ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
121 - 140 ของ 7074 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

อนาคตอยู่ในมือของเรา - ปี 2020 ในการพิจารณาทบทวน

00:14:20

อนาคตอยู่ในมือของเรา - ปี 2020 ในการพิจารณาทบทวน

กับความวุ่นวายในปี 2020 ที่ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะไตร่ตรองว่า: "ปีนี้สอนอะไรเราบ้าง?" ในความเสียหายทั้งหมดที่สร้างขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับ การเปลี่ยนแปลงสากล!
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2020-12-31   264 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2020-12-31

ให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณ ในตรรกะและความจริง ตอนที่ 2 จาก 3 ตอน

00:31:35

ให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณ ในตรรกะและความจริง ตอนที่ 2 จาก 3 ตอน

ดังนั้น นั่นเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ต้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ผู้นั่งสมาธิ และผู้แนะนำพวกเขา และผู้ที่เฝ้าดูพวกเขาตลอดเวลา เพราะมันยากมาก ที่เด็ก ๆ จะอยู่รอด ในโลกที่รุนแรงเช่นนี้ โดยไร้คำแนะนำ แม้แต่ครู ก็ไม่สามารถควบคุมได้เสมอไป
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-31   596 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-31

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริง ของคริสต์มาส

00:08:54

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริง ของคริสต์มาส

ในคืนก่อนวันคริสต์มาส เพื่อยกย่องการประสูติอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระอาจารย์พระเยซูคริสต์ ผู้รู้แจ้งที่เป็นที่เคารพบูชา ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา แบ่งปันข้อความจากใจ สำหรับโลกเกี่ยวกับ ความหมายที่แท้จริงของช่วงเวลา แห่งปีที่เป็นที่รักอย่างกว้างขว้างนี้ ต่อไปนี้เป็นจุดสำคัญ บางส่วน: ความรักของฉันแก่คุณ ในนามของพระเยซูและ ในนามของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มันเป็นวันคริสต์ม
ข่าวเด่น
2020-12-30   6000 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-30

ข่าวเด่น

00:41:43

ข่าวเด่น

In today’s news, our Beloved Supreme Master Ching Hai presents Shining World Compassion Award to United States miniature horse rescue charity, Japanese researchers discover Earth closer to galactic center than previously believed, engineers develop next-generation reinforced concrete with 3D printing, European partnership to construct low-cost houses in Africa from recycled plastic, social activist in India helps disabled during COVID-19 lockdown, survey reveals almost 10% of Tel Aviv, Israel residents are either vegan or vegetarian, and ground-dwelling parrot named New Zealand’s Bird of the Year.In Shining World Compassion Award News from the United States … It all began when Alex Granato and his partner Josh Dolan of Florida, USA, spotted a single small horse standing out in a field. Upon further investigation, they discovered dozens more, all similarly alone and uncared for. Alex and Josh rescued and adopted the first horse, a miniature they named Peeps. They also saved and were able to find homes for many of the other dwarf and miniature horses. Soon after, Alex and Josh established the Peeps Foundation, dedicated to serving dwarf and miniature horses in need. With more than 600 horses rescued so far, the Peeps Foundation not only finds homes for healthy equines but also provides a permanent sanctuary for others, especially dwarf horses that need specialized care.“Even though they’re small and look like a dog, and they’re fun to play with, they really need even more intense care than a regular 1,500-pound (680 kg) horse. Their feet are a constant issue when they’re that small of a size. They have regular size miniature horse organs but in a much smaller, compact body cavity. So, the weight of that and the compaction of the organs can cause a lot of intestinal or digestion issues. So, what Josh really focuses on is the feet and the proper care so they can get straighter joints, and the whole Foundation, a lot of the people that help us day to day, is focused on their diet and their general care so that they’re having the best, healthiest life they can have.” Upon hearing of the loving work of this horse rescue organization, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously offered the Shining World Compassion Award, “plus US$20,000 with lots of love, hugs and gratitude,” and further stated, “May all involved live a long, happy life by God’s Blessing. May the beings you rescue enjoy care, love and dignity for the rest of their life, in God’s Love.”Our Supreme Master Ching Hai International Association members in Orlando, Florida, USA, were pleased to present the Award letter, crystalline plaque, Master’s financial gift, as well as Her publications and DVDs to the Peeps Foundation.“This award is presented in recognition of your Foundation’s unique mission to help neglected mini horses, especially those with dwarfism, by finding them forever loving homes. Your act of kindness reverberated throughout the industry, nurturing empathy for all creatures great and small, thereby creating a kinder world for all of the world’s co-inhabitants.”“Thank you so much. I can’t even express how much this means to us and how much this is going to help sponsor and help us get new forever homes for so many more animals.”“I just wanted to say, again, from myself and Josh Dolan and all of our animals here at the Peeps Foundation to Supreme Master Ching Hai – we are so grateful and so thankful for Your recognition and Your donation and can’t wait to put it to good use helping these animals.”Our joyful congratulations, Alex Granato, Josh Dolan, and the devoted team at the Peeps Foundation. May your work continue to bring comfort and hope to horses in need as we are inspired to love and care for all of the remarkable animal co-inhabitants that share our Earthly home.For the full presentation of the Shining World Compassion Award to the Peeps Foundation, please tune in to our Shining World Awards program at a later date.Earth 2,000 light-years closer to galaxy’s center than previously thought. Using four radio telescopes at various locations across Japan, Japanese astronomers with the VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry) project have determined that we are approximately 25,800 light-years away from the supermassive black hole at the Milky Way’s center. Additionally, they found the Earth and sun are traveling 227 kilometers per second around the center, seven kilometers per second faster than calculated before. These newly announced figures were possible because VERA’s data from over the last two decades enabled the building of a more accurate model of the Milky Way and our position within it. Thank you, VERA scientists, for this valuable information that better puts our place in the galaxy into perspective. May your ongoing studies continue to reveal more fascinating details about the expansive universe of which we are a part, in Celestial unity.Up next, engineers develop next-generation concrete with the help of 3D printing. We’ll pause a moment to thank the taxi drivers who courteously and safely take passengers to their destinations with a smile. We’ll be right back with more conducive news on Supreme Master Television.Hi, energetic friends, I am Danny the vegan Desert Rain Frog! My friends say that I uplift the energy and mood wherever I go. That’s because I am a happy vegan. Brighten up your surroundings by going vegan too! Paint may splatter on glass, and you can easily scratch the surface while trying to get rid of it. An effective cleaning method is to use dish soap and a safety razor blade. First, mix the soap in warm water until bubbles appear. Then, use a rag or sponge to soak the window with the solution. Cautiously scrape the paint away using the blade held at a 45-degree angle. Make sure the glass is wet at all times to prevent scratches. Thank you for your attention and love you so much for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world! Now, the weather around the globe.Engineers develop low-carbon, high-strength concrete with 3D-printing technology. University of California, Berkeley, USA researchers have achieved a significant milestone in reinforcing concrete by embedding 3D-printed octet polymer lattices into the material. The lattices replace the commonly used steel rebar and make the substance four times stronger than traditional concrete while avoiding cracks that can develop with the conventional formulation. Producing concrete generates 7-9% of the world’s carbon dioxide releases, and the lattices can take up to a third of the concrete mixture, thus potentially lessening the carbon output during manufacturing. It is also possible to produce the polymer from recycled plastics, which would reduce CO2 emissions even more. What a great achievement, University of California, Berkeley scientists, as your next-generation concrete is eco-friendly and could lead to more durable buildings and structures. May construction become greener and more sustainable in the years ahead for our beautiful Earth’s health, in God’s beneficence.European partnership to build prefabricated houses in Africa from recycled plastic. In collaboration with United Nations (UN)-Habitat, a project involving Norwegian startup Othalo, Belgian architect Julien De Smedt and Norwegian entrepreneur Silje Vallestad will construct inexpensive homes from recycled plastic for people in sub-Saharan Africa. Their method can create a range of modular residences, and the current 60 square meter version will use about 7.2 metric tons of plastic. The patented building technology will help remove millions of metric tons of waste from the environment while also providing comfortable housing. Mass-production is expected to begin in early 2022 with plans to also construct schools, hospitals, cold storage units, refugee centers and more. Our gratitude, Othalo, Julien De Smedt, Silje Vallestad, UN-Habitat, and all others involved, in this fantastic initiative. May your endeavor be blessed with boundless Divine assistance, as you make our world a better place.Social activist adopts underprivileged Indian households during COVID-19 lockdown. Hari Krishnan of Chennai in India’s Tamil Nadu state regularly delivers monthly food rations containing vegetables, spices, rice, sugar, and salt to 254 disadvantaged families, most with a disabled member, living in six cities within the state. Mr. Krishnan has used all of his savings for the project that especially focuses on individuals with disabilities. His altruism inspired others to adopt 133 additional families. Due to his efforts, city authorities appointed Mr. Krishnan to coordinate 47 volunteers in five zones of Chennai. The team was allotted about 25,000 kilograms of food relief kits to distribute to migrants and indigent families. He has stated his charitable work gives him “immense joy that I cannot explain.” Hari Krishnan, God bless you! Our accolades and appreciation are accompanied by our prayers that people in India and worldwide remain safe during the pandemic, in Heaven’s watchful gaze.Coming up, almost 10%of population in Tel Aviv, Israel, eats vegetarian or vegan. We’ll spend some time now to read about past enlightened Masters and think about their invaluable teachings on virtuous living. Please stay tuned to Supreme Master Television for more motivating news. Welcome back to Noteworthy News - Gladdening News for a Brighter World.New survey shows nearly 10% of Tel Aviv, Israel residents follow vegan or vegetarian lifestyles. Research by Tel Aviv Global & Tourism, a municipal department, shows that 4.3% of the city’s residents are vegan and 4.5% are vegetarian. It was also discovered that of the 450,000 people that live there, almost half eat a vegan meal at least twice a week, and 37% have reduced their meat consumption within the last year. Factors influencing dietary choice cited by survey participants included health and animal well-being concerns as well as cost and taste. The picturesque city has 40 vegan restaurants, 44 vegetarian ones and 171 that are plant-based friendly. Wonderful news, Tel Aviv, on the rising popularity of veganism in your delightful city. May the Israeli people be blessed for choosing the compassionate path as they fully convert to the win-win vegan way, in Divine grace.Ground-dwelling parrot named New Zealand’s Bird of the Year. The gorgeous kākāpō has been chosen the winner of an annual competition held by the New Zealand conservation organization Forest & Bird. The goal is to increase awareness regarding the nation’s native species and unique environment. With 55,000 people voting, the lovely moss-green parrot is the only bird to have received the honor twice since the contest originated in 2005. The nocturnal, critically-endangered kākāpō can live for around 60 years and is considered to be the heaviest parrot species. Fortunately, the charming being’s numbers have risen from 50 in the 1990s to a current 213 individuals as a result of preservation efforts. Kudos to the lovely kākāpō for the win and hats off to all human and avian participants! May we cherish all animal co-inhabitants who grace our planet with their special and loving presence, in God’s radiance.Laughter is an instant vacation. Let’s take a short trip and laugh together with our joke of the day entitled “A Way of Improvement.”Eager to improve himself, a disciple asked his Master for advice.“Master, how do I identify my imperfections?”“It’s easy. Just point out one of your wife’s imperfections and tell her to correct it. Then, she will help you pinpoint all of your imperfections along with your family’s and friends’ ones as well.”And now we have a heartline from Thiên Ngân in Âu Lạc, also known as Vietnam: Dear Supreme Master Ching Hai, My name is Thiên Ngân. I am 8 years old now and in 3rd grade. When I saw the animals being killed, I was so sad, because the animals were suffering a painful death, and I am so heartbroken. We will help You to make World Vegan, World Peace and make the world as beautiful as before; there will be no more diseases and disasters. God will forgive us. Nature will forgive us, and all the beautiful things will come to us. And God will bless us. May God bless You. Thiên Ngân from Âu Lạc (Vietnam)Dearest Thiên Ngân, Our appreciation for your heart-filled and positive message!Master has a reply for you: “Loving Thiên Ngân, thank you for being such a good girl. If the world has warm-hearted children like you, and the adults also have your enlightened mindset, it will surely be saved. Lots of love to you and brilliant Âu Lạc (Vietnam).”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThanking you for spending time with us on Noteworthy News. May your days be graced with the light of Heaven.
ข่าวเด่น
2020-12-30   137 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-30

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:03

จากหลักคำสอนลับ: แหล่งกำเนิดจักรวาล - การสร้างสรรค์ทั้ง 7 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ฉันได้อธิบายให้คุณฟังแล้ว มุนีที่ยอดเยี่ยม สร้างสรรค์ที่ 6... การสร้างสิ่งมีชีวิตอาณาจักรพืช เป็นลำดับที่ 7 และเป็นของมนุษย์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-30   226 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-30

ครีต: อัญมณีแห่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

00:17:43

ครีต: อัญมณีแห่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“มีดินแดนแห่งหนึ่งเรียกว่าเกาะครีต ท่ามกลาง ทะเลสีไวน์เข้ม แผ่นดินที่ยุติธรรมและร่ำรวย ล้อมรอบด้วยน้ำ และในนั้นมี ผู้ชายมากมายนับไม่ถ้วน และ 90 เมือง”
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-30   166 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-30

ผู้รับรางวัลการประดิษฐ์โลกจรัสแสง: โซลูแบ๊ก ทางเลือกพลาสติก รักษ์โลก

00:15:07

ผู้รับรางวัลการประดิษฐ์โลกจรัสแสง: โซลูแบ๊ก ทางเลือกพลาสติก รักษ์โลก

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักของเรา นำเสนออย่างสนุกสนานกับ รางวัลการประดิษฐ์โลกจรัสแสง แก่โซลูแบ๊ก “และ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ โครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมนี้ ขอให้สวรรค์อวยพรคุณ”
รางวัลโลกจรัสแสง
2020-12-30   164 รับชม
รางวัลโลกจรัสแสง
2020-12-30

ให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณ ในตรรกะและความจริง ตอนที่ 1 จาก 3 ตอน

00:32:02

ให้ความรู้แก่บุตรหลานของคุณ ในตรรกะและความจริง ตอนที่ 1 จาก 3 ตอน

มีใครเป็นพุทธะบ้าง? คุณหัวเราะทำไม? เรื่องพุทธะนั้นจริงจังมาก ไม่ใช่เรื่องตลก ไม่ คุณยังไม่ได้เป็น พุทธะหรือ? ใช้เวลานานไหม? อะไร? (ทุกคน...) ยังไม่? อะไร? (ทุกคนเป็นพุทธะ) ทุกคนเป็นพุทธะ? “อมิตาภะพุทธ”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-30   837 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-30

โลกวีแกนนำพาสันติภาพโลกที่ยืนยาว

00:06:22

โลกวีแกนนำพาสันติภาพโลกที่ยืนยาว

ระหว่างวันหยุดคริสต์มาส ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ยังไม่ได้มีพักสักนิด เพื่อทำงาน และทำสมาธิอย่างเข้มข้น เพื่อโลกนี้ ท่านอาจารย์ยังแบ่งเวลา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2020 เพื่อตอบคำถามจาก ทีมโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ เกี่ยวกับหัวข้อทางจิตวิญญาณหลายข้อ ในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่สะท้อนถึงความกังวลลึกซึ้ง ของท่านอาจารย์ต่อโลกของเรา คุณก็รู้ว่ามันมีโควิด-19 กลายพันธุ์ ตั
ข่าวเด่น
2020-12-29   6066 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-29

ข่าวเด่น

00:38:44

ข่าวเด่น

In today’s news, vulnerable families in Kenya receive vital support, scientists confirm urgency of reducing emissions from livestock, Norway commissions free image maps for monitoring tropical forests, smart suitcase helps visually impaired people to travel, Bangladeshi teenager wins international peace prize, pizza restaurants in Australia add vegan wings to menu, and endangered species receive more legal protection in United States.Food security in Kenya receives much needed support. Travel restrictions and lockdowns to contain the spread of COVID-19 presented significant challenges to the tourism industry in Kenya’s Mombasa County. Many families living along the coast either lost their informal livelihoods or had their incomes drastically reduced. With a donation from the United States Agency for International Development (USAID), the United Nations World Food Programme (WFP) has started providing monthly cash transfers to 24,000 families. The money will be sufficient to cover half of their food expenses, while 6,000 children and mothers will receive supplemental nutrition in the form of peanut butter and fortified flour. The United States is a Shining World Leadership Award for Compassion laureate. We extend our heartfelt appreciation to USAID, WFP and Kenya’s own government programs for lessening the distress of vulnerable individuals. May the courteous people of Kenya regain their food security and financial strength in a brighter future, embraced by the Providence.Researchers look at ways to curb global warming. In a recent paper, scientists warn that the overall temperature of the Earth’s atmosphere will rise unless significant changes are made to worldwide food production. Even if fossil fuel emissions drop to zero, greenhouse gases from animal livestock raising would escalate as the world population grows, warming the planet more than 1.5 degrees Celsius this century. However, the scientists present the possibility of controlling the temperature increase by adopting plant-rich diets, improving crop yields, and reducing food waste. Dr. Michael Clark, researcher at the University of Oxford in the UK and lead author of the report, is confident this can be achieved through the collective responsibility of citizens and governments. Thank you, Dr. Clark and fellow scientists, for your serious assessment. We pray for all people to see the light and do what is right to save our world, in Divine upliftment.Up next, Norway commissions free image maps for monitoring tropical forests. We’ll take a moment to thank the fruit and vegetable inspectors, who check the temperature of the produce, identify any defects, and determine its grade based on established quality standards. Please stay tuned to Supreme Master Television for more radiant news.Good day, inquisitive viewers, it’s Michelle the vegan Mary River Turtle. Honestly, can you think of a better way to live than being vegan? When you do good, you feel good! So start today and let’s make our world a better place! If you have a baby, you’ve probably noticed how fast their nails grow. Here are some tips for trimming them. First of all, it’s safer to use nail clippers or an emery board instead of scissors. Then, your best bet is to try doing it while your child is asleep. If that doesn’t work out, your backup strategy is to create a diversion. Give your little one something colorful to look at, a song that you sing for them, or a treat to eat. Remember to cut toenails straight across, and be sure to praise your bundle of joy for helping you. That way you’ll both feel good about the experience! Much love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all humans and us all co-inhabitants. Thank you for watching. And now for the weather around the world.Satellite network provides monthly updates on deforestation in 64 countries. The Norwegian government, a Shining World Leadership Award for Humanitarianism recipient and a Shining World Leadership Award for Animal Protection laureate, has invested US$44 million in a project shared by three firms that gives everyone free access to high-resolution imagery of the world’s tropical forests. This especially benefits non-governmental organizations and other groups that are concerned about stopping the destruction of the rainforests and saving these precious ecosystems, but cannot afford such expensive datasets. US-based aerospace company, Planet Labs Inc., has more than 150 satellites in orbit that do the bulk of the monitoring. Multinational corporation Airbus is sharing its extensive image archive that goes back to 2002. Norway’s own Kongsberg Satellite Services (KSAT) acts as the information coordinator and furnishes technical support to users. Our genuine gratefulness, Norway, as well as Planet Labs, Airbus and KSAT, for making data available that could promote ethical and democratic management of the Earth’s rainforests, in Celestial wisdom.High-tech prototype uses artificial intelligence so visually impaired can navigate public spaces. Dr. Chieko Asakawa, an IBM Distinguished Service Professor at Carnegie Mellon University in the United States, lost her eyesight when she was 14 years old and has spent most of her adult life developing accessibility technology. Since 2017 she has been working with IBM Japan Ltd. and other companies on a robotic suitcase, to help herself and other blind people transit places like airports and shopping malls. The user communicates the desired destination through a mobile phone app, and then the rolling assistant plans the best route, using cameras, sensors and artificial intelligence. Directions for the user are delivered by means of vibrations in the unit’s handle. Our delighted applause, Dr. Asakawa, IBM Japan and collaborators, for giving autonomy to people with visual disabilities. May we be blessed with more innovations that improve the quality of life, in Heaven’s abiding care.Activist creates organization and software to support young victims of cyberbullying. Seventeen-year-old Sadat Rahman of Bangladesh is the 2020 winner of the International Children’s Peace Prize, awarded annually by the KidsRights Foundation. He is being recognized for founding a volunteer support group in his home district of Narail, as well as for developing the mobile app Cyber Teens. The program empowers adolescents to use the internet safely and report cyberbullies confidentially. Since its debut, hundreds of teenagers have used the app and eight suspects have been arrested for online crimes. Sadat’s accolade comes with €100,000, which he will use to expand his services and protect children across Bangladesh. Our sincere congratulations, Sadat Rahman! You truly deserve this recognition for such noble ideals and using your talents to make the world a better place, in the overflowing love of Allah.Coming up, pizza restaurants in Australia add vegan wings to menu. We will take a moment to regain our composure by sitting up straight, hands relaxed in our lap, closing our eyes, and taking several slow and deep breaths – inhaling peace and exhaling stress. More praiseworthy news when we return! Please stay with us here on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News - Foresighted News for an Intelligent World.Fast-food chain debuts plant-based wings and sauces. Pizza Hut, an international franchise headquartered in the United States, has added the new menu items only at its outlets in Australia. The nugget-shaped wings are made from wheat protein, have a crunchy exterior, and may be ordered with five vegan dipping sauces, including Chipotle, Buffalo, Smoky BBQ, Hickory & Brown Sugar, and Hot Chili. In recent years, Pizza Hut has been upgrading the food it offers in response to growing customer demand for animal-free and sustainable options. In 2019, the company rolled out four novel pizzas named Vegan Mediterranean, Vegan Deluxe, Vegan Cheese Lovers and Vegan Margherita. Patrons were also introduced to vegan cheesy garlic bread and nondairy ice cream cones. Three cheers, Pizza Hut, on your enlightened service to hungry consumers. We pray that your delicious offerings will entice all of Australia to choose the compassionate way of eating as soon as possible, in Celestial celebration!Vermont, United States passes law to protect imperiled wildlife. The Honorable Phil Scott, Governor of Vermont, has signed legislation that prohibits the sale of ivory and other parts of endangered animals. The Government of Vermont is a Shining World Leadership Award for Compassion laureate. The new law applies to 15 of the world’s most at-risk species, such as elephants, rhinos, cheetahs and giraffes, and will take effect in January 2022. Although federal law prohibits importing, exporting and interstate trading of wildlife parts, contraband still manages to cross borders. This is why state bans on trading are at once necessary and effective for discouraging poachers and traffickers. God bless you, Governor Phil Scott and all supportive legislators! May your wise governance inspire other leaders to safeguard our treasured wild fauna, in Heaven’s abundant grace.One joke daily, keeps everyone happy, this is for you especially. It’s entitled, “Special Skill.” “Hey Jenny, I heard you got a new job. How’s it going?”“It’s fine now that I’ve completed the training period.”“Oh yeah? What special skill do you need to work in an orange juice factory?”“You have to learn how to concentrate!”And now we have a heartline from Bita in Iran: In the Name of God! Greetings from Your humble disciple to the Highest Master of the Earth and Universe, Tim Qo Tu, the Beloved Lord of All the Worlds! My dear Supreme Master, every minute and every day I am grateful, and I wonder how You appeared in my life and saved me. For many years, I have been asking God for salvation and for Hiers Love and unity with Hirm. Eleven years ago, I received the gift of initiation from Your merciful and kind Being. After connecting with You, all of my thirst for being with God was quenched, and all my outwardly searching was finished. The day I remembered my True Self, I knew that You are inside me, and there is no I, but all is You. And I became one with Your divine Presence and realized that You are God. Every day when I wake up, it is like I just got initiated on that day, and I am always grateful for and in awe of this rare and precious occasion, the highest gift, eternal salvation and liberation of my soul. It is because of all the miracles and blessings that are continuously flowing from Your divine Being to me, and the feeling of being always blessed and loved in a special way. Also, because my unconditional love, wisdom and freedom are growing, I feel very happy and free and have inner joy. Beloved God of All the Worlds, I am always happy in You. I breathe and live in God. The words are not enough for praising and thanking You and the lovely, blessed Quan Yin messengers who are the tools for initiation. My only sorrows are the physical distance from Your Divine presence and also the pain of God’s creations. I thank You for all of Your visible and invisible help and Your Compassion, Love, Blessings and Grace to all of the visible and invisible creations.And my special thanks to the noble, unconditional and shining Supreme Master TV team who are truly Your worthy and dedicated disciples. May the blessings of the Divine and highest Heavens shine on their beings. They make it possible that Supreme Master TV airs for disciples like me, who haven’t had the honor to meet You. But by seeing You on TV every day, my heart and eyes are brightened, and I benefit from Your true teaching and infinite wisdom. That makes the physical separation from You bearable for me; also it brings light, peace and love to our world and increases the love and consciousness of creations. Hope to see You and hope to have a vegan world. I would also like to send greetings and love from my three sisters, daughters and niece and her initiate father to You. We love You forever, Bita from Iran(A poem by Nezami)O Your Name is the best beginning of everything Without Your Name, I don’t begin anythingRemembering You, is comforting my soul, No other words, utter from my mouth except Your Name.You read everything that is not written yet, You know things that have not happened yet, Free me from my ignorance Let me know my own light.Lovely Bita, Thank you for your moving message.Master has a reply for you. “Faithful Bita, Thank you truly for your heartfelt-insightful poem. I am touched by your devotion and pure-hearted love. The Master Power will be with you always. Happy to know Supreme Master Television brings you daily comfort. May you and the poetic people of Iran shine under the Celestial sky, in Allah’s eternal care. Love Love.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineWe sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News. May the wisdom and benevolence of the Divine permeate your life.
ข่าวเด่น
2020-12-29   208 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-29

