ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 106 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
คำบรรยาย :

ชาวเอสกิโมที่ยืดหยุ่น ของอาร์กติก

00:11:48

ชาวเอสกิโมที่ยืดหยุ่น ของอาร์กติก

การสร้างเรือคายัคและการใช้งาน เป็นลักษณะเด่น ของวัฒนธรรมเอสกิโม มีอายุอย่างน้อย 4,000 ปี และมีการใช้เรือคายัค โดยกลุ่มเอสกิโมต่าง ๆ ที่ทอดยาวจากไซบีเรีย ถึงกรีนแลนด์ เรือรูปแบบนี้ เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน กับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำ
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-20   220 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-20

เครื่องดนตรี แบบดั้งเดิม: สรัสวดี วีนา ของอินเดีย

00:17:59

เครื่องดนตรี แบบดั้งเดิม: สรัสวดี วีนา ของอินเดีย

The Saraswati veena is one of India’s oldest musical instruments. It is a large fretted lute that is named after the Goddess Saraswati, the Hindu goddess of knowledge and art. Often referred to as the “Queen of Instruments,” it is a predominant solo instrument in the Carnatic music, the main style of classical music in southern India, and distinct from the Hindustani music of the north. Since anci
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-13   216 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-13

การเต้นรำแบบละตินอเมริกา

00:14:06

การเต้นรำแบบละตินอเมริกา

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-08   202 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-08

เครื่องดนตรี แบบดั้งเดิม: ซิมบาลอมของฮังการี

00:17:28

เครื่องดนตรี แบบดั้งเดิม: ซิมบาลอมของฮังการี

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-06   177 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2021-01-06

ครีต: อัญมณีแห่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

00:17:43

ครีต: อัญมณีแห่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“มีดินแดนแห่งหนึ่งเรียกว่าเกาะครีต ท่ามกลาง ทะเลสีไวน์เข้ม แผ่นดินที่ยุติธรรมและร่ำรวย ล้อมรอบด้วยน้ำ และในนั้นมี ผู้ชายมากมายนับไม่ถ้วน และ 90 เมือง”
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-30   168 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-30

ชาวบาสก์ที่สร้างสรรค์ ของฝรั่งเศสและสเปน

00:13:44

ชาวบาสก์ที่สร้างสรรค์ ของฝรั่งเศสและสเปน

เชื่อกันว่า บาสก์เป็นลูกหลาน ของเกษตรกรยุคใหม่ ที่แยกตัวออกจาก ชุมชนยุโรปอื่น ๆ เนื่องจาก การแยกทางภูมิศาสตร์ การรวมกันของความเป็นเอกลักษณ์ ทางชีวภาพและภาษา ทำให้นักวิชาการหลายคน สรุปว่า บาสก์ คือ “เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุด” ของยุโรป
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-09   478 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-12-09

ชาวปูหนัน ของไต้หวัน (ฟอร์โมซา-) ตำนานที่น่าสนใจ พิธีที่สวยงาม

00:15:59

ชาวปูหนัน ของไต้หวัน (ฟอร์โมซา-) ตำนานที่น่าสนใจ พิธีที่สวยงาม

ชาวปูหนันเชื่อเช่นว่า นกปรอดดำใบแดง เดิมไม่มี จะงอยปากสีแดง เท้าสีแดง หรือตัวดำ และคางคกไม่มีอยู่จริง ลักษณะของนกเปลี่ยนไป และคางคกถูกสร้างขึ้น เพราะ ช่วยชีวิตชาวปูหนัน
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-11-11   782 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-11-11

ซามีทางจิตวิญญาณ ของยุโรปเหนือ

00:16:00

ซามีทางจิตวิญญาณ ของยุโรปเหนือ

มีเหตุผลอย่างลึกซึ้ง ในความเข้าใจที่ว่า สิ่งมีชีวิตมาจากโลก ซามีมีความเห็นว่า สรรพสัตว์เป็นด้าย ในเนื้อผ้าเดียวกัน
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-10-21   419 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-10-21

ชาวทูโฮ เมารี ผู้พิทักษ์ป่าฝนเต ยูเรเวร่า อันศักดิ์สิทธิ์

00:14:24

ชาวทูโฮ เมารี ผู้พิทักษ์ป่าฝนเต ยูเรเวร่า อันศักดิ์สิทธิ์

เต ยูเรเวร่า บ้านเกิดของทูโฮ ตั้งอยู่ในเกาะเหนือ นิวซีแลนด์ ครอบคลุมประมาณ 2,127 ตร.กม. ของชนบทที่เป็นเนินเขาและ มีทะเลสาบสีเขียวอมฟ้ากว้างใหญ่ และแม่น้ำที่ไหลเร็ว ทางเหนือ
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-15   349 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-15

การแลกเปลี่ยน - การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และมิตรภาพ

00:15:40

การแลกเปลี่ยน - การแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และมิตรภาพ

Welcome to our program, “Bartering – Exchanging Goods, Services and Friendship.” Bartering was a system of trade introduced by the Mesopotamia tribes dating back to 6,000 BC. The Phoenicians adopted the system to trade goods with other cities across the oceans. An improved bartering system was developed by the Babylonians and was used to exchange goods for food, tea, spices, and other commodities. With the global adoption of a monetary system, simple bartering of goods and services between people is less practiced, but still exists in some parts of the world. In the Koraput region in India where over 48 indigenous communities live, bartering is still a common practice. Many villages in Malaysia still use bartering as their main means of trade. In recent years, bartering is making a comeback in Hawaii where people see each other as part of the ʻohana, or extended family. With this modern bartering system, people are able to trade services, talent and skills. In Africa, certain countries use bartering to help children get an education. In Nigeria, many schools allow parents to trade in used plastic bottles for their children’s school fees under the RecyclesPay Education Project, a campaign by the African Clean Up Initiatives. The barter system is practiced at an international level between large companies and countries using treaties and trade deals to exchange goods and services. It’s the perfect way for companies to clear obsolete or surplus inventory and achieve zero waste. There are many advantages of bartering. It’s economical and saves resources. Something you no longer use may just be the item someone else has been looking for. The exchange is also more direct, immediate, and personal. It’s an opportunity for interaction between people, a chance to form lasting friendships that are much more valuable. Supreme Master Ching Hai once hinted in a lecture in 1992 that one day, the Earth can even barter with beings from other planets…
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-09   417 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-09

เพลงศักดิ์สิทธิ์: บทสวดออร์โธดอกซ์ รัสเซีย

00:16:48

เพลงศักดิ์สิทธิ์: บทสวดออร์โธดอกซ์ รัสเซีย

พระพรเป็นของชายผู้นั้น ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำ ของคนชั่วร้าย อัลเลลูยา ๆ ๆ
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-03   574 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-09-03

เยอรมนี - สถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

00:13:47

เยอรมนี - สถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

ชาวเยอรมันมีส่วน อย่างมหาศาลในด้าน ดนตรีคลาสสิก ชาติเป็นที่ตั้งของนักประพันธ์ เพลงคลาสสิกหลายคนที่มีชื่อเสียง ได้แก่บาค บีโธเฟ่น บราห์มส์ ฮันเดล เทเลมานน์ ฯลฯ
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-27   666 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-27

ไอทอเคแห่งฟิจิ: ชาวเกาะด้วยหัวใจ

00:13:16

ไอทอเคแห่งฟิจิ: ชาวเกาะด้วยหัวใจ

เมคีกำลังเล่าเรื่อง ผ่านเพลง การเต้นรำ และดนตรี สำหรับรุ่น ชนพื้นเมืองฟิจิ ได้ผ่านประวัติศาสตร์ของพวกเขา ความเชื่อ ประเพณี ศีลธรรม และคุณค่าผ่านเมคี
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-19   459 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-19

การฉลองวันแห่ง ชนชาติพื้นเมือง นานาชาติ : ความพยายามด้วยรัก ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

00:13:22

การฉลองวันแห่ง ชนชาติพื้นเมือง นานาชาติ : ความพยายามด้วยรัก ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ชนชาติพื้นเมืองทั่วโลก ได้ดำรงรักษา การเชื่อมต่ออันลึกซึ้ง กับพระแม่ธรณี พวกเขารณรงค์และ สนับสนุนการปกป้อง และเคารพดาวโลก รวมทั้งประกอบพิธีกรรม สวดภาวนาและงานฉลองที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยพระแม่ธรรมชาติ ให้ดำรงรักษาความสมดุล
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-08   335 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-08-08

พิณพระจันทร์ – เครื่องดนตรีโบราณ ของเอาหลัก(เวียดนาม) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:16:36

พิณพระจันทร์ – เครื่องดนตรีโบราณ ของเอาหลัก(เวียดนาม) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

ฉันตระหนักว่ามีบางสิ่ง ในเครื่องนี้ที่ เครื่องดนตรีอื่นไม่มี เสียงของมันดัง นุ่มนวล ยาวนาน ตัวโน๊ตสั้น ๆ ไพเราะมาก
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-29   373 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-29

พิณพระจันทร์ – เครื่องดนตรีโบราณ ของเอาหลัก(เวียดนาม) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:18:14

พิณพระจันทร์ – เครื่องดนตรีโบราณ ของเอาหลัก(เวียดนาม) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

แสงจันทร์ผสานเข้ากับ ทำนองเพลงที่นุ่มนวล พระจันทร์ที่รัก พระจันทร์ที่ถวิลหา โอ จันทร์กระจ่างฟ้า พิณเศร้าสร้อย พิณเงียบสงบ โอ เพลงที่อ้อยอิ่ง แต่ละหยดน้ำค้าง ดั่งธารน้ำตา
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-22   1170 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-22

ไฮล์สิก แห่งบริติช โคลัมเบีย : ใช้น้อย เหลือมาก

00:14:11

ไฮล์สิก แห่งบริติช โคลัมเบีย : ใช้น้อย เหลือมาก

กล่องเบนท์วูด คือศิลปะที่เป็นของใช้ในบ้าน แสดงถึงความสามารถที่หลากหลาย ในเชิงศิลปะของชาวไฮล์สิก ลังที่กันน้ำได้เหล่านี้ มีความสำคัญอย่างมาก ในเขตชายฝั่งที่ฝนตกชุก ของบริติช โคลัมเบีย มันใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้า อาหาร ของใช้ในบ้าน หรือสำหรับในงานพิธี
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-21   451 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-21

ไอนุ – ชาวพื้นเมืองของญี่ปุ่น

00:13:42

ไอนุ – ชาวพื้นเมืองของญี่ปุ่น

ชาวไอนุคือชนพื้นเมือง ของญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชื่อมโยง ที่เข้มแข็งเสมอ กับโลกธรรมชาติ และเชื่อว่ามีวิญญาณ อยู่ในต้นไม้ พืช และสัตว์ และเน้นการใช้ชีวิตที่ เคารพกันและกัน กับเทพเจ้าเหล่านี้
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-15   547 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-07-15

ความสวยงามที่ประณีต ของการรำไทย

00:16:41

ความสวยงามที่ประณีต ของการรำไทย

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorful culture. Our program today will focus on their beautiful and iconic traditional dance. Known for its elegance, bright glittering costumes, graceful movements, and melodious musical accompaniments, this cherished art form mesmerizes people around the world. For nearly a thousand years, the Thai people have developed numerous dance styles. Thai dance has two main categories, classical and folk. Today, the popular Thai classical dance styles include Khon, Lakhon, and Hun Lakhon Lek. Among the different folk dance styles, the Fawn and Menora dances are the most popular today. Khon is a valuable part of the heritage and wisdom of the Thai people. In 2018, the classical Khon Masked Dance Drama was added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. Regardless of the style, the basic movements and steps of Thai traditional dances are generally elegant and slow-paced, expressing humble and peaceful feelings. Hand movements are important elements in both Thai classical and folk dance. In folk dance performances such as Fawn and Menora, female dancers wear long artificial fingernails to enhance the gracefulness of their hand movements. Costumes Costumes play an important role in Thai dance. In classical dance, the costumes are mainly gold, or other bright colors, with glittering decorations or embroidered flowers. Through royal patronage, the efforts of traditional artists, and greater exposure to foreign tourists, the vibrance of Thai traditional dance was restored for the world. More than just an art form, this traditional dance is a symbol of Thailand itself.
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-06-24   894 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-06-24

ชนชาวดอร์ซ ที่มีความสร้างสรรค์ ของเอธิโอเปีย

00:14:09

ชนชาวดอร์ซ ที่มีความสร้างสรรค์ ของเอธิโอเปีย

ที่อยู่อาศัยของที่นี่ สูง 6 – 12 เมตร และสร้างในรูปทรง ของหัวช้าง และมักจะมีสองรูไว้ข้างบน เป็นเหมือนกับ ดวงตาของช้าง ที่พักอันชาญฉลาดเหล่านี้ ยังสามารถเคลื่อนย้าย ไปอยู่บริเวณอื่นได้ด้วย
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-06-12   378 รับชม
ร่องรอยวัฒนธรรมทั่วโลก
2020-06-12
<123456>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย