ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 94 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : พิเศษ!
วันที่ : 2020
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ยาอายุวัฒนะ

1:46

ยาอายุวัฒนะ

For more details, please visit:TheCelestialShop.comEdenrules.com
พิเศษ!
2020-02-01   21119 รับชม
พิเศษ!
2020-02-01

ธุรกิจชั่วร้าย 5 ชนิด

1:38

ธุรกิจชั่วร้าย 5 ชนิด

จากพระธรรม มรรคแปด ของศาสนาพุทธ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง คือการไม่ทำร้ายชีวิต ของสรรพสัตว์ใดๆ ดังนั้น มีงานห้าชนิด ที่ต้องหลีกเลี่ยง พระพุทธเจ้า ตรัสว่า ธุรกิจเนื้อสัตว์ เป็นหนึ่งในห้าธุรกิจ ที่ผู้คนไม่ควรเข้าไป เกี่ยวข้องเลย อีกสี่ชนิดนั้นคือ : ธุรกิจอาวุธ, ธุรกิจ ค้ามนุษย์, ธุรกิจสิ่งมึนเมา, และธุรกิจยาพิษ ธุรกิจที่อันตรายทั้งหมดนี้ ชั่วร้ายสำหรับพวกคุณ ทั้งเวลานี้และในอนาคต ถ้าคุณเชื่อใน ชีวิตหลังความตาย ถ้าคุณเชื่อสวรรค์และนรก คุณควรหยุด ธุรกิจเนื้อสัตว์ ในทันที หยุดตั้งแต่วันวาน เพราะไม่มีอะไรที่ดีๆ รอคุณอยู่เลย ในชีวิตหลังความตายถ้าคุณ ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ คุณจะต้องได้รับทุกข์ทรมาน ตอบแทนเป็นหลายเท่า และเป็นเวลานาน นาน ดังนั้นคนเหล่านี้แทนที่จะ ทำอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ควรหันมาในแนวนี้ คือ เป็นวีเก้น! รักษ์สิ่งแวดล้อม! เพื่อช่วยโลกของเรา!
พิเศษ!
2020-02-14   14759 รับชม
พิเศษ!
2020-02-14

ดอกบัวแห่งสหัสวรรษ

2:00

ดอกบัวแห่งสหัสวรรษ

For more details, please visit:TheCelestialShop.comEdenrules.com
พิเศษ!
2020-02-19   8580 รับชม
พิเศษ!
2020-02-19

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มี“ข้อความเร่งด่วนถึงท่านผู้นำทุกศาสนาและท่านผู้นำทางจิตวิญญาณ”

33:30

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มี“ข้อความเร่งด่วนถึงท่านผู้นำทุกศาสนาและท่านผู้นำทางจิตวิญญาณ”

ท่านประมุขศาสนาที่เคารพ ท่านบาทหลวงสาธุคุณที่นับถือ ท่านนักบวชหญิง พระสงฆ์ และแม่ชี ของความเชื่อต่าง ๆ จากความปรารถนาดีที่สุดของฉัน และอธิษฐานอย่างนอบน้อมขอให้ ท่านมีสุขในพระกรุณาของพระเจ้า แม้ว่าเวลาของฉัน มีจำกัดและมีค่า เนื่องจากฉันยังอยู่ในช่วง เข้าฌานทำสมาธิอย่างเข้มข้น เพื่อโลกวีแกน และโลกสันติสุข แต่เสียงเรียกร้องเร่งด่วนของ ดาวเคราะห์ โลกของเรา ผลักดันฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันต้องแจ้ง ข้อมูลเร่งด่วนบางประการ ต่อท่านประมุขของศาสนาต่าง ๆ และท่านสาธุคุณที่เคารพ ในฐานะผู้นำแห่งจิตวิญญาณที่สูงส่ง ท่านอาจได้ตระหนักถึง การทำลายล้าง ที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของภูมิอากาศ จากความประพฤติที่ โหดร้ายและนิสัยที่ทารุณของมนุษย์ ซึ่งไม่เป็นการยาก ที่จะเปลี่ยน เมื่อได้ใช้หลัก แห่งความรัก โปรดบอกแก่ผู้นับถือท่าน ในความจริงนี้ บอกพวกเขาว่าเราต้องเปลี่ยน เพราะ เราไม่สามารถ พูดได้ว่า เราคือ บุตรของพระเจ้า หากเราเข่นฆ่า บุตรหลานอื่น ๆ ของพระเจ้า เราไม่สามารถอ้างได้ว่า เราคือพระพุทธเจ้าในอนาคต หากเราสังหารหมู่ พระพุทธเจ้าในอนาคตอื่น ๆ ไม่ว่าในร่างมนุษย์ หรือร่างสัตว์ เราไม่สามารถพูดได้ว่า เรารักพระเจ้า แล้วก็ ทำลายสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ ไม่หยุดหย่อน แล้วตอนนี้เรากำลัง ทำลายดาวเคราะห์ของพระองค์ ได้โปรดสอนสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก แก่ผู้ที่เชื่อศรัทธาที่ติดตามท่าน ผู้ที่เชื่อในตัวท่าน ท่านประมุขศาสนาที่เคารพและท่าน สาธุคุณ ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของ ความเมตตาและความรักอย่างนักบุญ ในความรักของพระเจ้า ขอบพระคุณ ได้โปรดรับชม เพื่อค้นพบเพิ่มเติม นี่เป็นรายการที่ขอแนะนำอย่างยิ่ง ว่าต้องรับชม!
พิเศษ!
2020-03-05   89555 รับชม
พิเศษ!
2020-03-05

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มี ข้อความด่วน ถึงเจ้าของธุรกิจเนื้อสัตว์ทั้งหมด &เจ้าของโรงงานปศุสัตว์” รวมทั้ง อุตสาหกรรมประมง ไข่ นม ขนสัตว์ ห้องทดลองกับสัตว์ เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

54:00

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้มี ข้อความด่วน ถึงเจ้าของธุรกิจเนื้อสัตว์ทั้งหมด &เจ้าของโรงงานปศุสัตว์” รวมทั้ง อุตสาหกรรมประมง ไข่ นม ขนสัตว์ ห้องทดลองกับสัตว์ เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

เรียนเจ้าของธุรกิจเนื้อสัตว์ ทั้งส่วนบุคคลและกลุ่มทั้งหมด และเจ้าของโรงงานปศุสัตว์: โปรดจงระวัง เพราะนี่คือ สำคัญมาก มาก สำหรับคุณ คุณต้องรู้เรื่องนี้ ก่อนที่มันจะสายเกินไป - สำหรับคุณ นี่คือสิ่งที่นรก จะพิพากษาคุณในเรื่องนี้: ... บางทีคุณอาจไม่ได้ทำ โดยเจตนา บางทีคุณอาจไม่ได้คิดถึงมัน แต่คุณต้องคิดเกี่ยวกับมัน เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณ คุณจะต้องตกนรก และทนทุกข์ทรมานมากมายกว่า มากกว่าเป็นพันเท่า กว่าสัตว์เหล่านี้และ ผู้คนกำลังทุกข์ทรมานเพราะ ธุรกิจนองเลือดของคุณ ฉันไม่ได้ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เลือดอยู่ในมือของคุณ บนร่างกายของคุณ ในเส้นผมของคุณ ในท้องของคุณ ในลมหายใจของคุณ ในปอดของคุณ ในรถยนต์ของคุณ ในบ้านของคุณ ในอาหารของคุณ ในรองเท้าของคุณ รองเท้าหนังที่คุณสวมใส่ ทุกอย่าง มันเปื้อนเลือดทั้งหมด ชุ่มโชกในเลือด กลับใจทันที ในเมื่อคุณยังสามารถ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันสัญญาว่าจะเข้าไปแทรกแซง กับสวรรค์แทนคุณ เพราะฉันเองก็รักคุณ ไม่ว่าคุณได้ทำอะไรลงไป ดังนั้น หยุดการฆ่า หยุดทันทีเดี๋ยวนี้และกลับใจสำนึกผิด เพื่อที่พระกรุณาของพระเจ้า จะไม่ถูกขัดขวาง สำหรับคุณและคนของคุณ ขอให้พระเจ้าช่วยคุณ ได้ถูกปลุกให้ตื่นโดยเร็ว
พิเศษ!
2020-03-10   150333 รับชม
พิเศษ!
2020-03-10

คำเรียกร้องเร่งด่วนให้ช่วยโลกเราของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และคำอธิษฐานให้โลกเป็นวีแกนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

1:35:13

คำเรียกร้องเร่งด่วนให้ช่วยโลกเราของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และคำอธิษฐานให้โลกเป็นวีแกนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

เวลาของเราสั้นลงแล้วตอนนี้ โลกของเราอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ที่ใกล้เข้ามาอย่างแท้จริง มีระเบิดเวลาสองสามลูก ไม่จำเป็นให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สวรรค์กำลังโกรธ โลกกำลังโกรธ ธรรมชาติกำลังโกรธ รอให้เราหันกลับ ไปสู่ธรรมชาติแห่งรัก เมตตาดั้งเดิม ตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรามี ในการช่วยชีวิตผู้อื่น ตัวเราเองและครอบครัวของเรา พลังงานความโกรธ พลังงานความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ คือเล็งเป้าหมายทั้งหมดมาที่เรา เมื่อเทียบกับสิ่งนี้ ระเบิดปรมาณูนั้น เหมือนของเล่นของเด็ก ๆ เป็นวีรบุรุษ เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา เป็นวีรบุรุษ ช่วยดาวเคราะห์ ช่วยชีวิตสัตว์ ปกป้องโลกของเรา เราอธิษฐานด้วยกัน แม้ว่าคุณจะเป็นวีแกนไม่ได้ตอนนี้ เพียงอธิษฐานให้เป็นโดยเร็ว อธิษฐานขอให้โลกเป็นวีแกน กรุณาเข้าร่วมกับเราทุกวัน ตั้งแต่ 21.00 ถึง 22.00 น. เวลาฮ่องกง อธิษฐานหรือและนั่งสมาธิ เพื่อให้โลกเป็นวีแกน ดังนั้นเราก็จะมี สันติภาพของโลกที่ยั่งยืน ขอให้สวรรค์อวยพรคุณหลายเท่า ขอบคุณมาก คำอธิษฐานเราทรงพลังมาก เพราะ ได้รับพลังหนุนจากพลังของสวรรค์ นักบุญทั้งหลายและพระเจ้า มันมีพลังมหาศาล ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยเฉพาะตอนนี้ เราอธิษฐานด้วยกัน และคุณเปลี่ยนเป็นวีแกน อธิษฐานให้เป็นวีแกน กำลังจะเป็นวีแกน ด้วยความกรุณาทั้งหมดของคุณ คุณสมบัติภายใน มันมีประสิทธิภาพมาก กรุณาบอกสมาชิก ในครอบครัวของคุณ เพื่อน ๆ คนสนิทสนม ใครก็ตามที่คุณรู้จัก ภาวนากับเราขอให้โลกเป็นวีแกน มันดีสำหรับพวกเขาด้วย เราอธิษฐาน ทำสมาธิ ด้วยกันประมาณ หนึ่งชั่วโมง ต่อเนื่อง ทุกวันอีกครั้ง จนกระทั่งโลกวีแกนมาถึงที่นี่ ถ้าจริงใจ แม้เพียง 5 นาที 20 นาที ทุกอย่างช่วยทำความสะอาด โลกของเรา เพื่อช่วยลูกหลานเรา และมีชีวิตอยู่อย่างสูงส่ง มีค่าคู่ควร ชีวิตที่ดี สมกับเป็นบุตรของพระเจ้า ร่วมกับเราเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ ร่วมกับเราเพื่อช่วยโลกของเรา ได้โปรด! ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณหลายเท่า ในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ตั้งนาฬิกาปลุกทุกที่ที่คุณอยู่ อะไรก็ตามที่คุณทำ โปรดหยุดสักชั่วขณะ เพื่ออธิษฐานให้โลกเป็นวีแกนกับพวกเรา 21.00-22.00 น. เวลาฮ่องกง
พิเศษ!
2020-03-11   299355 รับชม
พิเศษ!
2020-03-11
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย