ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
261 - 280 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:27:13

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

And now that I have discovered so many levels, to visit each one, you have to visit at least one hour in order to be able to absorb all the powerful, benevolent attributes, and then you can re-distribute it into the physical word or in the universe. The physical body is like a tool, in order to distribute this power that is passing down from the soul, from the higher level. The world benefits a lot. Like peace or like the karmic reduction, or the stability. Can’t completely avoid, because of the heavy bad karma of the world, of this world’s people. As long as we keep killing animals and killing each other, the bad karma never can be completely erased.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-29   3045 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-29

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:25:30

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

But these regions that I am in right now, as I have told you, that is the Extreme Cosmic Region. It is the storehouse for all the tools, all the powers, in case needed. And I have been shopping, imagine. I buy things that money cannot pay for. I go into that cosmic supermarket and I pick out what I need. No pay. I pick out, like, the powers to make a better world, and repairing the world, repairing the universe, repairing the humans’ heart. And trying to steer the souls of this world into a better direction. A more holy and more peaceful direction.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-30   3037 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-30

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:29:06

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

In the Healing Power Level, it has 727 divine beings, who can even condence themselves into more visible light forms, to be seen. But too bright to even see, like thousands of suns. They are charged with the responsibility to distribute, like for example, healing power, into the physical universe. But only in a very minimal form. And also depends on the karmic pattern of the people and the level of deservedness. So it’s too small. So if the Master goes up, can get more quantity. More quantity, so that it can be distributed more and faster into the world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-01   3188 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-01

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:28:13

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

People are so, mostly, conventional, and also attached to a comfort zone and their own judgment of things. So it's not all that... That's what hinders people, (Yes, Master. That's true.) from becoming a higher level of practitioner. The ego. Ego is the one attached to everything that they like. Okay? (Yes, Master.) Ego is also very scary. Ego is our worst enemy. Yeah? (Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-02   3212 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-02

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:32:25

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

I think I also have an obligation to share my experience, my findings. Not everybody really knows who I am. If they know, then good for them! When you’re happy, you create good energy wave patterns, and your spread it out in the world. Of course, if I reveal something, I will have to pay for it. I was thinking, the people who are initiated, should really consider their status, their luck, and to be serious practitioners. More wholesome, more saintly, more selfless. The karmic law can also apply to the Master, because He takes on the bad karma of His people.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-03   3489 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-03

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:32:44

การเดินทางไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นของจักรวาล ของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

The universe’s stability is not the humans’ doing. For example, the Mother Earth can still exist and still advance to a higher level of consciousness, but humans may not. Because humans also have to change. Of course, when you are nearer to more benevolent beings of a spiritual higher order, then you’re also being more blessed. But it is you who have to use this blessing for a better purpose. Whatever you know is good, do it. Whatever you know is bad, stop it. Pray to God. Remember God.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-04   3342 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-04

วิธีการที่แท้จริงสำหรับสังคมปลอดคาร์บอน – คัดสรรจากคำบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:38:29

วิธีการที่แท้จริงสำหรับสังคมปลอดคาร์บอน – คัดสรรจากคำบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

You know how much goes into cows? How much acres to raise cows? And that land can never be productive again, once a cow tramples on it and eats the grass from it. How much land, how much water, how much medicine, how much pounds of grains, and kind of protein, grains from different poor countries, pour into the cattle, before it delivers a piece of meat for one meal? It is a waste of human resources to eat meat. They say if everybody eats vegetarian diet, nobody is hungry, at least.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-05   2436 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-05

การรวมกันของจักรวาลและสันติภาพในจักรวาลผ่านรักแท้ที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:29:23

การรวมกันของจักรวาลและสันติภาพในจักรวาลผ่านรักแท้ที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

The cosmos united, and when the cosmos united then peace will come. But before the cosmos untied there has to be a great force of love, true love, real love that makes it happen. It takes one with sincerity and spiritual power to do that. It has to be real love, unconditional. Truly deep, profound, compassionate love. And Heaven told me that “ The cosmos was so moved by such great love and became united!” And now they’re united. So they don’t war against each other, they don’t compete against each other. And then the universe will be at peace, the world, different worlds with different planets will at peace. Not just our planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-06   2827 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-06

วิธีการที่แท้จริงสำหรับสังคมปลอดคาร์บอน – คัดสรรจากคำบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:46:27

วิธีการที่แท้จริงสำหรับสังคมปลอดคาร์บอน – คัดสรรจากคำบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Actually, this is one of the other ways to contribute to our planet Earth. Animal industries are the number one killer of all killers on this planet. The meat industry is the number one killer, is the number one murderer, and a legal murderer - and we endorse it! We accept it! This is all our wrongdoing, it’s all our fault. Even if we don’t have compassion for the animals, please do have compassion for ourselves. Do not eat poison and continue to suffer more in the hospital with all kinds of treatment related to it. So, if we want to make a rapid, effective difference now, we must stop the methane generation at its largest, original source - that is, the livestock industry. The livestock industry is also the top source of another, major greenhouse gas - nitrous oxide. The vegan solution. It is a true solution, yes, and it is the most effective way to save the planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-07   2619 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-07

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:36:05

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Then how can we tell that our Master is enlightened and others who wear fashionable clothes are not real Masters? We should look at how he gives initiation. We should look at how he lives and how he acts. Also, we should look at what his power is like. Can he manifest infinite bodies? How we heard from his disciples about seeing their Master’s manifestation? Does the Master save his disciples from suffering? Can he resolve problems inside and outside? Color doesn’t matter. We look at the time he lives, his work and the number of sentient beings he saves.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-08   7834 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-08

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:34:43

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

When we think of others, we become lonely. If we are focused inside, we don’t feel that way. We are here alone and not protecting ourselves while thinking of a person or many others. Any bad influence can come upon us. This worldly influence can easily interfere with our magnetic field at that time. This worldly atmosphere can influence us. That’s why we say that a Master takes on the bad karma of all beings. A Master thinks about them all the time. Whomever you think of, you give him your merit in exchange for his bad karma. Because you only have merit and he only has bad karma.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-09   2263 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-09

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:31:07

เสื้อผ้าของอาจารย์แท้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

If I don’t know and my brain dose not record all this, it will surely be much better. The natural power will control and slowly transmit it, and slowly transmit it. The brain won’t hurt so much or be so anxious, and excessively transmit it. So sometimes an enlightened Master does not want to show up obviously for others to see or pray to, because He wants to protect Himself from suffering and mental torment, in order to feel more relaxed and stay longer in this world to help sentient beings.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-10   2439 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-10

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:38:26

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

I told you I'm only lonely among humans. I'm not lonely when I'm alone. I feel blissful, I feel myself, I feel good, good, good, good! So now and then if you want to take a rest, you find somewhere that's more alone. You will not feel lonely, I promise. Or maybe you will, I don't know, maybe. You are not me, I'm not you. I never know, but, that's the way it is, with me.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-11   3000 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-11

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:37:53

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Even though sometimes we have a place that we do not feel is up to our liking, but if we somehow believe that it is for us because Heaven wants to give it to us, or we trust in God or trust in Heaven, or trust in Master power and just accept it anyway, then later, even if it’s bad, it will turn into good. Or we will somehow use it as a step to go to a better place. Because we passed the test, or maybe because we are so spiritual that Heaven is touched.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-12   12341 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-12

การรวมกันของจักรวาลและสันติภาพในจักรวาลผ่านรักแท้ที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:22:30

การรวมกันของจักรวาลและสันติภาพในจักรวาลผ่านรักแท้ที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

One country after another are having more peace. But it has started slowly already before Korea. It’s just Korea is the most striking event. Just in one day they regulate everything. That is a wonderful victory. That’s the best example for all in the world. They will, everybody else will be coming together. Berlin was also a good example. Korea half and half and it was boiling. Berlin was cool when it happened. But, Korea was boiling hot. And suddenly turned cool. It takes very big courage, wisdom, and strength from these two wonderful leaders of Korea.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-13   2651 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-13

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:35:39

การยอมรับและไว้วางใจ ในสวรรค์-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

How to treat each other without this, without too much emotion? Think about it first before you want to say something. Consider yourself the other person, she might have some reason. Everybody has to talk. Talk it out.. You will find that many times, surprisingly, the person doesn‘s even know what you mean. Maybe when you‘re working in some difficult situations, and it seems like the communication doesn‘s go well, that, you could be very upset, very upsetting. Don‘t forget we all have personalities and characters and backgrounds. And ego, of course. This is the problem. So whatever happens we just accept it. Very difficult to work together, especially when you do something for the world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-14   3470 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-14

รักและคุ้มครองชั่วนิจนิรันดรจากผู้เป็นอาจารย์แท้

00:24:40

รักและคุ้มครองชั่วนิจนิรันดรจากผู้เป็นอาจารย์แท้

And you will be very, very happy from today on, because you will see your life for the better, all the time, all the time. Not just one day, two days, but every day. Every day is new for you. Every day is a wonder, is miracles. Every day is a miracle. Every day is miraculous. There are many miracles (that) will happen. But it’s not miracles that we seek. It’s just the by-product of the power of God that is reawakened within yourselves and will take care of you in every way possible, so that your life will never lack anything.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-15   2845 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-15

อาศรมที่แท้จริงอยู่ภายในเรา

00:22:14

อาศรมที่แท้จริงอยู่ภายในเรา

Of course it’s nice if we have an ashram, but if not, we can still practice spiritually. The ashram is inside us, and Master is also inside us, so don’t worry if we don’t have any properties. Our homes are also our own ashrans. As long as we have a tranquil mind, a peaceful atmosphere, we can freely meditate by our selfves, it’s good enough regardless whether we have an ashram or not. Both new and old places are very good. Have a happy and progressing spiritual practice.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-16   4813 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-16

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:30:38

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

So everything, whatever I can, I tell you, but the rest I trusted you. I let you develop, you make a mistake, and then you correct it, and you grow. Very good like that. And you are not obliged to do anything for the world, or for me. I’m very proud if you do it. Because, just like Master like disciple. I like to do things for other people. But it’s not an obligation. I just want you to be the person that you want to be. Of course, the more noble, the better. But you have the right to grow slow or you grow fast.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-17   5530 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-17

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:33:30

ช่วยกันอนุรักษ์โลก – เรื่องราวที่พบความสำเร็จด้วยรัก-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

The attraction of love, of peace and harmony. You feel like you are doing things with success. And that’s really a reward. Same story, but in different country, different people, then the story, the angle looks different. In some areas, also looks, feels so depressing, and saving the world is like climbing Himalayas or something. And in other planet, it’s easy, every day loving, cooking, and happy happy. You have to love what you do.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-18   2781 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-10-18
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.056s