ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 361 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
คำบรรยาย :

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

00:14:57

The Unique and Amazing Galápagos Marine Iguanas

You will not find marine iguanas like me anywhere else in our world. We are the only sea-going lizards! When marine iguanas don’t have enough to eat, they not only become thinner, they also become shorter. Scientists have observed that during times of EI Niño-induced food shortages, our bodies shrink in length and then regrow when food becomes plentiful again. The researchers think that we actually digest up to 20% of our bones to survive. Adult iguanas can switch between shrinkage and growth repeatedly throughout their lifetime – a perfect adaptation to EI Niño events.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16   4150 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-08-16

ปลานกขุนทองนักทำความสะอาด: ทันตแพทย์แห่งท้องทะเล

00:15:00

ปลานกขุนทองนักทำความสะอาด: ทันตแพทย์แห่งท้องทะเล

ปลาไม่มีเครื่องมือที่ดี ทำความสะอาดตัวเอง และปลานกขุนทองที่สะอาดกว่ามี มีบุคลิกที่มีความรักมาก ดังนั้น พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วย พวกเขาทำงานสี่ชั่วโมงต่อวัน เห็นมากกว่า ลูกค้า 2,000 ตัว!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-06-11   617 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-06-11

วันสัตว์โลกในฟาร์ม: ชีวิตที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนา ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:11:58

วันสัตว์โลกในฟาร์ม: ชีวิตที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนา ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

วันที่ 2 ตุลาคม เป็นวันสัตว์โลก ในฟาร์ม ในวันนี้ ให้ความสนใจกับ การล่วงละเมิดและการแสวง ประโยชน์จากสัตว์จำนวนมาก เพื่อเป็นอาหารและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ขอหวังว่า วันแห่งความทรงจำ ประจำปีนี้จะทำหน้าที่ เป็นการปลุกให้มนุษยชาติตื่นขึ้นไปสู่ ความทุกข์ทรมานของสัตว์ทั้งหลาย และช่วยให้หมดสิ้น อุตสาหกรรมป่าเถื่อนนี้
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-10-02   703 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-10-02

The Sweet and Gentle Chinchillas

00:16:02

The Sweet and Gentle Chinchillas

I’ve heard many people say, “Aww, he’s so adorable!” But if you really want to see how cute a chinchilla can be, you should check out my cousin BuBu. She has lots of photos and videos on Facebook and Instagram. Our super-soft fur is what we are famous for, but it is also the reason why we have almost become extinct in the wild. I’ll bet you’ve never seen a chinchilla in the wild. There are a few reasons for that. Number one: When was the last time you climbed over 3,000 meters? Number two: How well can you see in the dark?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03   3945 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-03

คุณสมบัติแห่งสวรรค์ของสัตว์

00:13:36

คุณสมบัติแห่งสวรรค์ของสัตว์

We animals have many seen and unseen abilities ̶ such as giving individuals timely assistance during dangerous situations as well as helping with everyday tasks. Though we may not speak any human language, our pure, unconditional loving qualities can transcend communication barriers and bring much happiness and meaning into people’s lives. We have the honor to profile several animals on our program who have heroically aided or saved people or other animals because of the true love in their hearts!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-01-28   3561 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-01-28

สี่ฤดู ตอนที่ 2: เพลงมโหรีที่มีชีวิตชีวาของ ค่ำคืนในฤดูร้อน

00:16:35

สี่ฤดู ตอนที่ 2: เพลงมโหรีที่มีชีวิตชีวาของ ค่ำคืนในฤดูร้อน

ยามราตรีดึงม่านบัง ฉากหลังกำมะหยี่ ของท้องฟ้าที่ประดับประดา ด้วยดวงดาวระยิบระยับ สัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน ก็เอาเครื่องดนตรีของพวกเขาออกมา และนำเสนอ องค์ประกอบที่น่ารักของพวกเขา: “บทเพลงแห่งฤดูร้อน – ชีวิตยามค่ำคืน!”
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-07-05   609 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-07-05

ความลับที่แมวเก็บไว้-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:12:25

ความลับที่แมวเก็บไว้-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

As a matter of fact, two researchers did some experiments and found strong evidence that we cats are sensitive to human emotional cues. They found that the cats behaved differently when their caregivers was smiling compared to when they were frowning. When faced with their smiling companion, a cat was much more likely to show affectionate behavior such as purring, rubbing or sitting on their lap. The cats also seemed to want to spend more time with their smiling human friend than when he or she was frowning.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01   5806 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-01

ค้างคาว-เพื่อนล่องหนของเรา กับ คริสติน ทีเชอ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:15:04

ค้างคาว-เพื่อนล่องหนของเรา กับ คริสติน ทีเชอ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ใคร่ขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือ อย่างถ่อมตน 10,000 เหรียญสหรัฐ แก่ คุณคริสติน ทีเชอ เพื่อช่วยในความพยายามของเธอ ที่ปกป้องค้างคาวที่เป็นประโยชน์ ในความรักของพระเจ้า ปรารถนาดี ในความพยายามอันสูงส่งของคุณ ขอให้สวรรค์ประทานพร ให้กับคุณ ค้างคาวที่น่ารัก และปกป้องพวกเขาจากอันตราย อาจารย์ยังมอบ 10,000 เหรียญสหรัฐ ในการสนับสนุนอย่างนอบน้อม ต่อการอนุรักษ์ค้างคาวนานาชาติ ด้วยความรักในพระเมตต
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-07-02   1140 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-07-02

Animals Are Love

00:18:37

Animals Are Love

When we love the animals, our love will naturally develop. Those of you who are taking care of dogs, birds, or other pets, know how it’s like. When you are with them, and when you look at them, you just want to love them. You can’t think of anything else, and there is nothing you can do about it. You just want to love them and pamper them. Then, naturally your home is permeated with this ambience of love. It will engulf our whole house, our home, and eventually it will spread to the world. If there is such a loving atmosphere in every home, the world will definitely be in peace.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29   5464 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-29

ความลับที่แมวเก็บไว้-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:14:13

ความลับที่แมวเก็บไว้-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Researchers have analyzed the purrs of many different cats and have determined that the sounds we make are mostly within the range of 20 to 140 hertz. Experiments have shown that vibrations in this range are therapeutic for bone growth, pain relief, mending fractures, reducing swelling, wound healing, muscle growth and repair, breathing difficulties, and relieving migraines. So, when we cats get injured, we may purr to stimulate our own healing. What’s more – since we know we have this ability – we will often cuddle up and purr when our human companion in hurt or sick, because we want to help.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08   6382 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-08

สัตว์ที่เป็นแม่ มีความเป็นเลิศ!-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:14:20

สัตว์ที่เป็นแม่ มีความเป็นเลิศ!-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17   7089 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-17

ค้างคาวผลไม้-ค้างคาวแม่ไก่วีแกนที่น่าทึ่ง

00:13:33

ค้างคาวผลไม้-ค้างคาวแม่ไก่วีแกนที่น่าทึ่ง

We are frugivorous and nectarivorous and thus love nectar and pollen from the flowers of trees. Moreover, we eat various fruits like bananas, mangos, figs, dates and avocados – almost any kind of pulpy fruit is good for us. Because fruit is one of our primary foods, we are also known as fruit bats. We are also called flying foxes because we can soar in the air and our cute, furry faces look quite a bit like that of a fox! Bats, including megabats and microbats, are the only mammals capable of real and sustained flight with our own wings.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14   7430 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-06-14

สัตว์คริสต์มาส จากทั่วโลก

00:14:32

สัตว์คริสต์มาส จากทั่วโลก

ยังมีกล่าวถึงนกเขาเต่า ในเพลง “12 วันแห่งคริสต์มาส” เป็นของขวัญ “รักแท้ที่ฉันมอบให้ฉัน” ในวันที่ 2 ของคริสต์มาส นกพิราบมักถูก กล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ ความรัก และความภักดี
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-12-25   573 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2020-12-25

The Majestic Ocean Sunfish

00:17:35

The Majestic Ocean Sunfish

We are the heaviest known bony fish in the world, look like a laterally flattened oval disc. One of our fascinating characteristics is that we don’t have a real tail or caudal fin, and our back end looks truncated. It is pretty normal if you find us floating on the surface of the water with one side up towards the sun. We are well-known as the ultimate sunbathers, and that is why we are called sunfish.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24   4340 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-24

สมบัติแห่งแอนดิส – สัตว์ตระกูลอูฐอเมริกาใต้-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:17:19

สมบัติแห่งแอนดิส – สัตว์ตระกูลอูฐอเมริกาใต้-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Guanacos and vicunas are the wild camelids of South America. Guanacos are experts at communicating through body language. After they haven’t seen each other for some time, they greet one another by standing nose to nose and waggling their tails horizontally or in a U-shape. The vicuna is the national animal of Peru and part of the Peruvian coat of arms.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08   2986 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-08

สมบัติแห่งแอนดิส – สัตว์ตระกูลอูฐอเมริกาใต้-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:19:14

สมบัติแห่งแอนดิส – สัตว์ตระกูลอูฐอเมริกาใต้-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

We alpacas are truly the grace bestowed by the Earth Goddess, Pachamama on the Andes. Our soft-padded feet minimize our impact on meadows. After we graze, the grassland is usually in good condition. We are here to demonstrate a virtue and a need to keep in harmony with Mother Earth. We alpacas are also very social. We live in herds with our families and friends and feel stressed if we are isolated from our community.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01   2945 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-03-01

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:18:03

สัปดาห์เมตตาต่อสัตว์ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019.Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06   5018 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-06

ธรรมชาติทางจิตวิญญาณ ของสัตว์ที่เปิดเผย

00:14:57

ธรรมชาติทางจิตวิญญาณ ของสัตว์ที่เปิดเผย

ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ชิวาวาขาวดำ ชื่อโคนัน ทุกวัน โคนันเข้าร่วมกับ หัวหน้านักบวชที่เคารพ โจเอะ โยชิคูนิ ในการบำเพ็ญประโยชน์ประจำวัน ที่วัด ชูริ คันนอนโดะ ในนาฮะ เมืองหลวง จังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-01-29   874 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2021-01-29

สัตว์ที่เป็นแม่ มีความเป็นเลิศ!-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:20

สัตว์ที่เป็นแม่ มีความเป็นเลิศ!-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Dr. Kang believes the best parenting style for today’s youngsters are the “dolphin parents” who strike a balance between the two previously mentioned extremes(“tiger parents” and ”jellyfish parents”). Similar to dolphin mothers in the wild, dolphin parents are collaborative and have rules and expectations, but they also encourage independence and creativity. Did you know dolphin mothers are superheroes? They do not sleep for a whole month after they give birth to a calf! Do you know why?
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10   3904 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2019-05-10

Jesus and the Animals

00:15:45

Jesus and the Animals

The Essene scriptures, which are separate from the books of the Bible, illustrate Yeshua’s (or Jesus’s) love and compassion for animals in many stories. In one parable, Jesus gives a small kitten food and drink. He asked His disciple to take care of the kitten. In the Essene scriptures, Jesus gives the Holy Humane Law from God. One of the Holy Humane Laws is vegetarianism, which Jesus stated as :“Ye shall not eat the flesh, nor drink the blood of any slaughtered creature, nor yet anything which bringeth disorder to your health or senses.”
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-24   3394 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-24
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย