ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 41 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : พิเศษ!
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ข้อห้ามแอลกอฮอล์ในศาสนา

4:23

ข้อห้ามแอลกอฮอล์ในศาสนา

... ในศาสนาต่าง ๆ
2019-11-06   3941 รับชม
... ในศาสนาต่าง ๆ
2019-11-06

ธรรมวิถีกวนอิม ของการทำสมาธิ ปลุกความรักภายใน

1:47

ธรรมวิถีกวนอิม ของการทำสมาธิ ปลุกความรักภายใน

To find out more, please visit SupremeMasterTV.com/meditationExperience Oneness with GodWhen we remember the unity of the universe, which includes ourselves, then we remember that we are one with God, one with the all-pervasive Intelligence.The Quan Yin Method of Meditation – Awaken the Love WithinWe must have this limitless love first; we must discover it. And then we give without knowing that we give; people just feel love from us.From Inner Peace to World PeaceThe more people can contact directly with God and become happier, then the more peaceful the world will be, and the more we can bring Heaven onto Earth.See the Inner Heavenly Light Hear the Inner Heavenly SoundThe Light within us will guide every footstep in our life to the correct destination. The Sound, the vibration, the Musical of Heaven, will whisper to us all the wisdom in the universe and what we can do in our daily life until we fulfill our duty as the blessing-givers on this Earth.
... ในศาสนาต่าง ๆ
2020-11-11   20433 รับชม
... ในศาสนาต่าง ๆ
2020-11-11

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

7:35

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

ความเชื่อบาไฮ / ศาสนาพุทธ / พุทธศาสนาของทิเบต / ศาสนาคริสต์ / ไญยนิยม / เอสซีน ความเชื่อบาไฮ “โอ บุตรของดิน! ตาของเจ้ามืดบอด ที่เจ้าอาจ มองดูความงามของข้า หยุดหูของเจ้า เพื่อที่เจ้า จะได้ฟัง ท่วงทำนองที่ไพเราะ ของเสียงข้า ทำตัวเองให้ว่างจากความรู้ทั้งหมด ที่คุณจะเข้าร่วม กับความรู้ของข้าได้ ชำระตนให้บริสุทธิ์จากความร่ำรวย ที่เจ้าจะได้รับ แบ่งปันอย่างยั่งยืนจากมหาสมุทร แห่งความมั่งคั่งชั่วนิรันดร์ของข้า” ~ คำที่ซ่อนอยู่ โดย พระบาฮาอุลลาห์ (มังสวิรัติ) “เราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงสร้างไว้สำหรับเรา ทั้งพระพรทางวัตถุ และรางวัลทางจิตวิญญาณ [...] พระองค์ได้ออกแบบหูชั้นนอก เพลิดเพลินไปกับท่วงทำนองเสียง และการได้ยินภายใน ซึ่งเราอาจได้ยิน ได้ยินเสียง ของพระผู้สร้างของเรา” ~ การประกาศใช้ สันติภาพสากล โดย พระอับดุลบาฮา (มังสวิรัติ) ศาสนาพุทธ “พวกเจ้า ด้วยยังต้องเรียนรู้อีกมากมาย ผู้ที่รู้แจ้งโดยเงื่อนไข และผู้ที่เป็น ผู้ฟังเสียง ตอนนี้ได้เปลี่ยนความคิดของเจ้า เพื่อติดตามความสำเร็จ ของโพธิสูงสุด การตรัสรู้ที่ยอดเยี่ยม ที่ไม่มีใครเทียบ” ~ ศูรางคมสูตร “ตอนนี้ข้ายอมจำนน ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่เหล่าพุทธะทั้งหมด ในโลกนี้ดูเหมือนจะสอน ธรรมวิถีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งประกอบด้วยในการใช้ เสียงที่แผ่ซ่านไปทั่ว สถานะของสมาธิ สามารถรับรู้ โดยวิธีการสดับฟัง […] พระอานนท์และพวกเจ้าทุกคน ที่ฟังที่นี่ควรจะ หันการได้ยินของเจ้า เข้าสู่ภายใน เพื่อฟังธรรมชาติของเจ้าเอง ซึ่งสิ่งนี้สิ่งเดียวจะทำให้ สำเร็จโพธิสูงสุด นั่นคือวิธี ที่สำเร็จการตรัสรู้ พุทธะมากเท่า เม็ดทรายของแม่น้ำคงคาเข้า ประตูเดียวนี้สู่นิพพาน ตถาคตในอดีตทั้งหมด ได้บรรลุวิถีนี้ ตอนนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหมด เข้าสู่ความสมบูรณ์แบบนี้ ทุกคนที่ฝึกฝนในอนาคต ควรอาศัยธรรมะนี้” สมาธิหมายถึง สถานะการเข้าฌานลึก นิพพานหมายถึง สวรรค์ที่สูงที่สุด ตถาคตแปลว่าพระพุทธเจ้า โพธิสัตว์แปลว่า ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ธรรมะหมายถึงคำสอนที่แท้จริง ~ ศูรางคมสูตร พุทธศาสนาของทิเบต “[ระหว่างพิธี] มิลาเรปะพูดกับแจกันว่า ‘ตอนนี้ฉันแก่เกินไป โปรดประทับจิตพวกเขาด้วยตัวคุณเอง' จากนั้น แจกันลอยขึ้นไปบนฟ้า และประทับจิตลูกศิษย์ทั้งหมด ทีละคน ระหว่างนี้ [พวกเขาทั้งหมด] ได้ยินดนตรีแห่งสวรรค์ บนท้องฟ้าและได้กลิ่นหอม ที่พวกเขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อน นอกจากนี้ยังมองเห็นดอกไม้ ร่วงลงมา จากท้องฟ้า และสิ่งมหัศจรรย์อื่น ๆ อีกมากมาย สัญญาณมงคล ลูกศิษย์ทั้งหลายก็มา สู่การตระหนักรู้อย่างเต็มรูปแบบ ของความหมายที่ชาญฉลาด ของการเริ่มต้น” ~ หนึ่งแสนเพลง ของมิลาเรปะ (มังสวิรัติ) ศาสนาคริสต์ “ในตอนแรก คือพระวจนะ และพระวจนะอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะคือพระเจ้า” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล ยอห์น 1:1 “จงสวมหมวกแห่งนฤพาน และดาบแห่งวิญญาณ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล เอเฟเซียน 6:17 “และฉันก็ได้ยินเสียง จากสวรรค์เหมือนเสียงคำราม ของน้ำที่ไหลเชี่ยวและ เหมือนเสียงฟ้าร้อง เสียงที่ฉันได้ยิน เป็นเฉกเช่น นักเล่นพิณเล่นพิณของพวกเขา” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 14:2 ไญยนิยม “ฉันคือเสียงที่มีเสียง มากมายและพระวจนะ ซึ่งมีลักษณะหลายอย่าง ฉันคือชื่อของเสียง และเสียงของชื่อ” ~ นักฮัมมาดี โคเด็กซ์ 6 สายฟ้า จิตใจที่สมบูรณ์แบบ “ฉันคือพระวจนะที่สถิตอยู่ ท่ามกลางความเงียบสงัด ฉันอาศัยอยู่ในแสงสว่างที่ไร้มลทิน และความคิดก็เปิดเผยตัวเอง รับรู้ผ่าน เสียงที่ยิ่งใหญ่” ~ นักฮัมมาดี โคเด็กซ์ 13 ทริมมอร์ฟิก โปรเต็นโนยา “ดังนั้น โลกอส ของพระบิดา ออกไปสู่ทุกสิ่ง เป็นผลจากใจของพระองค์ และการแสดงออกถึงพระประสงค์ ของพระองค์ มันรองรับทั้งหมด มันเลือกและ ยังอยู่ในรูปแบบของทั้งหมด ทำให้มันบริสุทธิ์และทำให้มัน กลับไปหาพระบิดา และถึงพระแม่ พระเยซูแห่งความอ่อนหวานที่สุด” กฎจักรวาลหมายถึงพระวจนะ ~ นักฮัมมาดี โคเด็กซ์ 12 กิตติคุณแห่งสัจธรรม เอสซีน “เช่นนั้น มันคือว่า คุณต้องให้หูของคุณฟัง กระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะมันสามารถได้ยิน ในความเงียบเท่านั้น […] แท้จริงแล้วนี่คือพระสุรเสียงพระเจ้า ถ้าคุณเพียงรู้มัน เพราะตามที่เขียนไว้ ในตอนแรกคือเสียง และเสียงอยู่กับพระเจ้า และเสียงคือพระเจ้า […] มันคือ กระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ลัดเลาะไปตามหลุมฝังศพ ของดวงดาวและไม้กางเขน อาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ของพระบิดาบนสวรรค์ มันอยู่ในหูของเราตลอดไป ดังนั้นเราไม่ได้ยินมันหรือ ฟังมัน แล้ว ในความเงียบงันของเที่ยงวัน อาบในมันและให้จังหวะ ของดนตรีของพระเจ้า ดังในหูของคุณ จนกว่าคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกับ กระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ […] และคุณจะอาบ อยู่ในกระแสแห่งเสียง และดนตรีแห่งสายน้ำ จะไหลผ่านคุณ เพราะในตอนเริ่มต้น ของเวลา เราทุกคนต่างแบ่งปันกัน ในกระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ให้กำเนิดสิ่งสร้างทั้งหมด และเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่ ของกระแสแห่งเสียง จะเติมเต็มร่างกายของคุณ และคุณจะสั่นสะท้าน ต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของมัน จากนั้นหายใจเข้าลึก ๆ เทพแห่งอากาศ และกลายเป็นเสียงเอง ที่กระแสแห่งเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ อาจพาคุณไป สู่อาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ของพระบิดาบนสวรรค์ ที่นั่น ที่จังหวะ ของโลกขึ้น ๆ ลง ๆ ” ~ เอสซีน กิตติคุณแห่งสันติ ฯลฯ … สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05   17550 รับชม
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

5:53

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ปรัชญากรีก / ฮินดู / สมาคม กฤษณภาวนามฤต นานาชาติ / อิสลาม / ศาสนาอิสลาม (ซูฟี) / ศานาเชน / ศาสนายูดาห์ ปรัชญากรีก “มีรูปทรงเรขาคณิต ในเสียงฮัมของสาย มีดนตรี ในระยะห่างของทรงกลม” ~ พีธาโกรัส (วีแกน) ฮินดู “โยคิน อยู่ใน ในท่าสิทธาสนะ (ท่าทาง) และฝึก ไวษณวี-มุทรา ควรได้ยิน เสียงภายในเสมอ [...] เสียงซึ่ง เขาได้ฝึก ทำให้เขา (ราวกับว่า)หูหนวกต่อเสียงภายนอกทั้งหมด ได้เอาชนะอุปสรรคทั้งหมด เขาเข้าสู่สภาวะทูริยา ภายในสิบห้าวัน” โยคินหมายถึง ผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ทูริยาเป็นสภาวะของ จิตสำนึกทางจิตวิญญาณชั้นสูงกว่า ~ นาดา-บินดู อุปนิษัท “จิตเมื่อได้ เพิ่งไปที่ตัวเองครั้งแรก ไปที่เสียงใดเสียงหนึ่งเพ่งแน่วแน่ ไปที่สิ่งนั้นและถูกดูดซับในนั้น […] เช่นเดียวกับที่ผึ้งดื่ม น้ำผึ้งเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจกลิ่น ดังนั้นซิตต้าที่ ถูกดูดซับในเสียงเสมอ ไม่ปรารถนาวัตถุราคะ ตามที่ถูกผูกไว้ ด้วยกลิ่นหอมของนาดา และได้ละทิ้ง ธรรมชาติโผผินของมัน […] จิตคิด ซึ่งพร้อมกับปรารถนา ได้ทำให้ความสัมพันธ์ทางกรรม ถูกทำลายโดย ไปที่การเพ่งที่นาดาอยู่เสมอ ถูกดูดซึม อยู่ในผู้ไร้มลทิน” ซิตต้า หมายถึงความสนใจ นาดา หมายถึงความบอบบาง เสียงแห่งสวรรค์ภายใน ~ นาดา-บินดู อุปนิษัท สมาคม กฤษณภาวนามฤต นานาชาติ “การได้ยินพระองค์ [พระเจ้า] หมายถึงการติดต่อทันที กับพระองค์โดยกระบวนการของ การสั่นสะเทือนของ เสียงที่เหนือธรรมชาติ และเสียงที่เหนือธรรมชาติ มีประสิทธิภาพมาก ที่ทำหน้าที่ในครั้งเดียวโดยการลบ ความรักทางวัตถุทั้งหมด…” ~ ศรีลา ประภูปดา (มังสวิรัติ) อิสลาม “อัลล่าห์จะไม่ปล่อยให้เขา (ศาสดา) ตาย จนกว่าท่านจะทำให้ คนคดโกงนั้นซื่อตรง โดยทำให้พวกเขาพูดว่า: ‘ไม่มีใครมีสิทธิ์ ได้รับเคารพภักดีนอกจากอัลล่าห์' ซึ่งจะถูกเปิดออก ทั้ง ตาบอดและหูหนวก และหัวใจที่ห่อหุ้มไว้’” ~ หะดีธ์ 3:335 “โลกทั้งใบ เต็มไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ และเสียงของพระเจ้า คนตาบอดยังถาม พระเจ้าอยู่ที่ไหน ทำความสะอาดหูของคุณ ที่เต็มไปด้วยขี้หู ของความเย่อหยิ่งและความสงสัย แล้วคุณจะได้ยิน เสียงในทุกทิศทาง มาจาก สวรรค์เบื้องบน มันเป็นเรื่องลึกลับว่าทำไมเราถึงรอ เพื่อฟังเสียงแตรของพระเจ้า ดังก้อง ในวันพิพากษา