ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
21 - 40 ของ 145 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

00:29:25

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 5 ของ 6 ตอน

Just change all into organic (vegan) farming. Give subsidized money to these meat industry people. (Yes, Master.) And then they’ll change their lives. If they have money from government, they would change. (Yes.) Then they start a new life. Why wait until everybody is sick, and then cannot work and no income, and have to pay for everybody like this and make the country bankrupt? We still have a lot of earth, even though crowded. We’ll be nine billion, or something. We are seven billion now, right? (Yes, Master.) Even seven billion, but we still have a lot of room everywhere. (Yes, Master.) Even Taiwan (Formosa), if you have some time to go to Taiwan (Formosa) and then you go out on the many different roads, and even on the highway, you will see many empty mountain forests are still there. (Yes, Master.) Of course, it belongs to the government and you can’t just go there and live at random. You can’t just bring a tent there and say, “Whoa, it’s no man’s land!” But if they come up, and legally, they can just live anywhere, there’s still much room left. I think. (Yes.)Even Hong Kong, believe it or not, they still have mountains and forests! (Yes, Master.) Untouched! Because sometime I was thinking of buying land in Hong Kong for disciples to meditate, because the present center is very small. For Hong Kong, good enough, but not for everybody, for international. (Yes, Master.) And they want me to stay there, and I also liked Hong Kong very much at that time. At that time, to me, Hong Kong was very free, very advanced in many aspects. And the Hong Kong people are very nice. The ones I met. (Yes, Master.) I thought maybe it is good to be there, but I cannot find any suitable place. But even then, Hong Kong had big places, but not big enough. Big like for two, three thousand, five thousand people. But we are exceeding that. (Yes.) So, even though for Hong Kong, that’s very big, but it’s not suitable, for retreat and all that sometimes. But I did get some more new land for Hong Kong people. (Oh, wow.) I think they bought one piece or two for themselves, and other pieces I bought. (Wow.) And renovated my little hut and all that. Even Hong Kong and Taiwan (Formosa) have a lot of free land left.On the Earth we have a lot, a lot of land left. (Yes.) Like maybe, if you want to own a big land you can go to Siberia, for example. Maybe with $50,000 you can buy many, many hectares. (Yes, Master.) All for yourself. Wouldn’t that be nice? Freedom. (Yes.) Space, no neighbors, no spying. The dogs can run forever. We don’t have to leash them. They’ll be too tired to run anymore, anywhere. So probably just drop somewhere and we just go pick them back up. Pick them up and bring them back. That would be freedom. (Yes, Master.)Also, in Mongolia they have a big Gobi Desert. (Yes, Master.) People live there. In some areas, there is water, so they’re living there. So, if we are not convenient or comfortable, we can all go there. They will welcome us. Desert people are very generous. (Yes.) In their house, they always leave some food and drink for anyone who comes in. Their house is never locked. (Wow.) Always leave some food and drink enough for a few days for the travelers, whoever pass by their house, if they need them. But most people they are very honest. They also bring their own food. Just that if they need it, they can. They can stay in their house, eat their food, sleep on their bed, drink their water, however precious it is. They leave it open for travelers. How nice! (That’s very nice.) If the whole world does that, if the whole world learns from that, wouldn’t that be wonderful? (Yes, Master.) Instead of throwing food away, why don’t we give to the poor? (Yes.) Throwing food away to keep the price high. Many times, many farmers, many producers of fruits, vegetables, they throw them away, even though they can give it to the poor, give it to food bank or whatever.Our world still has a lot, a lot of work to do. So you guys hang on in there. OK? (Yes, Master.) Just hinge yourselves. Not hang yourselves, but hinge yourselves on Supreme Master TV work. (We’re with You, Master.) Stabilize yourselves there. Don’t think of going anywhere, doing what. If you see the world chaotic outside? (Yes, Master.) Even if you go out, can you even find a job or can you even find your life, your guarantee, your insurance? (No, Master. We can’t.) Insurance is only money. Life, nobody can insure you. (Right. Yes.) Life is so impermanent, so unpredictable. Nobody expected this COVID-19 to come so up at your door like that. (Yes, Master.) (No one would, no.) We’ve been talking about it, warning about it, but nobody cares.Ah, God! Why don’t just change? Just change all into organic (vegan) farming. Give subsidized money to these meat industry people. (Yes, Master.) And then they’ll change their lives. If they have money from government, they would change. (Yes.) Then they start a new life. Why wait until everybody is sick, and then cannot work and no income, and have to pay for everybody like this and make the country bankrupt? (Yes, Master.) And don’t know if can even get up again. I read some news, some headline, they said that COVID-19 has brought this country to its knees. (Correct, Master.) Really prostrate, some country, making debt more and more and people’s lives cannot even save. Why wait for this to happen? Why? Why? If known already?Diseases are caused all by animals, at least 75%. (Yes, Master.) The rest is I think hereditary. But also because the ancestors or the parents or the grandparents, they’re eating meat, that’s why their systems are weak. (Yes.) And then the disease is there and then it stays in the family. If they have been living with a clean vegan diet or at least even vegetarian diet, it wouldn’t have been so bad. They wouldn’t have even disease to pass on to their poor, precious children. Because in Âu Lạc (Vietnam) we say, “If the parents eat too salty food, then the children will be thirsty.” (Oh, yes.) Just like we say we have the ancestors’ sins. Ancestors’ sins pass on to the children, the next generation. (Yes, Master.) That’s what they say.Every country, they have similar sayings, I think. (Yes, Master.) What do they say in America? (They say something like the sins of our ancestors, we have to pay for. It’s similar to what You’ve said already, Master.) (We have the same saying, too.) What did they say? (Ancestors’ sins, the descendants bear them. Means, the grandfather’s sins will pass down to the grandson, etc.) The grandfather’s sins will pass down to the children. (Yes, yes.) That is very spiritual, it’s another thing. In Âu Lạc (Vietnam), we also say something like, if somebody does something bad or treats somebody badly, and that victim will say to the aggressor, saying, “Oh, please. Think about it. Leave some merits to your children, won’t you?” It’s something like that. (Yes.) Like “stop making trouble because your children will inherit your bad karma” That’s what they meant, also. (Yes.) Not just eating salty food. It’s similar meaning anyway. (Yes.) OK. So, what else?I see my diary. Anything else I talk to you about? That’s about the thing now, about the northern lights. Oh, on the 14th, Sunday, the spider came again. (Wow!) They’re surrounding me all the time now. They come any time and surprise me. I said, “Hey, buddy. What?” I call them “buddies.” “What?” So, he said to me, quotation mark: “Bow to You.” End quote. (Wow.) So I said, “What for? Can you even bow?” I don’t know if I said this to your sisters already or not. Maybe I did, no? You don’t know. The conference has not come out yet. (It hasn’t aired yet, Master.)Oh, you know what? I just wanted to say “Hallo” to you actually, and to ask whether or not you’re OK, if there’s anything you need. Oh, and I wanted to tell you something before I forget. I wanted to call you to tell you that if you have a fan, don’t blow it directly on your face all the time. Maybe for some minutes, and you cool down, then you direct it to another part of the body or sideways. (Yes, Master.) If it’s cool enough already, don’t direct it on your body because the dust from your room or your place, will blow into your nose. (Yes, Master.) Sometimes it carries something not favorable if you don’t clean it every day, knowing you guys, men. (Understand, Master.) Because I just saw in some news, they said that it could make you sick. (Yes, Master.) Or dry your skin. Oh, that you don’t like it. You want to stay handsome. And they say also it makes you have a sore throat and cough. Sometimes if you cough during the night, for some reason…Another thing is if you are bitten in the night by those almost invisible kind of sand bugs, then it could be that your standby light attracts them to go into your place. So just turn off or cover all the standby lights, so then you will have more peace.Can you hear me, still? (Yes, Master.) OK, good. I have two phones here. Imagine! One phone is to record my beautiful old face and another phone is to hear you. (Yes, Master.) (It’s much clearer now, Master.) Yeah, the mobile phone, that’s how I can hear you, because the landline doesn’t work! Yeah, yeah. I’m a very low-tech person. I don’t care. We have spontaneous meetings sometimes. It’s better than too much preparing. (Yes, Master.) Too much preparing, I lost it. (Yes, Master.) I lost my loving feeling, my patience, my inspiration, whatever. (Understand, Master.) We are not machines. (Right, Master.) It’s always official or professional. I said, “I’m professional all the time already, all these decades, every time, in front of thousands or hundreds of people already.” (Yes, Master.)So when I talk to my own family members, I don’t need to always be so long preparing or waiting for professional equipment and all that. Who cares? (Yes, Master.) I’m old already. Let’s face it. No matter how much touch-up, I don’t look too much younger. (You still look good, Master.) People love me anyway. (Yes, Master. You’re beautiful.) Who cares what I look like. (Yes, Master. We love You.) I am confident people love me. (We do, Master. Everyone does.) Self-esteem, very high. I have proof for it. Because I have proof from my personal experience.See my dogs? Do they look like me? No. Do they look like handsome guys or anything? No. I love them so much! (Yes, Master.) The dogs, they don’t look anything like we imagine. They don’t look like us, no? Some do, some do. Some do look like the owners, but not all the dogs look like me, no? Even if they do or not, I still love them so much. (Yes, Master.) You know that.I sometimes do not get on well with some human caretakers of the dogs because I love them so much. I love the dogs so much, I worry they do this not right, do that not right. (Yes, Master.) And for love, sometimes it’s not very good for me, that people might think I treat dogs better than them. It’s not true. I’m just more protective because they’re like children. (Yes, Master.) They are very dependent on us because we bring them into our home, and they live according to our rules now. They cannot be outside and be free and take care of themselves. (Yes, Master.) So, we have to take good care of them, and I think I know how, that’s all. That’s why I tell some people, should do this, should do that.Like in summer, you trim their hair. Even if we have air-con, but better trim their hair. (Yes, Master.) So when they go out walking, they don’t get out of breath (Understand, Master.) and drool all over the planet like that. Because some, their tongues, they have to let it out. The drool comes out, so that it cools off. (Yes, Master.) But for that, sometimes people don’t like to be told off. I feel sorry, also. Sometimes I apologize, sometimes I don’t. Because I know I’m right. (Yes, Master.) But even then, nobody likes to be told that they’re wrong. I know that. It hurts the ego. (Yes, Master.) Because of the dogs. Not because of any treasure or money or job or competition for beauty or anything, that I make a rift with people. (Yes, Master.) Never mind. So, I asked, “What for?” Why did I say to…? Oh, because I cut off this to tell you about the fan. (Yes, Master.)It’s true. If I have a fan at night because I want to save air-con sometimes, then I put the fan next to me on my face to cool off, then I cough. (Oh!) And my throat is very dry, almost sore in the morning. If you wake up at night and cough a few coughs, you drink three very little sips of water. (Yes, Master.) Always put water next to you, clean water, and you drink just three little sips. Not a big drink. (Yes, Master.) That’s the cure. I hope I tell you and then I still can keep it. (Oh, Master.) Every time I tell you something, later I don’t have it. Don’t worry. I have other stuff. Maybe it works.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-24   4825 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-24

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

00:31:38

ตื่นขึ้นและเป็นวีแกนในช่วงแห่งการชำระล้างนี้ ตอนที่ 6 ของ 6 ตอน

Because this time, cleaning as well. (Yes.) Cleaning the whole planet. (Yes, Master.) All this is just cleaning and warning, but humans, if don’t change, then it’s going down. So the spider came again on the 14th, apart from the other spiders, I already told you before. (Yes.) This is another one. I’m going backward. 14th, spider said, “Bow to You.” And I was surprised, because he never said such things before. (Understand.) None of the spiders say such things. It sounds like humans. “I bow to You.” Spiders. I said, “What for? Can you even bow?” The spider, how can he bow? Imagine? It’s just the way of saying it, I guess. I was just joking with him. I said, “Can you even bow?” And then I said, “What for?” So he said, “For Your love to all beings.” (Wow.) I said, “How do you know about this?” He didn’t answer. So I said, “OK. Thanks for telling me. Wish you well, spiderchen.”Oh, spiderchen, that is a mixture between English and German. When something’s small and dear, they say “chen.” Like “Mädchen.” It means “little girl, young girl.” (Yes, Master.) And they just add the word “chen” into something. That means very dear and lovely. (Understand.) So I said, “Spiderchen, wish you well.” “Spider” is English, “chen” is German. The word “chen” doesn’t mean anything really. (Understand.) It’s just if you add to something, and you know that thing is dear and precious and kind of petite. (Yes, Master.) Not a big giant stuff. They also say “Brüderlein.” It means “little brother.” (Yes, Master.)So, I told him again. I said, “Reminding you to eat only the freshly dead one, the discarded one, or go eat some flowers or something, or fruit. Don’t eat by hunting, so when you die, I will take you Home. I love you too.” That’s what I said to the spider. So anytime I see the spiders, I tell them that. Because they told me they understand now, that they will not hunt anymore. Before, they said they didn’t know, so they ate meat. That’s why they degraded into spider status, (Understand.) even though they still know so much. (Yes, Master.) It’s a wonder. (Yes, Master.) So they say they know all that. Any spider tells me, they know. Oh. Here, my dog told me that such and such is a very zealous person, “No good for You, don’t keep him.” I mean, keep nearby, not let him work nearby. (Yes, Master.) Nobody’s with me, nobody ever. It’s just meaning “let him go.” (Yes, Master.) It says the name, but I don’t want to tell you. So I told my dog, “Yeah, Heaven told me the same. (Wow.) Shame! Shame!” That’s what I said that day.“13th, Saturday: Anguished cry again at the utmost cruelty of humans.” Because I saw animals’ clip, the cruelty that’s measured onto them. So, “Ordering all Godses to hunt down all the zealous demons, lock in hell forever.” Because of them, humans became cruel. That’s why I am anguished with the humans, but I’m angry with the zealous demons. So, I ordered all the Godses to hunt down all of the zealous demons, or harmful. Here I only say, “Zealous demons; locked them in hell forever.” (Wow.) (Thank You, Master.)June, Friday the 12th, spider came again. “Not worry, peace will come.” “How long? Why tell me if it’s such and such long time?” It says how many years, but I don’t want to tell you. But then they said something else, but I am not convenient to tell you. (OK, Master.) “Oh again? All this talk,” I said. “I don’t want to hear anymore. I’m so frustrated and angered at world leaders, secular leaders, or religious leaders even. Today, I am angry at all of them.” Most of them, or some of them at least. “They are not doing any real work, just scratch outside the socks.” (Yes, Master.) That’s what I said to myself that day. I was angry. I told the spider actually, because no one around me, no one wants to listen. Since the spider was there, so I told him, “I am frustrated and angry.”If you say it’s your choice to eat what you want, then I tell you this: Remember, every time you put any piece of animals’ flesh or blood or bones or whatever, intestines, whatever that yucky things from animals in your mouth, you must remember many, many are dying for it or dead because of that. The animals are suffering torturous deaths because of that morsel of animal product in your mouth. Many people die because of infectious diseases and other diseases related to animal products which you promote or advocate or support or condone. So remember, you are responsible for all these deaths, so think about it. Apart from that, every time you put a piece of animals’ stuff in your mouth, you destroy a part of the planet. You destroy the future of our next children’s generation. So you will be responsible for all that, even if there’s no one to blame you or no one to accuse you, your conscience will. Plus, your children and great-great-grandchildren will be burned in such an unbearable inferno of heat due to the climate change, because of your meat diet choice. And if you’re a leader and you don’t lead people in the right direction, then you should abdicate, actually. Pardon my straightforward words. Being a leader, it’s not just to enjoy sitting there with all the privilege and all the luxury afforded to you, and you forget that people, children, animals, are agonizing every day for your piece of meat and whatever you did not do to help to change the climate for the better and to save lives for people and for the animals. So that will be in your conscience. You will not get away with it, because Heaven records everything. You know that. All the scriptures say the same thing. It’s not I who have to even say that. And I don’t apologize for what I’m telling you, because you know it also.Now comes the OU Protector. OU, you know, right? Original Universe (Yes, Master.) Godses Protector. They said again, “Not Your fault that world not at peace.” So I said, “Thanks for comforting. Still feel so frustrated and sad, and angry.” I think this I read already, I am not sure if I read. Yeah, I was reading before. I was thinking, that day another One said also, “Be happy. Peace You will soon find.” I said, “World Peace or my peace?” And what did They answer? Oh, I have to wear the glasses! No wonder I cannot read very well. Your Master is getting old. See the glasses? I know. But you make me work so hard, (Yes, sorry.) even in retreat. I don’t blame you. (Thank You, Master.) I’m just complaining, but I don’t blame you. How can you work the way I want? Everyone is different. And I’m on a higher level. I’m senior. (Yes, Master.)So, it says here, something like “Peace You’ll soon find.” Another one. That is the OU (Original Universe) Godses before the OU (Original Universe) Protector. And then both said the same thing. I said, “Thank You, thank You, thank You. How soon?” I always ask that. And They said so much, so much, so much. But let’s see if it comes true and then I can show you here. (Yes, Master. We hope it does.) I cannot show you now. It’s right here. Then I had a vision about something. I was feeling very sorry and forgiveness to some of the persons that you know, but I don’t want to mention. (Yes, Master.) So, then the vision came, and then I didn’t capiche (understand). I said, “What does that mean, this vision that I had?” So They told me, “You love enemies.” That’s the Protector, the OU (Original Universe) Protector. They’re always very straight. (Yes, Master.) They said, “You love Your enemies. Leave them.” What it means is, “Do not be too near to them in Your spirit.” In my heart. Don’t worry about them. Just let it be. And the spider came in again saying, “Your people, Supreme Master TV, love You.”Oh, I think I read this before. I asked my bird, (Ah, yes.) about how long the peace. They all say similar things. I just want to make sure everybody says the same thing because I want to hear it. Even if I know, it’s nice to hear. (Yes, it is.)Tenth of June: “I worked hard all day, all night, till next night. So tired!” Nothing good. The spider came again, “Not worry! Your people love You!” meaning Supreme Master TV staff (team), “with universal love.” Wow, wonderful! This is contrary to zealous ghosts. They told different things. That’s why sometimes I told them off, said, “Get lost.” (Yes, Master.) “Conference with Supreme Master TV girls.” I just wrote it down. It’s nothing really. Just to mark it that I had a conference with them that day. That’s all. (Yes, Master.)Oh, Mirabeau, my bird also said the same thing about peace and vegan stuff. (Wow.) Similar. Sometimes they came because I miss them. Sometimes I miss them and think of them. I just didn’t want to bind them, but I do miss them a lot. I really love to spend my time with animals, sadly, more than humans. (Yes.) But I still love humans. It doesn’t mean I don’t love humans. I just prefer the animals’ company. (Yes, Master.) Because they don’t give me headaches. They don’t have two faces. They don’t play games. (Understand.) They don’t play mind games. Their energy is healthy, wholesome, pure. Their love is unconditional. Many of Earth’s humans lack this. (Yes, Master.) That is a sad thing.That’s why I prefer animals. But even then, I had to sacrifice them for the humans that I prefer not to be with. Imagine how paradoxical, how illogical. (Yes, Master.) I have to tell you the truth. Sometimes I’m angry with the way it’s arranged, that what you like, you don’t have. And then what you don’t like, it’s forced upon you or you have to do it because it’s a necessity. (Yes. It’s not fair.) They also said, “Be happy and peace will be…” “vegan will be soon.” I said, “How soon? (.....) My God, that’s not soon enough for me.” But never mind, I have to be patient. They spelled out the year and the month, (Wow.) and the day. And I wrote here, maybe a little offensive to you guys or anybody. “Having more peace, all right. Just not to have low energy and clinging love is something of niceness. Thank you for a breath of freedom.” I’m just talking to no one, talking just into the air.The next one, what’s this here… “Just still need to figure out how to have my dogs here without people having to bring them and thus avoid humans’ dense magnetic field. I’m thinking.” That’s what I said, “Thinking, thinking.” That’s what I wrote. This I think I read already to your sisters. Some other thing I don’t want to tell you. Something not too good. But I said, “Independence and freedom are equal, same, and happy for those who have it.” All right. (Thank You, Master.) So I think we talked a lot already, (Yes, Master.) or not? So I let you off unless you ask me something else, then I can answer you.(Master, if all the zealous demons are gone, is it easier for people to become vegan now?) I expect so, but you never know. You never know. This world, it surprises me all the time. (Yes, Master.) I hope so. (Yes, Master. We hope.) Because this time, cleaning as well. (Yes.) Cleaning the whole planet. (Yes, Master.) All this is just cleaning and warning, but humans, if don’t change, then it’s going down. You see we have so much fire, never so much. (Yes, Master.) Bushfires, and so many sicknesses at the same time, and then economy collapsing and even people fighting each other. Normal people go out on the street and fight with the police everywhere. A lot. (Yes, Master.) In many countries, not just America. It started from there and then every other country does the same. Even Belgium, England, France. You know, right? Or not? (Yes.) You know they’re protesting outside, right? (Yes, Master.) They’re chaotic, and people die also, and people are also trampled upon, and people are sick and suffering so much.I just hope that after the zealous ghosts and demons and spirits left, humans will wake up, but it’s not that easy. (Yes, Master.) Just like a drunken person, even though alcohol’s already taken away from him, but he was drinking a lot before already. (Yes, Master.) And he’s still drunk. (Yes, right.) Takes some time to recover, if he does recover. Because alcohol or poison or drugs, sometimes it doesn’t keep people alive. (Yes, Master.) A lot of times, it’s fatal. So similar to humans have been drunk or poisoned too long. (Yes, Master.) Sometimes, some recover, some might not. (Yes, Master.) Some might need another life or another purification to be awakened, to get out of the slumber, get of the unconscious state of mind. (Yes.) Clear, yeah? (Yes, Master.)Any more questions? (No, Master.) No? Good. (Thank You.) Then you go rest and go work. I’m just worried that you work too hard and sometimes… You’re OK? (We’re OK, Master.) Maybe someday if you’re too bored, I will read some story for you. (Thank You, Master.) You like? (Yes, Master.) (Thank You, Master.) Maybe next time, or you want it now? No, next time. (Next time, Master. Next time is OK. Thank You, Master.)It’s long already, I’m also getting a little tired, because I have been reading like sutras. (Yes, Master.) Buddhist sutras and Buddhist stories and other religious stories. (Yes, Master.) A lot. Because in retreat, I should not watch TV or anything. I should not work, but I still need to work for Supreme Master TV. I try my best to do it quick, then I can meditate. And then when I don’t meditate, then I read books, I read sutras and stories. (Understand.) So we have many interesting stories. If we come out or if you want, I can read sometime for you guys to entertain. (Thank You, Master.) To break of routine. (Thank You, Master.) Give you a break, something like that. (Yes, Master.) Today, you had break enough already.So, take care. (Yes. You take care, Master. Take care, please.) Love you (We love You.) and God bless. (We love you, Master.) See you next time. Be good boys. (Yes. Thank You, Master. We will. We love You.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-25   5101 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-07-25

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 1 จาก 11 ตอน

00:32:12

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 1 จาก 11 ตอน

บอกครอบครัวและเพื่อน ๆ ของคุณ ให้ระวัง และสำนึกต่อบาป และเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา ให้มีเมตตากรุณา การกินอาหารวีแกนคือคำตอบ” (ค่ะ อาจารย์) และผู้คนที่เป็น อาทิเช่น คนที่เป็นวีแกนด้วยเหตุผลใด ๆ แล้วตาย มันง่ายกว่าสำหรับฉัน ที่จะดูแลวิญญาณของพวกเขา เพื่อช่วยวิญญาณของพวกเขาให้ไป สู่ระดับสวรรค์ที่สูงกว่า ( สวัสดีค่ะ อาจารย์ ) สวัสดี! ( สวัสดีค่ะ อาจารย์! ) วันอะไรนี่ (ค่ะ) พว
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-26   20283 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-26

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 2 จาก 11 ตอน

00:29:17

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 2 จาก 11 ตอน

แม้แต่ตุ๊กแกก็บอกฉันอีก ตุ๊กแกอีกตัวมา เขาบอกว่า “เพื่อสันติสุขของอาจารย์ อย่าดูข่าวทางลบ” (วาว) ฉันบอกว่า “ฉันดูแค่หัวข้อข่าว ในโทรศัพท์มือถือ” เขาบอกว่า “มันก็ยังคงไม่ดี ไม่ดี ปล่อยวางตัวท่านเองจากมัน” ฉันไม่มีกล้องถ่ายรูปมาด้วย ฉันอยากจะ ถ่ายรูปเธอเพื่อให้พวกคุณดู ว่าแมงมุมแบบไหน ที่ฉันเห็นตอนนั้น แมงมุมที่มาบอกฉัน และช่วยชีวิตฉันจากงู (ค่ะ อาจารย์) ตัวนั้นคล้ายกับเธอ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-27   9732 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-27

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 3 จาก 11 ตอน

00:28:36

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 3 จาก 11 ตอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เรากล้าหาญขึ้นตอนนี้ ฉันบอกว่าเราจะไม่กระทำ อย่างอ้อม ๆ อีกต่อไป และเราจะไม่พูด อ้อมค้อมอีกต่อไป ดังนั้นเราออกอากาศการทารุณ สัตว์เหล่านี้มากมาย ทางทีวี [สุพรีมมาสเตอร์] ของเรา (ใช่ค่ะ อาจารย์) และมันเปลี่ยนจริง ๆ อย่างน้อย 1 ล้านคน ได้กลายเป็นวีแกน (โอ้ ว้าว !) (นั่นเป็นข่าวดี !) เนื่องจากสิ่งนั้น และวันที่ 19 กรกฎาคม: “เป็นที่รัก เป็นอิสระ สูงส่ง ปลอดภัย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-28   7893 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-28

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 4 จาก 11 ตอน

00:30:29

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 4 จาก 11 ตอน

คุณไม่สามารถคาดหวังทุกสิ่ง แต่ไม่ยอมทำอะไรเลย (ค่ะ อาจารย์) และคุณ ไม่ต้องให้อะไรเลย! แค่อย่าเอาจากคนอื่น อย่าเอาชีวิตจากสัตว์ทั้งหลาย (ค่ะ อาจารย์) เป็นทางออกที่ง่ายมาก! หากคุณฆ่าเอาชีวิต คุณอย่าหวังว่าจะได้ชีวิตกลับคืนมา “ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น” นี่คือกฎแห่งกรรม ที่เราฝ่าฝืนไม่ได้ ( มีการค้นพบ ไวรัสหมูตัวใหม่ เรียกว่า G4 EA H1N1 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า จีโฟร์ ไวรัสนี้จะพัฒน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-29   7861 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-29

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 5 จาก 11 ตอน

00:28:53

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่ถอน ที่แท้จริง? ตอนที่ 5 จาก 11 ตอน

ไม่ว่าการเสียสละของอาจารย์ จะมากมายแค่ไหน มันไม่มีประโยชน์กับมนุษย์มากนัก อย่างน้อยก็ในระยะนี้ ของการพัฒนาของพวกเขา (ค่ะ) พวกเขาอาจยกระดับพลังงาน ทั้งหมดของบรรยากาศ ของดาวเคราะห์โลก แต่เว้นแต่ว่า พวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่ามาขออาจารย์ ให้เสียสละเพื่อพวกเขา เพราะมันไม่มีประโยชน์ อาจารย์ชาวจีนท่านหนึ่ง จำไม่ได้ว่าท่านไหน จำชื่อไม่ได้ มีคนถามท่านว่า ทำไมท่าน ไม่อยากช่วยโลก
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-30   7465 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-30

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 6 จาก 11 ตอน

00:24:28

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 6 จาก 11 ตอน

แม้ว่าคุณจะไม่มี วัคซีน แต่คุณเป็นวีแกน อย่างน้อยคุณก็รักษาชีวิต (ค่ะ) คุณช่วยชีวิตคนอื่น คุณช่วยชีวิตสัตว์ และผลบุญนั้นทำให้คุณได้รับ สถานที่ในสวรรค์ นั่นควรค่า กับการมีชีวิตอยู่แล้ว ( ท่านอาจารย์ นี่เกี่ยวกับวัคซีนค่ะ ) ใช่ ( ถ้าวัคซีนโควิด-19 ไม่ใช่วีแกน เราควรฉีดมันไหมคะ? มีรายงานว่าวัคซีนบางชนิด ประกอบด้วยสัตว์ และแม้แต่เซลล์ของมนุษย์ และโลหะหนักที่เป็นพิษ ) โอ้! ( เ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-31   8616 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-08-31

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 7 จาก 11 ตอน

00:28:22

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 7 จาก 11 ตอน

ฉันแค่ขอให้พวกเขากลับใจ และเปลี่ยนเป็น ทิศทางตรงกันข้าม ว่า พวกเขากำลังไปที่ไหน เพราะพวกเขาไป ไปผิดทาง แค่นั้น ฉันแค่เหมือนมัคคุเทศก์ ที่จะบอกพวกเขา “ทางนั้นผิด ไปทางนี้” แต่ถ้ายังคงเป็นแบบนั้นต่อไป แล้วพวกเขาจะได้พบ กับการลงโทษของพวกเขา ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้ ถ้า ตัวอย่างเช่น เจ้านาย ในสำนักงานนั้นรับสินบน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เล็กกว่า ต้องสนับสนุนมันด้วยเช่นกัน มิฉะน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-01   6466 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-01

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 8 จาก 11 ตอน

00:30:41

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 8 จาก 11 ตอน

มนุษย์กำลังทำอยู่ ถูกหรือผิด นั่นแค่ต้องเป็น ไม่มีใครควบคุมจิตใจของพวกเขาได้ หรือทำอะไรก็ได้ นอกจากพวกเขาเอง ตื่นขึ้น (ค่ะ ท่านอาจารย์) ยินดีที่จะตื่น ตื่นขึ้นมาโดยสมัครใจ และเข้าใจจริง ๆ ว่า มันคืออะไร เช่น ความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจ ความรักความเมตตา และปกป้องสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและไร้ที่พึ่ง อย่างสัตว์ต่าง ๆ ( อาจารย์คะ ในการประชุมกับลูกศิษย์ ในอาศรมน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-02   6413 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-02

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 9 จาก 11 ตอน

00:32:01

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 9 จาก 11 ตอน

เมื่อคุณขึ้นไป สู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณใหม่ คุณจะไม่คิดอะไร คุณจะยุ่งเกินไป สนุกสนาน สร้างสรรค์ มันเป็นเพียงชีวิตที่มีความสุข ไม่มีอะไรรบกวนคุณ ไม่มีแม้แต่คำเดียวของความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดในพจนานุกรม ( เมื่อวิญญาณ ไปยังดินแดนแห่งจิตวิญญาณใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์ จะมีความทรงจำ ของชาติที่ผ่านมาบนโลกของพวกเขา หลงเหลืออยู่ไหม? และถ้าพวกเขาเห็นว่า ยังมีความทุกข์อยู่บนโ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-03   7241 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-03

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 10 จาก 11 ตอน

00:29:40

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 10 จาก 11 ตอน

ฉันก็ดิ้นรนทุกวัน เพื่อเตือนตัวเองว่าฉันอยู่ที่นี่ เพื่อสิ่งมีชีวิตที่ทุกข์ทรมาน ไม่ว่าฉันจะรู้ ว่ามันเป็นภาพลวงตาหรือไม่ (ค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์) ฉันปิดตัวเอง ฉันปิดประตู ฉันปิดความรู้บางอย่าง ฉันปิดความเข้าใจ ลึกซึ้งบางอย่าง เพื่อที่ฉันจะสามารถอยู่ต่อไป อย่างมนุษย์ได้ ( อาจารย์คะ ท่านอยู่ที่ระดับ จิตวิญญาณที่สูงเช่นนี้ เกินความเข้าใจของเรา มันต้องยากมาก สำหรับอาจารย์ที่จ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-04   6451 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-04

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 11 จาก 11 ตอน

00:29:30

ใครคือผู้ที่ได้รับการไถ่บาปที่แท้จริง? ตอนที่ 11 จาก 11 ตอน

แต่ถ้าคุณเป็นโสด และคุณมีงานธรรมดา ๆ แล้วในช่วงที่มีเวลาว่าง คุณกินอาหารของคุณเอง แล้วนั่งสมาธิ และใช้ชีวิตไป แบบเรียบง่ายเท่าที่เป็นไปได้ คุณก็จะสัมผัสกับทุกสิ่ง ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ สัมผัสถึงธรรมชาติมากขึ้น เมื่อวานฉันอยากบอกพวกคุณ ถ้าคุณมีคำถาม ที่ก่อความรำคาญ ก็ถามเลย เช่น วิพากษ์วิจารณ์ฉัน อะไรแบบนั้น ดูว่าฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร แต่ฉันลืมบอกพวกคุณ เพราะฉันมีงานหลายอย่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-05   6303 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-09-05

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของการบริการสาธารณะ ตอนที่ 1 จาก 10 ตอน

00:28:05

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของการบริการสาธารณะ ตอนที่ 1 จาก 10 ตอน

ไต้หวันเป็นอิสระตลอดมา ตั้งแต่นานมาแล้ว หลายทศวรรษ ดังนั้น รัฐบาลจีน ที่ดีและชาญฉลาด จะไม่เสี่ยงต่อชื่อเสียงและคุณธรรม มารุกรานเกาะเล็ก ๆ นี้ มันไม่น่าสนใจอะไรนัก สำหรับจีนอยู่แล้ว ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะ ( สวัสดีครับอาจารย์! ) สวัสดี หนุ่มหล่อทุกคน! (สวัสดีครับ อาจารย์) สบายดีไหมพวกคุณ? (ดีครับ ขอบคุณท่านอาจารย์) ฉันต้องพูดคุยกับพวกคุณบางครั้ง (ขอบคุณครับท่านอาจารย์) ฉันคิด
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-04   11619 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-04

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 2/10 ตอน

00:33:30

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 2/10 ตอน

มันไม่มีอะไรมาก ที่จีนจะได้ จากการบุกไต้หวัน (ฟอร์โมซา) เล็ก ๆ พวกเขาทำได้ดี ด้วยตัวพวกเขาเองอยู่แล้ว และพวกเขาไม่ได้ขออะไร จากรัฐบาลจีน พวกเขาเป็นอิสระ และดูแลตัวพวกเขาเอง และพวกเขาไม่เคย สร้างปัญหาอะไรให้จีน มันไม่มีอะไรมาก ที่จีนจะได้ จากการบุกไต้หวัน (ฟอร์โมซา) เล็ก ๆ พวกเขาทำได้ดี ด้วยตัวพวกเขาเองอยู่แล้ว และพวกเขาไม่ได้ขออะไร จากรัฐบาลจีน พวกเขาเป็นอิสระ และดูแลตัวพ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-05   6825 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-05

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 3/10 ตอน

00:35:00

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 3/10 ตอน

ตำรวจก็เป็นมนุษย์ พวกเขามีครอบครัว จำไว้ว่า พวกเขามีลูก พวกเขามีภรรยา พวกเขามีพ่อแม่ พวกเขารู้ว่ามันเป็นอย่างไร ในการเป็นมนุษย์ (ครับ อาจารย์) หากตำรวจคนใดทำอะไรบางอย่าง ที่ผิด มันเป็นแค่รายบุคคล (ครับ อาจารย์) กรณีเดียว ( อาจารย์ครับ มีคนมากมายประท้วง อยู่ในสหรัฐอเมริกา และรอบโลกด้วย ) ใช่แล้ว ( เกิดความวุ่นวาย ไม่แบบใด ก็แบบหนึ่ง อาจารย์ครับ ท่านมีข้อแนะนำให้กับตำรวจและ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-06   5404 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-06

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 4/10 ตอน

00:28:54

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 4/10 ตอน

ฉันตั้งใจภาวนาให้โลกของเรา ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนมีชีวิต บนโลกใบนี้ เพื่อมีความสุข ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของอายุขัยเรา ของสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้ ได้ให้เราหรือกำลังให้เรา แทนที่จะต่อสู้ ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การต่อสู้ไม่เคยดี มีการสูญเสียอยู่เสมอ โดยด้านใดด้านหนึ่ง มันไม่ดีเลย แต่มันจะดีสำหรับคุณที่จะไม่ออกไป ไม่ออกไปประท้วงตำรวจ และบุกขโมยข้าวของ ฉันห
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-07   4768 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-07

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 5/10 ตอน

00:30:48

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 5/10 ตอน

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง แค่นึกว่ามันเป็นคุณ หรือจินตนาการ แม้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรโดยตรง แต่ทางอ้อม เช่น การกินเนื้อสัตว์ก็ทำให้ บรรดาสัตว์ทั้งหมดในโรงงาน ต้องทนทุกข์ทรมานมาก ทนทุกข์ในความปวดร้าว เศร้าโศก โดยไม่สามารถ ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ ลองจินตนาการว่าเป็นคุณ! แล้วคุณจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร ขอโทษนะ พวกคุณ หากคุณใฝ่ฝันถึงชีวิตอื่น แล้วแค่ตัดมันออก นี
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-08   4885 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-08

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 6/10 ตอน

00:31:16

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 6/10 ตอน

พวกเขาบอกฉันให้อยู่อย่างปลอดภัย อยู่ที่นี่ อย่าย้าย และสัตว์มากมายหลายชนิด มาเรื่อย ๆ ทุกชนิด แม้แต่สายพันธุ์หนึ่ง สัตว์ต่าง ๆ เมื่อวานนี้ ตัวเล็กมาก กบตัวเล็ก ๆ ใหญ่เท่าหัวแม่มือฉัน พยายามทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก ให้ฉันสนใจและบอกฉัน ( ท่านอาจารย์ เรื่องหนึ่งใน เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ที่อาจารย์อ่านให้ลูกศิษย์ฟัง พระพรหม พระผู้เป็นเจ้า ของโลกที่สาม วิงวอนต่อพระพุทธเจ้าว่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-09   4942 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-09

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

00:32:03

สันติภาพ: ภาพที่ใหญ่กว่าของบริการสาธารณะ ตอนที่ 7/10 ตอน

The Americans, as a whole, they also donate a lot to different countries. (Yes.) Their own poor people and different countries. Of course, they cannot do everything. You know the world is big. But they donate a lot. I think Americans are the biggest donators in the world. Any more questions? (Yes, one more question, Master. There has been a lot of ne
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10   4751 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2020-10-10
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
Use 0.072s