Търси по дата
От
До
Търси
Категория
1 - 20 за 41 Резултати
Избор
Категория : СПЕЦИАЛНИ!
Дата : Всичко
Сортирай : Най-популярни
Субтитри : Всичко

Куан Ин Методът на медитация Да събудим Любовта отвътре

1:47

Куан Ин Методът на медитация Да събудим Любовта отвътре

To find out more, please visit SupremeMasterTV.com/meditationExperience Oneness with GodWhen we remember the unity of the universe, which includes ourselves, then we remember that we are one with God, one with the all-pervasive Intelligence.The Quan Yin Method of Meditation – Awaken the Love WithinWe must have this limitless love first; we must discover it. And then we give without knowing that we give; people just feel love from us.From Inner Peace to World PeaceThe more people can contact directly with God and become happier, then the more peaceful the world will be, and the more we can bring Heaven onto Earth.See the Inner Heavenly Light Hear the Inner Heavenly SoundThe Light within us will guide every footstep in our life to the correct destination. The Sound, the vibration, the Musical of Heaven, will whisper to us all the wisdom in the universe and what we can do in our daily life until we fulfill our duty as the blessing-givers on this Earth.
... В религиите
2020-11-11   20444 Преглед
... В религиите
2020-11-11

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 1 от 3

7:35

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 1 от 3

БАХАЙСКА ВЯРА / БУДИЗЪМ / ТИБЕТСКИ БУДИЗЪМ / ХРИСТИЯНСТВО / ГНОСТИЗЪМ / ЕСЕИ БАХАЙСКА ВЯРА „О, СИНЕ НА ПРАХА! Слепи са очите ти, за да можеш да съзреш Моята красота; ЗАТВОРИ УШИТЕ СИ, за да можеш ДА СЕ ВСЛУШАШ В СЛАДКАТА МЕЛОДИЯ НА МОЯ ГЛАС; изпразни се от цялото учене, за да можеш да споделиш Моите знания; и очисти се от богатства, за да можеш да получиш траен дял от океана на Моето вечно богатство.“ ~ Скритите Думи на Господ Бахаулла (вегетарианец). „Трябва да благодарим на Бог, че е създал за нас едновременно и материални благословии, и духовни дарове. (...) Той е проектирал външното ухо да се наслаждаваме на мелодиите на звука И ВЪТРЕШНИЯ СЛУХ, чрез който можем ДА ЧУЕМ ГЛАСА НА НАШИЯ СЪЗДАТЕЛ.” ~ Провъзгласяване на всеобщ мир от Абдул-Баха (вегетарианец) БУДИЗЪМ „Тези от вас, които още учат, тези, просветлени от условията и тези, които са СЛУШАЩИ ЗВУКА, сте обърнали съзнанието си сега в преследване постигането на върховното Боди - ненадминатото, прекрасно просветление.“ ~ Сурангама Сутра „Аз сега предавам на Почитания в Света, че всички Буди в този свят се появяват да преподават най-подходящия метод, който се състои в използване на ВСЕПРОНИКВАЩИЯ ЗВУК. Състоянието на самади може да бъде реализирано чрез СЛУШАНЕ. (…) Ананда и всички вие, които слушате тук, трябва ДА ОБЪРНЕТЕ НАВЪТРЕ УМЕНИЕТО СИ ЗА СЛУШАНЕ, ЗА ДА ЧУЕТЕ СОБСТВЕНАТА СИ ПРИРОДА, което само по себе си постига върховното Боди. Ето как просветлението е постигнато. Буди колкото песъчинките на Ганг влизат в този единствен вход към Нирвана. Всички минали Татагати са достигнали този метод. Всички Бодисатви сега влизат в това съвършенство. Всички, които практикуват в бъдеще, трябва да разчитат на тази Дарма.“ Самади означава дълбоко медитативно състояние. Нирвана означава най-висшия рай. Татагати означава Буди. Бодисатви означава духовно практикуващи. Дарма означава истинското учение. ~ Сурангама Сутра ТИБЕТСКИ БУДИЗЪМ “[По време на церемонията] Миларепа каза на вазата: „Аз съм вече твърде стар, моля те, посвети ги сама.“ След това вазата излетя в небето и посвети всички ученици един по един. По време на това, [ТЕ ВСИЧКИ] ЧУХА НЕБЕСНАТА МУЗИКА в небето и усетиха аромат, който никога преди не бяха помирисвали; също, видяха цветя да падат долу от небосвода и много други чудни, благоприятни знаци. Всички ученици стигнаха до пълна реализация на мъдрите значения на Посвещението.“ ~ Сто хиляди песни на Миларепа (вегетарианец) ХРИСТИЯНСТВО В началото беше СЛОВОТО, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог.“ ~ Светата Библия, Йоан 1:1 „Вземи шлема на спасението и меча на духа, които са СЛОВОТО БОЖИЕ.“ ~ Светата Библия, Ефесяни 6:17 „И ЧУХ ЗВУК ОТ НЕБЕСАТА като рев от течащи води и като силен екот от гръм. ЗВУКА, КОЙТО ЧУХ, беше като на арфисти, свирещи на арфите си.” ~ Светата Библия, Откровения 14:2 ГНОСТИЗЪМ „Аз съм гласът, чийто ЗВУК е многообразен и СЛОВОТО, чиято проява е многостранна. Аз съм името на ЗВУКА и ЗВУКЪТ на името.” ~ Наг Хамади, Кодекс VI, Гърмът, Съвършен ум „Аз съм СЛОВОТО, Което обитава в неизразимата тишина. Аз обитавам в чистата Светлина и Мисъл се е проявила осезаемо чрез ВЕЛИКИЯ ЗВУК.“ ~ Наг Хамади, Кодекс XIII, Триморфната Протеноя „Така ЛОГОСЪТ НА ОТЦА отива във Всичко, като плод на Неговото сърце и израз на Неговата воля. Той поддържа Всичко. Той избира и приема също формата на Всичко, пречиствайки го, и причинява връщането към Отеца и към Майката, Исус на абсолютната сладост.“ Логос означава Слово. ~ Наг Хамади, Кодекс XII, Евангелието на Истината ЕСЕИ „Тогава ще пуснеш в ушите си СВЕТИЯ ПОТОК НА ЗВУКА; защото той може да се чуе само в тишината. (…) Наистина, това е ГЛАСЪТ НА БОГ, ако го знаете. Защото както е написано, в началото беше ЗВУКЪТ, и ЗВУКЪТ беше у Бога, и ЗВУКЪТ БЕШЕ БОГ. (…) Това е СВЕТИЯТ ПОТОК НА ЗВУКА, който пресича звездния свод и прекосява безкрайното царство на Небесния Отец. Той е винаги в ушите ни, затова не го чуваме. Вслушайте се, тогава, в тишината по пладне; потопете се в него и оставете ритъма на музиката на Бог да тупти в ушите ви, докато станете едно със СВЕТИЯ ПОТОК НА ЗВУКА. (…) И ще се потопите в ПОТОКА НА ЗВУКА и музиката на неговите води ще потече над вас; защото в началото на времената всички ние споделяхме СВЕТИЯ ПОТОК НА ЗВУКА, който роди цялото творение. И могъщият рев на Потока на Звука ще изпълни цялото ви тяло и вие ще трептите пред неговата мощ. После вдишайте дълбоко ангела на въздуха и станете самия Звук, така че СВЕТИЯТ ПОТОК НА ЗВУКА да може да ви носи към безкрайното царство на Небесния Отец, там, където ритъмът на света се надига и снишава.“ ~ Евангелие на Мира на Есеите И т. н.... За повече подробности и свободно изтегляне, моля, посетете: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... В религиите
2021-05-05   17559 Преглед
... В религиите
2021-05-05

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 2 от 3

5:53

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 2 от 3

ГРЪЦКА ФИЛОСОФИЯ / ИНДУИЗЪМ / МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ / ИСЛЯМ / ИСЛЯМ (Суфизъм) / ДЖАЙНИЗЪМ / ЮДАИЗЪМ ГРЪЦКА ФИЛОСОФИЯ „Има геометрия в звънтенето на струните. Има МУЗИКА в пространството на сферите.“ ~ Питагор (веган) ИНДУИЗЪМ „Йогинът, стоейки в сидхасана (поза) и практикувайки Вайшнави-мудра, трябва винаги да чува ВЪТРЕШНИЯ ЗВУК. (…) Звукът, който той практикува по този начин, го прави (като) глух за всички външни звуци. Преодолявайки всички препятствия, влиза в състояние на турия за петнадесет дни.“ Йогин означава духовно практикуващ. Турия е състояние на по-висше духовно съзнание. ~ Нада-Бинду Упанишад „Умът, който отначало се е концентрирал върху който и да е Звук, се фиксира здраво към него и е погълнат от него. (…) Също както пчелата пие само нектара, без да се интересува от аромата, така и ситта, който винаги е погълнат от ЗВУКА, не копнее за чувствени обекти, след като е обвързан от сладкия аромат на нада и е изоставил своята бързо променяща се природа. (…) Умът, който наред с Прана има своите кармични влечения, унищожени от непрестанната КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЪРХУ НАДА, е погълнат от чистия Единствен.“ Ситта означава внимание. Нада означава финият вътрешен Небесен Звук. ~ Нада-Бинду Упанишад МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА КРИШНА СЪЗНАНИЕ „Да слушаме за Него (Господ) означава непосредствен контакт с Него чрез процеса на ВИБРАЦИЯ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИЯ ЗВУК. И трансценденталният Звук е толкова ефективен, че Той действа незабавно като премахва всички материални привързаности…“ ~ Шрила Прабхупада (вегетарианец) ИСЛЯМ „Аллах няма да му позволи (на Пророка) да умре, докато Той не вкара в правия път кривналите хора, като ги накара да кажат: `Никой няма правото да бъде почитан, освен Аллах`, с което ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ СЛЕПИТЕ ОЧИ И ГЛУХИТЕ УШИ и затворените сърца.“ ~ Хадит 3:335 „Целият свят е изпълнен с БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА И ЗВУК НА БОГ. Слепият все още пита къде е Бог. Изчисти ушите си, пълни с восъка на арогантност и скептицизъм и тогава ще чуеш Звука във всяка посока, идващ от Небесата отгоре. Загадка е защо чакаме да чуем Божествения тромпет да отекне в Деня на Страшния съд, когато СЛАДКИЯТ ЗВУК НА БОЖЕСТВЕНИЯ ТРОМПЕТ ОТЕКВА НЕПРЕКЪСНАТО.” ~ Монголски принц Мохамед Дара Шико (вегетарианец) ИСЛЯМ (Суфизъм) „Мойсей чу този ЗВУК на планината Синай, когато беше в общение с Бог и същото СЛОВО беше чуто от Христос, когато потъна в Своя Небесен Баща в пустошта. Шива чу същата Анахад НАДА по време на Своето самади в пещерата в Хималаите. Флейтата на Кришна е символична за същия Звук. ТОЗИ ЗВУК Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВСИЧКИ ОТКРОВЕНИЯ на Учителите, на които се разкрива отвътре. Именно заради това Те знаят и учат на една и съща истина.“ ~ Хазрат Инаят хан (вегетарианец) „Плътските уши могат да чуят тези слова. УХОТО НА ДУШАТА може да привлече Божиите тайни.“ ~ Мевляна Джалал ад-Дин Руми (вегетарианец) „О, Саади, не можеш да говориш за музика с глухите. Човек се нуждае от УХОТО НА ДУШАТА, което може да получи тайните.“ ~ Саади Ширази „Когато някой изостави поне себе си (егото си), може да чуе Божието СЛОВО със своето УХО НА ДУШАТА.“ ~ Атар на Нишапур „Такъв наистина е НЕБЕСНИЯТ ОРКЕСТЪР, о, Хусро, Той е в тези десет мелодии, които йогинът е усвоил. С успокоени сетива и ум в покой, така казва Хусро; Със свиренето на безкрайния звук отвътре, всички похоти на плътта и смъртоносните грехове отлитат, Учителят има също един прекрасен Свой свят и Хусро сега е дълбоко погълнат от своето Аз.“ ~ Хазрат Амир Хусро ДЖАЙНИЗЪМ „О, Аскете! МЕДИТИРАЙ ВЪРХУ КОСМИЧЕСКИЯ ЗВУК ОМ, защото той е като дъжд за угасяване огъня на страданието. И също е като лампа, която осветява неуловимата същност на свещените учения. Той е ръководството за добри дела.“ ~ Свещената Джанарнава ЮДАИЗЪМ „ (…) Човек не живее само с хляб, но и с ВСЯКО СЛОВО, което излиза от устата на Господ.“ ~ Светата Тора Д’варим (Второзаконие) И т. н.... За повече подробности и свободно изтегляне, моля, посетете: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... В религиите
2021-05-05   6764 Преглед
... В религиите
2021-05-05

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 3 от 3

8:02

Куан Ин следи в религията Съзерцание върху вътрешния Небесен Звук - част 3 от 3

РАДА СВАМИ САТСАНГ БЕАС / СИКХИЗЪМ / ДАОИЗЪМ / ТЕОСОФИЯ / ВСЕМИРНО БЯЛО БРАТСТВО / ЗОРОАСТРИЗЪМ РАДА СВАМИ САТСАНГ БЕАС „ШАБД, ЗВУКОВИЯТ ПОТОК, СЛОВОТО ИЛИ СВЕТИЯТ ДУХ не е предмет на говорене или писане. За да го разберем, можем да кажем само толкова, а именно, че това е същината на Господ и че поддържа милиони вселени и области. Това е душевният поток на съзнанието. Това е НЕБЕСНАТА МЕЛОДИЯ. Това е жизненият поток, който произхожда от Господ и прониква във всичко. Господ създава и поддържа цялата вселена чрез този велик поток на силата. ПОТОЦИТЕ НА ГОСПОД проникват навсякъде като радиовълни. Неговата БОЖЕСТВЕНА МУЗИКА изпълва цялото пространство. (…) Шабд е струната, която свързва всекиго и всичко с Господ.“ ~ Философията на Учителите „Този, който се роди като човек и има късмет да е свързан със ЗВУКОВИЯ ПОТОК и го практикува, е велик. Той е владетелят на владетелите, защото ще бъде едно със Създателя.“ ~ Хазур Махарадж Баба Саван Сингх Джи (вегетарианец) „НЕПРЕСТАННАТА МУЗИКА е прекрасна. Не може да се добие чрез нашите собствени умствени процеси или дейности. Може да се получи само като резултат от милостта на Учителя. Това е върховният подарък на един съвършен Учител.“ ~ Философията на Учителите СИКХИЗЪМ „Чрез общуване със СЛОВОТО човек става обиталище на всички добродетели; Чрез общуване със СЛОВОТО човек става Шейх, Пир и истински духовен цар; Чрез общуване със СЛОВОТО духовно слепият намира пътя си към Осъзнаване; Чрез общуване със СЛОВОТО човек пресича отвъд Безкрайния Океан на илюзорната материя; О, Нанак! Неговите поклонници живеят във вечен екстаз, защото СЛОВОТО отмива всички грехове и скърби.“ Пир означава Светец. Слово означава Вътрешния Небесен Звук. ~ Свети Шри Гуру Гранд Сахиб „Възвишен е Господ и възвишено е обиталището Му; По-възвишено все пак е Неговото СВЯТО СЛОВО.” ~ Свети Шри Гуру Гранд Сахиб „Чрез Словото на ШАБД на Гуру, умът е победен и човек постига Състояние на Освобождение в своя собствен дом.“ Шабд означава Вътрешния Небесен Звук. ~ Свети Шри Гуру Гранд Сахиб ДАОИЗЪМ „ДАО, за което може да се говори не е вечното Дао. ИМЕТО (Словото), което може да бъде назовано не е вечното ИМЕ. БезИМЕННОТО (безСЛОВЕСНОТО) е началото на Небето и земята. ИМЕТО е майката на десет хиляди неща.“ ~ Дао Дъ Дзин „(Човекът на величествената Добродетел) вижда в най-тъмната тъмнина, чува, където няма звук. Насред тъмнината, само той ВИЖДА ЗАЗОРЯВАНЕТО; насред беззвучието, само той ЧУВА ХАРМОНИЯ.” ~ Джуан Дзъ (вегетарианец) „ЗВУКЪТ тогава потича и се разнася като зимуващи насекоми, започнали да се раздвижват през пролетта и ги стресна с трясъка на тътен, но няма заключение в края и няма въведение в началото. Сега мъртви, сега живи; сега падат, сега стават, техните непостоянства се сменят непрестанно.” ~ Джуан Дзъ (вегетарианец) „ЗВУКЪТ е вълнообразен и жив, ритъмът е възвишен и ярък, и така, духовете и призраците остават в своята тъмнина, слънцето, луната, звездите и съзвездията се движат в орбитите си. Накарах го да спре там, където има край на нещата, но също го оставих да тече там, където няма ограничения.” ~ Джуан Дзъ (вегетарианец) ТЕОСОФИЯ „Когато спре да чува многото, той може да различи ЕДИНИЯ - ВЪТРЕШНИЯ ЗВУК, който убива външния. Само тогава, не и дотогава, той ще остави областта на Асат - фалшивото, за да влезе в царството на Сат - истината. (…) Защото тогава ДУШАТА ЩЕ ЧУЕ и ще си спомни. И тогава на вътрешното ухо ще говори - ГЛАСЪТ НА ТИШИНАТА…“ ~ Гласът на Тишината от Мадам Е. П. Блаватска (вегетарианка) ВСЕМИРНО БЯЛО БРАТСТВО „Един ден, когато УШИТЕ ВИ СЕ ОТВОРЯТ и започнете да слушате малко повече и по-надалеч отколкото слушате сега, ще забележите, че през цялата вселена има движение на определени тонове, които обектите – изворите, дърветата, листата – излъчват, и ще ЧУЕТЕ ВЕЛИЧЕСТВЕНА МУЗИКА, която се разпространява от единия край на света до другия и тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота. И Христос, чрез Своето възкресение, иска да ви въведе в тази концертна зала. Той ще плати за вас, Той ще даде на всекиго билет, но ще имате ли ухо, за да разберете тази БОЖЕСТВЕНА МУЗИКА, когато влезете в тази зала и видите концерта, това изпълнение?“ ~ Учителят Беинса Дуно (вегетарианец) ЗОРОАСТРИЗЪМ „И ние се предаваме на СЛУШАНЕТО (което чува нашите молитви) и на тази милост, и на ЧУВАНЕТО на (нашата изказана) почит, и на тази милост, която е (показана в отговор на нашата предложена) възхвала.“ ~ Авеста, Висперад 21 „Нашите Авеста молитви са основани върху науката за вибрациите (Стаота Ясна). Ние се настройваме към Стаота Ясна, който е първоначалният Закон. (…) `Стаот` е езикът на СВЕТЛИНАТА И ЗВУКА, който помага за най-доброто постигане на общение между духа и душата.“ ~ Д-р Ервад Хошанг Дж. Бадха, PhD И т. н.... ЗВУКЪТ е като мелодията в този свят. Ето затова обичаме музиката толкова много, защото е много подобна на МУЗИКАТА НА НЕБЕСАТА, НА СЛОВОТО, ПРОИЗНЕСЕНО ОТ БОГ, универсалния език, чрез който, когато го чуем, разбираме всички неща, разбираме всички езици, разбираме се помежду си и се обичаме. Ще бъдем толкова подхранени, толкова енергизирани от тази ВЪТРЕШНА ВИБРАЦИЯ, СЛОВОТО НА БОГ, МУЗИКАТА НА НЕБЕСАТА, че ще се превърнем в нов човек. ~ Върховният Учител Чинг Хай (Веган) Световноизвестен хуманитарист, творец и духовен Учител И Методът Куан Ин е просто китайското име за съзерцание върху БОЖИЕТО СЛОВО, което ще бъде чуто по време на посвещението. И чрез този универсален език, Бог ни учи на всичко, което трябва да знаем, как да управляваме живота си, и ни показва Небесата и Своята истинска самоличност, както и нашата самоличност. Тогава ще разберем, че сме едно с Бог. ~ Върховният Учител Чинг Хай (Веган) Световноизвестен хуманитарист, творец и духовен Учител За повече подробности и свободно изтегляне, моля, посетете: SupremeMasterTV.com/SCROLLS SupremeMasterTV.com/MEDITATION
... В религиите
2021-05-05   5938 Преглед
... В религиите
2021-05-05

Как да превъзмогнем трудните времена

0:32

Как да превъзмогнем трудните времена

„КОГАТО ТРУДНОТО ВРЕМЕ ДОЙДЕ, СПРЕТЕ ДА ЯДЕТЕ ПЛЪТ КАТО ЧУДОВИЩА, СПРЕТЕ ДА УНИЩОЖАВАТЕ ПРИРОДАТА; СПРЕТЕ ДА ИЗМЪЧВАТЕ ЖИВОТНИТЕ. ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЯДЕНЕ НА РАСТЕНИЯ, ВОДА И ВЪЗДУХ. ТЕ ЩЕ ВИ ПОЗВОЛЯТ ДА ПРЕОДОЛЕЕТЕ ТОВА ВРЕМЕ.” Откъс от Тайната на Златната Мелодия - Указания от Чингис Хан (вегетарианец)
... В религиите
2021-12-21   4116 Преглед
... В религиите
2021-12-21

Забрана на Алкохола в Религията

4:23

Забрана на Алкохола в Религията

... В религиите
2019-11-06   3944 Преглед
... В религиите
2019-11-06

Вегетарианството в Библията

5:34

Вегетарианството в Библията

... В религиите
2018-04-18   3735 Преглед
... В религиите
2018-04-18

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители - Част 1 от 4

0:34

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители - Част 1 от 4

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители. Прекланяме се пред Всемогъщия в душевна благодарност за това, че ни е дарил с Тяхното Свято Благословено присъствие. Нека всички същества бъдат просветлени по Тяхната Божествена Милост.
... В религиите
2022-01-12   2993 Преглед
... В религиите
2022-01-12

Предупреждение за Великата нация и крайбрежните градове

0:40

Предупреждение за Великата нация и крайбрежните градове

„(След) голямата комета, великата нация ще бъде унищожена от земетресения, бури и големи бушуващи води, причиняващи много епидемии. Океанът ще залее също и много други страни, така че всички крайбрежни градове ще живеят в страх и много от тях ще бъдат унищожени. Защото в никой от тези градове няма човек, живеещ според Божиите закони.” Пророчество от Света Хилдегард от Бинген, Германия - 12-ти век сл. Хр.
... В религиите
2021-12-21   2965 Преглед
... В религиите
2021-12-21

Когато времето на гнева е дошло

0:47

Когато времето на гнева е дошло

„Когато времето на гнева дойде, човечеството ще е стигнало до най-високата точка на покварата. И тъй като злините ще са предизвикани от вас, вие ще изпълните водите на моретата и реките с кръв. ВИЕ ВЕЧЕ СТЕ ГИ ИЗПЪЛНИЛИ (С КРЪВ) ОТ ВАШИТЕ УБИЙСТВА и обитателите на водите намаляват, убивани от вас, което допринася за вашия глад.” Пророческо послание от Господ Исус Христос (вегетарианец), записано от италианската мистичка Мария Валторта на 22 август 1943 г.
... В религиите
2021-12-21   2877 Преглед
... В религиите
2021-12-21

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители - Част 2 от 4

0:34

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители - Част 2 от 4

С дълбока, смирена благодарност и Любов към всички почитаеми просветлени Учители. Прекланяме се пред Всемогъщия в душевна благодарност за това, че ни е дарил с Тяхното Свято Благословено присъствие. Нека всички същества бъдат просветлени по Тяхната Божествена Милост.
... В религиите
2022-01-12   2562 Преглед
... В религиите
2022-01-12

Всички дългове ще бъдат изплатени

0:29

Всички дългове ще бъдат изплатени

„Които са взели назаем, ще го върнат. Които имат дълг, ще го изплатят. ДЪЛЖАЩИТЕ ЖИВОТ ЩЕ ПЛАТЯТ СЪС СВОЯ ЖИВОТ. Които мамят другите, ще платят за тази измама.” Пророчество за нашите дни, направено през 12-ти век сл. Хр. от крал Прабу Джаябая от Ява, Индонезия
... В религиите
2021-12-21   2484 Преглед
... В религиите
2021-12-21

Кой може да се спаси, когато Земята се пречиства?

0:32

Кой може да се спаси, когато Земята се пречиства?

„Господ казва: Това е векът, в който на змея му пораснаха крила, затова аз ще започна да прочиствам земята! Кой може да бъде спасен? Този, който се моли за смирение и практикува (духовно и добродетели, и т. н.).“ Пророчество от Света Мариам Бауарди, Франция – 1873 г.
... В религиите
2022-01-23   2425 Преглед
... В религиите
2022-01-23

Убиването е нарушаване на Христовата Заповед

0:45

Убиването е нарушаване на Христовата Заповед

„ВИЕ УБИВАТЕ. ВИЕ ДОРИ УБИВАТЕ. Вие потъпквате закона на любовта и прошката. Вие проливате кръвта на своите братя и сестри и особено кръвта на добрите, които преследвате точно защото са добри. Внимавайте обаче да не би Бог един ден да ви принуди да задоволите глада и жаждата си с КРЪВТА, КОЯТО СТЕ ПРОЛЕЛИ, В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МОЯТА ЗАПОВЕД ЗА МИР И ЛЮБОВ.” Пророческо послание от Господ Исус Христос (вегетарианец), записано от италианската мистичка Мария Валторта на 22 август 1943 г.
... В религиите
2021-12-21   2310 Преглед
... В религиите
2021-12-21
Към страницата
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android
Субтитри