ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
181 - 200 ของ 354 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:29:55

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

If we believe in the Master power and do what is good, what is taught, I mean morally, spiritually, then we can change the destiny of the nation even. Not just our own destiny, but the destiny of the whole nation. Because, not the whole Formosans (Taiwanese) are my disciples. Just a portion of them... even a small portion. The whole Formosa (Taiwan) knows me, of course, because of television and n
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-11   2930 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-11

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:36:28

อาหารที่สันติและรักใคร่-ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

Yes, it’s very difficult to live in a big city. You feel pressure and more lonely than when you live alone in the mountain, truly like that. If you don’t believe me, just go in the mountain alone somewhere, without anybody. You will feel, not lonely at all, no fear, nothing. Don’t ever feel lonely at all. I tell you the truth like that. If I’m free, no obligation, no dogs, no disciples, no work, I
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-12   3012 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-12

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:37:20

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

You see many good news nowadays. Even the big, great, grand China has ordered, laboratory meat. I mean no-meat meat instead. You know how many people in China. The Chinese government, the most powerful one! They can tell their people what to do. And their people will listen. More than any other countries on the planet. I have very big faith in Chinese government, in their power, in their influence
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13   2578 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-13

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:37:04

สวัสดี ยุควีแกนใหม่เต็มไปด้วยความหวัง-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

We humans had been controlled too tightly before. If those beings controlled didn’t want to do bad things, the negative force would come to persuade them and turn then into bad people. So the negative power, the bad karma, is still here on Earth. They can’t be ridded so fast. Thank you, all of you. Thank you, all of you for being good practitioners. That helps a lot. That helps the world a lot. An
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-14   6332 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-14

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:41:57

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

“This day, when the sun had just set ...” “and the sky had begun to darken, there were two beings from Heaven, flew down to where the Buddha was and asked … and came to pay homage to the Buddha, from Heaven.” “And then after they prostrated to the Buddha and circumambulated Him three times, They respectfully came in front of the Buddha and asked Him thus: ‘Praised be the World-Honored One, the mos
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-15   3674 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-15

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:37:29

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

So, the Eight Ways are this: The first one is like the Five Precepts that we have. No killing, no harming. And second, no stealing. The third is no sexual misconduct. The fourth is no lying. The fifth is no alcohol or intoxicants. Now, the sixth is you don’t sleep on a high or large bed. The seventh ...You don’t go out singing, dancing. The eighth is that you cannot… You eat only one meal a day, a
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-16   2439 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-16

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:38:14

ศีลแปดแห่งวิถีพุทธ-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

You don’t know that many of the animals in the animal kingdom, they hide their magical power – even dogs, cats. They don’t show it in front of you, but they have magical power. That’s why sometimes maybe you adopt a dog, and suddenly your sickness is gone, and your family becomes more rich, or your … some problems are gone away. They do it quietly to help you, to repay your kindness, or because th
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-17   2603 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-17

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:35:23

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

(Dear Master, thank You for teaching me the Quan Yin method. Among the evolved souls in the Universe, Master is more advanced than all other souls by billions of years. Master invented or discovered the Quan Yin method, and Master is the Sound current that came back to save sentient beings. Master also established many spiritual worlds so that people who practice the Quan Yin Method can learn acco
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-18   2666 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-18

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:40:52

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

(Number one is, how do you notice that Master is within you after initiation? ) After initiation. They know it. You see the Light, that’s the Master. You hear the Sound, that’s the Master. It’s not the physical that we refer to. The Master is yourself. (What happen if Master passes away?) I help you to find your Master, which finally is yourself. You got it all wrong. That’s why you
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-19   2640 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-19

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:44:13

ศีลมหาสนิท-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

(Hallo, Master. I would like to ask a question please. When I think positive things, the negative power will follow. For example, when I am thinking about the Buddha, there is some negative power attacking the Buddha.) You can’t attack Buddha. So don’t dream of it. Our brain just thinks about nonsense. Just do your best to control it if you can. If you can’t control it, just let it be. If it’s too
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-20   2576 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-20

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:40:11

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“(What effect does meat consumption have on biodiversity?) Charlie, meat consumption has a huge destructive impact on biodiversity, which is essential for our Earth to function and thus must be preserved. No matter how small, each species has a role to help balance our ecosystem, scientifically proven. And yet, consumption of both fish and animal flesh continue and are wreaking havoc on biodiversi
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-21   2237 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-21

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:39:37

วิธีที่ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของดวงดาวของเรา - ตอนที่ตัดมาจากการพูดคุยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“Furthermore, I would mention a few of the problems the United Nations and others have noted are coming from livestock raising and meat consumption. First, depleted land and forests: according to the United Nations, livestock is the main reason for deforestation and the loss of our vital trees, which in turn is causing tragic declines in natural biodiversity. Livestock raising is also among the to
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22   2332 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-22

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

00:39:50

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

The greatest source of methane on the planet is from livestock, so to be a vegan is the fastest way to reduce methane, thus bring cooling to the planet successfully and fast. Meat industry should be cut. That will help the planet. That will help to reserve our water, to refill our lakes and our rivers again. Fishing contributes to global warming primarily by disturbing the complex ecosystems of the world's oceans. Stop eating the flesh; stop killing for food; stop eating the fish. This will help restore the balance of both the ocean and land, immediately.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-23   2445 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-23

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:36:43

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

The livestock industry is the top greenhouse gas generator. The last published findings from the United Nations in 2006 told us that the livestock industry causes greenhouse gas emissions more than all the world's transportation sectors combined - aeroplanes, trains, cars, motorcycles, etc., altogether. We could change in order to help solve the climate problem. Just leave one piece of meat and we have everything else as it is right now, and more later on, as the forest will regain its strength and grow back to the lushness situation again and then attract more rain and protect the soil and cool the planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-24   2698 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-24

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

00:37:34

ช่วยดาวเคราะห์เรากำจัดการผลิตเนื้อสัตว์ส่วนที่ตัดตอนของการสนทนาของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

Because if we eliminate animal livestock raising, then all the methane - the major cause of global warming - will be gone. Scientifically, just "no meat, no heat." Compassion is not from Heaven. Compassion is not the vegetarian (vagan) diet. Compassion is inherent within all of us. The vegetarian (vagan) diet the proof of it: that you have compassion, that you don't want to eat others. Praying a lot, praying a lot all the gods and goddesses, all the divine beings, all the angels, to help us to manifest themselves physically onto this planet and help each and every citizen of the world to awaken to a compassionate lifestyle so that they can escape from this dilemma.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-25   2784 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-25

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

00:37:58

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 1 ของ 6 ตอน

(Hallo, Master. Master, we would like to know, for how many more years is the planet saved now due to the grace of Heaven and Master’s deep meditation?) That was on the 28th of January, and it’s… “planet’s extended life,” I wrote it here, “62,352,043 years.” Rest assured that the planet will stay much longer, hundreds of millions of years and I have made an arrangement with Heaven that the planet
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-26   2800 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-26

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

00:34:04

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 2 ของ 6 ตอน

Anything for peace is worthy to pay, and then it'd be done. Have to put down the pride, both sides, and really concentrate on the welfare, development, peace, and prosperity of their own people. So everyone does want world peace. You see Cote d'lvoire is already at peace. South Africa at peace. Serbia and...(Kosovo). Bahrain, Yemen already no war. (And Sudan and South Sudan). Peace between China and United States. We see it too, happening. We pray that day will come soon. It will be done. Has to be done.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-27   4566 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-27

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

00:36:30

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 3 ของ 6 ตอน

It’s just that when you are up there, you have more power. To repair the universe, to uplift consciousness of all beings. Bypass or change the laws of karma. Have to respect the law of the universe. The soul keeps going. The soul is the one who maneuvers and who enjoys and who takes in all this power. And the heavenly management will store all my spiritual merits. Time is very precious. In one second, I could earn billions and billions, billions and billions and zillions and more spiritual points in order to help all mankind and the universe. The more you meditate, the more you will get it. I can use it for uplifting the consciousness of the world and many other worlds. Uplifting all the planets.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-28   3003 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-28

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

00:43:29

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 4 ของ 6 ตอน

But the animals, they have more Positive Quality. But the human has the advantage, is that we can change, we can develop it. We can make it better. We can meditate, we can do good things, and then this Positive Quality, just like spiritual merit points will increase. Average human: from 3% to 40% PQ. And from 10% to 30% EQ. And for Sainty Quality they have from 0% to 20% SQ,and for GQ, Goodness Quality, they have from 0% to 20% GQ. All kind of god and godness. Sometimes they also come to congratulate me, not just protetion or warning or scaring me off. They are just like everyone else. They can manifest as animals to lead you when you are lost or comfort you and giving you bright ideas through telepathy.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-29   2894 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-29

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:40:15

แผนสันติภาพทุกแผนจะแล้วเสร็จ-ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

Disciple: Master, could we know what happened to You when You negotiated to save the planet, and what price You had to pay for that? Master: Physical price. Cut up the whole body, almost. Every part of the Master’s body is for sacrifice. Sometimes I just have to take a little bit for you. Otherwise, you’d die or you’d have to bad accidents or something. That’s why we all have to be very care for about what we do, what we eat, what we think, what we wish for. We have to always wish for noble things, just to know God, to be one with God, then everything else will just smooth out.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-30   3069 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-07-30
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.045s