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:15:40

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันของเรา ที่ทำให้ ความรักของพระเยซูสำหรับเรา ปรากฏในชีวิตของเรา สำหรับการให้อภัยซึ่งกันและกัน เราปฏิบัติต่อกัน ในขณะที่พระองค์ทรงกระทำต่อเรา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-29   283 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-29

การเฉลิมฉลองปีใหม่วีแกนที่น่าตื่นตา ตอนที่ 1 จาก 8 ตอน

00:22:23

การเฉลิมฉลองปีใหม่วีแกนที่น่าตื่นตา ตอนที่ 1 จาก 8 ตอน

เรามาปรบมือ ขอบคุณท่านอาจารย์ สำหรับการให้ พระพรอันมากมายแก่เรา และการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ไปข้างหน้าในปี 2019
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-12-29   707 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2020-12-29

‘ไลฟ์แฟชั่น เดินในความเมตตา’- บทสัมภาษณ์กับชาวอิสราเอล นักออกแบบด้านแฟชั่น เลียต ลาฮาฟ (วีแกน)

00:13:45

‘ไลฟ์แฟชั่น เดินในความเมตตา’- บทสัมภาษณ์กับชาวอิสราเอล นักออกแบบด้านแฟชั่น เลียต ลาฮาฟ (วีแกน)

“แฟชั่นที่มีชีวิตชีวา เดินด้วยความเมตตา” เพราะมันเป็นแฟชั่น อันดับแรกมันคือแฟชั่น และทุกคนรักแฟชั่น และฉันต้องการแสดงให้ผู้คนเห็น และไม่เพียงแต่วีแกนเท่านั้น ทุกคน ที่คุณสามารถซื้อแฟชั่น และสิ่งสวยงาม ที่ไม่จำเป็นต้องมี สิ่งใด ๆจากสัตว์
คนดังวีแกน
2020-12-29   278 รับชม
คนดังวีแกน
2020-12-29

ความหมายที่แท้จริงของการบวช ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

00:25:44

ความหมายที่แท้จริงของการบวช ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

ถ้าคุณต้องการหลุดพ้น มีบุญกุศล และอยู่วัด มีงานมากมาย ที่ต้องทำ ไม่ใช่แค่ว่า คุณต้องโกนศีรษะ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-29   879 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-29

อาหารเทศกาลสำหรับทีมงานโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

00:03:42

อาหารเทศกาลสำหรับทีมงานโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

On December 24, 2020, Christmas Eve, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai called the Supreme Master Television team to lovingly wish us a Merry Christmas. She also sent delicious vegan cakes and delectable homemade vegan mince pies!(Hallo, Master!) Hallo! Hey, good to hear from you. I just want to wish you a Merry Christmas, Happy New Year. And enjoy your cakes. (Thank You, Master. Merry Christmas, Master. Happy Christmas, Master.) Are the cakes big enough? (Beautiful.) (Yes, Master.) (Terrific, terrific.) For everybody. (Yes, Master, yes.) Good, good. Happy New Year altogether. Happy Holidays. Enjoy! (Thank You, Master.)Hallo? (Hallo, Master!) I just want to wish you a Merry Christmas, Happy New Year. (Thank You, Master!) (Merry Christmas, Master!) You also prepared coffee, tea and chocolate drink, and all that? (Yes, Master!) Wonderful.Are you all OK? (Yes, Master!) Ah, you know what? You cannot imagine how busy I am. So, please forgive me. OK? (Yes, Master.) All right, so go enjoy your cake before it gets cold. (Yes, Master.) (Thank You very much, Master.) (We Love You, Master.) Love you too! I wish you the best. (Thank You, Master. Thank You so much!) God Love Love, God Love. We love You. (We love You, Master! Merry Christmas, Master!) Take care! (Thank You, Master.)How are you guys? (Master, good! Good, Master!) Yes! Just want to wish you a Merry Christmas. (Yes, Merry Christmas, Master!) And keep well, be blessed, be happy! (Yes, Master.)Just wish you all the best. And sorry that’s all you get. But we have better than many millions of people, right? (Yes, Master. We appreciate, Master. Thank You so much.)I just want to let you know that I love you and I am grateful for what you are doing for the world. (Yes, Master. Love You too, Master. We love You, Master.) All right! Enjoy. (Thank You, Master. We love You so much.) All right, my love. God bless you! (Thank You, Master. We love You.) And Heaven protect you. And I love you. Ciao for now! (Ciao, Master. Take care.)(We wish You a Merry Christmas and a Happy Vegan New Year! We Love You, Master!)Most Gracious Master, in this holiday season, we are tearfully grateful, that even though You are busy beyond our understanding, Master takes precious time during Her intensive meditation retreat to bring joyous greetings and prepare wonderful treats. Your unconditional and boundless Love for all beings is an inspiration to constantly strive to do more to safeguard our planet and our Earth co-citizens; our forever gratitude. May the Original Universe Protectors always shield Master to live in peace, safety and happiness as She wholeheartedly uplifts the world to a Heavenly state.
ข่าวเด่น
2020-12-28   4099 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-28

ข่าวเด่น

00:33:32

ข่าวเด่น

In today’s news, Germany provides more development aid to Jordan, scientists find immune system’s T-cells react to COVID-19 six months post-infection, sobriety tags give Welsh courts new option to ensure offenders’ alcohol abstinence, Minneapolis, United States to construct tiny houses for homeless, kind young barber in Âu Lạc, also known as Vietnam, provides free haircuts to underprivileged, major British bakery chain and vegan cheese manufacturer release new plant-based pastry, and Galápagos penguin and flightless cormorant populations on Galápagos Islands soar.Germany provides further development assistance to Jordan. Germany has pledged €394.3 million in grants, soft loans, and technical assistance to support development programs in Jordan in the coming years. Projects will cover important sectors, including water, sustainable energy, sanitation, education, job training and the environment. The aid will also bolster host communities under the Jordan Response Plan for the Syrian Crisis and help endeavors related to handling the COVID-19 pandemic. Jordanian ministries will partner with Germany’s KfW Development Bank and German Agency for International Cooperation to carry out the initiatives. Germany is a Shining World Leadership Award for Compassion and a Shining World Caring Leadership Award laureate. Our sincere appreciation, Germany, for your continued support of Jordan’s people. May the kind Jordanians be blessed to greet ever brighter tomorrows, in Allah’s benediction.Scientists discover active immune response six months after COVID-19 infection. A preliminary study by scientists from the United Kingdom Coronavirus Immunology Consortium and Public Health England has revealed that the human immune system’s T-cells still respond to COVID-19 six months post-infection. T-cells disable human cells that have been infected with the virus, thus limiting its ability to reproduce and spread. Antibodies produced by the body’s defenses appear about 10 days after infection, and adhere to active virus particles to stop them, but reduce by 50% in two months. The investigation involved taking samples from 100 British healthcare workers with mild, moderate or no symptoms after contracting COVID-19 in March or April 2020. Thank you, United Kingdom Coronavirus Immunology Consortium and Public Health England researchers, for helping us to better understand our long-term immunity to COVID-19. May your findings help others to quickly develop an effective vaccine, in God’s mercy.Up next, sobriety tags give Welsh courts new option to ensure offenders’ alcohol abstinence. We’ll take a moment to thank the airport security officers who work day and night to screen passengers as well as baggage and cargo to ensure the safety of flights. We will return with more foresighted news after this constructive message here on Supreme Master Television.Hallo, beautiful friends, I’m Sombo the vegan Sloth. You can be the change you are waiting to see. Just go vegan – for yourself, the animals and the planet! I have a useful tip for you today. Please only use suitable material within a fireplace. Utilize dry wood, as wood containing a high level of moisture will generate more smoke. This can lead to creosote, a harmful chemical that irritates skin and eyes, accumulating on your chimney walls. Items that are hazardous to use as fuel include cardboard, plastics, and painted or treated wood. Burning colored paper can raise the flames’ temperature and potentially impair the flue, cause a chimney fire and/or release toxic fumes into the air. Thank you for tuning in. And love you for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike. Now, the weather around our beautiful globe.Abstinence orders and sobriety tags offer Welsh courts a new tool. In Wales, the United Kingdom, courts can now mandate those who have committed alcohol-fueled crimes to avoid the substance for up to 120 days. New technology in the form of sobriety tags, which are worn on the ankle, helps the courts implement the requirement. A sensor monitors the wearer’s perspiration every 30 minutes and alerts authorities if alcohol has been consumed. Successful trials showed that offenders remained alcohol-free on more than 97% of the days monitored; tag wearers also reported a positive impact on their well-being and behavior, giving them new hope on their journey to be alcohol-free. The measure will be implemented in England next year. Kudos, Welsh courts, for using this novel method to help change lives for the better. May the innovation make society safer and aid many to transition to sober lives, in Heaven’s grace.Minneapolis, United States, to build tiny house community for homeless. The Minneapolis City Council has approved the US$2 million Indoor Villages plan to build 100 tiny homes inside an unused warehouse. The units will provide occupants with security and warmth during the cold winter months. Led by Avivo, a Minneapolis-based nonprofit dedicated to a multi-level approach to serving people, the initiative will provide residents with substance abuse and mental health treatment as well as aid in finding employment and permanent housing within the community. The two-year pilot project has the goal of being operational by the end of this year. Our gratitude, Minneapolis City Council and Avivo, for your caring actions to ensure all the people in your municipality have a warm and safe home. May Indoor Villages be a success as we move into a new era where the vulnerable are always cherished, in the love of the Providence.Young Aulacese, also known as Vietnamese, barber provides free hairstyling to disadvantaged individuals. In a large southern city in Âu Lạc, also known as Vietnam, a man wearing a clown costume rides his bicycle around offering free haircuts to underprivileged and homeless individuals. Carrying a self-created tool kit with his equipment, professional barber Nguyễn Văn Pháp embarks on his mission of love four days a week between 8 pm and 11 pm, after his normal working hours. Pháp said, “Hairdressing as a job only allows me to live within my means. While not much, it enables me to help others, which makes life more meaningful.” Our big applause, Nguyễn Văn Pháp, for your charitable work that brings smiles to others and makes their lives more colorful and happy. May the Heavens forever take care of you and the gentle citizens of Âu Lạc (Vietnam).Coming up, study reveals record population rise of unique birds on the Galápagos Islands. We are going to pause for a moment to feed vegan treats to the street dogs in our neighborhood. Supreme Master Television will return in just a moment with more exceptional news. Welcome back to Noteworthy News – Elevating News for a Graceful World.Major British bakery launches vegan pastry with award-winning plant-based cheese. Cooplands bakery chain in the United Kingdom has partnered with vegan cheese manufacturer Violife to produce the Cheeze and Vegetable Bake. The vegan treat contains Violife’s EPIC Mature Cheddar, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) UK’s Vegan Food Awards 2020 winner, as well as a flaky pastry, vegetables and a creamy sauce. It is available at over 160 Cooplands outlets across the North of England. Cooplands also sells vegan steak bakes and sausage rolls. In addition, all of its bread is 100% animal-free. Way to go, Cooplands and Violife, for your collaboration to bring this delicious vegan product to the dignified British people. May all food retailers now take steps to meet the ever-rising demand for plant-based foods, in God’s upliftment.Unique birds on Ecuador’s Galápagos Islands see record population rise. A study by the Galápagos National Park and international nonprofit Charles Darwin Foundation has revealed that the flightless cormorant and Galápagos penguin population on the Galápagos Islands has seen a record climb in numbers. The increase is attributed to favorable La Niña weather conditions and a decline in tourism due to COVID-19. The number of penguins on the islands, the only penguins globally living on the equator, rose to the highest level since 2006, with 1,940 seen in 2020. The flightless cormorants reached a new milestone since recordkeeping began in 1977, with 2,220 documented. Thank you, Galápagos National Park and Charles Darwin Foundation, for the encouraging news regarding the burgeoning numbers of beautiful birds on the Galápagos Islands. In Divine peace, we pray their populations will continue to flourish in safety and good health.Nourish your spirit with laughter and adopt a positive mindset. Let’s take a moment for the joke of the day entitled, “First Wedding Visit.”Little Emily was at her first wedding and watched the entire ceremony. When it was over, she asked her mother:“Mom, why did the bride change her mind?”“What do you mean, dear?”“Well, she went down the aisle with one man and came back with another one.”And now we have a heartline from Jargalma in Mongolia: Dear Most Beloved Master and Supreme Master TV team, I am a Mongolian mother and a wife. Every day I wake up early in the morning to prepare vegan breakfast for my family. I always thank and pray for the happy life we have in the Grace, Blessing and Love of our Most Beloved Master. It gives happiness and peace to me to see that our family members are having vegan breakfast made with love and then going to do their jobs wholeheartedly and enthusiastically. People around me are all blessed and awakened to their own real nature by vegan food. We are helping the unfortunate ones and praying sincerely for every being on this Earth. It is really wonderful. It is hard to express all the appreciation from my humble heart in this letter. Every day Your Abundant Love radiates in the hearts of every single Mongolian. I cannot describe how much I appreciate Your devotion to every single noble being. Thank You, Most Beloved Supreme Master Ching Hai. Jargalma from MongoliaJoyous Jargalma, Thank you for writing to us. We are touched by the simplicity of your words and rejoice in knowing that delicious vegan meals are earnestly prepared by you for your loved ones. We are also grateful to Master, whose love and sacrifice for all beings is beyond measure. Let us all join hands, and together with Master, meditate and pray for World Vegan on Thursdays and Sundays. May you and treasure- embedded Mongolia forever be in Buddha’s Loving care, Supreme Master TV teamP.S. Master also says: “Selfless Jargalma, if all could experience what you feel daily, humans would fully understand the power of love that flows from making compassionate choices in life, then a vegan world would surely be here. May Buddha’s infinite radiance shower you and sparkling Mongolia with blessings.”We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your pleasant company on Noteworthy News. May your heart be filled with empathy and compassion towards all beings.
ข่าวเด่น
2020-12-28   197 รับชม
ข่าวเด่น
2020-12-28

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในความสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:34

พระเจ้าคือความรัก: จากความคิดในความสันโดษ โดยสาธุคุณ โธมัส เมอร์ตัน (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระคุณของพระเจ้า โดยทางพระคริสต์เจ้าของเรา ก่อให้เกิดความปรารถนาในตัวเรา สำหรับคุณธรรมซึ่งเป็นประสบการณ์ ที่คาดการณ์ไว้ของคุณธรรมนั้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-28   243 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-12-28

สภาพอากาศที่รุนแรง: ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ ล่าสุดทั่วโลก ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:15:08

สภาพอากาศที่รุนแรง: ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ ล่าสุดทั่วโลก ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

และตอนนี้เรามีแม้แต่น้ำท่วม ฝนตกหนัก และดินถล่ม ในหลาย ๆ ที่ และภัยพิบัติจากตั๊กแตน ในหลาย ๆ แห่ง ผึ้งลดลง ยังมีภัยแล้งทุกหนทุกแห่ง และเกษตรกร – หมดหนทาง ไม่มีใครสามารถช่วยพวกเขาได้ มันน่าเป็นห่วงสำหรับโลกของเรา บางคนเป็นห่วงว่า เนื่องจากทั้งหมดนี้ เราจะขาดแคลนอาหาร
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2020-12-28   179 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2020-12-28

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศ ตอนที่ 22 - รัฐบาลที่ซื่อสัตย์ พลเมืองที่ซื่อสัตย์: ไต้หวัน (ฟอร์โมซา) ฝรั่งเศส กาบอง

00:14:59

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศ ตอนที่ 22 - รัฐบาลที่ซื่อสัตย์ พลเมืองที่ซื่อสัตย์: ไต้หวัน (ฟอร์โมซา) ฝรั่งเศส กาบอง

“การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศ” เป็นชุดที่นำเสนอเรื่องราว ของการพัฒนาที่ยกระดับ ในทุกประเทศ ทั่วโลก
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศต่าง ๆ
2020-12-28   107 รับชม
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในประเทศต่าง ๆ
2020-12-28

ความหมายที่แท้จริงของการบวช ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

00:27:03

ความหมายที่แท้จริงของการบวช ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

หากคุณต้องการเป็นพระ คุณต้องซื่อสัตย์จริงใจอย่างแท้จริง เมื่อคุณพร้อมแล้วเท่านั้น ที่จะสละตน เพื่อผู้อื่น คุณจึงบวชเป็นพระ มิเช่นนั้น หากคุณต้องการ หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิด คุณไม่จำเป็น ต้องเป็นพระ คุณสวมเสื้อธรรมดา และอยู่ในโลกภายนอก และยังคงหลุดพ้นได้
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-28   711 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-12-28
<1...45678910...354>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย