ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
6001 - 6020 ของ 6164 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

An American Treasure: Composer Burt Bachrach

00:13:32

An American Treasure: Composer Burt Bachrach

Being one of the most accomplished composers of the past 60 years, Mr. Bachrach has earned the highest of musical accolades including three Academy Awards, eight Grammy Awards, the prestigious Grammy Lifetime Achievement Award in 2008 and a place in the Songwriters Hall of Fame in 1972. He has composed over 500 songs in many musical genres. Among these songs are nine #1 and 48 Top 10 tunes!
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-10   1070 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2017-10-10

ข่าวเด่น

00:21:54

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-10   1605 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-10

Liberation from a System of Rigid Interplanetary Control (P1/2)

00:47:04

Liberation from a System of Rigid Interplanetary Control (P1/2)

Originally all of you, any of you, all came from very high levels of existence. All of the planets that you have come from are much, much, much more sophisticated than this one, much more comfortable, Life is more high standard any very, very well-organized. But unfortunately, any planet is just a planet. There will be a ruler somewhere. And there will be a ruler and there will be a government, an
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-10   1416 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-10

Virsa: A Treasure House of Pakistan’s Coloful Cultures

00:18:21

Virsa: A Treasure House of Pakistan’s Coloful Cultures

Pakistan, meaning “pure land,” is a country blessed with various cultures and ethnic groups. Many of her cultural practices can be traced to the glorious times of past eras. Today, please join us as we explore the diverse yet harmonious cultural heritage of Pakistan by visiting the Lok Virsa National Institute of Folk & Traditional Heritage.
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-09   1223 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-09

Animal Assisted Therapy

00:10:00

Animal Assisted Therapy

These animals can be of any type, but they all share one thing in common: they are always ready to give love unconditionally. This non-judgmental affection can bring people a sense of comfort and security. Not only are they known for their guardian qualities, but it has also been noted as far back as in ancient Greek history that animals bring beneficial effects in the context of therapy. Here we
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2017-10-09   1034 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2017-10-09

ข่าวเด่น

00:21:32

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-09   1522 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-09

Now Is the Trend for Peace (Part 2 of 2)

00:53:56

Now Is the Trend for Peace (Part 2 of 2)

Time is different now. We should always be good, peaceful together. We’re more civilized now and it’s the 21st century already. Fighting is I think of a period of Stone Age or Ice Age. We are in a new age now, Golden Age. Any country fighting, anybody killing, anybody in war, it feels to me like a very backward kind of action. In the old time, people lived in caves and went hunting for food or kil
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-09   1268 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-09

ข่าวเด่น

00:23:33

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-08   1501 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-08

Baked Apples and Savory Pancakes

00:36:56

Baked Apples and Savory Pancakes

Today we have savory pancakes and Baked Apples, for that it is easy to do. We have a couple of apples, and some raisins; that is for the dessert. And for savory pancakes, we have some mushrooms, two tomatoes, and some organic olives, a tin of baked beans, and some vegan cheese.
ของขวัญแห่งรัก
2017-10-08   1985 รับชม
ของขวัญแห่งรัก
2017-10-08

Village Wishes for Happiness in North and South Korea (2/2)

00:15:58

Village Wishes for Happiness in North and South Korea (2/2)

Nongak, which is also called “Pungmul” (farmer’s music ensemble), “Dure” (communal labor arrangements) or “Gut” (shamanic ceremony), is a form of communal consciousness. It is also an exciting game performed by farmers to wish for a good harvest and peace in the village, as well as to get rid of negative energy by playing various instruments. The Philbong Troupe’s Nongak was designated as an impor
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-08   1171 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-08

Now Is the Trend for Peace

00:42:21

Now Is the Trend for Peace

Time is different now. We should always be good, peaceful together. We’re more civilized now and it’s the 21st century already. Fighting is I think of a period of Stone Age or Ice Age. We are in a new age now, Golden Age. Any country fighting, anybody killing, anybody in war, it feels to me like a very backward kind of action. In the old time, people lived in caves and went hunting for food or kil
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08   1737 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-08

Extreme Mountain Biking with Dr. Katharina Wirnitzer - P1/2

00:17:01

Extreme Mountain Biking with Dr. Katharina Wirnitzer - P1/2

คนดังวีแกน
2017-10-07   1052 รับชม
คนดังวีแกน
2017-10-07

Village Wishes for Happiness in North and South Korea (1/2)

00:16:44

Village Wishes for Happiness in North and South Korea (1/2)

Villages throughout the Korean peninsula get together at special times of the year to wish for peace and happiness upon their communities. Today, we’ll get to know about Hamgyeong Province in North Korea, where Dondolnari folk songs and dance are performed. After they finish picking wild chives, the housewives along with villagers engage in an amusing play involving the whole community. They play
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-07   1142 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2017-10-07

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 3

01:01:04

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 3

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-07   1276 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-07

ข่าวเด่น

00:22:40

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-07   1355 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-07

Cappadocia, Turkey: Underground Cities, Cave Churches & Fairy Chimneys

00:16:18

Cappadocia, Turkey: Underground Cities, Cave Churches & Fairy Chimneys

Cappadocia is a beautiful place in Turkey, it is a central Turkish region in Nevsehir province and is known for its exceptional beauty. It also has a rich cultural, historical, and spiritual heritage.
โลกรอบตัวเรา
2017-10-06   3495 รับชม
โลกรอบตัวเรา
2017-10-06

ข่าวเด่น

00:22:59

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-06   1293 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-06

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (2/2)

00:59:17

Leading All to Be Vegan Will Bring Immense Merits part 2 (2/2)

If any leader is vegetarian, they should be open about it and encourage everyone to be vegetarian, too. This way they will earn immense merit, and they can also protect this earth so that their own relatives, friends, and children can continue to live on this planet in a clean atmosphere. We don’t leave the Earth populated and full of toxic air for our children.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-06   1322 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2017-10-06

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

00:18:38

Soaring High: The New Launch of Supreme Master Television

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-06   977 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-06

ข่าวเด่น

00:22:59

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น
2017-10-05   1198 รับชม
ข่าวเด่น
2017-10-05
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย