ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
141 - 153 ของ 153 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
คำบรรยาย :

มหาสมุทรอันมีค่า: สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อยุติการสูญเสียปลาและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:16:49

มหาสมุทรอันมีค่า: สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อยุติการสูญเสียปลาและปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Coral reefs are the Earth's most biodiverse and productive ecosystems. Coral reefs also provide natural protection from sea waves and hurricanes. Despite their importance, coral reefs are declining at an unprecedented rate. Explore the actions needed to save the corals, and ultimately,the oceans. Supreme Master Ching Hai warned: “There are many factors that affect coral reefs, global warming is the greatest threat.” The fastest way to end the root cause of global warming is an organic plant-based diet.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-06-15   2317 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-06-15

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

00:16:18

The Alarming Impact of Climate Change on our Oceans

Professor Dr. Mojib Latif, a climatologist and a Head of Research, Marine Meteorology, at the GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel in Germany, one of the world’s leading institutes in marine sciences. This edition Dr. Latif will explain how climate and human activities are severely damaging the world’s oceans.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-28   2048 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-02-28

Genetically Modified Organisms (GMOs): A Health and Environmental Hazard, Part 2 of 2

00:12:36

Genetically Modified Organisms (GMOs): A Health and Environmental Hazard, Part 2 of 2

Featuring environmental journalist and lecturer Mark Schapiro, who will continue sharing his insights about the health and environmental impacts of genetically modified organisms or GMOs.Numerous scientific studies have discovered a connection between modern food production methods and climate change. “The steadily rising temperatures, the diminishment of water supplies, the accelerating pace of extreme events that is being very disruptive to the current food system.” The relationship between climate change and the economy has become increasingly obvious. The urgent need for humans to take action in mitigating climate change.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-11-05   2172 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-11-05

Creating a Brighter Future for Solar Energy: 13-year old Georgia Hutchinson

00:12:02

Creating a Brighter Future for Solar Energy: 13-year old Georgia Hutchinson

Georgia Hutchinson, a grade 8 student from Woodside Elementary School, in Woodside, California, USA, has earned great admiration for her inventive talents. Georgia learned that it is the angle at which the sun’s rays meet the surface of the solar panel, which determines how much energy the panel can produce. She then learned that the National Oceanic and Atmospheric Administration has a mathematical equation, which determines the position of the sun in the sky. Georgia wrote a computer program, which drives the motors, ensuring that the panels are always perpendicular to the sun. Her solar panels can generate twice more energy than fixed panels.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-12-17   2089 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-12-17

Futuristic Green Buildings Designs in Malaysia, Part 2 of 2

00:16:58

Futuristic Green Buildings Designs in Malaysia, Part 2 of 2

Indeed, this visionary country is making steadfast progress in green building design and construction projects. Considering the multitude of economic and environmental benefits associated with green buildings, many more architects, engineers and infrastructure developers in Malaysia are embracing and implementing the concept of environmentally-friendly structures. Since the GBI’S introduction, Malaysian cities are experiencing a proliferation of new construction and renovation projects, which embrace environmentally-friendly concepts, such as harnessing renewable energy, maximizing the use of natural sunlight, implementing rain harvesting methods as well as using recycled materials.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-01-14   2705 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-01-14

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

00:22:01

“Clear Skies Ahead!” The Global Effort Toward a Smog-Free Society

Traveling to China ‘s capital Beijing is exciting! The Forbidden City, the Great Wall, and Tiananmen Square are among the many great spots for sightseeing! But, more frequent than ever, people in Beijing are having difficulty seeing beyond 50 meters. What causes this low visibility? It’s smog, a kind of air pollution that contains a mixture of fog and smoke particles.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-01-29   2059 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-01-29

Futuristic Green Buildings Designs in Malaysia, Part 1 of 2

00:15:46

Futuristic Green Buildings Designs in Malaysia, Part 1 of 2

Aligned with its national efforts to enhance sustainable development, Malaysia’s Green Building Index (GBI) was launched in 2009. The GBI is based on other international rating systems, such as BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) and LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design). The GBI evaluates structures according to a set of criteria, which includes resource use efficiency in the areas of energy, water and materials. As an example, points are given to a building for the installation of solar energy systems or water conservation via rainwater harvesting.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-01-07   2671 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-01-07

Fog collectors: harvesting from the clouds

00:15:59

Fog collectors: harvesting from the clouds

Fog collecting is a practical ,eco-friendly method that can help solve some of the world’s water shortage problems. In some of Earth’s driest, most remote regions, fog harvesting works with Mother Nature to supply fresh, clean water for communities, animals and plant life to live.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01   1623 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-01

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:46

ชนพื้นเมืองผู้พิทักษ์แม่พระธรณี-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

April 22nd was “Earth Day,” an annual event observed worldwide to demonstrate humanity’s unity in protecting our planet’s environment. The theme of Earth Day 2018 is “End Plastic Pollution.” Since the beginning of Earth’s history, indigenous people have been the caretakers of the planet and made every day “Earth Day” by protecting the soil, water, plants and animals. Our ancestors were true ecologists with centuries of knowledge about environmental care and skillful conservation practices that have been passed down from generation to generation.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-23   2156 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-04-23

ผู้ชอบผจญภัยคุณร็อบ กรีนฟิลด์ – ใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:12:12

ผู้ชอบผจญภัยคุณร็อบ กรีนฟิลด์ – ใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับโลก-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

Rob Greenfield is an American adventurer, environmental activist, and humanitarian. In 2014, Mr. Greenfield decided to step out of the consumer-orientated world most of us in, and live in a tiny 4.6 sq. m. home, where he was mostly self-sustaining. Living in the service of others is living in the service of yourself. Because talk to anybody who lives in the service of others and you will see they are a lot of the healthiest, happiest people on earth. So if your goal in life is to be happy and healthy, live in service of others.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-08-27   2142 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2018-08-27

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

00:25:01

Antarctica – A “Bell-Ringer” of Climate Change

Currently, Antarctica is one of the fastest warming areas in the world; the rate of temperature change there is three times faster than anywhere else on the planet. As a result of climate change, Antarctica is starting to melt. A new scientific report published in Nature revealed that in 2017 Antarctica experienced the warmest temperatures, lowest snow cover, and lowest autumn sea-ice cover on record.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15   1845 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2017-11-15

Veganic Farming with Leo Sanchez, Part 2 of 2

00:17:37

Veganic Farming with Leo Sanchez, Part 2 of 2

We take a close look at the organic vegan farming methods and techniques utilized by Leo Sanchez in his veganic farm, to ensure that he produces to ensure that he produces a variety of high-quality, nutrient-rich, chemical-free and healthy while maximizing available organic vegan products, natural resources, combating climate change, maintaining the health of the environment, and preserving the natural vitality of the soil. The efficient and effective use of available resources is an important principle in organic farming, as explained by Leo Sanchez.
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-03-25   4250 รับชม
ดาวเคราะห์โลก: บ้านที่รักของเรา
2019-03-25
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย