ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 1641 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

38:51

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-22   2905 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-22

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

46:56

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-24   2131 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-24

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

44:51

ให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณ กับเด็ก ๆ ของเรา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-25   2071 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-25

บทเรียนของลา: ใช้ทุกวินาทีเพื่อทำสมาธิ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

37:03

บทเรียนของลา: ใช้ทุกวินาทีเพื่อทำสมาธิ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-26   2227 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-26

บทเรียนของลา: ใช้ทุกวินาทีเพื่อทำสมาธิ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

1:06:24

บทเรียนของลา: ใช้ทุกวินาทีเพื่อทำสมาธิ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-27   2098 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-27

เรียนรู้จากคุณสมบัติที่สูงส่งของสัตว์-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

38:58

เรียนรู้จากคุณสมบัติที่สูงส่งของสัตว์-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Even though these are human emotions, they were very sincere and pure, they were very, very precious. It’s just like the way animal friends love you. And when they die, you feel like you’re being cut with a knife. It’s an unthinkable, depressed feeling. Many people love animals very deeply, because they keep sending you a kind of love. When you feel upset, they know it and they would come to comfort you.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-28   1946 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-28

เรียนรู้จากคุณสมบัติที่สูงส่งของสัตว์-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

37:50

เรียนรู้จากคุณสมบัติที่สูงส่งของสัตว์-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

This love is different from that love. This love is different from unconditional devotion. Sometimes when we love someone, it’s because that person benefits us. That’s too easy. People love one another because it’s mutually beneficial. But when circumstances change, will this love still exist? That is a different issue. Animals can die for us. Don’t say that they don’t understand. When circumstances arise, you’ll know that they understand, and they have sympathy and deep love.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-29   2222 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-29

เรื่องราวของพุทธ: บุญของการถวายอย่างจริงใจให้แก่พระพุทธเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

31:33

เรื่องราวของพุทธ: บุญของการถวายอย่างจริงใจให้แก่พระพุทธเจ้า-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

When Buddha was alive, he just went around to let people make offerings to him so that the people, whoever sincerely made offering to him would have immeasurable merit, and attain enlightenment in the future life, or in this life. It’s not how much they offered, but their sincerity and respect for the Buddha.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-30   2964 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-30

เรื่องราวของพุทธ: บุญของการถวายอย่างจริงใจให้แก่พระพุทธเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

37:55

เรื่องราวของพุทธ: บุญของการถวายอย่างจริงใจให้แก่พระพุทธเจ้า-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

When Buddha was alive, he just went around to let people make offerings to him so that the people, whoever sincerely made offering to him would have immeasurable merit, and attain enlightenment in the future life, or in this life. It’s not how much they offered, but their sincerity and respect for the Buddha.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-31   2789 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-10-31

ปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

1:04:06

ปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกของเรา-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

We live in a community; the world is a community. We save whatever possible, so that everyone else also may have a little chance to use something. Not because we could afford it, then we just go berserk and using anything and throwing anything and wasting everything. It’s not like that.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-03   6711 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-03

ปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

55:09

ปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกของเรา-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

We live in a community; the world is a community. We save whatever possible, so that everyone else also may have a little chance to use something. Not because we could afford it, then we just go berserk and using anything and throwing anything and wasting everything. It’s not like that.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-04   2773 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-04

งานที่แท้จริงของเราคือการนั่งสมาธิ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

33:21

งานที่แท้จริงของเราคือการนั่งสมาธิ-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

(I have had many experiences of communicating with you inside since I started spiritual practice. I’d like to know if this inner connection will accompany the disciple until he or she is fully enlightened? Or once the relationship between the Master and disciple is established, will we have this inner connection with you forever?) You all have the connection with me, but some cannot receive the message. Their levels are too low to receive it, and they complain that Master is not powerful. However, if these people write down their questions clearly, they will receive answers immediately. You have to be quiet to receive the message.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-05   3738 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-05

งานที่แท้จริงของเราคือการนั่งสมาธิ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

42:03

งานที่แท้จริงของเราคือการนั่งสมาธิ-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

If you have a job or to do anything for the world, you must meditate more, at least four hours, five hours, six hours. So if you cannot do that, then you’ll be in trouble. So meditation is more important than anything else for you and for the world. So if you can do your job and meditate at the same time, it’s good. And vegetarian shop or anything are just only jobs also, but this is a job that benefits the world. So don’t think just vegetarian house and give people to eat vegan, that’s enough. It’s not like that. Your real job is meditation, at all times, anywhere.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-06   7856 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-06

จดจ่ออยู่กับพระเจ้า และการรู้แจ้งเท่านั้น-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

1:07:15

จดจ่ออยู่กับพระเจ้า และการรู้แจ้งเท่านั้น-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. Then, not only you cannot solve this problem, you delay your own spiritual progress and deny yourself of spiritual power.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-07   5013 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-07

จดจ่ออยู่กับพระเจ้า และการรู้แจ้งเท่านั้น-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

1:02:02

จดจ่ออยู่กับพระเจ้า และการรู้แจ้งเท่านั้น-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. Then, not only you cannot solve this problem, you delay your own spiritual progress and deny yourself of spiritual power.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-08   5924 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-08

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

42:57

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

Just meditate more. Communicate with the inner Master power at all times. Don’t pay attention to the outside physical things, because the Master power is always with you. Sometimes the Moon and stars are covered, depending on the season. But the Master power is with you 24/7. We depend on that power because it’s the power of our True Self. It’s not the power we borrow from others. Shakyamuni Buddha has the Buddha power, and we do, too. It’s our original Self. It’s best to rely on this power.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-09   6033 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-09

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

56:41

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

I’ll tell you the good news. Those powerful gods in the realms that are somewhat beyond Ihôs Kư, those godses have already smashed all the mechanisms that have been controlling our world. That’s what they did. All of them! Because I’m tired already, and I don’t want to put up with anymore abuse. I said, “OK, I don’t care whatever bad karma or blessings I receive. Just destroy all the controlling mechanisms. Also, from now on, if there’re any bad guys, send them elsewhere; send them back to where they belong.” So, then I asked … I was afraid that I didn’t understand, or that they didn’t understand, so I asked, “Then, what did you do?” They said, “Smashed all the machines.” Yeah. And also, “Took care of all the bad.” Yeah, something like that, meaning they had smashed all the machines that are invisible to us. Only they can do that. All the magical powers in the Astral world up to the Fifth Level and beyond can’t do that. So, it’s very important that you don’t just applaud, but also help me thank the gods in the realms beyond Ihôs Kư, OK? Of course the effect won’t be instant. It takes at least two months before you can feel the effect. By then you’ll have smoother meditation, OK? (Yeah.) The enlightened ones will become more enlightened and more clear-thinking. The unenlightened ones will slowly wake up and will understand. People will become more moral. Some people will wake up quickly, and some will be slower. But people won’t be so strictly controlled and oppressed to the degree that they don’t know why they’re doing bad things, or that they’re unable to escape from this world. It’s because the world has been surrounded by control on all sides, and people couldn’t get out.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-10   4068 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-10

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 1 ของ 4 ตอน

57:25

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 1 ของ 4 ตอน

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-11   5892 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-11

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 2 ของ 4 ตอน

45:29

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 2 ของ 4 ตอน

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-12   3928 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-12

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 3 ของ 4 ตอน

47:47

สำนึกบุญคุณต่อทั้งจักรวาล 3 ของ 4 ตอน

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-13   3725 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2017-11-13
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย