ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
241 - 260 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

การประหยัด: มันเริ่มต้นที่โต๊ะของเรา - ตอนที่ตัดมาบางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:40:16

การประหยัด: มันเริ่มต้นที่โต๊ะของเรา - ตอนที่ตัดมาบางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Please take care, please do something. We should decide that we can do anything at all in our power to preserve our lives on the planet. Vegetarian(vegan), sustainable energy, plant trees and,we pray. Choose a vegetarian,(vegan) diet, then all will cool down, all disaster will disappear. We will see how simple and happy life can be and how we will think clearly, and how our heart will be more open, more blissful. Live a frugal and saintly life,the virtuous life, the life without guilt. We will have the chance to keep this home that we so love, also for our future children.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-09   2546 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-09

เรื่องราวในพุทธศาสนา: นางปุณนาทาสี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:37:04

เรื่องราวในพุทธศาสนา: นางปุณนาทาสี-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

There was a joke, the disciple asked the Zen Master, “Master, I ask for nothing, I just ask you please bring me to the land of eternal peace.” And the Master said, “Yeah, even if I can, it won’t be peace anymore.” Looks like he knows. The Master knows everything. And there was a film called “Lost Horizon” also. And they found a place called Shangri-La, the lost people. They found a place called Shangri-La, they call it “Lost Horizon.” They said, “Oh, it’s peaceful here, if the world people would know here, it’s so peaceful!” They said, “If the world people know, if they come here, there will be no more peace, no more peace, no.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-10   2419 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-10

เรื่องราวในพุทธศาสนา: นางปุณนาทาสี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:32:33

เรื่องราวในพุทธศาสนา: นางปุณนาทาสี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

This is a story of when the Buddha was alive with reference to Punna, a bondswoman of the treasurer of Rajagariha. The story goes that one day, she pounded rice away untill late at night. Punna saw the monks making their way along the mountain. She thought to herself, “How come the monks couldn’t sleep? It must be that some monk who resides there is sick, or else is suffering from the bite of some reptile.”When Punna saw the the Buddha, He said to her: “My disciples are assiduously watchful and therefore they do not sleep.”At the conclusion of the lesson, Punna was established in the fruit of stream entry.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-11   2402 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-11

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:41:59

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

This world is full of give-and-take people. And enemies, when they come back, it’s not always like husband and wife. It could be also within the family. But the solution is always love and forgive. And don’t blame anybody. Maybe he or she is there to test your strength, to boost your courage more into spiritual practice. So you have more faith in God, you pray more fervently and sincerely. Meditate as much as you can. Meditate anytime. Always remember God and Heaven. Because this period is a period of grace now.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-12   3147 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-12

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:29:35

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The animals are more sensitive and more spiritual. They understand everything. It’s more difficult for humans because the system of our body and our brain is very complicated. Because of the complicated system, we can be human beings and have many abilities. However, also because of this complication, we have a lot of trouble and obstacles. The brain is our friend as well as enemy. It’s very complicated. It’s because our system is too complicated, with many physical functions in order to resist this or to prevent that. And in turn, they become our obstacles.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-13   2922 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-13

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:32:22

ทำสมาธิมากเท่าที่เราสามารถทำได้ ในช่วงเวลาผ่อนปรนนี้-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Because this world is the world of give and take, most people who had problems with each other in the former lives, come back to iron it out. She just asked about the question how to control this mind, to make meditation progress quicker and all that. I said if you know when you’re wrong, then you just change it quick. The past karma, Master changes it. The fixed karma in this lifetime, we can minimize by doing good things. On one hand meditate, and the other hand cleansing the karma by doing good things. I do everything, inside I do it for you, but outside it doesn’t look like anything.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-14   5529 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-14

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

00:23:27

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

Some retreat is more restrict like you cannot even call on the phone. Because there are some rules like that in the different retreats it’s like that. Other retreats I have constant conferences with the different Heavens and dimensions and constant working with them. Therefore, I cannot be interrupted and disturbed by worldly thoughts or worries. Just have to banish all that. Otherwise the Connection with Heaven will be lost quickly. The result of this retreat, well, I cannot tell too much detail but I saw 30% up from the veg section. Thirty percent more from the world. In the world there were 30% more of the veg trend.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15   3071 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-15

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

00:24:32

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

Master has to be appointed by Heaven and luckily you are not. Even in the shadow words there are different degrees of coarseness or refined quality of the soul, that covers the soul. And if they have seen the Master and tyey’re initiated by Master, and sincerely practice- but I mean sincerity from inside as well- then they can be a Master in this lifetime, but rarely. So, practicing spiritually is a very delicate thing. They say it’s like the razor edge. Heaven and Earth, the line between Heaven and Earth is like a razor, so thin line, like a razor’s edge. Just a littel movement, a little deviation in your head, in your mind, your thinking, or your actions altogether, then you drop.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-16   2842 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-16

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

00:22:20

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

“It’s kind of a surge of upward tendency for humans, yeah? Even some unexpected events, like people don’t import meat anymore, people don’t import livestock anymore or export livestock anymore because of concerns for animal suffering, etc. This has never been heard of before. Not openly like this, you know what I mean? Even post it on the Internet for everyone to see. Leaders of the world.” “And many more, many more, many more, many more things. There will be more things coming that are more positive for this planet. More positive, more upward, more enlightened, more peaceful, and more loving and kind. Yes, will be everywhere."
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-17   3054 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-17

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

00:25:14

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

In the beginning was the Sound ,the Wold. Means the Sound of the melody, the music, the vibration, the energy. But with heavenly ears, the inner ear not the outer ear. The Sound was with God, and the Sound was God. Not just from God. Not just with God. But the Sound “was God.” And everything that was created, was created by this Sound. That’s why the Sound is so powerful. So the Sound is more powerful than the Light even. So that’s something new.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-18   3137 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-18

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

00:24:10

เร่งพัฒนาการและวิวัฒนาการของโลกเรา ด้วยพลัง Divinenity (ดิวายน์นีตี้) DiZ (ดีซ)-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

Master, (Yeah.) You go up to all these high levels when You meditate and on retreats and stuff. How are You able to come back down and concentrate on the physical work that we do? It's just automatic. It's just automatic, because it's my work, my mission, understand? (Yes, Master.) That's what I'm here for. For the disciples, for the world, yeah? I cannot avoid it. Otherwise, too good, just stay up there or go. Go Home. But if I go Home, what's good to anybody.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-19   4035 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-19

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:31:07

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Studies show that eating locally is not as good as eating vegan. Because organic meat is actually not eco-friendly at all; it requires even more land and more energy than the non-organic meat farming. Another good way is to generate more positive energy: do good deeds and be loving and kind. This is what will create a shield, invincible, to protect us and the planet. In order to neutralize the effects of global warming, we must stop the raising of livestock, to kill for food. The government has to really broadcast about it. Just like they ban the smoking, so it is banned, it is done.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-20   3188 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-20

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:32:22

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Stop the use of all animal products and the globe will quickly cool down. We can still continue developing all the other green technologies, after the planet is saved and we have time, which are very good in helping restore parts of the overall planetary balance. But the first and foremost must be the veg diet. And with that approach, we are working toward being able to save the world, because the switch to the animal-free diet removes all the methane production and its associated pollutants - to say nothing of the animal cruelty - will help reverse these planetary disasters, in order to help the environment and save lives, we first must be veg.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-21   2538 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-21

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:28:33

หนทางเดียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน:เป็นวีแกนข้อความที่ตัดตอนมาจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

We should try to enjoy nature and preserve the natural environment. They are always good for us. That’s why I don’t allow people to cut the trees where it’s not necessary. The weather has changed in many places drastically because people cut too many trees and they cannot grow fast enough to replace them. And the weather changed and the rain has been washed away instead of being preserved in the earth. Because the trees, they attract rain and also they keep the water. And it flows slowly down and they preserve the mountain, also preserve the stream and the river and all that.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-22   2576 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-22

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:24:24

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The systems in many countries, like the water system, are so wasteful. They use all clean water for toilet and bathroom and everything. It’s a lot of waste of energy and water. I think should use two systems, one for washing and flushing, and one for cooking and drinking. You can use the recycled water for gardening or for bathrooms. Rainwater is very good for drinking, less money, less karma. Try to just simplify life and use less resources. You use the eco-friendly lights. Outside in the yards, you can buy those solar lamps.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-23   2363 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-23

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:25:23

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

We try to save whenever possible, wherever possible. okey? Not because you have money that you should spend it on electricity or water when it’s not necessary. Most of the clothes I wear outside, at home... no,all of my clothes I wear when I am not with you, never iron, nothing. I forget what the iron looks like, since a long time already. Why? Just anything will do, why have to, yeah? Why have to iron it? Over here or in any center, we can also use the rain system, the rain collecting system.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-24   2444 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-24

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:23:26

ใช้ทรัพยากรน้อยลงและทำให้ชีวิตง่ายขึ้น-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

And I would like them also to remember that we are not the physical body. There’s no need to bug, to touch, in order to get blessing. Even if you don’t see the Master’s transformation body at home, you heard many disciples say that she is everywhere. If you need, she is there. And even if you don’t see, you can feel she’s there with you. So there’s no need like touching in order to get connection. Eye contact, that’s even more important. That’s why I keep looking at you all the time. Not because you’re handsome or pretty or anything. But you are also. You’re very beautiful. Beautiful, beautiful aura.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-25   2554 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-25

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:47:34

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

Today we are blessed to present “Funny Non-Saints Stories”. There were some jokes here: “Phoenix horse” “Only twice and you guessed correctly” “How could I demand payment of all your debts?” “Couldn’t find any lawyers in our Heaven” “The ones who know tell the ones who don’t know”“Striking once is enough” “You know whom you’re talking with?”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-26   2586 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-26

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:37:09

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Tam Eccentric took his wife to the movies. It happened to be on a Sunday, so there was a big crowd outside at the ticket counter. And the two of them were elbowing their way through the crowd. While doing that, he was punched on his right side by a guy standing behind him. Oh, it was really painful. He turned angrily to see who it was. He said, "Are you serious, man?" The guy behind him was an ex-world champion boxer, he said, "I am serious, not kidding; I punched you for real." He saw this man's biceps bulging out like elephant's feet. So he gave a friendly smile and said, "If it's for real then OK. I hate anyone punching just for fun."
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-27   2477 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-27

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:35:14

เรื่องตลกที่ไม่ใช่นักบุญ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

We are normally from Heaven. And we are almighty, we are powerful and glorious. Now, we come here in this physical world and we’re bound in this physical prison; therefore, we catch mice. The mice in this world are money, fame, name, profit, competition, fighting, bickering, bittering, and back biting amongst each other. These are all mice! And pitifully, we enjoy it. So I think we should always remember our own real “Origin.” So, never always give in to the negative power of this world.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-28   2507 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-28
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.051s