the whole universal great plan. We take the burden upon ourselves, Emerson. The American teacher said,“A great burden falls from our shoulders when we let God run the universe.” Ah,that’s fantastic. One sentence is enough. That’s why I tell you to just relax, let live, let go, and then you will know what’s right, what’s wrong. Then you are one with the universe, the universal great plan.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-24   2920 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-24

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:41:15

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

And understand that we only want to know our Supreme Self. Because we never die, we never have any problem, we are always wise and happy. Everything you have inside. Just that I have to confirm it to you, and bring your goodness out, bring your intelligence out. If you sing the praise for me, Master Ching Hai, I’ll sing with you, because it’s not me. Master Ching Hai is also my Master. Because the Supreme Master Ching Hai is the Supreme Master. I have been with every being, whether they are initiated or not. Anytime!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-25   2864 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-25

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:42:06

อาจารย์อยู่กับคุณเสมอ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

People pray because they need to pray. And if you feel you don’t need to pray, because you are convinced absolutely that Master knows everything and is always everywhere, then you don’t pray. Everyone is different, there’s no fixed rule. Go on with your experience, your inner search, and leave all the names outside. We want to look for the Supreme Self. What you see is only symbolic of the Master. What we call thousands of transformation bodies. one and everything. One and thousand, thousand and one. Put everything down. Let the Master take care.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-26   2924 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-26

ก้อนหินที่มีพลังงานของ Tim Qo Tu ฝังอยู่เพื่อสันติภาพโลก-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:30:07

ก้อนหินที่มีพลังงานของ Tim Qo Tu ฝังอยู่เพื่อสันติภาพโลก-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Might there be a day in the future that we will be able to know about the stones, and where they are, and if they can be accessed or not in the future? I don’t know at the moment. I’m just afraid that mundane people, they might go and destroy it all, you understand? Because these stones they’re also spiritually valuable. They’re not just for physical. In many aspects, they are very good. They’re excellent! And they should be there like to stabilize the planet. So that the Earth gods can use this power to protect this world, in some degree. To stabilize the world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-27   3040 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-27

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:24:00

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

All of you are beautiful. Meditation more and pray more, so your don’t have too much bad luck in that house. You have to practice like everything else. If you don’t drive often, then when you’re on the street, you’re not so used to maneuvering, too many things you have to pay attention to. I really admire people who can drive very well. And they just drive, man, they see everything. Like, they grow eyes behind the head or something, they see everything. Never have any problem.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-28   2577 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-28

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:27:19

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

In the mountain, I have a little rat. The first day I came, I didn’t see him. And then the day afterward, he came, said hallo. He just came out of nowhere and stood right there, and wagged his tail. What kind of rat that wags tail? So cute, animals, they’re so cute, so cute. I could love them forever. I love them so much. They don’t say anything. But they really mean that when they love you. Sometimes we humans say we love you, but we don’t mean anything. But the animals, they don’t say anything. They just, they don’t need to say anything. But inside they send you the love and it’s so obvious that you could not miss it.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-29   2632 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-29

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:27:34

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

So, that’s why I advise you also if you have problems, with your house being too big, too much mortgage to pay, and too much insurance, too much everything just to run it, then sell it. Buy a smaller house. You won’t die. I promise. And if you do, it’s your time is up! Not because of the house! I stay in many small, small house, even in caves, and I’m still here and look pretty. We don’t need much, I’m telling you the truth.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-30   2642 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-30

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:27:23

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

Many more people are vegan now. and we have saved the planet. It’s going very fast now, and going, going, going. More and more, if I can meditation well, and then it’s faster even, faster and faster. I love the Mongolian people so much. I think they’re just so pure. Your dogs of course will be maybe higher level, but dogs are always going to Heaven. They don’t go nowhere else. They came from there and they go back there. All my deceased dogs are in Fifth level, now.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-31   2698 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-31

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:23:18

ยกระดับโลกให้สูงขึ้น-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

We lift the world up, vegan or not, because if we wait for them to be all vegan, it’ll be too late. So we just do it like highway style. Because they don’t know what they’re doing. But their heart is good. So we can make excuse and lift them up. Which is better for the planet, to meditate deeply or to distribute flyers and promote veganism? What would be the best proportion of each for a better planet? Both are good for the planet. If they want to do these things, they can do them.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-01   3259 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-01

เรื่องราวในศาสนาพุทธ: กรรมชั่วจากการที่ไม่ยุติธรรม-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:36:52

เรื่องราวในศาสนาพุทธ: กรรมชั่วจากการที่ไม่ยุติธรรม-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

The rich person said, “Oh, don’t, don’t be so sad. If you want to liberate yourself from the woman’s birth, from being a woman, and in the next life become a man, then come with me to pay homage to the Buddha.” So, the girl went together with the rich man. And then after prostrating to the Buddha and pay homage to Him, the rich man said, “Praised be the World Honored One, Mandalay, what kind of merit did he have? What kind of affinity did he have?” Meaning the brother of that girl. “What kind of merit did he have, what kind of affinity did he have, that he can be born into a very rich family? And what kind of sin had he committed so that he’s been born, although a man, but has no senses, no eyes, no ears.,no etc., etc.? Please tell us.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-02   5093 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-02

รักษาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ขณะรับใช้สาธารณชน-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:26:46

รักษาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ขณะรับใช้สาธารณชน-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Just want to remind you that you keep yourselves clean. I mean not outside only, but inside. Outside we can clean with water, but inside you must always remember you purpose, noble purpose, because nothing else is better. Everything here is transient anyway. Even though we don’t realize it and we forget it, but it is transient. Here, this area is a very, very sacred area. The trees, the grasses, and everything they are very alert. So, do not harm them whenever you don’t have to. And also you have to keep your inside pure, humble, sincere.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-03   2581 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-03

เรื่องราวในศาสนาพุทธ: กรรมชั่วจากการที่ไม่ยุติธรรม-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:38:06

เรื่องราวในศาสนาพุทธ: กรรมชั่วจากการที่ไม่ยุติธรรม-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

What for do you have a tongue, if you talk, you don’t talk the truth? What for do you have eyes, if you saw and you say you didn’t? What for do you have a mouth, when you don’t speak up for fairness, etc.? Because the karma saw that he didn’t need them, or he misused them. If you have a good wife, good husband, don’t take it for granted. Be nice to each other. Be gentle. Appreciate it. Show love, show affection! Show! Always remind each other that I love you, I really appreciate you. Have to be sincere. Love is rare to find. Any love is rare to find.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-04   2916 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-04

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:37:24

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

The person who has attained Buddha Nature, their Buddha Nature and our Buddha Nature are connected, so when we remember them, it’s the same as remembering ourselves. But believing in Him/Her means we believe in the all-encompassing Buddha Nature of ourselves, nothing else. The more we believe in the Master, the more we think about Him/Her, the more we are just like Him/Her. We are more and more li
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-05   3408 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-05

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:29:49

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

It’s not that I force you to adore the out side appearance. My photos, even though they are pictures, I am in them. Because I am still alive, understand? I am still alive. Anything related to me has my energy in it. It is a part of me. That’s why it has me inside. Therefore, sometimes you see me walking out from my picture. That’s why. I am every where, so why not inside my picture. Even if there
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-06   2824 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-06

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:34:09

พระกรุณาของพระเจ้าจากรูปภาพของพุทธะที่มีชีวิตอยู่-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

Without conflict we wouldn’t learn. When fellow practitioners test you, it means Master is testing you. So you know that everything I tell you is beneficial for you. The pictures, the blessed items, or anything, all have their purpose. A hundred percent of the time, almost everyone has some miraculous experiences to tell. No matter how much they practice, I always treat those who practice spiritua
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-07   2934 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-11-07
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.058s