เมื่อเสียงหวาน ของทรัมเป็ตศักดิ์สิทธิ์ ดังก้องอย่างไม่หยุดยั้ง” ~ โมกุล เจ้าชายมูฮัมหมัด ดารา ชิโกห์ (มังสวิรัติ) ศาสนาอิสลาม (ซูฟี) “โมเสสได้ยินเสียงนี้ บนภูเขาไซนาย เมื่ออยู่ร่วมกับพระเจ้า และพระวจนะเดียวกัน พระคริสต์ทรงได้ยิน เมื่อดูดซึม ในพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์ ในถิ่นทุรกันดาร พระอิศวรได้ยิน อนาฮัด นาดา เดียวกัน ในช่วงที่เขาทำสมาธิ ในถ้ำแห่งเทือกเขาหิมาลัย ขลุ่ยของพระกฤษณะคือ สัญลักษณ์ของเสียงเดียวกัน เสียงนี้เป็นที่มา ของการเปิดเผยทั้งหมด ต่ออาจารย์ ซึ่งมันถูกเปิดเผยจากภายใน มันเป็นเพราะเหตุนี้ ที่พวกเขารู้และสอน ความจริงหนึ่งเดียวกัน” ~ ฮัซรัต อินายัต ข่าน (มังสวิรัติ) “หูของเนื้อหนัง สามารถได้ยินคำเหล่านี้ หูของวิญญาณสามารถดึงดูด ความลับของพระเจ้า” ~ มาวลานา จาลาลุดดิน รูมี (มังสวิรัติ) “โอ ซาดี เจ้าไม่สามารถพูด ถึงดนตรีกับคนหูหนวก คนเราต้องการหูของวิญญาณ ที่สามารถรับความลับได้” ~ ซาดี ชิราซี “เมื่อคนหนึ่งละทิ้ง ตัวเอง (อัตตา) อย่างน้อย เขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้า ด้วยหูของวิญญาณของเขา” ~ อัตตาร์แห่งนีชาบูร์ “เช่นนั้น แท้จริงเป็น วงออร์เคสตราแห่งสวรรค์ โอ คูสโร มันอยู่ในท่วงทำนองทั้งสิบนี้ ที่โยคินดูดซึม ด้วยความรู้สึกนิ่ง และจิตใจที่สงบ คูสโรกล่าวดังนั้น ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของ การระเบิดที่ไร้ขีดจำกัดภายใน ตัณหาทั้งหมดของเนื้อหนัง และบาปมหันต์ก็ลอยออกไป อาจารย์เช่นกัน มีโลกมหัศจรรย์ของท่านเอง และ คูสโรในขณะนี้หมกมุ่นลึกซึ้ง อยู่ในตัวตนของเขา” ~ ฮัซรัต อะเมียร์ คูสโร ศานาเชน “โอ นักพรต! นั่งสมาธิ เพ่งเสียงจักรวาลของโอม เพราะมันเป็นเหมือนฝน สำหรับการดับ ไฟแห่งความทุกข์ และยังเป็นเหมือนโคมไฟซึ่ง ให้แสงสว่างแก่แก่นแท้ละเอียดอ่อน ของคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ มันคือการกำกับดูแล ของการทำความดี” ~ ศักดิ์สิทธิ์ ญาณนาวา ศาสนายูดาห์ […] มนุษย์ไม่มีชีวิต โดยขนมปังเท่านั้น แต่โดยทุกพระวจนะที่ ออกจากปาก ของพระเจ้าทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ ~ โตราห์ศักดิ์สิทธิ์ ดวาริม (เฉลยธรรมบัญญัติ) ฯลฯ … สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05   6761 รับชม
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

8:02

ร่องรอยของวิถีกวนอิมในศาสนาการเพ่งพิจารณาไปที่เสียงสวรรค์ภายใน-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

ราธา สวามี สัตสัง บียาส / ศาสนาซิกข์ / ศาสนาเต๋า / เทวญาณ / ภราดรภาพสีขาว สากล / ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ราธา สวามี สัตสัง บียาส “ชาบด์ กระแสเสียง พระวจนะหรือพระจิตบริสุทธิ์ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ สำหรับการพูดหรือการเขียน เพื่อที่จะทำให้เป็นที่เข้าใจ เราพูดได้มากแค่นี้ กล่าวคือมันเป็น แก่นแท้ของพระเจ้า และมันสามารถค้ำจุนจักรวาล และดินแดนได้หลายล้านแห่ง มันเป็นกระแสวิญญาณ ของจิตสำนึก มันคือท่วงทำนองแห่งสวรรค์ มันคือชีวิตปัจจุบันซึ่ง มีต้นกำเนิดมาจากพระเจ้า และแผ่ซ่านไปทั่วทุกสิ่ง พระเจ้าทรงสร้างและ ค้ำจุนจักรวาลทั้งหมด ผ่านกระแสที่ยิ่งใหญ่นี้ แห่งพลัง กระแสของ พระเจ้าแผ่ซ่านไปทุกที่ ดั่งคลื่นวิทยุ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เติมเต็มทุกพื้นที่ […] ชาบด์ เป็นเส้นสาย ซึ่งเชื่อมโยงทุกคน และทุกสิ่งกับพระเจ้า” ~ ปรัชญาของอาจารย์ต่าง ๆ “ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และด้วยความโชคดีเชื่อมต่อกัน ด้วยกระแสเสียง และฝึกฝนมัน นั้นยอดเยี่ยมมาก เขาเป็นราชาแห่งพระมหากษัตริย์ เพราะเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกัน กับพระผู้สร้าง” ~ ฮาซูร์ มหาราชบาบา ซาวัน ซิงห์จี (มังสวิรัติ) “ดนตรีที่ไม่รู้จักจบสิ้น นั้นยอดเยี่ยม มันไม่สามารถรับได้ โดยกระบวนการทางจิตของเราเอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ มันสามารถมีได้จาก ถึงพระคุณของอาจารย์เท่านั้น มันเป็นของขวัญสูงสุด ของอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบ” ~ ปรัชญาของอาจารย์ต่าง ๆ ศาสนาซิกข์ “โดยการสนทนากับ พระวจนะได้กลายเป็น ที่พำนักของคุณธรรมทั้งหมด โดยการสื่อสารกับพระวจนะ คนหนึ่งกลายเป็นชีค เพียร์ ราชาแห่งจิตวิญญาณแท้จริง โดยการสื่อสารกับพระวจนะ คนตาบอดทางจิตวิญญาณ ค้นหาหนทางสู่การตระหนักรู้ โดยการสื่อสารกับพระวจนะ คนหนึ่งซึ่งข้ามไปเหนือ มหาสมุทรไร้ขีดจำกัด ของเรื่องลวงตา โอ นานัก! สาวกของเขา อยู่ในความปีติยินดีตลอดไป เพราะพระวจนะล้างออกไป ทั้งบาปและความเศร้าทั้งหมด” เพียร์ หมายถึงนักบุญ พระวจนะ หมายถึง เสียงสวรรค์ภายใน ~ ศรี คุรุ แกรนธ์ ซาฮิบที่ศักดิ์สิทธิ์ “พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงส่ง และที่พำนักของพระองค์อันสูงส่ง สูงส่งยิ่งขึ้นคือ พระวจนะที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์" ~ ศรี คุรุ แกรนธ์ ซาฮิบที่ศักดิ์สิทธิ์ “ผ่านคำ ของชาบาดของคุรุ จิตใจถูกพิชิต และคนบรรลุ สภาพแห่งการหลุดพ้น ในบ้านของตัวเอง” ชาบาด หมายถึง เสียงสวรรค์ภายใน ~ ศรี คุรุ แกรนธ์ ซาฮิบที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาเต๋า “เต๋าที่สามารถพูดถึงได้ ไม่ใช่เต๋านิรันดร์ นาม(ถ้อยคำ)ที่สามารถตั้งชื่อได้ ไม่ใช่นามนิรันดร์ ไร้นาม (ไม่มีคำพูด) เป็นจุดเริ่มต้น ของสวรรค์และโลก นามเป็นมารดา ของสิ่งต่าง ๆหลายหมื่นสิ่ง” ~ เต้าเต๋อจิง “[ผู้มีคุณธรรมระดับกษัตริย์] มองเห็นในที่มืดที่สุด ได้ยินในที่ที่ไม่มีเสียง ท่ามกลางความมืดมิด เขาคนเดียวที่เห็นรุ่งอรุณ ท่ามกลางเสียงที่ไร้เสียง เขาคนเดียวที่ได้ยินความกลมกลืน” ~ จวงจื่อ (มังสวิรัติ) “จากนั้นเสียงก็ไหลและ แผ่กระจายเหมือนแมลงที่จำศีล ที่เริ่มปั่นป่วนในฤดูใบไม้ผลิ และฉันทำให้พวกเขาตกใจ ด้วยเสียงดังลั่นของฟ้าร้อง แต่ยังไม่มีข้อสรุป ในตอนท้ายและไม่มีการโหมโรง ที่จุดเริ่มต้น ตอนนี้ตายแล้ว ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ลดลง ตอนนี้เพิ่มขึ้น ความคงตัวของพวกเขา สลับกันไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้น” ~ จวงจื่อ (มังสวิรัติ) “เสียงไม่ได้รับการควบคุม และดังเป็นจังหวะ จังหวะนั้นสูงส่งและสดใส ดังนั้น ผีและจิตวิญญาณ พักผ่อนในความมืดมิด พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว และกลุ่มดาว เดินขบวนในวงโคจรของพวกเขา ฉันทำให้มันหยุดที่ซึ่ง มีจุดจบของสิ่งต่าง ๆ แต่ยังปล่อยให้มันไหล โดยที่ไม่มีข้อจำกัด” ~ จวงจื่อ (มังสวิรัติ) เทวญาณ “เมื่อเขาหยุด ที่จะฟังคนจำนวนมากแล้ว เขาอาจมองเห็น หนึ่งเดียว - เสียงภายใน ซึ่งฆ่าภายนอก จากนั้นเท่านั้นยังไม่ถึงตอนนั้น เขาจะละทิ้งภูมิภาคนี้ ของอาสัต จอมปลอม เพื่อเข้ามาสู่ดินแดนของสัต ความจริง […] แล้ววิญญาณจะได้ยิน และจะจดจำ และจากนั้นไปที่หูชั้นใน จะพูด - เสียง แห่งความเงียบ ... ” ~ เสียงแห่งความเงียบ โดย มาดาม เอชพี บลาวัตสกี้ (มังสวิรัติ) ภราดรภาพสีขาว สากล “วันหนึ่งเมื่อหูของคุณเปิด และคุณเริ่มฟัง ห่างออกไปอีกหน่อย ไกลกว่าที่คุณฟังตอนนี้ คุณจะสังเกตเห็นว่า ทั่วทั้งจักรวาล มีการเคลื่อนไหวของ เสียงบางอย่างที่วัตถุ - น้ำพุ ต้นไม้ ใบไม้ - เปล่ง และคุณจะได้ยิน ดนตรีอันโอ่อ่าที่ซึ่ง แพร่กระจายจากจุดสิ้นสุดของโลก ไปที่อื่น ๆ แล้ว คุณจะเข้าใจ ความหมายภายในของชีวิต และพระคริสต์ ผ่านการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ขอแนะนำคุณ ในโถงคอนเสิร์ตนี้ เขาจะจ่ายให้คุณ เขาจะให้ตั๋วคุณคนละใบ แต่คุณจะมีหู เพื่อเข้าใจเพลงศักดิ์สิทธิ์นี้ เมื่อคุณเข้าไปในห้องโถงนั้น และดูคอนเสิร์ตนั้น ที่กำลังเล่นอยู่?” ~ มาสเตอร์ เบอินซา ดูโน (มังสวิรัติ) ศาสนาโซโรอัสเตอร์ “และเราเสียสละ ต่อการฟัง (ที่ได้ยินคำอธิษฐานของเรา) และต่อความเมตตานั้น ต่อการฟังการแสดงความเคารพ (คำพูดของเรา) และต่อความเมตตาที่ (แสดงในการตอบกลับ ตามข้อเสนอของเรา) สรรเสริญ” ~ อเวสต้า วิสเปรัด 21 “คำอธิษฐานอเวสต้ามีพื้นฐาน มาจากวิทยาศาสตร์ของ การสั่นสะเทือน (สเตาตา ยาสนา) เราปรับตัวเอง ให้เข้ากับสเตาตา ยาสนา ซึ่งเป็นกฎหมายดึกดำบรรพ์ […] "สเตาต์" เป็นภาษาของ แสงและเสียง ซึ่งช่วยให้บรรลุการสื่อสาร ระหว่างวิญญาณและจิตวิญญาณ ได้ดีที่สุด” ~ เออร์วาด ดร. โฮแชง เจ ภาธา พีเอชดี ฯลฯ … เสียง ก็เหมือนทำนองเพลง ในโลกนี้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม เรารักดนตรีมาก เพราะมันคล้ายกันมาก กับ ดนตรี แห่งสวรรค์ แห่งพระวจนะ ที่พูดโดยพระเจ้า ภาษาสากล ซึ่งเมื่อเราได้ยิน เราเข้าใจทุกสิ่ง เราเข้าใจทุกภาษา เราเข้าใจซึ่งกันและกัน และเรารักกัน เราจะได้รับการหล่อเลี้ยง มีพลังมาก จากการสั่นสะเทือนภายใน พระวจนะของพระเจ้า ดนตรีแห่งสวรรค์ ที่เราจะกลายเป็น คนใหม่ ~ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) นักมนุษยธรรม ศิลปิน และอาจารย์ทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงระดับโลก และธรรมวิถีกวนอิม เป็นเพียงชื่อภาษาจีน สำหรับการเพ่ง ที่พระวจนะของพระเจ้า ซึ่งจะได้ยิน ตอนประทับจิต และด้วยภาษาสากลนี้ พระเจ้าสอนเราทุกอย่าง ที่เราจำเป็นต้องรู้ วิธีจัดการชีวิตของเรา และแสดงให้เราเห็นสวรรค์ และตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ เช่นเดียวกับตัวตนของเรา แล้วเราจะรู้ ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ~ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) นักมนุษยธรรม ศิลปิน และอาจารย์ทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05   5935 รับชม
... ในศาสนาต่าง ๆ
2021-05-05
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย