ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
221 - 240 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

เรื่องราวในพุทธศาสนา: เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมกับผ้าไหมสีขาว-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:36:58

เรื่องราวในพุทธศาสนา: เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมกับผ้าไหมสีขาว-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

At one time, the Buddha was in the Sravasti country. There was a noble rich man who had one daughter. And you can rank her top one or two in the country from all aspects. The moment she was born, she had a piece of white silk wrapped her around her body. The two parents and the girl went to pay obeisance to the Buddha. And then she said, “Obeisance to the World Honored One. The human body is difficult to attain, difficult to have. Please have mercy and accept me to be one of your nuns, so that I can continue to practice the liberating way of Dharma.” And she was very, very diligent in her practice. Not very long after she attained Arhat. Ananda knelt down in front of the Buddha, and asked, “Obeisance to the World Honored One. Tokli Bhiksuni in the former life, what has she sown as good deeds and merit? So that today, in this life she had a chance to meet You, and then practice not too long and became already arhat. Could you please tell us?”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-20   2555 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-20

เรื่องราวในพุทธศาสนา: เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมกับผ้าไหมสีขาว-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:32:33

เรื่องราวในพุทธศาสนา: เด็กหญิงที่เกิดมาพร้อมกับผ้าไหมสีขาว-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Because one person, even if the Buddha sows affinity with one person only, if that person becomes liberated in the far, far, far future, when the Buddha becomes Buddha, then many of five, six, seven, nine generations will also be liberated. And then it affects his friends, whoever is around him, also affect other people around. How come many people make offering to the Buddha, for example, or paint the stupa and all that, supposed to be a lot of good merit, how come they don’t become Arhat, or they don’t become monks, or they don’t get enlightenment right away? Because the different karma bears fruit at different times. Whatever Buddha did, He always transferred this merit to Buddhahood, for forward Buddhahood.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-21   2573 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-21

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:35:19

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

“You see, the problem is we all have love inside for, maybe for family members, for husband, for wife, for children, but we don’t just express it. We just think that they know it. How? Maybe they know, but they like to hear. Even if I hear you saying Even if I hear you saying the way you express your love for me, it feels so nice.” “But it’s difficult to find such a man. Your inheritance ma
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-22   2581 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-22

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:36:07

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

“I’m learning from my assistant, and here I come with advice. When you take the ticket from the toll, from the machine, you don’t just put it anywhere, you put it in the compartment, where it doesn’t slip down. Even if you are an excellent driver, the other drivers maybe not as excellent, and he might kiss your butt or your front nose. And also if you want to set the GPS, you do it while the car i
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-23   2465 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-23

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:35:53

การเปลี่ยนสวรรค์และโลก-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

“He swims all night to protect his nest in that freezing temperature in the north of France. Even two, three degrees is very, very cold. I have a tent and I still feel cold. But he’s just circling around in the water. He doesn’t go to sleep. My God, what a devoted parent. If we are so devoted like that, we could become Buddha, all of you, in no time. But it is a funny thing that we are also very d
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24   2724 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-24

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:37:43

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

You see, the dead is stronger than the living. Same with dead Masters, they’re stronger than living Masters. Our life is like that. You see how many dead Master are famous and how many people worship them every day, every year, every time, every minute. You see for yourself, our world is upside down. But when we want to learn something spiritual...when people want to learn something spiritual, they all turn to dead Masters. And when you tell them that they need a living Master and all the dead Masters had done Their job and gone, they say you are a heathen, you are a atheist, and you are such-and-such. And thousands, millions of people would bow to the dead Master or to the tombs of the dead Masters, but never think to go to find a living Master to pay homage to.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-25   4662 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-25

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:44:34

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Just to express somebody who is homesick, somebody’s feeling who is homesick in the afternoon. When he saw the smoke from the country house and he saw the sunset……and he remembered his homeland. We should also share the feeling as we always feel homesick for our heavenly abode. The illusionary dream will be broken. This life is very crazy. If we remain not crazy, we cannot, we will be crazy. Oh, misfortune and sadness. Were you not born of God either? But nobody wants to have you. Yet, they all dwell in my heart.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-26   2730 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-26

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:41:07

สิ่งต่างๆกลับหัวกลับหางในโลกของเรา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

This tells the story of a princess of Âu Lạc (Vietnam) who was married to the king of the neighbor country, for the peace treaties between the two countries, in exchange for some land, to enlarge our country, and to make peace with the neighbor. She sacrificed her personal love for the nation. And the man who was in love with her even had to escort her to the other country and left her there. But later, when the king died, he came and snatched her back. But it was a very dangerous situation. They succeeded. Happy ending. Ends good, all is good. This is beautiful, but alone makes no sense. Beautiful!
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-27   2819 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-27

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:31:53

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

If “thou should not kill,” we should not kill other beings. If we kill, then that will bounce back to us. “As you sow, so shall you reap.” Whatever you give out will come back to you eventually. Because the vegetarian (vegan) diet is good for you, it would purify your spirit, purify your aura, and make you clear, inner and outside, and protect you. It’s not only for me. It’s not for the precepts that you should eat vegetarian (vegan). It’s for loving kindness to other beings, like animals, that you should be vegetarian (vegan). So that’s the way of love.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-28   3035 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-28

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:35:13

วิถีวีแกนหนทางแห่งสันติภาพ ข้อความที่ตัดตอนมากจากการบรรยายของสุพรีมมาสเตอร์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“We must not forget that we are living in the same world. Ours is not the only country in the world. Some countries seem to have forgotten, or choose not to remember, and thus wars occur. That’s why I say spiritual practice is very important. If we practice, we wouldn’t think of harming people. What really is a spiritual practitioner? Spiritual practitioners understand their inner Self and believe
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-29   2431 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-29

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:33:50

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

The spiritual divine connection has many outlets. Like, some in here, some in there, but it all goes back to one main spiritual power connection up there, in the Extreme Cosmic Region. So I could either have it here or have it there. If it has it there. Some connections are in different areas. Just in case I need it. Some areas have more spiritual connection, divine connections than some other areas, and some have specifically more of this kind than that kind. But that does not mean the other places don’t have, it’s just a different mixture.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-30   2954 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-30

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:33:06

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

Nutritional Reorientation that means people that day, they can tune in and become vegetarian or vegan immediately. And for the Life Potence, it’s also for people. So that they can have a better quality of life. Whatever we can make use of depends on our level, and our merit, that also. So if propose peace or encourage people to make peace, it’s not just for the victims, but for the person, the one that instigated the war, the war-maker. So peace is for everyone.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-31   2745 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-08-31

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:33:44

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

I just have to meditate more and don’t see you too much. Because I have to meditate for the world and for the universe as well. I need ten hours, at least ten hours, so that I keep the head above the water. You meditate more, you go higher and you get more power. We have all that store in the Cosmic Extreme Region, but the world doesn’t have a lot. Because the guardians just leak out a little bit every day. My soul must personally go in that region to tell them, how much they should give through me.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-01   2782 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-01

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:29:50

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

Telepathy it is not a very important attribute. We have languages. We have internet. We have automatic translators. So you just push a button. No need to think, no need to meditate. I think it’s better we don’t have telepathy. That’s why I think Heaven took away our ability to communicate inwardly, telepathically. Maybe it’s a blessing in disguise. It’s best if we pray for spiritually-related things. Otherwise, if it’s good for us, let Master or God decide.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-02   2901 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-02

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:30:19

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

Nutrition Reorientation that I had brought down, for example, Peace from God, where is God’s Love, where is God’s Light. So even how much power I brought down, I still have to continue. It’s not enough. They still continue killing, and then they nullify this power. I just have to draw a map to show where that position is. In the beginning it was very difficult. Concentration is important. I even had time to write a song for God. When I was so thankful of all the help and the guidance of all Heavens.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-03   2855 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-03

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:31:51

บันทึกประจำวันการเชื่อมต่อกับพระเจ้าของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

In the Extreme Cosmic Region, spiritual so-called supply stores, the stores, are like 150 square meters each. In this physical world, if you want to connect to this storehouse up there in the Cosmic Extreme Region, there is a tube, And the entrance is only ten inches wide and one-and-a-half meters long. Just only the soul can come in. But this little tube is compact with powerful spiritual blessings of all kinds. It’s not always open. No power can ever open it. Except for the guardians and the Master who’s supposed to be there. And the guardians, they work in shifts also. And every seven years, they change.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-04   3020 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-04

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:40:04

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The Chinese are very good! They are very devoted to Master. Wherever I go, the Chinese welcome me very cermonially. Your group has only a few people, what for you want to climb mountains, cross the seas? Do it gradually, OK? When your finance is abundant, agreed? When God and Buddha bless us, then it’ll come naturally. If not, then we stay wherever we have, as long as our heart is pure. Our heart is pure, prosperity is inside us, Heaven is inside us, we’re happy, joyful. And if...many people come here...if they say our place is not good, perhaps they don’t have affinity. We come to find enlightenment, not to look for high-rises, right?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-05   2618 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-05

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:40:19

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

“Supreme Master”is the wisdom of a spiritual practitioner. We’re the children of God, so we are also the Supreme Master. Calling that title to remind ourselves that we are the Supreme Master, we have the Supreme Master inside. And saying it to remind ourselves of our Supreme wisdom, to remember our brilliant wisdom. Don’t have to attain it. You already have it. You just don't know it. Everyone has Buddha nature within. You already are the Supreme Master even before you practice. We practice in order to bless the world, then later the world will be lifted higher through our practice.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-06   2477 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-06

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:46:07

พลังของอาจารย์ที่มีชีวิต-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

So the transmission goes through space and time. And it’s not necessary to have any method at all. So actually, there is no method. It has to be Master Power only. If any Master has that, He can do what He wishes but He transmits it to you. The Light and Sound is not method, it’s awakening of faith. Awakening of the Self. And if a Master has enough power to awaken that, open that door for you, you
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-07   2594 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-07

การประหยัด: มันเริ่มต้นที่โต๊ะของเรา - ตอนที่ตัดมาบางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:41:02

การประหยัด: มันเริ่มต้นที่โต๊ะของเรา - ตอนที่ตัดมาบางส่วนจากการบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

We have to be frugal, starting from the table already. We should not eat too much. We should just eat enough, or even a little bit less, so that, number one, physically and practically speaking, we can last longer. The more we eat the less we will have, and other people will be hungry. And spiritually speaking, we should not eat too full, even with vegetarian (vegan) food. Eighty percent full is enough so that God’s Light and wisdom can be also filling our being with a better understanding about what to do with ourselves and how to help others and how to live a true humane life while we are on this planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-08   2401 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-09-08
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.057s